Laimai Stankūnaitei buvo suteiktas „specialiojo“ liudytojo statusas

Laimai Stankūnaitei buvo suteiktas „specialiojo“ liudytojo statusas

November 11, 2010

By HRL

 
stanke
Niekas neatkreipė dėmesio, kad Panevėžio apygardos teismas
paskutinėje nutartyje dėl bylos neiškėlimo prievartautos Drąsiaus Kedžio dukros motinai Laimai Stankūnaitei, paskelbė, kad jai buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas Toks statusas pagal Generalinės prokuratūros instrukciją suteikiamas tik itin svarbiems asmenims.

Pvz., žemės ūkio ministrui Kaziui Starkevičiui ypatingojo liudininko statusas buvo suteiktas vadinamojoje „mailiaus“ byloje, o Seimo nariams toks statusas suteikiamas kitose bylose. Tai belieka suprasti, kas yra ta L.Stankūnaitė, ką tokio ypatingo nuveikė, kad saugoma ir dabar kaip prezidentė, o teisme jai suteiktas ypatingas statusas…Beje, tame išaiškinime rašoma, kad „..jeigu byloje yra pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių manyti, kad buvo padaryta nusikalstama veika ir ją padarė konkretus asmuo (įskaitant atvejus, kai toks asmuo nėra apklaustas), normos, numatytos BPK 80 straipsnio 1 punkte ir 82 straipsnio 3 dalyje, negali būti taikomos. Tokiu atveju galioja draudimas tokį asmenį apklausti kaip liudytoją ir jam turi būti suteiktas tik įtariamojo statusas“. Tačiau nors minėtoje byloje yra pakankamai duomenų, kad L.Stankūnaitė žinojo apie tai, kad jos dukra buvo pardavinėjama pedofilams, tačiau nuo pat pradžių prokurorai ją padarė „specialiąja liudininke“, taip užkirsdami sau kelią ateityje pareikšti jai kaltinimus.

Usas Usov su Stankunaite

Beje, spaudoje klaidingai teigiama, kad nepareiškus kaltinimų motinai, vaikas
privalo būti atiduotas motinai.
„Tūkstančiams tėvų yra apribotos (atimtos ) tėvystės teisės, nors jų niekas nusikaltimų padarymu nekaltino, ir pagal teismų praktiką, jei pakanka duomenų apie vaiko nepriežiūrą (byla dėl Ūso veiksmų buvo atiduota į teismą) yra pagrindas paimti vaiką ir perduoti globos įstaigoms ar globėjams, – teigia LL šaltiniai, – tai dabar,
sprendžiant atidavimo bylą, turės būti nagrinėjama ta byla, epizodai, ar vaikas buvo paliktas be priežiūros, arba sąmoningai paliktas su pedofilais“.

Pedofilijos pergalė
Kauno pedofilijos byloje yra pakankamai Drąsiaus Kedžio dukros prievartavimo įrodymų, tačiau pedofilų klanas ir vėl švenčia pergalę – Panevėžio apygardos teismas, ilgai atidėliojęs, paskelbė, kad atmeta Neringos Venckienės skundą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo mergaitės motinai Laimai Stankūnaitei.
Tačiau šios bylos duomenys labai greitai išvys dienos šviesą, nors kol kai tai tik ikiteisminio tyrimo duomenys. “Aš tikrai nemanau, kad tai ši istorija pasibaigs, nors nutartis ir yra galutinė ir neskundžiama”, – LL sakė N.Venckienė. Nors sklinda kalbos, kad N.Venckienei tereikia pasakyti, kad žmonės vėl rinktųsi ginti mergaitės, ir Lietuvoje kiltų masinis nepaklusnumas, tačiau pati N.Venckienė sakė dar nežinanti, kaip elgsis.
„Turime planą, kaip toliau elgtis. Tačiau kol kas jo neatskleisiu”, –  pareiškė vienas aktyviausių D.Kedžio šalininkų Vitalijus Keršis. Kiti sako, kad N.Venckienė artimiausiomis dienomis esą turi duoti kokį nors ženklą žmonėms – surengti spaudos konferenciją ar nusimesti teisėjos mantiją.
„Jei Neringa norės, kad mergaitė gyventų pas ją, taip ir bus. Ji protinga moteris ir žino, ką reikia pasakyti žmonėms. Ji turi puikias galimybes Lietuvoje įvykdyti revoliuciją. Išgelbėti mergaitę nuo perdavimo motinai L.Stankūnaitei gali tik visuomenė. Po Neringos pareiškimo tūkstančiai žmonių išeitų į gatves, įvyktų nauji Seimo rinkimai”, – sumaišties skleidimo planus atvirai dėstė vienas aršiausių mergaitės gynėjų M.Kuprevičius.
„Panevėžio teisėjai pasmerkė mergaitę myriop. Atrodo, neturime nei prezidentės, nei parlamento, nei teismų. Turime tik gaują, kuri mus valdo”, – aiškino D.Kedžio teta Audronė Skučienė ir žadėjo rengti naujas protesto akcijas. Anot A.Skučienės, teismai mergaitę atiduos L.Stankūnaitei, o paskui pedofilų klanas su jomis mėgins susidoroti. Gyvybę gali prarasti ir kiti su šia byla glaudžiai susiję asmenys.

Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegijos pirmininkas Eligijus Gladutis rezoliucinę nutarties dalį perskaitė dalyvaujant tiktai būriui žurnalistų ir dviem Venckų šalininkams iš Panevėžio.
Pats E.Gladutis teigė, kad tyrimą atlikusi prokuratūra net neapžiūrėjo įtariamo nusikaltimo vietos – nuomojamo L.Stankūnaitės buto, o pati auka buvo apklausta po kelių mėnesių nuo tada, kai jos tėvas D.Kedys pateikė policijai skundą dėl įtariamo dukros prievartavimo.
Teisėjas E.Gladutis paaiškino, kad įtarimų pareiškimas atliekant ikiteisminį tyrimą – išimtinai prokuratūros kompetencija. Teismas negali nurodyti prokurorams, kokį sprendimą jiems priimti. Konstatuota, kad ikiteisminis tyrimas prieš V.Naruševičienę ir J.Furmanavičių pagrįstai nutrauktas neradus jų veikoje nusikaltimo požymių, ir nurodė papildomą nutraukimo pagrindą – jiems mirus. Abu buvo nužudyti pernai spalio 5 dieną.
Nors prokuratūra padarė viską, kad nutildyti liudininkus, ir sunaikinti nusikaltimų įrodymus,  tačiau visos tiesos jiems nepavyks paslėpti. Anksčiau ar vėliau tiesa iškils į paviršių – juk liudininkai pasakojo, kad net nužudytos Violetos Naruševičienės dukra, D.Kedžio dukros pusseserė ne kartą buvo prasitarusi apie lytinę prievartą, gal todėl jos tėvui automobilių vagiui Naruševičiui prokurorai ir leido pabėgti? Gal todėl mergaitė retai lankė darželį ir net darželyje vaikščiojo su pampersu, nors jai tuo metu jau buvo šešeri metai?

NERINGA VENCKIENĖ: „Jeigu ne ta „violetinė minia“, tai Drąsiaus mergaitės drauge su L.Stankūnaite jau nebūtų gyvųjų tarpe!..

Netylant pedofilijos skandalui, iš pareigų atsistatydinanti Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė surengtoje spaudos konferencijoje pareiškusi, jog  tokiu būdu protestuoja prieš „violetinės minios“ ir politikų diktatą, gan nevykusiai pabandė suvaidinti tautos didvyrę, neva pasiaukojančią dėl tvarkos valstybėje:   “Pasitraukimas – toks žingsnis, kad valstybė pabustų ir suprastų, kad ne minia ir ne besikeičiantis politinis vėjas gali viską diktuoti… Tai nėra keliaklupsčiavimas tai miniai ar politikams, kritikuojantiems mane žiniasklaidos priemonėse. Nusprendžiau aiškiai ir tvirtai pasakyti: valstybėje turi būti tvarka,“ – taip postringavo „garsioji“ teisininkė, pabrėždama, kad jos pasitraukimas iš pareigų jokiu būdu nereiškia „violetinės minios pergalės“.
Daugiau nei pusmetį atsakingas pareigas ėjusi kontrolierė nusprendė atsistatydinti po pokalbio su Seimo pirmininke Irena Degutiene, kuri susitikimą su E.Žiobiene surengė reaguodama į D.Kedžio dukrelės gynėjų reikalavimus atleisti nekompetentingą, nežinia kieno interesus ginančią kontrolierę iš užimamų pareigų.
Bene absurdiškiausias E.Žiobienės posakis ,,Blogiausia motina vaikui geriau už geriausią globėją” verčia susimąstyti: kam valstybėje sukurta vaiko teisų apsaugos institucija? Kam reikalingi teisiniai aktai, atiminėjantys tėvystės teises iš girtuoklių, narkomanų, iškrypėlių, pedofilų, jeigu, pasak Žiobienės, tokie tėvai – nepalyginamai geresni už geriausius globėjus?..
Atsakingas pareigūnas, apšaukęs vaiko teises ginančius piliečius „violetine minia”, civilizuotoje, demokratiškoje šalyje visiems laikams atsisveikintų su valstybine tarnyba, o Lietuvoje?..  Aišku, dabar E.Žiobienė gali kaltinti ką nori, tačiau daugiatūkstantinė „violetinė minia“ gerai žino, jog ši arogantiška ponia atsisėdo ne į savo roges, yra netinkama užimamoms pareigoms dėl savo asmeninių savybių ir dėl profesionalumo stokos.
E. Žiobienei viešai pareiškus, jog traukiasi iš posto dar ir dėl to, kad pati Seimo pirmininkė I.Degutienė neva palinko į „violetinės minios“, o ne įstatymo pusę, pastaroji ėmė teisintis: „Apgailestauju, jei pastangos aptarti visus įmanomus sprendimo būdus, jų pliusus ir minusus, buvo suprastos klaidingai ir interpretuojamos kaip spaudimas atsistatydinti. Atvirų ir nuoširdžių pokalbių metu vaiko teisių apsaugos kontrolierė kaip tik kalbėjo apie kitus politikus, kurie ją spaudžia kištis į konkrečias bylas ir nurodo reikalingus priimti sprendimus. Toks kontrolierės sprendimas liudija apie jos atsakingą požiūrį į savo darbą, jos atsakomybę visuomenei ir į šias pareigas ją paskyrusį Seimą“.
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas numato, kad kontrolieriui atsistatydinus, sprendimą dėl atleidimo iš pareigų priima Seimas Seimo pirmininko teikimu. Spektaklis „žaidžiame demokratiją“ tęsiasi: “Pirmiausia, aš dar nematau jokios karjeros baigties šiandien, todėl, kad atsistatydinimo pareiškimas nereiškia, kad viskas pasibaigė. Aš visiškai nežinau, koks bus Seimo narių sprendimas. O galbūt Seimo narių sprendimas bus nepatenkinti šio prašymo ir E.Žiobienė liks toliau eiti pareigas?..“, – svarsto I.Degutienė. Seimo pirmininkės nuomone, E.Žiobienė atsistatydinimo pareiškimu pasitikrins, ar ja pasitiki Seimas.

– Vaiko teisių apsaugos kontrolierei E.Žiobienei nusprendus atsistatydinti, Seimo pirmininkė I.Degutienė ir premjeras A.Kubilius suskubo pareikšti, kad nemato  pagrindo šiai teisininke prisistatančiai personai trauktis iš pareigų, todėl Seime jie balsuos prieš jos atleidimą. Deja, Prezidentė D.Grybauskaitė šiuo klausimu laikosi neutralios pozicijos: ko paklausi, to negausi!.. Tad kaip vertinate dviejų aukščiausių šalies vadovų viešai pareikštą paramą E.Žiobienei? Kokia būtų jūsų nuomonė šiuo klausimu?
– Visų pirma, pamėginkime išsiaiškinti: kodėl būtent dabar Vaikų teisių apsaugos kontrolierei reikia atsistatydinti? Mano nuomone, Edita Žiobienė nusprendė trauktis iš pareigų po pokalbio su Seimo pirmininke I.Degutiene, nes suprato, kad ši lyg ir nori, kad ji atsistatydintų. Beje, kiek vėliau Seimo pirmininkė viešai ėmė teisintis teigdama, jog visada pasitikėjo ir tebepasitiki E.Žiobiene bei išreiškė apgailestavimą dėl jos sprendimo trauktis. Be abejo, galutinį žodį čia turėtų tarti Seimas. Visai netrukus tai paaiškės…
Taigi, kas pasikeitė per šešis jos darbo mėnesius, kad dabar atėjo toks momentas ir E.Žiobienė sugalvojo atsistatydinti? Kalbant apskritai, jokių pozityvių pokyčių pastaruoju metu šios institucijos darbe net nebuvo. Tai gal dabar E.Žiobienė nusprendė pasiieškoti kito, jai tinkamesnio  darbo, todėl ir traukiasi, kas ten ją žino?.. Aukščiausiems  šalies vadovams, palaikantiems E.Žiobienę, visų pirma, derėtų išsiaiškinti, ką iš tikrųjų jį nuveikė, užimdama tokias atsakingas vaiko teisių apsaugos pareigas.
Aš apie E.Žiobienę galiu kalbėti tiek, kiek tai liečia mano brolio bylą. Galiu pasakyti, kad ji atsiuntė man vieną raštą, kuriame pažodžiui perrašė L.Stankūnaitės skundą. Kitas jos įsimintinas „darbas“ – tai plačiai nuskambėjusi frazė: „Blogiausia motina vaikui geriau už geriausia globėją“. Šiuos du Vaikų teisių kontrolierės „darbus“ gerai žinau, o apie kitus E.Žiobienės realiai nuveiktus darbus man iki šiol neteko girdėti. Sprendžiant iš to, kaip savo pareigas atlieka ponia E.Žiobienė, susidaro įspūdis, jog ši institucija apskritai nereikalinga Lietuvoje.
Nusprendusios atsistatydinti kontrolierės E.Žiobienės surengta BNS spaudos konferencija man kažkuo priminė L.Stankūnaitės spaudos konferenciją Policijos departamente. Nejau jai talkino tie patys viešųjų ryšių specialistai, kurie patarė kontrolierei kaip ir ką kalbėti?..
Man labiausiai įsiminė E.Žiobienės posakis: „Valstybėje turi būti tvarka“. O kas gi tai neigia? Aš irgi pasisakau už tai, kad valstybėje būtų tvarka. Tik, deja, tos tvarkos Lietuvoje iki šiol nėra ir neatrodo, kad greitai bus. Tai ką, nejau E.Žiobienė nemato realios situacijos valstybėje ir nesupranta, kad jokios tvarkos čia nėra? Galų gale, ką tokio realiai ji padarė, kad valstybėje būtų tvarka?..
– Kaip žinote, ponia E.Žiobienė spaudos konferencijoje išdidžiai pareiškė, kad neketina nusilenkti „violetinei miniai“. Ar nemanote, kad toks paniekinantis valstybės tarnautojos požiūris į visuomenės nuomonę, į „Drąsiaus kelio“ judėjimo narių poziciją, dar labiau pakerta žmonių pasitikėjimą šia prieštaringai vertinama persona?
– Vaiko teisų apsaugos kontrolierei E.Žiobienei reikėtų žinoti, kad toje „violetinėje minioje“ esu ir aš, Kauno apygardos teismo teisėja. O tiems žmonėms, susirinkusiems Garliavoje, prie mūsų namų, nuoširdžiai pritariu ir noriu išreikšti jiems didžiausią padėką. Jeigu ne tie žmonės, tai Drąsiaus mergaitės drauge su L.Stankūnaite nebūtų gyvųjų tarpe!.. Būtent tie žmonės, kontrolierės apšaukti „violetine minia“, išgelbėjo mano brolio mergaitę. Priešingu atveju, mergaitė būtų išvežta iš Lietuvos ir pedofilijos byla nutraukta, o antras variantas – dar dvi liudytojos pedofilijos byloje būtų rastos negyvos…
– Ar jums neatrodo gan keisti tokie „sutapimai“ pedofilijos byloje, kai įtariamasis pedofilas A.Ūsas teismo išvakarėse prigeria balutėje arba kai Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eligijus Gladutis staiga suserga, prieš paskelbiant verdiktą dėl įtarimų pareiškimo L.Stankūnaitei?
– Man čia sunku būtų ką nors komentuoti. Aišku, susirgti gali kiekvienas žmogus, tame tarpe ir teisėjas. Bet tokių „sutapimų“ pedofilijos byloje, manyčiau, tikrai yra per daug.
Beje, dar norėčiau sugrįžti prie E.Žiobienės. Ji kiekvieną kartą pabrėžia: „aš, kaip teisininkė, pasisakau už tai, kad teismo sprendimai turi būti vykdomi“. Bet kodėl ponia Žiobienė nekalba apie tai, kad būtent Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo  B.Varsackio nutartis – nedelsiant grąžinti mergaitę biologinei motinai, kurią viešai reikalavo vykdyti Žiobienė, Nekrošius, Kūris bei kiti teisėjai, netrukus buvo panaikinta aukštesnės instancijos teismo, kaip nepagrįsta ir neteisėta?!..
Todėl, mano nuomone, labai gerai, kad žmonės sutrukdė įvykdyti neteisėtą Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo B.Varsackio nutartį!.. Jeigu E.Žiobienė nuolat pabrėžia – „aš, kaip teisininkė…“, tai kodėl ši teisininkė iki šiol pasisako už neteisėtą teismo nutartį ir nepripažįsta teisėjo B.Varsackio padarytos klaidos?..
– Kaip ten bebūtų, kol kas galime pasiguosti nebent tuo, jog stringa ne tik Drąsiaus mergaitės grąžinimas biologinei motinai L.Stankūnaitei, bet ir jums iškelta drausmės byla?
– Teisėjų etikos ir drausmės komisijos (TEDK) sprendimą esu apskundusi teismui. Todėl dabar Teisėjų garbės teismas negali nagrinėti man iškeltos drausmės bylos, kol mano skundas nebus išspęstas administraciniame teisme. Aš manau, kad visiškai nepagrįstai, tenkinant L.Stankūnaitės, A.Ūso ir K.Betingio skundus, man iškelta drausmės byla, todėl tikiuosi palankaus administracinio teismo sprendimo.
Tuo tarpu L.Stankūnaitė ir toliau rašo ant manęs skundus, kuriuos rengiasi nagrinėti Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Dabar esu kaltinama tuo, kad žurnalistai iš toli nufilmavo važiuojančią drauge su manimi brolio mergaite. Ji apskundė mane TEDK, kad Policijos komisariate, kai laukiau mergaitės, nufilmavo ją, mane ir L.Stankūnaite. Esu kaltinama neva aš leidau žurnalistams filmuoti mergaitę, nors niekas iš žiniasklaidos atstovų net neklausė mano leidimo. Kadangi nesu PK darbuotoja, tai negaliu ten įvedinėti tvarkos. Tiesą sakant, tokie L.Stankūnaitės skundai man kelia juoką. Net nėra ką čia aiškinti komisijai, todėl ir neketinu dalyvauti dar viename TEDK posėdyje.
– Ko gero, pastaruoju metu jums tenka patirti ne tik pačius absurdiškiausius TEDK narių svarstymus-moralizavimus, bet ir gan šaltą darbinę atmosferą Kauno apygardos teisme?
– Kauno apygardos teisme nėra vieningos nuomonės pedofilijos bylos klausimu. Vieni teisėjai yra J.Furmanavičiaus pusėje, o kiti palaiko mane. Visumoje, teisme neturiu rimtesnių problemų, susijusių su mano tiesioginiu darbu. Kauno apygardos teismo pirmininkas labai žmogiškas, normalus žmogus ir iš jo pusės tikrai nejaučiu jokio psichologinio spaudimo.
– Ir vis dėlto, pripažinkime, jūsų pusėje – mažuma kolegų teisininkų?
– Nepasakyčiau, kad mažuma. Problema yra tame, kad tie, kurie palaiko mane, dabar labai bijo garsiai apie tai kalbėti, idant sau neužsitrauktų tokio paties likimo – bandymo susidoroti, kaip su manimi. Ko gero, čia ir slypi visa esmė!..
– Dabar, kai prokuroras K.Betingis Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi grąžintas į buvusias Kauno apygardos vyr. prokuroro pareigas, vargu ar yra  pagrindo manyti, kad iki Kalėdų išryškės naujos gairės Kauno pedofilijos byloje? O gal bent išaiškės teisėjos Neringos Venckienės likimas? Turbūt sutiksite, jog blėsta viltys, kad artimiausiu metu bus pateikti įtarimai L.Stankūnaitei?
– Mano likimas tikrai taip greitai dar nebus aiškus. O dėl įtarimų pareiškimo L.Stankūnaitei, tai šis klausimas iki Naujų metų tikrai paaiškės. Tikiuosi, turėtų paaiškėti netrukus, kai Panevėžio apygardos teismo teisėjas E.Gladutis pasveiks ir sugrįš į darbą.
Kiekvienoje byloje būna įvairių netikėtumų, keistų sutapimų, tačiau pedofilijos byloje tenka patirti sisteminį blogį. Pavyzdžiui, suranda įtariamą pedofilą A.Ūsą negyvą, o visai šalia – nužudyto teisėjo J.Furmanavičiaus motinos sodyba. Tai nejaugi atsitiktinai ten lankėsi A.Ūsas?..
Ir tai dar ne viskas. Pasirodo, Vytautas Matulevičius rado liudytoją, kuris matė, kaip A.Ūsas, vairuojantis motociklą, prieš patį mirtį vos neatsitrenkė į kažkokį vežimą. Deja, tas pats liudytojas, sėdėjęs tame vežime, irgi jau yra miręs! O gal tas žmogus matė ir A.Ūso žudikus, todėl dabar jau negyvas?..
– Kokios artimųjų, tiek draugų, tiek ir nedraugų reakcijos, palaikymo ar kritikos susilaukėte po to, kai viešai paskelbėte, kad pasuksite į politiką, jeigu būsite priversta atsisveikinti su teisėjos darbu?
– Tie nedraugai, remiantys pedofilų klaną Lietuvoje, tai manęs tikrai bijo. Ką jie besakytų, tai nepakeis mano apsisprendimo. O tie, kurie mane palaiko, remia šioje kovoje, jie yra pasiryžę drauge su manimi įsijungti į politinę veiklą, stoti į mano kuriamą partiją.
– Ko gero, dabar ne taip paprasta įregistruoti naują partiją Lietuvoje, nes tam reikės suburti, berods, jau ne vieną tūkstantį, o šešis tūkstančius narių? Ar jums pavyktų tai padaryti?
– Manau, į savo kuriamą partiją galėčiau pritraukti kur kas daugiau žmonių, nei būtinus šešis tūkstančius narių. Deja, kol kas negaliu to daryti, kadangi įstatymas draudžia teisėjams dalyvauti politinėje veikloje. Nebent tik atsisveikinusi su užimamomis pareigomis arba priversta išeiti iš teisėjų, galėčiau pasišvęsti politiniam darbui. Dar yra pakankamai daug laiko iki 2012 metais įvyksiančių Seimo rinkimų, todėl aš tikrai spėsiu apsispęsti bei įregistruoti Lietuvoje naują politinę partiją, kuri dalyvaus rinkimuose.
Labai norėčiau susigrumti vienmandatėje rinkimų apygardoje su A.Paulausku, R.Valatka ar kokiu nors Žemaitaičiu. Tada mes ir pamatytume: ką liaudis iš tikrųjų palaiko, tas ir laimėtų rinkimus. Tik aš manau, kad tokie žmonės net neišdrįstų garbingai konkuruoti su manimi toje pačioje vienmandatėje rinkimų apygardoje, siekdami išvengti gėdingo pralaimėjimo!..
– Turbūt esate susipažinusi su Lietuvoje įteisinta rinkimų sistema ir gerai žinote, kam ji tarnauja?
– Specialiai šiuo klausimu dabar nesidomėjau, tačiau universitete teko studijuoti administracinę, konstitucinę teisę. Žinau nusistovėjusią rinkimų tvarką vienmandatėse, daugiamandatėse rinkimų apygardose. Galų gale, visai nesunku dar kartą pasiskaityti rinkimų įstatymą ir išsiaiškinti visas plonybes. Manau, įsteigti naują politinę partiją Lietuvoje man tikrai nebūtų sudėtinga. Jeigu norėtume, tai labai greitai surinktume partijos steigėjų parašus.
– Bet ar nebijote nelygiavertės konkurencijos? Juk starto pozicijos tarp milijonus išsidalinusių parlamentinių partijų ir pirmą kart dalyvaujančių rinkimuose neparlamentinių partijų, tikrai nėra vienodos, demokratiškos?
– Esu tikra, kad dalyvaujant rinkimuose mums nereikės jokių milijonų. Mums tik reikia žmonių, kurie mumis tiki ir žino, kad toliau taip gyventi Lietuvoje nebeįmanoma!.. Man, asmeniškai, tikrai nereikia jokių milijonų. Aš ir pati galiu susimokėti užstatą už dalyvavimą rinkimuose.
– Tačiau tie milijonai, kurių jums sakote nereikia, kaip žinote, yra metami politinių partijų reklamai!..
– Nereikia mums jokių ypatingų reklamų. Manau, užtenka normalių, padorių žurnalistų, tokių kaip jus, ir bus visa reklama mano steigiamai politinei partijai.
– Nejau esate tikra, kad Lietuvos žmonės jau išmoko atskirti tiesą nuo melo, kad jų neapgaus politinė reklama, priešrinkiminės viešųjų ryšių gudrybės?
– Žmonės, kurie nuo pat pradžių sekė Kauno pedofilijos bylos eigą ir nėra abejingi Drąsiaus mergaitės likimui, jie tikrai žino, kas kalba tiesą, o kas meluoja. Tik tie piliečiai nieko nežino, kurie nenorėjo žinoti arba kurie prijaučia pedofilams. Tokie individai  niekada nežinos tiesos, kuri jiems neparanki arba juos demaskuoja. O visi normalūs, padorūs, sąžiningi Lietuvos žmonės turi aiškią nuomonę šiuo klausimu. Galbūt todėl ir ant mano žuvusio brolio Drąsiaus kapo mums nereikia pirkti nei gėlių, nei žvakučių, nes visa tai suneša kapinėse besilankantys žmonės.
Neseniai tvarkiau brolio kapą, keičiau nuvytusias gėles… Tiesiog ištisai ten renkasi žmonės, norėdami pareikšti man, Drąsiaus tėvams, artimiesiems užuojautą ir palaikymą. Jie atneša glėbius gėlių, uždega žvakutes ant brolio kapo, pasimeldžia… Manau, nereikia net klausti, kurioje pusėje tie žmonės – Gaivenio, Paulausko pusėje ar mūsų, Drąsiaus artimųjų?..
Pažiūrėsime, kai vyks Seimo rinkimai galutinai išaiškės, kas už ką ir prieš ką. Tikrai nesiruošiu niekam mokėti už reklamą, todėl man ir nereikia milijonų rinkimams. Susimokėsiu užstatą vienmandatėje rinkimų apygardoje ir to pakaks.
– Sakykite, prašau, ar jūsų vyras, advokatas Aidas Venckus pritaria ketinimams iš teisėjų pasukti į politiką ir steigti Lietuvoje naują partiją?
– Mudu pasikalbame apie tai, nors mano vyras niekada anksčiau politika per daug nesidomėjo. Jis gal kiek įtariai vertina tokią perspektyvą, matyt, kažkiek dar abejoja. Viena partija neseniai kvietė mano vyrą Aidą Venckų dalyvauti savivaldybių rinkimuose pirmu numeriu sąraše. Atsisakė. Mums dar anksti daryti galutinius sprendimus. Tačiau jeigu aš, vis dėlto, įkursiu partiją, tai ir mano vyras, be abejo, jai priklausys. Esu apsisprendusi kovoti toliau, iki galo ir tikrai neketinu tylėti!..
Mano vyrui iš tikrųjų labai pagailo Drąsiaus mergaitės, todėl jis ir padėjo man kovoti, kad mažylė nebūtų prievartaujama. Ir nors mes niekada anksčiau politika rimtai nesidomėjome, tačiau ką gali žinoti, kaip bus rytoj?.. Manau, tikrai galėčiau būti kur kas geresne politike, nei tie, kurie šiandien yra valdžioje. Politikams kur kas labiau reikalingos teisinės žinios, negu, tarkim, medicininis išsilavinimas. Lietuvos politiką ir politikus gožiančios korupcijos, melo, neteisybės nepakenčiu ir tikrai nesiruošiu tylėti. Niekas manęs neužčiaups, niekas nesutrukdys kalbėti tiesą.

P.S.

Baigiant spaudai interviu su teisėja Neringa Venckiene, buvo paskelbta Panevėžio apygardos teismo galutinė ir neskundžiama nutartis Kauno pedofilijos byloje. Teisėjų kolegija, vadovaujama Eligijaus Gladučio, atmetė Aido ir Neringos Venckų skundus dėl nepareikštų įtarimų Laimutei Stankūnaitei, buvusiai Drąsiaus Kedžio sugyventinei bei judviejų dukros motinai.
Kaip žinia, šis Panevėžio apygardos teismo sprendimas turės lemiamos įtakos kitoje byloje, kurioje bus sprendžiamas Drąsiaus mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo klausimas. Su kuo toliau augs mergaitė – su motina L. Stankūnaite ar globėja Neringa Venckienė – spręs Kėdainių apylinkės teismas.
Deja, ir šios bylos verdiktas, kaip galutinė, demoniškai šiurpi klaninės sistemos išvada, jau ir dabar mažai kam kelia abejonių. Šėtonams su juodomis mantijomis, kaip ir „teisininkėms“, „vaiko teisių gynėjoms“ žiobienėms,  mažiausiai rūpi mažametės išprievartautos mergaitės liudijimai ir patirtas pažeminimas. Jiems nerūpi mergaitės prisirišimas prie globėjos tetos Neringos, senelių ašaros ir baimė dėl anūkės likimo, patekus į motinos, teismo nutartimi ne-sąvadautojos rankas.
Kaip ir galima buvo tikėtis, ši pedofilų klano bei teisinio nihilizmo pergalė Lietuvoje dar kartą akivaizdžiai parodo, kad oligarchinėje valstybėje teisėsauga ir teisė neprivalo tarnauti teisingumui. Teisėsaugos institucijos, tapusios politinio-oligarchinio „elito“ marionetėmis, tėra korumpuotos, išvogtos, vertybiškai-ideologiškai išniekintos valstybės atspindys!..

LL pasiteiravus Neringos Venckienės, kaip vertina tokį posūkį Kauno pedofilijos byloje, teisėja atsakė:
„Po šiandienos Panevėžio apygardos teismo nutarties, net neturiu jėgų ką nors daugiau pasakyti ar parašyti.  Dabar turime dvi skirtingas teismo nutartis: Vilniaus apygardos teismas pasisakė, kad įtarimai L.Stankūnaitei nepareikšti nepagrįstai ir perdavė šį klausimą spręsti Vilniaus apygardos prokuratūrai. Na, o Panevėžio apygardos teismui, pasirodo, neužtenka įrodymų. Ką šiuo atveju reiškia – “neužtenka įrodymų″?!..  Be abejo, šioje situacijoje man labiausiai gaila mergaitės…”
Tuo tarpu mergaitės močiutė Laimutė Kedienė prie Kedžių namų Garliavoje susirinkusiems žurnalistams, neslėpdama apmaudo ir liūdesio, pasakė tai, kas jos širdyje susikaupę: „Jų net teisėjais nelaikau, kurie taip galėjo padaryti. Ar čia teisėjai? Apie ką čia kalbėti, jau viskas baigta!..“.
Nepailstanti „Drąsiaus kelio“ protesto akcijų dalyvė, D.Kedžio krikšto mama ir teta Audronė Skučienė po nepalankaus Panevėžio apygardos teismo sprendimo rankų nenuleidžia: „Tikrai kažką darysime, čia visi Lietuvos žmonės pasipiktinę. Turime planų, dabar mes jų nesakysime ir neatskleisime. Aš manau, kad žmonės tikrai to neleis. Matėte, kas vyko gegužės mėnesį, taip Lietuvoje būti negali… L.Stankūnaitė kelis kartus keitė parodymus, vien už tai, dėl melagingų parodymų, jai buvo galima kaltinimus pareikšti. Ką galvoja prokurorai, teismai ir teisėjai, ar jie įsiskaitė į šią bylą?..“
Vienas iš daugelio judėjimo „Drąsiaus kelias“ dalyvių yra tvirtai įsitikinęs, jog toks prokurorų darbas ir teismų sprendimai – Lietuvos gėda:  „Ką tik TV žiniose Panevėžio apygardos teismo teisėjas E.Gladutis taip pakomentavo teismo nutartį: KADANGI PROKURORAS NEPAREIŠKĖ KALTINIMO (ĮTARIMO) L.STANKŪNAITEI DĖL DUKROS TVIRKINIMO IR A.ŪSUI DĖL JO KALTĖS PERKVALIFIKAVIMO – TAI JIE ESĄ NEGALI PRIIMTI KITOKIO SPRENDIMO -TIK TENKINTI PROKURORO REIKALAVIMĄ.
TAI LABAI AKIVAIZDŽIAI PARODO, KAM LIETUVOJE DIRBA PROKURORAI IR KAM DIRBA TEISMAI. TAI NE PAPRASTĄ ŽMOGŲ GINTI, O GAUJOS KLANĄ. JIEMS VISIEMS NUSISPJAUT ANT MERGAITES LIKIMO IR ANT TO, KAD ŠITOKIUS JŲ SPRENDIMUS PASKAITO ŽMONĖS UŽSIENIUOSE. LIETUVOJE DĖL VALDŽIOS GAUJŲ SIAUTĖJIMO JAU DAROSI BAISU GYVENTI. TAIP BUVO GAL TIK POKARIO METAIS…“

Facebook komentarai
});}(jQuery));