Legalizavus narkotikų gamybą, kalėjimuose šventė – narkobaronai ruošiasi į laisvę

4

4

 

Įstatymo autorės – gražios ir protingos moterys, kurios tikrai žino, ką daro. Kai kurios, kaip Čmilytė, turi ir savo vaikų

 

Lietuva vienintelė šalis pasaulyje, kuri legalizavo kokaino, heroino ar kitų sunkių narkotikų gamybą ir vartojimą. Tiesa, narkotikų platinimas dar liko nusikalstama veikla, tačiau jų gabenimas ar laikymas – jau nebe, už tokią veiklą policija galės skirti tik įspėjimą arba nedidelę baudą.

 

Lietuva tapo vienintele valstybe pasaulyje, kurioje bet kokios narkotinės medžiagos – pvz., kokaino ar heroino gamyba ir vartojimas tapo beveik legali veikla, už kurią gresia tik administracinė atsakomybė – įspėjimas arba nedidelė bauda. Tokia pati, kaip ir pvz., perėjus gatvę neleistinoje vietoje.

„Laisvės” partija, prisidengdama tuo, kad neva „jaunimėlis nori rūkyti žolę”, legalizavo bet kokių narkotinių medžiagų, pvz., kokaino ar heroino, gamybą ir gabenimą. Mat įstatyme aiškiai parašyta : „1. Nedidelio kiekio narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ir siuntimasis be tikslo jas parduoti ar kitaip platinti,užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto eurų”.

Kartu pakeistas ir Baudžiamasis kodeksas ir jame numatyta, kad „Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didesnį nei nedidelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų”.

Kas tas „nedidelis” kiekis, neaišku, tačiau aišku, kad net, pvz., tonos kokaino gabentojas dabar atsipirktų „bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų”. Beje, šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija pakeitė savo skaičiavimus, kas yra didelis, o kas – nedidelis kiekis narkotikų.

Turinto omenyje mūsų teismų liberalumą, tai net ir pagauti narkobaronai dabar matyt atsipirktų baudele.

Itin ironiška, kad šis įstatymas buvo pakeistas gruodžio 22 d., prieš pat Kalėdas, ir Seimas dėl jo balsavo apie 21 valdandą vakare.

 

„Aš per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją bu­vau vie­na­me ka­lė­ji­me, ten žmo­nės, nu­teis­ti 6–8 me­tams už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą, la­bai džiau­gia­si šiuo pro­jek­tu, sa­ko, at­eis, dek­ri­mi­na­li­zuos, gal­būt yra šan­sas iš­ei­ti anks­čiau, – priimant šį įstatymą, kalbėjo Seimo narys Vytautas Bakas, – ąš no­riu pa­klaus­ti, kiek nu­teis­tų žmo­nių iš­eis, nes tuo bu­vo gąs­di­na­ma? Ir net bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas ga­lio­ja at­gal, ko­le­gos. Jei­gu tu pri­ėmei bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą, jis tai­ko­mas at­gal. Tai su ko­kia pro­ble­ma mes su­si­dur­si­me? „.

 

 

 

Įstatymo projektą pateikė Seimo nariai :

 

Morgana Danielė, Kazys Starkevičius, Gabrielius Landsbergis, Aušrinė Armonaitė, Viktorija Čimilytė-Nielsen, Ingrida Šimonytė, Stasys Šedbaras, Tomas Vytautas Raskevičius, Silva Lengvinienė,  Ieva Pakarklytė,  Marius MatijošaitisVytautas Mitalas ,Simonas Gentvilas, Virgilijus Alekna, Andrius Bagdonas, Evelina Dobrovolska,Antanas Guoga (atsiėmė parašą 2020-12-22), Artūras Žukauskas, Kasparas Adomaitis, Paulė Kuzmickienė, Žygimantas Pavilionis, Dovilė Šakalienė, Gintautas Paluckas, Linas Jonauskas, Vytautas Gapšys, Domas Griškevičius, Tomas Biciūnas, Dalia Asanavičiūtė, Jurgitas Sejonienė, Audrius Petrošius, Arūnas Valinskas, Eugenijus Gentvilas, Kęstutis Glaveckas, Jonas Gudauskas, Matas Maldeikis, Kristijonas Bartoševičius, Vytautas Kernagis, Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė, Justas Džiugelis.

„Tai yra narkomanijos veikų legalizavimas, nes iki šiol bet kokia narkotinių medžiagų gamyba ar vartojimas ir gabenimas buvo baudžiamasis nusikaltimas, tai dabar visa tai tapo tik administraciniu nusižengimu, – sako žurnalistė Rūta Janutienė, – net pirmą kartą įkliuvus už tokią veiklą gresia bauda nuo 20 iki 100 eurų, antrą kartą – iki 200 eurų. Manau, kad tai vaikų įvedimas į narkotikų vartojimo rinką. Mane labiausiai sukrėtė tie žmonės, kurie balsavo už šį įstatymą – tai senas konservatorius Kazys Starkevičius, Gabrielius Landsbergis, kuris turtėja iš žmonos švietimo veiklos, ir supranta, kuo tai gresia – ar Mortos mokykloje kanapės bus pateikiamos per pusryčius. Žinoma, už šį įstatymą balsavo Šimonytė, Paulė Kuzmickienė, Čmilytė-Nielsien, krikdemas Žygimantas Povilionis. Žinoma, ir Dovilė Šakalienė, kuri Seime „stūmė“ Matuko reformą, pasinaudodama tuo, kad du tėvai narkomanai užmušė savo vaiką. Mano nuomone, ši moteris yra visiškas brudas. Dabar Matuko tėveliai, užmušė vaiką, galės ramiai sutraukti suktinę žolės. Balsavo ir socdemas Paluckas, žinoma ir Eugenijus Gentvilas, matyt, kad dėl seno įpročio. Net ir ilgametis kovotojas su alkoholizmu Algimantas Matulas. Net ir „šventoji“ Liudvika Pociūnienė. Kęstutis Masiulis ir Bronislovas Matelis.  Žinoma, ir Anušauskas, kuris linksta į jaunimą. Suprantu, kad už šį įstatymą balsavo „Laisvės“ partija, kuri iš esmės yra nelaisvės ir melo partija. Tačiau kodėl už šį įstatymą balsavo senieji konservatoriai? Kodėl jie balsavo už tai, kad vaikai taptų narkomanais?

 

„Man labai įdomu, ką apie tai galvoja bažnyčia, kuri ragino balsuoti už konservatorius, – stebisi ir žurnalistas Vytautas Matulevičius, – juk įstatyme kalba eina apie „nedidelio kiekio narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų“ legalizavimą. Tai apie kokius narkotikus čia kalbama? Juk į šį sąrašą patenka ir heroinas. Skaitydamas šias įstatymo pataisas, matau, kad įteisinami visi narkotikai, ne vien žolė. Lietuva yra ratifikavusi Jungtinių tautų vadinamąją narkotinių medžiagų konvenciją, kuri numato, kad narkotinių medžiagų apdirbimas, įvežimas, vartojimas būtų skirtas tik medicinos ar mokslo tikslams. Mums reikės išstoti iš JT organizacijos. Mes įteisinome visų narkotinių medžiagų vartojimą, ne vien „žolę“.  O be to, ką reiškia nedidelis kiekis narkotinių medžiagų? Tai bus nustatoma vertinant subjektyviais kriterijais.

 

Toliau pateikiamas šis įstatymo pakeitimas, už kuri jau nubalsavo Seimas:

 

Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 71

STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 4831 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 8 d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnio pakeitimas
Pakeisti Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„71 straipsnis. Nedidelio kiekio narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų disponavimas be tikslo jas platinti
1. Nedidelio kiekio narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ir siuntimasis be tikslo jas parduoti ar kitaip platinti,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.
3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
4. Asmuo, kuris savanoriškai kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo dėl narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, įgytas, laikytas ar parsiųstas narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už šiame straipsnyje numatytus veiksmus.“
2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso papildymas 4831 straipsniu
Papildyti Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksą 4831 straipsniu ir jį išdėstyti taip:
„4831 straipsnis. Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas viešose vietose arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens pasirodymas viešose vietose
1. Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas gatvėse, stadionuose, skveruose, parkuose, visų rūšių viešajame transporte, automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, mažmeninės prekybos ir viešo maitinimo vietose, sporto varžybų metu salėse ir kitose vietose, arba apsvaigusio asmens pasirodymas viešose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę, arba už administracinių nusižengimų (išskyrus šio kodekso 227 straipsnio 3 dalyje, 379 straipsnio 2 dalyje, 401 straipsnio 6, 21 dalyse, 406 straipsnio 5 dalyje, 420 straipsnio 3, 4 dalyse, 422 straipsnio 3, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje, 427 straipsnio 1 dalyje, 428 straipsnio 5, 8 dalyse numatytus nusižengimus) padarymą sulaikytų ir apsvaigimu nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų įtariamų asmenų vengimas pasitikrinti dėl apsvaigimo,

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.
3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
4. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo vieno mėnesio iki vienų metų.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Toliau pateikiame stenogramą, kaip šis įstatymas buvo pateiktas ir kaip pristatytas:

20.21 val.

M. DANIELĖ (LF). La­bai ačiū, kad su­lau­kė­te. Ar ge­rai ma­ne gir­di­te, nes la­bai svar­bu, kad ge­rai gir­dė­tu­mė­te.

Pats svar­biau­sias mū­sų stra­te­gi­jos as­pek­tas – per­ėji­mas nuo baus­me grįs­tos sis­te­mos prie nu­kreip­tos į svei­ka­tą. Šis po­ky­tis mus at­ve­dė į moks­lo įro­dy­mais grįs­tą nar­ko­ti­kų po­li­ti­ką, ku­rio­je svar­bią vie­tą už­ima žmo­gaus tei­sės. Pir­mą kar­tą Lie­tu­va at­si­žvel­gė į vi­sus ker­ti­nius nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos as­pek­tus. Tai nė­ra ma­no žo­džiai. Šiuos žo­džius Jung­ti­nė­se Tau­to­se per­nai ta­rė Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga. Aš sto­vė­jau to­je sa­lė­je tarp ki­tų de­le­ga­tų, ten bu­vau su tarp­tau­ti­ne de­le­ga­ci­ja, ir be­pro­tiš­kai di­džia­vau­si mū­sų ša­li­mi ir jos moks­lu pa­grįs­tu ir pa­žan­giu po­žiū­riu į nar­ko­ti­kų po­li­ti­ką. Prie ma­nęs pri­ėjo dau­gy­bė ki­tų ša­lių de­le­ga­tų ir spe­cia­lis­tų ir gy­rė mū­sų ša­lies po­zi­ci­ją ir pui­kią mū­sų mi­nist­ro kal­bą…Vi­si ži­no­me, kad dek­ri­mi­na­li­zuo­ti nar­ko­ti­nių me­džia­gų ma­žus kie­kius be tiks­lo pla­tin­ti ska­ti­na ir ra­gi­na Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­ja. Va­di­na­si, Jung­ti­nių Tau­tų agen­tū­ros, tai yra Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, taip pat Jung­ti­nių Tau­tų nar­ko­ti­kų ir nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos biu­ras, ku­ris yra spe­ci­fi­nė or­ga­ni­za­ci­ja šiems klau­si­mams spręs­ti, – vi­sos šios agen­tū­ros kar­tu ra­gi­na per­žiū­rė­ti ir pa­nai­kin­ti bau­džia­muo­sius įsta­ty­mus, ka­da tai yra su­si­ję su ma­žais nar­ko­ti­kų kie­kiais be tiks­lo pla­tin­ti…Šian­dien mes ma­to­me Lie­tu­vo­je mū­sų nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos, per­tek­li­nės nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos, ke­lia­mą ža­lą. Mes per tre­jus me­tus du kar­tus iš­au­gi­no­me ma­ža­reikš­mių by­lų skai­čių, mū­sų ty­rė­jai, pro­ku­ro­rai, mū­sų tei­sė­jai vargs­ta su by­lo­mis už 0,06 THC, ku­rių ran­da pe­le­nuo­se. Mū­sų tei­sėt­var­ka ne tik skęs­ta šių by­lų per­tek­liu­je, mes taip pat tu­ri­me su­ma­žė­ju­sį, penk­ta­da­liu su­ma­žė­ju­sį, iki­teis­mi­nių ty­ri­mų skai­čių dėl nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo. Tai reiš­kia, kad šian­dien kruopš­čiai dir­ba­me tam, kad nu­baus­tu­me sa­vo pi­lie­čius, bet ne­be­at­ran­da­me re­sur­sų tik­ro­sioms pro­ble­moms, tai yra pla­ti­ni­mo pro­ble­moms spręs­ti.

Bau­džia­mo­ji sis­te­ma ne­pro­por­cin­gai pa­vei­kia mū­sų jau­nus žmo­nes. Du treč­da­liai by­lų yra iš­kel­ta žmo­nėms iki 30 me­tų am­žiaus ir šian­dien su pra­šy­mu iš­girs­ti ma­no žo­džius į jus krei­pė­si 21 jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja. Tai­gi taip pat di­dė­ja vi­suo­me­nės ir tei­sė­sau­gos su­si­prie­ši­ni­mas. Po­li­ci­ja šian­dien įgau­na prie­šo įvaiz­dį, nes su­si­tel­kia dėl įsta­ty­mų bū­tent į mū­sų ne­prob­le­mi­nių ir vi­sais ki­tais klau­si­mais daž­niau­siai pa­rei­gin­gų pi­lie­čių per­se­kio­ji­mą. Ta­da di­dė­ja ne­pa­si­ti­kė­ji­mas mū­sų po­li­ci­ja, ne­pa­gar­ba jai ir ne­ben­dra­dar­bia­vi­mas.

T. V. RASKEVIČIUS (LF)Yra toks ge­ras po­sa­kis, kad dvi­ra­čio an­trą kar­tą ne­iš­ra­si. La­bai dė­ko­ju jums už pri­sta­ty­mą, ku­ria­me la­bai aiš­kiai pa­sa­kė­te, kad bau­džia­mie­ji įsta­ty­mai ne­ma­ži­na var­to­ji­mo pa­pli­ti­mo, ta­čiau da­ro įvai­ria­pu­sę ža­lą tiek vi­suo­me­nei, tiek žmo­nėms, ku­rie su­si­du­ria su ta sis­te­ma. Man la­bai pa­ti­ko jū­sų min­tis, kad ši­tas spren­di­mas yra pra­ei­ties spren­di­mas. Bū­tu­me bu­vę pro­gre­sy­vūs, jei­gu bū­tu­me jį pa­da­rę prieš 20 me­tų. Ta­čiau dek­ri­mi­na­li­za­vi­mas yra tik pir­mas žings­nis ku­riant ne į bau­di­mą, o į svei­ka­tos prie­žiū­rą orien­tuo­tą nar­ko­ti­kų po­li­ti­ką.

Ma­no klau­si­mas bū­tų ne apie pra­ei­tį, o apie at­ei­tį. Kai įvyk­dy­si­me dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą, kai už­tik­rin­si­me var­to­ji­mo pro­ble­mų tu­rin­tiems žmo­nėms tin­ka­mą svei­ka­tos ap­sau­gą, kaip jums at­ro­do, ko­kių dar žings­nių mums rei­kė­tų im­tis, kad jau­ni žmo­nės tu­rė­tų su­pra­ti­mą apie tai, ko­kią ža­lą da­ro jiems nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas ir kaip tų pri­klau­so­my­bių bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti? Ačiū.

M. DANIELĖ (LF). La­bai ačiū už jū­sų klau­si­mą. Ži­no­te, ma­no vie­nas pa­cien­tas, kai at­ėjo gy­dy­tis, pa­sa­kė: aš čia pa­te­kau per ak­ci­ją. Jūs esa­te ka­da nors pa­te­kę per ak­ci­ją gy­dy­tis? Ak­ci­ja bu­vo pa­pil­do­mos vie­tos gy­dy­tis, ap­mo­kė­tos iš sa­vi­val­dy­bės lė­šų, kai po­li­ci­ja, ta­bo­re su­ga­vu­si žmo­gų, ne­bau­dė jo bū­tent su­si­ta­ri­mo prin­ci­pu ir siun­tė gy­dy­tis. Gal ko­kius du žmo­nes at­siun­tė po­li­ci­ja, vi­si li­kę pa­tys ėjo į ko­mi­sa­ria­tą, pa­tys vy­ko į po­li­ci­ją ir pra­šė tų siun­ti­mų gy­dy­tis. Toks yra po­rei­kis ir tiek rei­kia žings­nių at­lik­ti šio­je sri­ty­je.

Aš ti­kiu, kad su­kū­rę, tai yra da­bar žen­gę šį žings­nį, pra­dė­ję rim­tai žiū­rė­ti į pri­klau­so­mų žmo­nių gy­dy­mą ir į šią pro­ble­mą mes la­bai grei­tai su­ma­žin­si­me di­de­lę da­lį pro­ble­mų, tu­ri­mų da­bar, nes daug žmo­nių sa­vo no­ru at­eis gy­dy­tis, jie tik­rai to la­bai no­ri. Kai mes kal­ba­me apie jau­nus žmo­nes, mums tik­rai rei­kės kal­bė­ti ir apie švie­ti­mą, mums rei­kės kal­bė­ti apie ža­los ma­ži­ni­mo pa­slau­gas, efek­ty­vias pre­ven­ci­jos pa­slau­gas. Apie tai mes kal­ba­me jau la­bai se­niai, tai ga­lė­tu­me kaip tik jau pra­dė­ti ir veik­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­ti­jo­šai­tis. Ruo­šia­si V. Mi­ta­las.

M. MATIJOŠAITIS (LF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji įsta­ty­mo tei­kė­ja Mor­ga­na Da­nie­le, esa­te dir­bu­si Jung­ti­nių Tau­tų or­ga­ni­za­ci­jo­je, ži­nau, kad daug ke­lia­vo­te, nuo­la­tos skai­to­te tarp­tau­ti­nę moks­li­nę li­te­ra­tū­rą. Gal ga­lė­tu­mė­te trum­pai pa­si­da­lin­ti sa­vo įžval­go­mis apie už­sie­nio ša­lių prak­ti­ką, apie tai, kaip tos ša­lys iš­gy­ve­na po to­kio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo ir ar ten iš tik­rų­jų at­si­ve­ria ta Pan­do­ros skry­nia?

M. DANIELĖ (LF)Ačiū. Nar­ko­ti­kų po­li­ti­kai aš ati­da­viau de­šimt sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų. Aš ne tik Jung­ti­nių Tau­tų Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ta­ry­bo­je bu­vau, bet aš dir­bau tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, aš ra­šiau moks­lo ti­ria­muo­sius dar­bus ir tik­rai čia ga­lė­čiau pa­sa­ko­ti jums la­bai il­gai, kaip vei­kia sis­te­ma. Ta­čiau iš tik­rų­jų Eu­ro­po­je mes tu­ri­me to­kią ten­den­ci­ją, kad vi­sos ša­lys jau įsi­klau­so ir į Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jas, ga­lų ga­le mes tu­ri­me Eu­ro­pos pla­ną nar­ko­ti­kų klau­si­mu. Jis yra ir­gi ab­so­liu­čiai orien­tuo­tas į svei­ka­tą ir re­mia­si to­mis pa­čio­mis Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jo­mis. Tai­gi dis­ku­si­jos ir žings­niai ge­rė­ji­mo ar­ba svei­ka­tos lin­kme vyks­ta dau­ge­ly­je vals­ty­bių Eu­ro­po­je.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad su di­džiau­siu var­to­ji­mo pa­pli­ti­mu Eu­ro­po­je su­si­du­ria to­li gra­žu ne Olan­di­ja, kaip čia bu­vo ban­do­ma klai­din­ti žmo­nes, o Pran­cū­zi­ja. Pran­cū­zi­ja tu­ri pa­čius griež­čiau­sius įsta­ty­mus Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ten bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė gre­sia ir už var­to­ji­mą. Ta­čiau net Pran­cū­zi­ja, nuo 1970 me­tų tu­rė­ju­si ši­tą kri­mi­na­li­za­ci­ją, pra­de­da kreip­ti jau vi­sai ki­ta lin­kme sa­vo dar­bus, E. Mak­ro­nas pats ėmė­si ini­cia­ty­vos ir taip pat švel­ni­na baus­mes. Tai val­s­ty­bės, ku­ri su­si­du­ria su di­džiau­sia var­to­ji­mo pa­pli­ti­mo Eu­ro­po­je pro­ble­ma, ga­lė­tų bū­ti tar­si kri­ti­kuo­ti­nas žings­nis. Ko­dėl švel­ni­na, jei­gu pro­ble­ma yra di­džiau­sia? To­dėl ir švel­ni­na, kad mes su­pran­ta­me, kad rei­kia ki­tų prie­mo­nių – tų prie­mo­nių, ku­rias mums nu­ro­do moks­las, bū­tent svei­ka­tos prie­mo­nių spręs­ti šiuos klau­si­mus.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Klau­sia V. Mi­ta­las.

V. MITALAS (LF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Aš iš tik­rų­jų no­rė­čiau, kad šie klau­si­mai pa­siek­tų au­sis ir tų, ku­rie iki šiol su šia pro­ble­ma ne­bu­vo tiek su­si­dū­rę ir ne­ži­no, ko­kios yra ten­den­ci­jos ir ko­kia yra tarp­tau­ti­nė prak­ti­ka. Jūs sa­vo kal­bo­je pa­mi­nė­jo­te Por­tu­ga­li­ją. Aš už­me­čiau akį į duo­me­nis: tik­rai ne tai, kad su­ma­žė­jo, bet dau­giau nei 10 kar­tų su­ma­žė­jo mir­čių nuo nar­ko­ti­kų per­do­za­vi­mo ir dau­giau ne­gu 75 kar­tus su­ma­žė­jo nau­jų ŽIV at­ve­jų. Tai yra la­bai stip­rus skai­čius nag­ri­nė­jant vie­nos ša­lies pa­vyz­dį. Gal­būt jūs ga­li­te ir dau­giau pa­vyz­džių pa­teik­ti apie tai, ku­rios ša­lys pa­na­šų vir­smą kaip ir Por­tu­ga­li­ja pa­da­rė ir ką tai reiš­kia jų ana­lo­giš­kiems duo­me­nims?

M. DANIELĖ (LF). Iš tie­sų to­kių at­ski­rų duo­me­nų ne­su­si­ra­šiau, ga­lė­tu­me pa­ly­gin­ti, pa­vyz­džiui, su Če­ki­ja dėl li­gų pa­pli­ti­mo. Pa­vyz­džiui, vi­ru­si­nis he­pa­ti­tas C – 15 % žmo­nių, var­to­jan­čių nar­ko­ti­kus, jį tu­ri, Lie­tu­vo­je jį tu­ri 77 %, ŽIV Lie­tu­vo­je tu­ri 12 %, Če­ki­jo­je – 0,4 %. Kai kal­ba­me bū­tent apie in­jek­ci­nį var­to­ji­mą, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės nau­do­ja­si ne­ste­ri­lio­mis prie­mo­nė­mis, ko­dėl pas­ku­bo­mis jas iš­me­ta bet kur mies­te, krū­muo­se ir taip to­liau, ko­dėl ne­at­ne­ša į kon­tei­ne­riu­kus, ko­dėl plin­ta tas vi­ru­sas, yra bū­tent dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, ku­ri ra­gi­na žmo­nes kuo grei­čiau at­si­kra­ty­ti, sa­ky­ki­me, įro­dy­mų, kad tik jie ne­bū­tų nu­baus­ti, o ne iš tik­rų­jų kreip­tų­si pa­gal­bos ar­ba net sau­giai uti­li­zuo­tų rei­kia­mas prie­mo­nes. Tų pa­vyz­džių iš tik­rų­jų yra daug, jų tik­rai ga­li­ma ras­ti EEMC, tai yra Eu­ro­pos mo­ni­to­rin­go cen­tro, tin­kla­la­py­je.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Klau­si­mams ir at­sa­ky­mams skir­tas lai­kas bai­gė­si. La­bai jums ačiū.

Dėl mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo už no­ri pa­si­sa­ky­ti M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, tik­rai svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas ir nors to­li gra­žu ne­to­bu­las, aš ti­kiu, kad ko­mi­te­tai su­dė­lios jį to­kį, kad jis spręs­tų pro­ble­mas, o ne su­kur­tų dar dau­giau rū­pes­čių.

Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­kei­tę įsta­ty­mą mes tik­rai ne­iš­sprę­si­me dau­gu­mos pro­ble­mų. La­bai svar­bu ma­ty­ti, jog nar­ko­ti­kai iš­lie­ka mū­sų vi­suo­me­nės pro­ble­ma ir dek­ri­mi­na­li­zuo­da­mi mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad ne­pa­sių­si­me ži­nios vi­suo­me­nei, kad nar­ko­ti­kus ga­li­ma var­to­ti, kad tai yra nor­ma­lu ir kad tai yra pri­im­ti­nas reiš­ki­nys. Mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad baus­mė bū­tų adek­va­ti, bet ne­ga­li­ma nor­ma­li­zuo­ti nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo, to­dėl la­bai svar­bu, kad bū­tų už­tik­rin­tas pla­tus vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mas apie nar­ko­ti­kų da­ro­mą ža­lą.

Ant­ras da­ly­kas, tu­ri­me už­tik­rin­ti ser­gan­čių ir tu­rin­čių pri­klau­so­my­bę gy­dy­mą. La­bai tei­sin­gai ir gra­žiai skam­ba, kai sa­ko­me, tu­ri­me ne so­din­ti žmo­nes į ka­lė­ji­mą, tuos, ku­rie tu­ri pri­klau­so­my­bių, o su­teik­ti jiems vi­są ge­riau­sią gy­dy­mą, bet prak­ti­ko­je mes ne­su­tei­kia­me to gy­dy­mo ir ne­su­tei­kia­me pa­gal­bos. Tai­gi iki pri­ėmi­mo, iki įsta­ty­mo pri­ėmi­mo mes bū­ti­nai tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad pa­gal­ba yra pri­ei­na­ma. Tik už­tik­ri­nę vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą ir pri­ei­na­mą gy­dy­mą tu­rin­tiems pri­klau­so­my­bių mes ga­lė­si­me tvir­tai ir ra­mia są­ži­ne bal­suo­ti už dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą, ku­rį aš ir pa­lai­kau. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš pa­si­sa­ko V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­ga­liau at­ėjo­me iki šios ši­zo­fre­ni­jos – iš pra­džių su­ga­din­ti svei­ka­tą, o pas­kui tai­sy­ti.

Įsta­ty­mas sa­ko: ne­pro­por­cin­gai pa­vei­kia jau­nus žmo­nes, o kur at­sa­ko­my­bė jau­nų žmo­nių pa­gal įsta­ty­mą ir už pa­čių at­ei­tį? Kas yra tei­kė­ja? Sei­mo na­rė M. Da­nie­lė, Sei­mo Pri­klau­so­my­bės pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vė, anks­čiau dir­bu­si Res­pub­li­ki­nia­me pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tre ir ėju­si Me­to­di­nio va­do­va­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas, 2020 m. gruo­džio 14 d. „Ži­nių ra­di­jo“ tie­sio­gi­nės tran­slia­ci­jos me­tu pri­si­pa­ži­no, kad yra var­to­ju­si nar­ko­ti­nes prie­mo­nes. Pa­klaus­ta lai­dos ve­dė­jo, ar yra rū­kiu­si žo­lę, Sei­mo na­rė at­sa­kė (ci­tuo­ju): „Tai ži­no­ma“.

Iš pa­si­sa­ky­mo nė­ra aiš­ku, ar šiuo me­tu vis dar var­to­ja nar­ko­ti­nes prie­mo­nes ir da­bar, pri­sta­ty­da­ma šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ar nė­ra var­to­ju­si šian­dien ir da­bar nar­ko­ti­nes prie­mo­nes. Taip pat Sei­mo na­rė nu­ro­dė, kad dėl nar­ko­ti­nių prie­mo­nių var­to­ji­mo te­ko pa­dė­ti ar­ti­miems žmo­nėms, gau­ti jiems gy­dy­mą. Ko­kį gy­dy­mą?

Šiuo me­tu nar­ko­ti­nių prie­mo­nių var­to­ji­mas, kai šių prie­mo­nių nė­ra pa­sky­ręs gy­dy­to­jas, už­trau­kia ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 71 straips­nį. Nė­ra ži­no­ma, kiek kar­tų nar­ko­ti­nes prie­mo­nės bu­vo var­to­ja­mos, ar Sei­mo na­rė tu­ri įspė­ji­mų ir nuo­bau­dų pa­gal šį ar ki­tą straips­nį, o gal­būt pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 ar 260 straips­nius, nes po ra­di­jo lai­do­je bu­vu­sio pri­si­pa­ži­ni­mo tam­pa ne­be­aiš­ku, gal­būt Sei­mo na­rė ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo nar­ko­ti­nė­mis ir psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis su tiks­lu ar be tiks­lo jas pla­tin­ti, kai as­muo ga­li bū­ti bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bas, bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų ar net iki 15 me­tų, jei ty­čia. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Lai­kas! Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi du įsta­ty­mų pro­jek­tai, tai dar vie­nam su­tei­kiu žo­dį už ir prieš. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną E. Gent­vi­las – už.

E. GENTVILAS (LSF)Ačiū. Jau net ne­be­si­ti­kė­jau, bet tas baikš­tu­sis Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kas su­tei­kė man tei­sę.

Ger­bia­mie­ji, vis dėl­to mes įsi­klau­sy­ki­me į moks­lo ar­gu­men­tus. Da­bar pa­da­ry­tas iš­puo­lis ad ho­mi­nem, tai yra prieš žmo­gų, prieš M. Da­nie­lę. Ne­la­bai įpras­ta to­kia tra­di­ci­ja. Kal­bė­ki­me apie ar­gu­men­tus, ku­riuos pa­tei­kia moks­las. M. Da­nie­lė tik per­tei­kia mums tuos ar­gu­men­tus.

Tra­di­ci­jos įvai­rio­se ša­ly­se iš tik­rų­jų bau­gi­nan­čios ir gy­do­mos štai to­kiu dek­ri­mi­na­li­za­vi­mu. Aš pa­si­sa­kau taip pat už tą dek­ri­mi­na­li­za­vi­mą. Jau ma­tau, kad V. Val­kiū­nas į ma­ne ar­šiai žiū­ri. No­riu pa­sa­ky­ti, aš ne­su rū­kęs žo­lės, ne­su var­to­jęs nar­ko­ti­kų… Ro­dai, kad aš kvai­las esu, taip? Ge­rai, Val­kiū­nai, bet apie ta­ve ir­gi šiek tiek gal­būt pa­sa­ko to­kie žen­klai. Tai štai, aš ne­su var­to­jęs ir nie­kam ne­lin­kiu pra­dė­ti, kad ne­įklimp­tų į tą liū­ną, iš ku­rio ke­lias yra mir­tis, kri­mi­na­li­nė pra­ei­tis ar­ba gy­dy­mas. Tai, ką siū­lo įsta­ty­mo pro­jek­tas, yra nuo kri­mi­na­li­za­vi­mo per­ei­ti link gy­dy­mo tų žmo­nių, ku­rie tu­ri pro­ble­mų, ku­rie pri­si­da­rė pro­ble­mų. Rei­kia tai pri­pa­žin­ti. Da­bar skai­čiai Lie­tu­vo­je ro­do, kad per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų nuo 1 tūkst. iki 1 tūkst. 800 kri­mi­na­li­za­vi­mo at­ve­jų dėl leng­vų­jų nar­ko­ti­kų ma­žo kie­kio tu­rė­ji­mo. Ar mes no­ri­me di­din­ti skai­čių nu­si­kal­tė­lių, ku­riuos rei­kės anks­čiau ar vė­liau gy­dy­ti? Ar be kri­mi­na­li­za­vi­mo per­ei­ti link tų žmo­nių ci­vi­li­zuo­to gy­dy­mo? To­dėl aš pa­si­sa­kau už per­ėji­mą nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės link ad­mi­nist­ra­ci­nės.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Prieš su­teik­da­mas žo­dį pa­si­sa­ky­ti prieš V. Ba­kui, no­riu E. Gent­vi­lui re­pli­kuo­ti, kad kai rei­ka­las pa­kvim­pa žo­le, net ir baikš­tu­sis po­sė­džio pir­mi­nin­kas iš­drą­sė­ja. Pra­šom, Vy­tau­tai.

V. BAKAS (MSNG)Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ačiū Mor­ga­nai, pri­sta­ty­mas bu­vo gra­žus. Bet jei­gu pa­im­tu­me vi­są ši­tą va­jų, kam­pa­ni­ją, pa­žiū­rė­tu­me pla­čiau, kai ji pra­si­dė­jo maž­daug prieš po­rą me­tų, kai žmo­nės bu­vo gąs­di­na­mi, jog už ma­žą kie­kį nar­ko­ti­kų yra so­di­na­ma į ka­lė­ji­mus, į dis­ku­si­jas įtrau­kia­mi tei­sė­jai, pa­da­ry­ta to­kia vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­ja, ku­rios šian­dien yra tam tik­ras fi­na­li­za­vi­mas, man ky­la klau­si­mas. Mor­ga­na, aš jums ne­už­da­viau, ko jūs sie­kia­te? Iš ši­tos kam­pa­ni­jos ne­aiš­ku, ar jūs sie­kia­te le­ga­li­zuo­ti var­to­ji­mą, ar dek­ri­mi­na­li­zuo­ti at­sa­ko­my­bę? Aš to ne­su­pra­tau nei iš tos kam­pa­ni­jos, ku­rią čia jū­sų ko­le­gės anks­čiau vyk­dė ir vi­sa par­ti­ja, bet ir ko­kia yra šiaip, pa­juo­kau­jant, ži­nu­tė? Aš per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją bu­vau vie­na­me ka­lė­ji­me, ten žmo­nės, nu­teis­ti 6–8 me­tams už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą, la­bai džiau­gia­si šiuo pro­jek­tu, sa­ko, at­eis, dek­ri­mi­na­li­zuos, gal­būt yra šan­sas iš­ei­ti anks­čiau. Aš no­riu pa­klaus­ti, kiek nu­teis­tų žmo­nių iš­eis, nes tuo bu­vo gąs­di­na­ma? Ir net bau­džia­ma­sis įsta­ty­mas ga­lio­ja at­gal, ko­le­gos. Jei­gu tu pri­ėmei bau­džia­mą­jį įsta­ty­mą, jis tai­ko­mas at­gal. Tai su ko­kia pro­ble­ma mes su­si­dur­si­me? To­dėl aš tik­rai ma­tau, kad pro­jek­tas ne­pa­reng­tas. Man pa­na­šu į kam­pa­ni­ją, ku­ria sie­kia­ma le­ga­li­zuo­ti var­to­ji­mą, jį pa­ska­tin­ti. Ne­aiš­kūs tiks­lai, to­dėl aš kvies­čiau su­si­lai­ky­ti ir dar kal­bė­tis apie tai.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi, kaip su­pran­tu, ben­dro su­ta­ri­mo po pa­tei­ki­mo dėl šių įsta­ty­mų pro­jek­tų ne­bus, ap­si­sprę­si­me dėl jų bal­sa­vi­mo me­tu. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš tik no­rė­jau dėl ve­di­mo tvar­kos ir dėl mū­sų svars­ty­mo pro­cedū­ros. Iš es­mės mes tu­rė­tu­me for­muo­ti įro­dy­mais grįs­tą po­li­ti­ką. Tai la­bai no­rė­tų­si, kad ko­le­gos ir svars­ty­tų įro­dy­mus, ko­dėl įsta­ty­mo pro­jek­tas bus efek­ty­vus, ko­kiais moks­lo duo­me­nimis re­mia­si, ir tai ver­tin­tų. Ši­tie ad hoc, ad­ho­mi­niai iš­puo­liai prieš žmo­gų, ku­ris pri­sta­tė pro­jek­tą, man at­ro­do, tik­rai ne­da­ro gar­bės Sei­mui. No­rė­čiau, kad ap­si­spręs­tu­me, ką mes svars­to­me – žmo­gų ar moks­lu pa­grįs­tus duo­me­nis?

PIRMININKAS. La­bai dė­kui. Tei­sin­ga pa­sta­ba.

 

Balsavimo rezultatas:

PRITARTA
Už 57
Prieš 24
Susilaikė 20
Asmeniniai balsavimo rezultatai salėje
Asmeniniai balsavimo rezultatai lentelėje
Frakcijų balsavimo rezultatai lentelėje
2020 12 30
2020 12 30a
2020 12 30 2
Facebook komentarai
});}(jQuery));