LANDSBERGIO SUŠVENTINIMAS — dešiniųjų parlamentarų ISTORINĖS KLAIDOS tęsinys

senis

senis

LANDSBERGIO SUŠVENTINIMAS —
dešiniųjų parlamentarų ISTORINĖS KLAIDOS tęsinys.
Arvydas Juozaitis
—————————————————————
Ir vėl nesąmonė: „Lietuvos Respublikos Seimas ėmėsi projekto dėl valstybės vadovo statuso“. Kam? Kodėl ši nuolatinė mistika, ką ji reiškia?
O reiškia ji štai ką — kelią naujoms nesąmonėms ir puotą maro metu.
Seimo daugumos projektas ir vėl liudija nesveiką sureikšminimą. Juk net kvailiui aišku, kad ne V. Landsbergis, o Sąjūdis ir jį palaikančios jėgos kūrė ir sukūrė naują Lietuvą. Kodėl, kam nuolat pučiami „vienintelio lyderio” arabai? Buvo ne vienas lyderis.
Ši kvailystė sumišusi su niekšybe.
Vytautas Landsbergis pats asmeniškai ir įvairiausiomis gudrybėmis lyg dangaus siekė tapti Lietuvos prezidentu. Netapo. Kelis kartus balotiravosi, tačiau nė iš tolo nepriartėdavo prie II turo.
Bet! „Prezidento” vardu jis puikavosi jau 1990 m., pasirašydamas bendrus trijų Baltijos šalių Aukščiausiųjų Tarybų pirmininkų pareiškimus, — pasirašydavo „President“. Šalia lygiateisių kolegų A. Gorbunovo ir A.Riuitelio jis atrodė — savo akyse atrodė — lygesnis už lygius, aukštesnis, reikšmingesnis. Juokinga buvo ir nesolidu.
Konservatorių davatkos ir pats V. Landsbergis įsitikinę, kad be „valstybės vadovo“ išaukštinimo valstybė nebus „pilna“. Vadinasi, Estijos ir Latvijos valstybės — „nepilnos“, nes joms nereikia jokių mistinių vadovų. Tautos atstovams nereikia.
Šia proga reikėtų šį tą priminti. Gal supras aistringa lietuvių liaudis, kodėl Landsbergių šeimai ir visam jų klanui labai svarbu įgyti naujos Lietuvos valstybės indulgencijas. Ne tik tolesnio savo „reikšmingumo” mitui, bet ir dėl paprastesnių priežasčių.
Štai ketverių metų senumo liudijimas-citata:
„Su „Lietuvos ryto” televizijos laida „Patriotai“ susisiekęs Nepriklausomybės Akto signataras Aloyzas Sakalas pareiškė liudysiąs, jog matė dokumentą, neva siejantį N. Dušanskį su V. Landsbergiu. „Man parodė N. Dušanskio raportą, kur mano klasės draugas V.L. įvardijo mane kaip antitarybiškai nusiteikusį, ir aš buvau suimtas bei nuteistas“, – žurnalistams sakė A. Sakalas. Jis taip pat pareiškė turįs liudininką, žinantį, kuris atkurtosios nepriklausomos Lietuvos politikas po 1990 m. kovo 11-osios leido aukštiems KGB karininkams, dalyvavusiems Lietuvos partizanų ir politinių kalinių kankinimuose ir žudynėse, ramiai išparduoti turtą ir pabėgti iš Lietuvos.“
Lrytas.lt 2017-11-07
Facebook komentarai
});}(jQuery));