Konkurencijos taryba įtaria, kad sudarydama sutartis su vežėjais Klaipėdos m. savivaldybė ignoravo konkurencijos principus

Konkurencijos taryba įtaria, kad sudarydama sutartis su vežėjais Klaipėdos m. savivaldybė ignoravo konkurencijos principus

 

Konkurencijos taryba baigė tyrimą ir išsiuntė pranešimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės sutarčių su  maršrutinių taksi vežėjais UAB „Audresta“, UAB „Aštuoniukė“, UAB „Devintoji banga“, UAB „Aisčiai“ ir UAB „Dešimtas maršrutas“. Konkurencijos tarybos preliminariu vertinimu Savivaldybės sprendimas prieštarauja sąžiningos konkurencijos laisvės principui, įtvirtintam Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje.

Konkurencijos tarybos išsiųstame pranešime teigiama, kad Klaipėdos miesto savivaldybė įgyvendinama Maršrutinių taksi integravimo į bendrąją viešojo transporto sistemos koncepciją vienus maršrutus panaikino, o likusiuose, paskyrė vežėjus toliau teikti keleivių vežimo maršrutiniais taksi paslaugas. 2012 metais Savivaldybė be konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros su maršrutų Nr. 6, 8, 9, 10 vežėjais sudarė naujas sutartis penkerių metų laikotarpiui. Konkurencijos tarybos manymu, taip Savivaldybė, atėmė galimybes visiems vežėjams varžytis dėl nagrinėjamų paslaugų teikimo.

Konkurencijos tarybos išsiųstame pranešime siūloma įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybę ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje www.kt.gov.lt panaikinti konkurenciją ribojančias sutartis.

Birželio pradžioje Konkurencijos taryba visiems merams, pradėjusiems vadovauti savivaldybėms, kurios anksčiau ribojo konkurenciją, išsiuntė dovanų trumpą konkurencijos klausimyną bei priminė sprendimų poveikį reglamentuojančius teisės aktus. Minėtą klausimyną gavo ir Klaipėdos miesto savivaldybė.

Pastabos:

1. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas.

2. Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VIKTORIJA URBONAVIČIŪTĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

Facebook komentarai
});}(jQuery));