Legendinė Vytauto Landsbergio afera – „Mažeikių naftos” privatizavimas

Kiesaus

Kiesaus

 

SEIME 1999-10-05 PRIIMTOS ANTIKONSTITUCINĖS REORGANIZAVIMO ĮSTATYMO PATAISOS

į LL klausimus atsakė Vytautas Kabaila, buvęs naftos produktų didmeninės įmonės „Klevo lapas” vadovas:

– Gedeminas Kiesus buvo patenkintas Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1999 m. birželio 3 d. pataisomis? 

– Šios pataisos padėjo Gedeminui Kiesui ir jo komandos nariams, t. y. 40–čiai akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” administracijos darbuotojų, dar 1996 m. rudenį nutarusių kartu su Gedeminu Kiesumi dalyvauti įmonės akcijų iš Lietuvos Vyriausybės pirkime, išvengti atsakomybės už savo veiksmus laikinojo valdymo laikotarpiu. 

Visiškai patenkintas šiomis pataisomis būti Gedeminas Kiesus negalėjo, nes jos dar nepakankamai apsaugojo nuo atsakomybės akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” generalinį direktorių ir jo komandos narius. 

– Kodėl nepakankamai, kokie buvo šių pataisų trūkumai? 

– 1999 m. birželio 3 d. redakcijos Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies pirmojoje nuostatoje buvo numatyta, jog po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų, valstybės institucijos akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” negalės kelti papildomų reikalavimų dėl po reorganizavimo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” veiklos ar neveikimo iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų. 

Akcinės bendrovės „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ į akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“ buvo reorganizuotos 1998 m. gruodžio 1 d. Todėl valstybės institucijos akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” dėl jos veiklos ar neveikimo iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų negalėjo kelti papildomų reikalavimų tik dėl įmonės veiklos ar neveikimo 1998 m. gruodžio 1 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpiu. 

Tačiau akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” laikinasis valdymas, kurio metu iš įmonės buvo kasami 300 mln. Lt pirmųjų 33 % įmonės akcijų pirkimui, vyko ir 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpiu. 

Todėl bet kuri valstybės institucija, įskaitant Valstybės kontrolę, Revizijų departamentą ar Generalinę prokuratūrą, po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” akcijų, t. y. po 1999 m. spalio 29 d., galėjo atlikti 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpio akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimą, įmonės generalinį direktorių, kitus įmonės darbuotojus patraukti atsakomybėn už jų veiksmus ar neveikimą 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpiu. 

Štai kodėl Gedeminas Kiesus negalėjo būti visiškai patenkintas įstatymo 1999 m. birželio 3 d. pataisomis – jam reikėjo, kad valstybės institucijos akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” negalėtų kelti nei einamųjų, nei papildomų reikalavimų už visą 1998 m. liepos 29 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpį. 

– Kodėl tokie trūkumai buvo palikti 1999 m. birželio 3 d. redakcijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte? 

– Tikriausiai per daug rizikinga buvo šią įstatymo nuostatą iškart susieti tiek Ketinimų protokolo pasirašymo data (1998 m. liepos 29 d.), tiek ir su Laikinų valdymo paslaugų teikimo sutartimi (1998 m. rugsėjo 11 d.). 

Galėjo iškart kilti įtarimas, kad visa tai daroma, pirmiausia, siekiant akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” generalinį direktorių Gedeminą Kiesų, kitus įmonės darbuotojus atleisti nuo atsakomybės už jų veiksmus ar neveikimą laikinojo valdymo laikotarpiu, kuris prasidėjo 1998 m. liepos 29 d. ir turėjo baigtis 1999 m. spalio 29 d. 

Dabar viskas įstatymu buvo susieta su trijų naftos įmonių – akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” – sujungimu į akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” koncerną ir visų trijų naftos įmonių veikla nuo koncerno veiklos pradžios, t. y. nuo 1998 m. gruodžio 1 d. Jokių oficialių nuorodų į laikinojo valdymo laikotarpį! 

Šią versiją patvirtina ir vėlesnės (1999 m. spalio 5 d.) redakcijos Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies pataisos, kuriomis buvo numatyta, jog po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų, valstybės ir savivaldybių institucijos akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ ir jos dukterinėms bendrovėms negalės kelti papildomų reikalavimų dėl akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ ar jos dukterinių bendrovių veiklos ar neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų. 

– „Lukoilas“ taip pat nebuvo visiškai patenkintas 1999 m. birželio 3 d. redakcijos įstatymo pataisomis? 

– Ne, nebuvo. Bet kuri valstybės institucija, įskaitant Valstybės kontrolę, Revizijų departamentą ar Generalinę prokuratūrą, po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” akcijų, t. y. po 1999 m. spalio 29 d., galėjo atlikti 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpio akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimą, ne tik įmonės generalinį direktorių, bet ir kitus įmonės darbuotojus, įskaitant ir tuos, kurie, nors ir talkino Gedeminui Kiesui, tačiau buvo ištikimi „Lukoilui“, patraukti atsakomybėn už jų veiksmus ar neveikimą 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpiu. 

Štai kodėl ir „Lukoilas“ negalėjo būti visiškai patenkintas įstatymo 1999 m. birželio 3 d. pataisomis – jam taip pat reikėjo, kad valstybės institucijos akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” negalėtų kelti nei einamųjų, nei papildomų reikalavimų už visą 1998 m. liepos 29 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpį. 

– Kaip akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Gedeminas Kiesus reagavo į tokius 1999 m. birželio 3 d. redakcijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkto trūkumus? 

– Manau, kad jis buvo suinteresuotas šiuos trūkumus ištaisyti kaip galima greičiau priimant stipresnes to paties įstatymo pataisas. Tokios pataisos turėjo būti priimtos 1999 m. spalio 5 d. 

– Ir Gedeminui Kiesui, ir „Lukoilui“ reikėjo 1999 m. birželio 3 d. redakcijos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies stipresnio 1 punkto. 

– Gerokai stipresnio. Kad teisėsaugos tarnybos nepradėtų akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” ūkinės ir finansinės veiklos už 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpį tyrimo, reikėjo tobulinti įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktų nuostatas, jas sustiprinant. 

Abiem reikėjo Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo stipresnių pataisų, kurios buvo priimtos 1999 m. spalio 5 d. 

– Ar, priimant 1999 m. spalio 5 d. įstatymą, Seimo nariams buvo suprantama, ar jiems buvo paaiškinta, kad nereikėtų įstatymu valstybės institucijoms atimti teisės akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ dėl jos veiklos ar neveikimo iki 1999 m. spalio 29 d. kelti reikalavimus po to, kai strateginis investuotojas įsigys akcijų, t. y. po 1999 m. spalio 29 d.? 

– Jiems tai suprantama buvo jau priimant 1999 m. birželio 3 d. įstatymą. Be to, jų kolega Stasys Malkevičius jiems dar papildomai paaiškino: 

„Gerbiamieji kolegos, mums gali nepatikti „Williams”, gali nepatikti “Lukoilas”, gali nepatikti tikrai sunkios sutarties sąlygos Lietuvai, galim mes ir pykti, kaip ponas S. Pečeliūnas sako, kad dovanojam labai brangų daiktą ponui J. C. Bumgarneriui. Bet mes dovanojam praskolintą įmonę, kuri jau daug metų dirba nuostolingai, kurios eksploatacija kasdien kainuoja didelius pinigus, tai čia yra dovana su ženklu minus. Nepamirškim svarbiausio, ką mes šiandien sprendžiam. Mes sprendžiam – būti ar nebūti mūsų naftos kompleksui. Ir „Williams” atėjimas yra tas pats kas išmestas gelbėjimosi ratas. Mes turime džiaugtis, kad jis išmestas ne Gdansko naftos perdirbimo įmonėje, kuri turi panašių problemų ir neturi galimybės modernizuoti savo įmonės, ir neturėjo galimybės parduoti jos pelningai. Turime dėl to pasinaudoti šia proga, kad išgelbėtume mūsų naftos kompleksą. Tai yra pagrindinis uždavinys. Todėl aš siūlau balsuoti už.“ 

Ir šie Seimo nario Stasio Matkevičiaus žodžiai, tokie kaip „praskolintą įmonę“, „kuri jau daug metų dirba nuostolingai“, „kurios eksploatacija kasdien kainuoja didelius pinigus“ teikė imperatyvią nuorodą į tai, jog valstybės institucijos tikrinti einamųjų bei 1998 metų veiklą ir kelti įmonei reikalavimus turi dabar, 1999 m. spalio 5 d. įstatymo priėmimo dieną, o jeigu to daryti dabar nespėjama ar negalima, būtina bus tai daryti tuoj po to, kai tik strateginis investuotojas įsigys akcijų. 

– Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. spalio 5 d. patikslino ir papildė Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymą. 

– 1999 m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimas Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį pervadino 4 dalimi ir patikslino šios dalies 1-ąją nuostatą, numatydamas, jog po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų, valstybės ir savivaldybių institucijos akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ ir jos dukterinėms bendrovėms negalės kelti papildomų reikalavimų dėl akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ ar jos dukterinių bendrovių veiklos ar neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų. 

1-osios nuostatos patikslinimo esmė – valstybės institucijos po 1999 m. spalio 29 d., t. y. po Investicijų sutarties su „Williams“ pasirašymo, nebeturės teisės akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” kelti reikalavimų, kurių jos nebuvo iki tol iškėlusios, dėl įmonės veiklos ar neveikimo ne tik už 1998 m. gruodžio 1 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpį, bet ir dėl įmonės veiklos ar neveikimo už visą laikotarpį iki 1999 m. spalio 29 d., įskaitant 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpį. 

Tai turėjo reikšti, kad valstybės institucijos, tokios kaip Generalinė prokuratūra, Mažeikių rajono apylinkės prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Revizijų departamentas prie Finansų ministerijos, Valstybės kontrolė, Konkurencijos taryba, po 1999 m. spalio 29 d., t. y. po Investicijų sutarties su „Williams“ pasirašymo, nebeturės teisės akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” kelti reikalavimų, kurių jos nebuvo iki tol iškėlusios, dėl įmonės veiklos ar neveikimo ne tik 1998 m. gruodžio 1 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpiu, bet ir dėl įmonės veiklos ar neveikimo 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpiu

1999 m. spalio 5 d. įstatymu patikslinta Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1-ąja nuostata Gedeminas Kiesus turėjo būti atleistas nuo atsakomybės už savo, kaip akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus, veiklą ar neveikimą ne tik 1998 m. gruodžio 1 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpiu, bet ir 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpiu, t. y. už visą Laikinojo valdymo laikotarpį, trukusį nuo 1998 m. liepos 29 d. iki 1999 m. spalio 29 d. 

– Tačiau buvo patikslinta ir Reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 2-oji nuostata. 

– 1999 m. spalio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimas Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį pervadino 4 dalimi ir patikslino šios dalies 2-ąją nuostatą, numatydamas, jog Vyriausybė sutartyse su strateginiu investuotoju ir akcine bendrove „Mažeikių nafta“ turi teisę valstybės vardu prisiimti esminius turtinius įsipareigojimus strateginiam investuotojui ir (ar) akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“, tarp jų ir įsipareigojimus atlyginti nuostolius. 

2-osios nuostatos patikslinimo esmė – valstybė ne tik strateginiam investuotojui, bet ir akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ turės atlyginti nuostolius, kuriuos strateginis investuotojas ar akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“ patirs ne tik laikotarpiu iki 1999 m. spalio 29 d., bet ir laikotarpiu po 1999 m. spalio 29 d. Turėta omenyje ir nuostolius, kurie bus patirti dėl strateginio investuotojo ir (ar) akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” kaltės. 

Kas teikė Seimui 1999 m. spalio 5 d. redakcijos Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo projektą? 

– Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 975 nutarė pritarti Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui, pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui, prašyti Seimą svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. 

Šį nutarimą pasirašė Ministrą Pirmininką Rolandą Paksą pavaduojanti socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutienė, ūkio ministras Eugenijus Maldeikis. 

Ministrą Pirmininką Rolandą Paksą pavaduojanti socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutienė 1999 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. 2-8660 minėtą įstatymo projektą išsiuntė Seimui, pažymėdama, jog, svarstant šį projektą Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybei atstovaus Eugenijus Maldeikis. 

Lietuvos Respublikos Seimui skirtą aiškinamąjį raštą parengė ir pasirašė ūkio ministras Eugenijus Maldeikis. 

Lietuvos Respublikos Seimui skirtoje Teisės departamento 1999 m. rugsėjo 9 d. išvadoje Nr. P-1983 nepažymėta, kad Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1-oji ir 2-oji nuostatos, kurias Seime ketinama svarstyti ir priimti, gali prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

– Minėjote 1999 m. birželio 3 d. redakcijos Reorganizavimo įstatymo ryšį su Laikino valdymo paslaugų teikimo sutartimi. Koks ryšys 1999 m. birželio 3 d. redakcijos ir 1999 m. spalio 5 d. redakcijos Reorganizavimo įstatymo su Investicijų sutartimi? 

1999 m. spalio 5 d. redakcijos Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1-oji ir 2-oji nuostatos vėliau buvo įtvirtintos Valdymo sutarties 4.1(g), 8.1, 10.2, 10.3(a), 10.3(b), 9.5(a), 14.2(c)vi, 14.2(e), 11.2 paragrafuose bei 9.5 paragrafo 3-ojoje pastraipoje, Akcininkų sutarties 5.16 paragrafe, Investicijų sutarties 2.4 (h), 10.2, 11.24 paragrafuose. 

Dėmesį verta būtų atkreipti į tai, kad Valdymo sutarties šalys susitarė, jog Generalinis direktorius, Vyriausiasis finansininkas, kiti Nuolatinio valdymo personalo nariai ir bet kuris asmuo, paskirtas specialistu, konsultantu ar patarėju pagal šios sutarties 4.1(g) punktą, už savo veiksmus ar neveikimą, įskaitant sunkių nusikaltimų padarymą, kuriais, vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį, akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ bei jos akcininkei Lietuvos Vyriausybei bus padaryti bet kokie nuostoliai prieš akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“ bei jos akcininkę LR Vyriausybę bus atleisti nuo atsakomybės pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir neatsakys akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ bei jos akcininkei Lietuvos Vyriausybei už jokius Nuostolius, susijusius su įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymu, nepaisant taikytinos teisės ar teisingumo principų, kurie nustato kitaip

Valdymo, Akcininkų ir Investicijų sutarčių nuostatos, kurias paminėjau, vadovaujantis 1999 m. spalio 5 d. redakcijos Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymu, buvo pritaikytos ir Laikinų valdymo paslaugų teikimo sutarčiai, ir visam Laikinojo valdymo laikotarpiui, t. y. visam 1998 m. liepos 29 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpiui. 

– Minėtos Reorganizavimo įstatymo nuostatos vėliau buvo pripažintos antikonstitucinėmis. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2000 m. spalio 18 d. nutarimu nutarė pripažinti, jog Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostata, numatanti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutartyse su strateginiu investuotoju ir akcine bendrove “Mažeikių nafta” turi teisę valstybės vardu prisiimti esminius turtinius įsipareigojimus strateginiam investuotojui ir (ar) akcinei bendrovei “Mažeikių nafta”, tarp jų ir įsipareigojimus atlyginti nuostolius, ta apimtimi, kuria nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisė prisiimti įsipareigojimus atlyginti ir tuos nuostolius, kurie susidaro dėl strateginio investuotojo ir (ar) akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” kaltės, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui. 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. kovo 17 d. nutarimu nutarė pripažinti, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostata “po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, valstybės ir savivaldybių institucijos akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” ir jos dukterinėms bendrovėms negalės kelti papildomų reikalavimų dėl akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” ar jos dukterinių bendrovių veiklos ar neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų” prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3, 4 ir 5 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui. 

– „ …dėl akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ veiklos ar neveikimo“. Gal galėtumėte pateikti tokios veiklos ar neveikimo pavyzdį? 

– Pavyzdžiui, akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus Gedemino Kiesaus 1999 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl papildomų priemonių rinkos dalies padidinimui“. Šio įsakymo neteisėtumą, jo prieštaravimą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies nuostatoms 2001 m. gegužės 18 d. nutarimu konstatavo Konkurencijos taryba. Dėl šio įsakymo akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“ vien 1999 ir 2000 metais galėjo patirti maždaug 150 mln. Lt siekiančią žalą. 

Kitas pavyzdys – garsioji 100 mln. Lt vagystė, kai produkcijos pirkėjai buvo visaip skatinami akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ nemokėti pinigų už pirktą produkciją. Tai patvirtinti gali ir Valstybės kontrolės 1999 m. gruodžio 17 d. ataskaita Nr. 080-1 “Dėl akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ debitorinio įsiskolinimo būklės 1999-10-01 įvertinimo patikrinimo rezultatų“, kiti valstybės institucijų atlikti to laikotarpio akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ veiklos patikrinimų aktai. 

Būtent už tokius ir panašius veiksmus Gedeminas Kiesus, kaip akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius ir administracijos vadovas, 1999 m. birželio 3 d. redakcijos Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymu už 1998 m. gruodžio 1 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpį, o 1999 m. spalio 5 d. redakcijos tuo pačiu įstatymu papildomai ir už 1998 m. liepos 29 d. – 1998 m. lapkričio 30 d. laikotarpį Lietuvos Respublikos vardu buvo atleistas nuo atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 

nuo čia naujam nujmeriui

 

– Valstybės institucijos turėjo likti nepatenkintos tuo, kad įstatymu joms buvo uždrausta atlikti laikinojo valdymo laikotarpio akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimus, šių patikrinimų pagrindu įmonei ir jos darbuotojams kelti pagrįstus reikalavimus, traukti juos atsakomybėn. 

– „Williams“ per tarpines bendroves rengėsi pati finansuoti valstybės institucijas, galinčias tikrinti akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ veiklą, kelti įmonei su šia veikla susijusius reikalavimus. 

Pavyzdžiui, Eugene C. Sticco įndividuali įmonė. Gerai, kad su šios įmonės pasiūlymais nesutiko tuometinis STT viršininkas Valentinas Junokas. 

Apie Eugene C. Sticco individualią įmonę kai ką įdomaus galima rasti ir Revizijų departamento prie LR finansų ministerijos Šiaulių revizijų skyriaus 2002 m. balandžio 11 d. akte. 

Nežinau kaip kitos valstybės institucijos reagavo į tokius ir panašius „Williams“ pasiūlymus, kaip į tokius akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ savininkų pasiūlymus vėliau reagavo kiti STT vadovai. 

– Ką Konstitucinis Teismas 2000 m. spalio 18 d. nutarime sakė apie 1999 m. spalio 5 d. priimtą įstatymo nuostatą, numačiusią, jog po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų, valstybės ir savivaldybių institucijos akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” ir jos dukterinėms bendrovėms negalės kelti papildomų reikalavimų dėl akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” ar jos dukterinių bendrovių veiklos ar neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų? 

– Seimo narių grupė 1999 m. gruodžio 20 d. kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydama ištirti, ar 1999 m. spalio 5 d. priimtas Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas neprieštarauja Konstitucijai. 

Konstitucinis Teismas 2000 m. spalio 18 d. nutarime, pasisakydamas dėl 1999 m. spalio 5 d. įstatymo nuostatų prieštaravimo Konstitucijai, nutylėjo (nepaminėjo), kad įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1-oji nuostata „po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų, valstybės ir savivaldybių institucijos akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” ir jos dukterinėms bendrovėms negalės kelti papildomų reikalavimų dėl akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” ar jos dukterinių bendrovių veiklos ar neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų“ taip pat prieštarauja Konstitucijai. 

Surinkta informacija, mano nuomone, patvirtina, kad Konstitucinis Teismas tai padarė tikslingai, sąmoningai, reaguodamas į jam Lietuvos valstybės vardu pateiktą prašymą būtent taip pasielgti priimant 2000 m. spalio 18 d. nutarimą. 

Tik pakartotinai gavęs net du prašymus ištirti, ar įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1-oji nuostata „po to, kai strateginis investuotojas įsigis akcijų, valstybės ir savivaldybių institucijos akcinei bendrovei “Mažeikių nafta” ir jos dukterinėms bendrovėms negalės kelti papildomų reikalavimų dėl akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” ar jos dukterinių bendrovių veiklos ar neveikimo ir kitų įvykių iki strateginiam investuotojui įsigyjant akcijų“ neprieštarauja Konstitucijai, Konstitucinis Teismas ėmėsi šiuos prašymus tirti. 

Pirmąjį prašymą Konstituciniam Teismui pateikė pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėjęs administracinę bylą pagal akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” skundą dėl Konkurencijos tarybos 2000 m. liepos 10 d. nutarimo Nr.11b “Dėl AB “Mažeikių nafta” Konkurencijos įstatymo 9 str. 1 d. 3 punkto pažeidimo”. 

Antrąjį prašymą Konstituciniam Teismui pateikė pareiškėjas Seimo narių grupė, atstovaujama Seimo nario Gintauto Mykolaičio. 

– Ar Seimo narių grupė, kuri 1999 m. birželio 22 d. ir 1999 m. gruodžio 20 d. prašymais kreipėsi į Konstitucinį Teismą prašydama ištirti, ar Akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio nuostatos neprieštarauja LR Konstitucijai, po Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimo nesiskundė, kad Konstitucinis Teismas neatkreipė dėmesio į tai, jog 1999 m. spalio 5 d. įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1-oji nuostata taip pat turėtų prieštarauti Konstitucijai? 

– Ne, nesiskundė. 

– Ką laimėjo „Williams“ tuo, jog 1999 m. spalio 5 d. įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1-oji nuostata antikonstitucine buvo pripažinta ne Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimu, o 2003 m. kovo 17 d. nutarimu? 

– 2,5 metų. Ekonominiams ir korupciniams nusikaltimams, kurie buvo įvykdyti 1998 m. liepos 29 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpiu, 5 metų senaties terminas turėjo sueiti 2003 m. liepos 29 d. – 2004 m. spalio 29 d. 

Be to, „Williams“ tikėjosi, kad po jai, palyginus, palankaus Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d. nutarimo niekas į Konstitucinį Teismą nebesikreips dėl 1999 m. spalio 5 d. įstatymo 3 straipsnio 4 dalies 1-osios nuostatos atitikimo Konstitucijai. 

– Ar buvo nors vienas Seimo narys, aktyviai prieštaravęs antikonstitucinių pataisų priėmimui? 

– Buvo keletas tokių Seimo narių. Vienas jų – Vytenis Andriukaitis. 

– Bet antikonstitucinės pataisos akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinį direktorių nuo atsakomybės atleido ir 1999 m. rugpjūčio 19 d. – spalio 29 d. laikotarpiu. Tuo laikotarpiu Gedeminas Kiesus jau nebedirbo įmonės generaliniu direktoriumi. 

– Tokio atleidimo nuo atsakomybės reikėjo ir Gedeminą Kiesų pareigose pakeitusiam Vidmantui Macevičiui (pvz., Vytauto Landsbergio liudijimas Lietuvos Respublikos Seimo Laikinosios komisijos akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” privatizavimo aplinkybėms ištirti 2004 m. gegužės 10 d. posėdyje), ir Vitai Petrošienei, akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” vardu 1999 m. spalio 29 d. pasirašiusiai sutartį su „Williams“. 

– Gedeminas Kiesus Naftos ūkio reorganizavimo įstatymo 1999 m. birželio 3 d. ir 1999 m. spalio 5 d. antikonstitucinėmis pataisomis nuo atsakomybės buvo atleistas visų Lietuvos politinių partijų, visų politikų bendru sutarimu. 

– Jis nuo atsakomybės, kaip jau minėjau, buvo atleistas Lietuvos Respublikos vardu, tam pritarus ir Seimo Pirmininkui, ir Prezidentui, ir Valstybės gynimo tarybai. 

– Koks buvo Naftos ūkio reorganizavimo įstatymo 1999 m. birželio 3 d. ir 1999 m. spalio 5 d. antikonstitucinių pataisų pagrindinis tikslas? 

– Išgelbėti nuo atsakomybės akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinį direktorių Gedeminą Kiesų už veiksmus vadovaujant įmonei laikinojo valdymo laikotarpiu, t. y. 1998 m. liepos 29 d. – 1999 m. spalio 29 d. laikotarpiu. Būtent tuo laikotarpiu iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ buvo iškasti 300 mln. Lt ir perduoti „Williams“, kad ši turėtų už ką 1999 m. spalio 29 d. pirkti pirmuosius 33 % akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ akcijų. 

Seimo ir Vyriausybės nariams toks atleidimas nuo atsakomybės buvo nereikalingas, kadangi jie ir taip už nieką neatsako, o „Williams“ paskirti laikinieji akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ valdytojai nuo atsakomybės jau buvo atleisti sutartimis ir susitarimais. 

– Ar Gedeminas Kiesus, kiti akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” darbuotojai buvo visiškai saugūs, visiškai tikri, kad niekas jų netrauks atsakomybėn už jų veiksmus, už jų veiklą laikinojo valdymo laikotarpiu? 

– Po to, kai buvo priimtas 1999 m. spalio 5 d. įstatymas, ir Gedeminas Kiesus, ir kartu su juo dirbę įmonės administracijos darbuotojai galėjo būti visiškai tikri, kad niekas jų veiklos, vykdytos laikinojo valdymo laikotarpiu, nebetirs, kad jiems už savo veiksmus tuo laikotarpiu nebereikės atsakyti įstatymų nustatyta tvarka. 

Tikrumo jausmas ypač sustiprėjo po Investicijų sutarties su „Williams“ pasirašymo 1999 m. spalio 29 d. 

Tačiau sumaištis prasidėjo po to, kai tuoj po Investicijų sutarties pasirašymo „Williams“ sėkme ėmė nebepasidalinti tariamųjų amerikiečių naudai triūsę Lietuvos politikai. 

Tiesa, kai kurie nebepasidalinimo prognozuojamąja „Williams“ sėkme požymiai tarp šios korporacijos esamų ir potencialių dalininkų ėmė aiškėti jau ir iki Investicijų sutarties pasirašymo 1999 m. spalio 29 d.: 1999 m. spalio 18 d. per Lietuvos televiziją pasakyta Ministro Pirmininko Rolando Pakso kalba, 1999 m. spalio 27 d. įvykęs Ministro Pirmininko Rolando Pakso atsistatydinimas, atsisakant pasirašyti jo paties parengtą Investicijų sutartį su „Williams“, 1999 m. rugpjūčio 14 d. paviešinta Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio ir jo žmonos atostogų išeivijos lietuvio verslininko Juozo Kazicko namuose kurortinėje East Hamptono vietovėje, netoli Niujorko, istorija. 

– Koks buvo Ministro Pirmininko Rolando Pakso ir ūkio ministro Eugenijaus Maldeikio vaidmuo priimant 1999 m. birželio 3 d. ir 1999 m. spalio 5 d. redakcijos Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio antikonstitucines pataisas? 

– Kaip jau minėjau, būsimasis Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas pritarė 1999 m. birželio 3 d. redakcijos Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo pataisoms. 

1999 m. spalio 5 d. redakcijos Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo pataisoms Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas taip pat pritarė, tik Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 975, kuriuo buvo pritarta Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui, pasirašė Ministrą Pirmininką pavaduojanti socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutienė, ūkio ministras Eugenijus Maldeikis. 

Tiek Ministras Pirmininkas Rolandas Paksas, tiek ūkio ministras Eugenijus Maldeikis apie minėtą Akcinių bendrovių „Būtingės nafta“, „Mažeikių nafta“ ir „Naftotiekis“ reorganizavimo įstatymo antikonstitucines pataisas žinojo viską, ką Ministrui Pirmininkui ir ūkio ministrui reikėjo žinoti, tačiau Tautos apie tai neinformavo. 

Lygiai taip pat viską, mano giliu įsitikinimu, turėjo žinoti ir Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, ir Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. 

– Ministro Pirmininko Rolando Pakso, ūkio ministro Eugenijaus Maldeikio interesai akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ privatizacijos procese buvo skirtingi nei Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio ir Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus? 

– Jie visi „Williams“ naudai veikė kaip viena komanda, nes visų jų pagrindinis tikslas buvo vienas – bet kokiomis priemonėmis ir kaip galima pigiau, valstybei netgi primokant, išvilioti iš valstybės akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“. 

O tarpusavio nesutarimai atsirado, kai jau visi parengiamieji darbai buvo nudirbti, kai jau tariamųjų amerikiečių banko sąskaitoje gulėjo 300 mln. Lt (75 mln. JAV dolerių), nebepasidalinant „Williams“ sėkme, „Williams“ sėkmės istorija. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));