Laisvės partija oficialiai pasiūlė Klaipėdos uostą ir „Lietuvos geležinkelius” subankrotinti ir privatizuoti

laisvespartija

Solidarizuodamasi su Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijomis ir siekdama kuo greičiau sustabdyti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą, Susisiekimo ministerija ministerijoms bei institucijoms teikia derinti įstatymo dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti būtinų ekonominių ir kitų sankcijų Baltarusijos Respublikai taikymo ir įgyvendinimo projektą. Šis įstatymas padėtų iš esmės spręsti teisinių sankcijų įvedimo Lietuvoje problemas remiantis grėsmių nacionaliniam saugumui įvertinimu.

Kadangi didžioji dalis Klaipėdos uosto ir „Lietuvos geležinkelių” krovinių atkeliauja iš Baltarusijos, tai Susisiekimo ministerija net oficialiai paskaičiavo, kad valstybinės įmonės dėl baltarusiškų trąšų ir naftos netekimo prarastų apie 200 milijonų eurų. Dėl praradimų kai kurios įmonės iš valstybės jau prašo 60 milijonų eurų paramos, praneša Info diena. Daugiau nei 100 mln. – tiek pajamų netektų „Lietuvos geležinkeliai“, jei prarastų visus baltarusiškus krovinius. Dar 60 milijonų reikėtų paramos iš valstybės bent keleriems metams. „Tam, kad tarifai nebūtų didinami Lietuvos verslui, tam, kad mūsų logistinės grandinės galėtų toliau būti konkurencingos, mums reikėtų laikino palaikymo, subsidijos“, – kalbėjo „Lietuvos geležinkelių“ vadovas Mantas Bartuška.

Kitas dalykas, kad Lietuvos niekaip neliečia JAV paskelbtos sankcijos Baltarusijos įmonėms – tai liečia tik JAV įmones, ir uždarius Lietuvą baltarusiškiems kroviniams, jie toliau važiuotų per Latviją ir Rusiją. Tiesa, atstumai ten didesni, todėl baltarusiai ir vežė savo krovinius per Klaipėdą.

Tačiau Laisvės partijos atstovas Susisiekimo ministerijoje Skuodis siūlo kuo greičiau subankrotinti LG ir Klaipėdos uostą:

Įstatymo projektu siekiama tinkamai užtikrinti Lietuvos, kaip tranzito valstybės, teisėtus interesus ir visuomenės saugumo interesus, kurie šiuo metu yra pažeidžiami dėl trečiosios valstybės prieš Lietuvos Respubliką vykdomos hibridinės agresijos. Apsaugant šiuos interesus, reikia taikyti ir įgyvendinti ne tik Europos Sąjungos bendrosios saugumo ir užsienio politikos nustatytas ribojamąsias priemones ir tarptautines sankcijas pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, bet ir nustatyti, kad Baltarusijos subjektams ir (arba) tiesiogiai ar netiesiogiai iš Baltarusijos importuojamiems, perkamiems ar perleidžiamiems Baltarusijos ar ne Baltarusijos kilmės produktams Lietuvoje taikomos sankcijos.

Teikiamu įstatymo projektu būtų nustatyta, kad sandoriai, kurie buvo sudaryti iki nustatant sankcijų Lietuvoje įgyvendinimą, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui. Taip pat būtų draudžiama sudaryti naujus sandorius, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvoje įgyvendinamoms sankcijoms.

Numatyta, kad sankcijų įgyvendinimą nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, priimdama nutarimus. Vyriausybės nutarime būtų nustatoma, kokius veiksmus privalo atlikti Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdydami sankcijas, arba kokius veiksmus atlikti yra draudžiama.

Siekiant, kad Lietuvos Respublikos, kaip tranzito valstybės, teisėti ir su nacionaliniu saugumu susiję interesai, įskaitant ir baltarusiškų trąšų tranzito per šalies teritoriją sustabdymą, būtų užtikrinti kuo skubiau, teisėkūros pasiūlymai bus pateikti Seimui siūlant juos svarstyti ypatingos skubos tvarka.

Facebook komentarai
});}(jQuery));