Pagarba Karoliui Venckui. Laikykis, brolau.Taip reikia kovoti.

Versija: Drąsos kelio projektas žlugo dėl įslaptintų KGB’istų? (Apmąstant K. Venckaus NEMOKAMAI, be dotacijų, sukurto filmo sėkmę)

Kristina Sulikienė

Jeigu dar buvo neaišku iki užvakar, iki Karolio Venckaus vaizdo įrašo, vos 16 minučių, paskelbimo, kaip turi būti kovojama su pedofilais ir mafija, tai amerikiečiams tapo viskas aišku.

Karolio Venckaus, kuris yra Drąsiaus Kedžio sūnėnas, ir Deimantės Kedytės pusbrolis, bei Neringos Venckienės ir Aido Venckaus sūnus – vaizdo įrašą pasižiūrėjo vos per vieną dieną 300 000 žiūrovų, peticiją dėl mamos neišdavimo Lietuvai – 30 000 žmonių, o TV laida Amerikoje, kur buvo glaustai aptartas K. Venckaus filmas- per pusdienį buvo pasižiūrėta 1 mln. kartų.

Jeigu jums neaišku, ir ant manęs esate pykę, kai sakiau, kad tiek prie Kedžių, Venckų, tiek prie DK yra prikišęs rankas saugumas bei ta pati teisėsauga, kuri juos ir persekioja, tai galėjot įsitikinti patys savo akimis.

Nes visi nenatūralūs “kovojimai” atsimuša į ignorancijos, žmonių paniekos, pažeminimo sieną, ir yra užglušinami kitos, platesnės ir didesnės propagandos.

Kokie sveiko proto kovotojai su pedofilais lėks paskutinę dieną į VRK ir atsisakinės vienintelio kandidato į Seimą, kuris turi apie 5000 balsuotojų? Atsakymas – nes vienas kandidatas išnešį visą sarąšą, o taip negali būti – juk 2 milijonai litų įsisavinta “politinės partijos funkcionavimui”, jeigu tikėtume ataskaita – pastato senamiestyje pirkimui ir knygučių skaitymui.

Tai kokia čia kova su pedofilais? O į visus sakymus – leidžiam knygas, darom filmus, buvo atsimušinėjama, jog kažkoks Einaras iš Londono kažką NEMOKAMAI pafilmuos.

Pamenu, kai reikėjo filmuotis 4 minučių rinkiminį vaizdo klipą, Einaras man per plius 40 liepė rengtis šlykštų tamsiai violetinį megztinį, o kai atsisakiau, nes pirma, tai buvo šlykštus drabužis, antra, buvo labai karšta, jis atsisakė filmuoti, susinešė savo violetinius lagaminus atgal į Drąsiaus butą ir paskambinęs, džiugiai atsiskaitė partijai, jog jis nefilmuos.

Visus metus tai buvo ne kova, o kovos imitacija, farsas. Pats klanas prilindęs prie šeimos, ją dusino, patarinėjo visiškas nesąmones. Kad ir tas patarimas diedukams Kedžiams nieko neviešinti, nekovoti, ir krautis daiktus, parduoti namą – “vis tiek atims”. Kas čia per patarimas? Jau 2014 metų pradžioje radau juos nukabinusius nosis, ir jie kalbėjo, jog namo nebereikia, per brangu, reikia parduoti, ir kraustytis prie kapinių į mažą butą. Tada pamenu paklausiau – o kodėl ne tiesiai į kapines? Nuo mano sveikos ironijos dozes diedukai atkuto.

Kartą atvažiavusi norėjau surašyti diedukams skundą dėl eilinio arešto pratęsimo. Buvo viena šeimos narė, kuriai išvažiavus, labai įkyriai ėmė skambinėti “ponia Regina” ir kalbėti kažkokias nesąmones. Laimutei Kedienei ženklais parodžiau, jog trenktų ragelį, nes ponią Reginą žinau – neeilinė provokatorė, ir senutė – agentė, skambinėja ir mano tėvui, ir traukia informaciją apie mūsų šeimą. Vėliau velnais žino, kam atsiskaito, greičiausiai  į “centrą”.

Surašėme skundus, nuvežėme į paštą – buvo paskutinė diena jiems paduoti, o juk apie 5 valandą vakaro aktyvistai (pastas dirbo iki 7 vakaro) ne kad padėtų, bet pajutę, kad kažkas bus kovojama, ėmė aktyviai trukdyti.

Jau tame skunde nurodžiau, jog dieduko atžvilgiu yra absoliuti apkaltinamoji senatis, ir liepiau panaikinti areštą, apylinkės teismas ir apygardos kategoriškai atsisakė, o diedukai gavo velnių nuo advokatės, kodėl be jos žinios kovoja, neva, negalima, reikia sėdėti tyliai.

Kaip visi žinote, kadangi teisėjams dūrėme į nekompetenciją, ir nurodėme su dieduku Kedžiu, jog jam senatis, tai nebuvo kitos išeities, tik ją pritaikyti, nes tada būtų tą patį padaręs apygardos teismas. 

Tačiau apgailėtinas “debilizmas”, kai 4 teisėjai daugelį metų nematė, jog nagrinėja dieduko atžvilgiu tuščią bylą. O visi aktyvistai kurių tarpe yra ir teisininkų, tylėjo. 

Dar būdavo kaip mūšio lauke gauti bylos dokumentus. Jeigu atvažiuoju ir randu, kad Laimutė Kedienė kažką turi – jai liepta niekam neduoti, nerodyti, ir būtuinai nešti pas advokatę, kuri niekur tai yra į  teismą nenešdavo, vis “vėliau”, vis “ne ta stadija”.

Pamenu, garsiąją debilišką Neringos Venckienės suėmimo nutartį pasiskolinau pusei paros, prižadėjusi tuoj pat šeštadienį grąžinti, nes būtina kažkur nešti. Pati Laimutė Kedienė turėti dokumentų neturi teisės.

Kažkokiu stebuklingu būdu tarp L. Kedienės tvarkomo šlamšto kartą radau Ūso kaltinamąjį aktą, nusikopijavau, juk ten aiškiai parašyta, jog nėra jokių abejonių, kad jis tai darė.

Taigi, šeštadienį vežu į Panemunės biblioteką kopijuotis, o bibliotekininkė – metodininkė išplėtusi akis: jiems negalima leisti kopijuoti.

Įsivaizduokit – yra įkurtos bibliotekos, praplauti įkompiuterizavimo pinigai, tačiau pakraščio rajonuose, kur nėra nei kompiuterinių, nei didelių prekybos centrų (Panemunėje yra kišenės dydžio Maxima be informacinio stendo, ir pusės kišenės dydžio Ekspresas) – o kopijuoti negalima. Kadangi man labai reikia Neringos Venckienės suėmimo nutarties, kurioje nutartį surašęs asmuo pasižymi neeiliniu bukumu ir protiniu atsilikimu, o tokią medžiagą kaupiu, nes išmokė dėstytojai (“kaupkite teisės mažaraščių “dokumentus” – makulatūrą, vėliau išleiskit vadovėlius, kaip negalima rašyti procesinių dokumentų), dar iš Kedienės išmonijau pusei paros nutarimą nutraukti tyrimą 12 epizodų – taigi, didžioji spauda visą laiką melavo, jog Venckienei yra 39 kaltinimai (tiesa, jie palikti suėmimo nutartyje – o iš paties tyrimo dingę, tai pagalvokite, ar amerikiečiai tokie buki, kad to nepastebės?), tai aš priverčiu bibliotekininkę leisti man kopijuotis, dar ir pasiūlau pati tai padaryti. Sakau klausyk, jūsų kasa turbūt tuščia (linkteli galva), o jums kartais juk reikia poko kavos? Ar nereikia. Vėl linkteli galva, pilna baimės. Dar bandė man rodyti kažkokius idiotiškus Kauno savivaldybės nuostatus, jog negalima leisti skaitytojams kopijuotis, sakau žinok “dėjau”, nes man labai reikia šitų 45 lapų, nors nušauk. Gaunu savo kopijas, lekiu į Garliavą. Nežinau, kuo nuskriaudžiau biblioteką, kuri šeštadienį gavo 3 ar daugiau eurų į kasą. Logikos tame nėra. Popieriaus galės nusipirkti 500 lapų, arba kavos pasisėdėjimui, renginiui.

 

Nuvežu tuos svarbius popierius, o Laimutė Kedienė vėliau juos neša, ir prie savęs nieko nebeturi. Tokia tad kova čia Lietuvoje.

O Karolis Venckus – neįtikėtino intelekto vaikas. Jo akys žibėjo protu ir nuovoka, dar kai tik pirmą kartą jį pamačiau. Jis visada saugojo ir globojo mergaitę Deimantę, vadino ją sesę. Pirmą kartą pamačiau gražią šeimą, kur globotinė buvo labiau mylima negu tikras vaikas (taip ir turi būti šeimose, kur yra globotinis). Karolis Venckus pats reikalavo, jog jeigu mama jam perka ledų, pirma turi nupirkti Deimantei, tik po to jam. Nes Deimantė, sakydavo tas nuoširdus vaikas, našlaitė, o jis turi tai abudu tėvus. 

Karolis Venckus yra atjaučiantis, geras žmogus. Todėl jo pagalbos prašymas pasiekė tikslą.

Karolis matomas Garlaivos šturmo metu verkiantis kieme, apkabintas Edmundo Limanto. Edmundas Limantas yra dirbęs policijoje, ir greičiausiai nebegalėjo ten likti, nes turi širdį. Tą dieną ir pasimatė, kas yra kas. Minėtas Edmundas yra palikęs įspūdį kaip vienas iš nuoširdesnių žmonių tame judėjime. Bet juk nuoširdžių nereikia. Daugelis kitų ten draskėsi su vėliavomis, kažką skandavo, arba saugiai stovėjo šone. O Karolis Venckus verkė pievutėje. Jis buvo vaikas, ir jo teisės buvo pažeistos. Tačiau apie jo teises jokios “vaikų teisės” tetos, jokios Žiobienės ir kitos Zombienės nekalbėjo. Žiobienė tą dieną net verkė, jog vaikas jėga buvo išplėštas, kitas vaikas Karolis Venckus nuo smurto vaizdų, nešamų iš savo paties namų senelių vaizdų – sutraumuotas visam gyvenimui. Kalbama, jog minėta zombė tuo metu buvusi nėščia, pagimdė nesveiką vaiką.

Karolio Venckaus filmas yra paprastas. Aš panašiai paprastai 2016 metais rašydavau straipsnelius apie “Kalės istoriją”, ir juos skaitydavo apie 20 000 žmonių. Paprastai ir aiškiai aprašydavau, ką sako įbauginti diedukai, paprastai aiškiai surašinėjau jiems kai kuriuos skundus dėl bylų nutraukimo, taip, juos paskiau auklėjo, ir sakė teisėjas Trumpulis “tai ką ir dėl nužudymo reikėtų nutraukti, jeigu bylos kartojasi”, bet aiškindavau Kedžiams, precedentas yra, jūs kovojat, byloje yra jūsų prašymai, atsisakymai. O jeigu einat kaip skerdžiami į gardą – viskas.

Man žinot, kas įdomiausia – ta visa partija, kuri sėmė pinigus, algas, tie visi įslaptinto sąrašo KGB Seimo nariai. Jie dabar, įdomu, gali kam nors iš Kedžių, Venckų, ir natūralių, tikrų protestuotojų pasižiūrėti į akis? Juk jie yra neeilinio rango šūdžiai, pasinaudoję ne tik šeimos, bet ir tautos, kuri jau 3 dešimtmečius klaidžioja patamsiuose, tragedija.

Lietuvoje iki Sovietų okupacijos- aneksijos klestėjo dora, kaimuose žmonės buvo sukūrę darnias šeimas, iškrypimai buvo smerkiami iš bažnyčių sakyklų, klestėjo vienuolynai, kunigų seminarijos, šalpos organizacijos, kūrėsi daug sporto, meno įstaigų, kaip tautos žiedas jaunimas būrėsi universitetuote, vyko Dainų šventės. Tokioje Lietuvoje ir panašioje įsigyvenome ir po sovietų okupacijos įtvirtinimo, nes tauta stipri, kiek liko jos, tiek liko, ir toliau gyvenome. Vyko ir Dainų šventės, ir dora klestėjo, nes sovietas iškrypimus draudė netgi įstatymu, bučiuotis iškrypėliškai viešoje vietoje nebuvo galima, ką kalbėt apie vaikų išnaudojimą.

O paskelbus Nepriklausomyubę, Tautos mėšlas buvo atidarytas kaip Pandoros skrynia.

Įslaptinti KGB’istai apsėdo spaudos priemones, ir mums buvo pumpuojama propaganda, jog pas mus labai gerai gyventi, vos ne rojus.

Tuo pačiu metu fiktyvios “modelių agentūros” jau prekiavo mergaitėmis į arabų kraštus, Italiją, Ispaniją, Prancūziją. Prasidėjo ir vaikų prekyba, o pasieniečiai pamatę kad išvežami vaikai, net nelabai ir tikrindavo: biznis yra biznis.

Visoje Garliavos istorijoje yra labai glaudūs ryšiai su Italija.

Tetutė Violeta pavėluoja į Deimantės krikštynas, nes nespėja grįžti į Italijos.

Dėdulė Frančeskas, kuris nušovė žmoną ir nusišovė pats vieną dieną po Kedžio radimo švariais batais prie Kauno marių – italas. Išimtas iš bylos. Važinėjo verslo reikalais su Andriumi Ūsu net į Suomiją.

“Verslo”.

Drąsius Kedys pasakė: tegul moteris būna prostitute, bet pardavinėti dar kartu ir savo vaiką – čia yra jau viskas. Pasakė, ir tada tie trys iškrypėliai, kuriuos paslaugus prokuroras Šileika (tas pats, kuris sukūrė belavoninę bylą Laurynui Baltrūnui – Obliui, o paskiau išsigandęs atsakomybės, kaip bailys dingo iš bylos, neva perkėlimo į kitas pareigas būdu) išsuko, o vieną paliko tik kaip “tvirkintoją”, grasino Deimantei.

Yra 2009 10 22 vaizdo įrašas youtubėje, jau po Drąsiaus Kedžio patalpinimo į psichiatrinę ligoninę (“baisus žudikas slapstosi…”) kur Deimantė pasako tėveliui, jog trys iškrypėliai sakė, jog Drąsius mirs, ir tada viskas pasimirš.

Kai trys iškrypėliai grasino per mergaitę – ir įvykdė – čia ne nusikaltimas.

Bet kai ši šeima paviešino, jog Lietuvą apraizgęs pedofilų klanas, kuris smaginasi su vaikais, pati šeima tapo pedofilais, nusikaltėliais.

Labai juokingas naujas sprendimas kur Laimutė Kedienė su kaimyne Olga nuteistos, kad ištvirkino amžametę.

2009 10 22 vaizdo įrašė matosi, jog ją “tvirkina” tėvas Drąsius Kedys, kurį ištinka šokas net filmuojant, nuo to, ką ji pasakoja. Mergaitė susukusi žurnalą, rodo, kaip atrodo vyriškas lyties organas, per kur išbėga “kremas”. Teisėjams atrodo, jog vaiką tokių dalykų galima išmokinti? Tai tegul teisėjai pabando, galima juk atlikti eksperimentą. Ar vaikas, nepatyręs seksualinės prievartos, iš viso galės įsivaizduoti tokius dalykus. 

5 ekspertizės byloje rodė, jog mergytė nelinkusi fantazuoti.

Europos žmogaus teisių teisjngumo teismas 2017 06 13 byloje Šimkus prieš Lietuvą (laimėjo ne kas kitas, o Karolio Venckaus tėvas advokatas Aidas Venckus) nurodė, jog Lietuvoje vyksta pakartotiniai baudžiamieji procesai, kurie netgi ikiteisminių tyrimų pavidalu pagal Konvenciją draudžiami.

Visas idiotiškas farsas, kai diedukai teisiami toje pačioje byloje, kuri seniai pasibaigusi, pasibaigs gal jau po jų mirties Strazbūre. Lietuvai bus skirta solidi bauda, už tai, kad žinodama, jog antras procesas negalimas, visaip persekiojo Kedžius toje pačioje byloje, kurioje buvo po mirties “išteisintas Ūsas”, nors to nenumatė joks Lietuvoje galiojantis teisės aktas…

Pagarba Karoliui Venckui.Laikykis, brolau.Taip reikia kovoti.

Sugrudusios širdies, Dieve, tu neatstumsi.

O tos visos šukuosenos, pasikėlusios “karvės” už tuos milijonus, kuriuos praplovė pasinaudodamos tragedija – tegul eina gatvių šluoti, tikrai būtų diesnė nauda. Per 4 metuųs nesugebėti sukurti štai tokio filmuko, kuris padarytas grynai iš esančių ir visiems prieinamų vaizdo įrašų.

Tai jokie 2 milijonai nei litų, nei eurų nepadės, kai žmonės prie šios istorijos buvo prifiltruoti iš KGB sąrašo, kurį žinojo tik Kriminalinės policijos biuras, VSD, STT ir AOTD.

Nuo pioliečių juk slepiamas tas sąrašas.

Kai kuriuos Drąsos kelio agentus aš pati identifikavau, nes jie elgdavosi kaip tikri špionai, pasikrodydavo netikėtai kitame miesto gale, negu tuo metu turėtų būti. Ir jie yra antrajame Tomkaus sąraše. 

Kaip galėjo kokie nors tikslai būti pasiekti, jeigu prie šios istorijos buvo nuo pradžių pristatyti įslaptinti KGB’istai? Ši istorija neturėjo jokių šansų, o kaip reikia kovoti, parodė Karolis Venckus.

Apgailėtini ir kvaili argumentai, jog Karolis turi pasisamdęs režisierius ir viešųjų ryšių kompaniją.

Juokinga.

Visiškas nokdaunas dar vasario 22 dieną krykštavusiai mergelkai iš Generalinės prokuratūros, kuri netikėtinai turi teisės mokslų daktaro laipsnį.

Ji ten į TV kameras skiedė, jog Venckienė bus išduoda.

Į tuos skiedalus Karolis Venckus atsakė trumpu 16 minučių trukmės filmu.

Ir paprašė pasirašyti.

Lietuvi- pasirašyk. Juk Lietuvos Seimo narys turėjo bėgti iš Tautos atstovybės, kad jo nenužudytų. Šita byla politinė, ir Venckienei kaip ir visai jos šeimai, priklauso politinis prieglobstis.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));