KT žiniams laikas į pensiją

Kuris12

Kuris12

Konstitucinis Teismas.
Žyniai , įgalioti bendrauti su DVASIOMIS.
SISTEMOS sudėtinė dalis, kurios uždavinys –
GINTI sistemą.
Konstitucinį PERVERSMĄ konstitucinis teismas
jau įvykdė prieš kelis metus !!!
Net ir surinkus parašus referendumui –
grupelė dvasios sergėtojų gali nuspręsti –
TOKS klausimo formulavimas NEGALI būti pateiktas referendumui !
Taip iš Lietuvos žmonių yra ATIMAMA TEISĖ pareikšti savo VALIĄ !!!
Ir tai NEPRIEŠTARAUJA Lietuvos Konstitucijai !!!
( pasak Konstitucinio Teismo).
Konstitucinis teismas turi būti PANAIKINTAS !!!
(Šeimos sąvoka yra platesnė už santuoką.
Vienas vyras ir 4 suaugusios moterys irgi yra šeima ?)
Facebook komentarai
});}(jQuery));