„Kur čia tie teisėjai? Reiktų juos nupiškinti.“ Kaip teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė teismų įvaizdį remontavo

 „Kur čia tie teisėjai? Reiktų juos nupiškinti.“ Kaip teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė teismų įvaizdį remontavo

 

Zigmantas Šegžda

 

„Kiekvienas teisėjas yra individuali asmenybė, su savo kalbėjimo maniera, kalbėjimo tonu, savo vidiniu įsitikinimu (…) ir jis vadovauja procesui savo nuožiūra vadovaudamasis įstatymu“,  – 2017-ųjų vasario 13 dienos rašte teigia Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Daiva Kazlauskienė.

Teksto autorius gavo nuo visuomenės slepiamą (bet ne slaptą) dokumentą. Tai – Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro Stanislav Barsul 2016-06-15 nutarimas nutraukti baudžiamąją bylą Nr. 02-2-00203-15. Nutarime apstu duomenų, atskleidžiančių (ne tik) Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjų saugomas vertybes ir paslaptis: kiekvieno iš jų mąstyseną, vidinį įsitikinimą,  įkvėpimą,  pomėgius, dvasingumą ir taip toliau.

Dar 2015 metais žurnalisto Artūro Račo portalas „Faktai.lt“ paskelbė tekstą „Prokurorė, kurią žiaurumas puošia.“  Teksto autorius informavo, kad Vilniaus apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal  Baudžiamojo kodekso 232 str.(Nepagarba teismui) Zigmanto Šegždos atžvilgiu pagal beveik visų Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjų: Jolantos Bagdonienės (teismo pirmininkė), Dalios Zeniauskaitės (teismo pirmininkės pavaduotoja), Mariaus Rapolo Žuko, Alfredo Juknevičiaus, Renatos Volodko, Vaclavo Karšulio, Tadeušo Volkovskio, Sauliaus Jakaičio, Vilmanto Ambrulevičiaus ir teisėjo padėjėjo Rolando Bužinsko pareikštą prašymą. Autorius tuomet paaiškino, nurodyti valstybės tarnautojai masiškai įsižeidė dėl galimai jiems nepriimtinos žmogaus teisių gynėjo gynybos taktikos.

Pradėkime nuo to, kas, manau, įkvepia Vilniaus rajono apylinkės teismo vicepirmininkę, teisėją Dalią Zeniauskaitę.

Cituoju teisėjos Dalios Zeniauskaitės parodymus baudžiamojoje byloje Nr. 02-2-00203-15: „Atlikdama savo pareigas D.Zeniauskaitė asmeniškai su Z.Šegžda nebendravusi. Ji tik nagrinėjo prokuratūros prašymą dėl suėmimo, skirto Z.Šegždai, termino pratęsimo. Ji priėmė sprendimą pratęsti suėmimo terminą (1 mėnesiui). Z.Šegždos pateiktame (apeliaciniame) skunde  nebuvo panaudota jos atžvilgiu necenzūrinių žodžių. Z.Šegžda tik pareiškė nepasitenkinimą tuo, kad nepagrįstai pratęstas suėmimo terminas. Nors teisėja su Z.Šegžda nebendravo, bet jį ne kartą matė teismo patalpose. Jis garsiai šūkaudavo, atkreipdavo į save dėmesį. Jis triukšmaudavo nepriklausomai nuo to, kad būdavo aplink ir kitų asmenų. 2015 m. birželio mėnesį (…) D. Zeniauskaitė pamatė, kaip Z.Šegžda užėjo į teismo patalpas. Po to girdėjo, kaip jis rėkavo: „kur čia tie teisėjai“, „reiktų juos nupiškinti“. Z.Šegžda pirmo aukšto fojė patriukšmavo ir išėjo (…) Z.Šegždos elgesys, teisėja D.Zeniauskaitė mano, yra neprognozuojamas, todėl ji mano, kad teismo teisėjai, darbuotojai yra nesaugūs.“

Dabar tik Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas gali atsakyti į klausimą, iš kur teisėja Dalia Zeniauskaitė gali pažinti Z.Šegždą nė karto su juo asmeniškai nebendravusi, ir kas paskatino valstybės tarnautoją paskleisti galimai su tikrove prasilenkiančią  informaciją. Primenu, kad tas, kas paskleidė apie asmenį tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 154 str. 1 d.

Ypatinga dvasia dvelkia iš Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Rolando Bužinsko parodymų minėtoje baudžiamojoje byloje. Manau, kad čia „pastoviai“ koją pakiša teisėjo Rolando Bužinsko bendrapavardis advokatas Valdemaras Bužinskas, interneto erdvėje figūruojantis kaip ištikimai tarnavęs Sovietų Sąjungos KGB represinėse struktūrose, ten vykdė vyr. tardytojo pareigas. 

Cituoju prokuroro Stanislav Barsul 2016-06-15 nutarimą: „Apklaustas liudytoju Rolandas Bužinskas parodė, kad jis dirba Vilniaus rajono apylinkės teisme ir yra teisėjos Dalios Zeniauskaitės padėjėjas. Dirba su civilinėmis bylomis. Jis Sigitos Jurgelevičienės (S.Jurgelevičienė tuo metu vadovavo Viešųjų pirkimų tarnybai) asmeniškai nepažįsta, net nematė. Taip pat nepažįsta  advokato Valdemaro Bužinsko. Jų pavardės vienodos, tačiau jie nėra giminės. Jis savo darbo metu Vilniaus rajono apylinkės teisme nėra prašęs jokio teisėjo, kad būtų priimtas palankus sprendimas Sigitos Jurgelevičienės atžvilgiu.  Zigmantą Šegždą jis yra matęs tik vieną kartą. Jis su juo asmeniškai nebendravo, su juo konfliktų nėra turėjęs. (…)

Dėl Z.Šegždos skunduose išdėstytų tikrovės neatitinkančių faktų jis rašė teismo pirmininkei Jolantai Bagdonienei paaiškinimą, kad jį ir advokatą Valdemarą Bužinską nesieja jokie ryšiai ir kad jis nėra daręs jokios įtakos teisėjams. Kiek žino, Z.Šegžda rašo skundus įvairioms institucijoms, kuriuose yra dėstoma Vilniaus rajono teisėjus šmeižianti informacija, tikrovės neatitinkantys duomenys, t.y. kompromituoja jį kaip teisėjo padėjėją. Tai kenkia jo reputacijai, sudaroma klaidinga neigiama nuomonė. Tokiu savo elgesiu Z.Šegžda jam kaip asmeniui daro moralinę žalą ir tuo pačiu įžeidžia kaip valstybės tarnautoją.“

Reikia pastebėti, kad tuometinis teisėjo padėjėjas Rolandas Bužinskas per apklausą prisipažįsta esąs prisiekęs „civilistas“ (teisininkų žargonas), tad dirba su civilinėmis bylomis. Tačiau nežiūrint į tai,  LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė patikėjo Rolandui Bužinskui Vilniaus miesto apylinkės teismo baudžiamųjų bylų teisėjo postą.

Manau, kad tam, kad atsirastų teisingas vidinis įsitikinimas ir  įkvėpimas, pavyzdžiui, jauna mokslų daktarė, teisėja Renata Volodko žino ir kitus pamoko, kaip galima moksliškai paskaičiuoti neturtinę (moralinę) žalą. Be to, manyčiau, kad teisėja Renata Volodko jaučia nenumaldomą pareigą teismo nutartyje sąžiningai ir pažodžiui  cituoti Vilniaus rajono policijos komisariate (viršininkas Arvydas Sinis) sukurtas įspūdingų apimčių stenogramas … su keiksmažodžiais. Taigi, kai kuriose Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartyse akis bado gausus rusiškų, mongoliškų keiksmažodžių, necenzūrinių, užgauliai žeminančio turinio žodžių rinkinys.

Savo ruožtu, autorius, jausdamas pareigą informuoti visuomenę, suskaičiavo, kad  mokslų daktarė ir teisėja Renata Volodko 2014-12-03 dienos  Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartyje ištransliavo plius minus 595 (penkis šimtus devyniasdešimt penkis) keiksmažodžius ir užgauliai žeminančio turinio žodžius.

Kaip ir mokslų daktarė, tų pačių tradicijų ir dvasios prisilaiko teisėjai Dalia Zeniauskaitė (2014-12-16 teismo nutartis), Alfredas Juknevičius (2015-01-08 teismo nutartis) ir Saulius Jakaitis (net dvi 2015-01-13 teismo nutartys), beveik pažodžiui atkartoję Arvydo Sinio policininkų surinktą tekstą, pagardintą gausiais  asmens orumą  žeminančiais necenzūrinių žodžių pliūpsniais.

Na, o apie tai, kaip ir kokias teismo nutartis rašo teisėjas, dabartinis Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas, šį kartą iškalbingai nutylėsiu. Viskam ateina savo laikas. Tačiau apie buvusio Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro,  teisėjo Algimanto Valantino darbo braižą, jo dvasines vertybes internetas ir taip knibždėte knibžda. Pakanka  į „Google“ paiešką įvesti raktinius žodžius:teisėjas (arba prokuroras) Algimantas Valantinas Laisvas laikraštis.

Apie teismo pirmininkės, teisėjos Jolantos Bagdonienės pastangas tobulinant teismų įvaizdį,  kitų teisės tarnų įkvėpimą ir įkvėpėjus, jų oratorinius gebėjimus bei kitus elektroencefalografinius virpesius, galbūt, pasisakysiu kitą kartą.

Neverta perlenkti lazdos, nors tai, manau, pastoviai daro galimai esamai ir ateities bankininkų tautai nusipelnę prokurorai Jolita Kančauskienė, Vida Bracevičienė, Stanislav Barsul, Neringa Pačėsaitė, Vilius Paulauskas, Ieva Davylienė, Ričardas Kubilius, Julius Gelumbauskas, Vaida Matuzonienė arba ai-ai-ai kokys nors  a‘lia su pretenzija į Nr.007 prokuroras Ramutis Jancevičius. Tiesiog įveskite pavardes į „Google“ internetinę paiešką.

Dabar – nedidelis ekskursas „ne į temą“.  Žmonės kalba, kad Lietuvos represinio režimo atstovus  ir šiandien tebeerzina XIII amžiaus Toskanos architektas Bonanas Pizietis. Kiti žmonės paantrintų, kad beviltiškai pakrypęs architektūros šedevras – Pizos bokštas kai kam žiauriai koreliuoja su dvasine impotencija. Tegul tiesa jus išlaisvina.

 

Zigmantas Šegžda

 

 

Dramatiški reportažai (Youtube TV) iš Vilniaus rajono apylinkės teismo:

 

„Ar teismą užvaldė žalieji žmogeliukai? Kaip teisėja Jolanta Bagdonienė teismų įvaizdį pakeitė“

https://youtu.be/8DR-XyB5FtI

 

„Teisės tarnai: Kaip devyni vilkai vieną širšę pjovė“

https://www.youtube.com/watch?v=Va5hWDTo1UQ

 

„Kaip teisėja Renata Volodko žiniasklaidos širšę kando“

 

https://youtu.be/mmBzkfbfnPU  

 

 

 

 
 
Priedų sritis
 
Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „20150617 Ar teismą užvaldė žalieji žmogeliukai? Kaip teisėja J.Bagdonienė teismų įvaizdį keitė“
 
 
mqdefault
20150617 Ar teismą užvaldė žalieji žmogeliukai? Kaip teisėja J.Bagdonienė teismų įvaizdį keitė
 

Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „Teisės tarnai: kaip devyni vilkai vieną širšę pjovė“

 
 
mqdefault
Teisės tarnai: kaip devyni vilkai vieną širšę pjovė
 

Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „20150622 Kaip teisėja Renata Volodko žiniasklaidos širšę kando“

 
 
mqdefault
20150622 Kaip teisėja Renata Volodko žiniasklaidos širšę kando
 
Facebook komentarai
});}(jQuery));