KONKURENCIJOS TARYBA: ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS APRIBOTŲ KONKURENCIJĄ

KONKURENCIJOS TARYBA: ĮMONIŲ SUSIJUNGIMAS APRIBOTŲ KONKURENCIJĄ

 

Konkurencijos taryba spalio 15 d. atsisakė suteikti leidimą Viking Malt Oy įsigyjant 100 proc. UAB „Maltosa“ akcijų. KT nustatė, jog dėl vykdomos koncentracijos pilzeno salyklo gamybos ir pardavimo rinkoje Lietuvoje bus itin apribota konkurencija.

Viking Malt Oy ir UAB „Maltosa“ yra vienintelės pilzeno salyklo gamintojos Lietuvoje, tiekiančios salyklą alaus darykloms. Šiuo metu bendrovės aktyviai konkuruoja tarpusavyje, o tai garantuoja konkurencingas pilzeno salyklo pardavimo kainas Lietuvos alaus gamintojams. Konkurencijos tarybos nuomone, bendrovių susijungimas panaikintų esamą veiksmingą konkurenciją, todėl po koncentracijos susijungęs ūkio subjektas galėtų pakelti pilzeno salyklo kainas. Tai reikštų išaugusias Lietuvos alaus gamintojų sąnaudas ir, tikėtina, didesnes alaus kainas vartotojams.

„Jau keletą metų jaučiame augantį koncentracijų skaičių rinkoje. Vien per pastaruosius penkis metus išnagrinėjome apie 200 koncentracijų, 98 procentams iš jų – suteikėme leidimus. Mūsų siekis – kuo konkurencingesnė rinka ir didesnė gerovė vartotojams. Detaliai išnagrinėjome salyklo gamintojų koncentraciją ir atsisakėme duoti leidimą, nes esame įsitikinę, kad dėl įmonių susijungimo konkurencija rinkoje sumažėtų, o kainos galėtų pakilti“, – sako Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas.

Konkurencijos taryba taip pat įvertino Viking Malt Oy pasiūlytus įsipareigojimus, tačiau nusprendė, kad įsipareigojimai nėra pakankami pašalinti neigiamas koncentracijos pasekmes ir neužtikrintų veiksmingos konkurencijos pilzeno salyklo gamybos ir pardavimo rinkoje.

Konkurencijos taryba per pastaruosius 5 metus išdavė 185 leidimus įmonių koncentracijoms. Per šį laikotarpį 3 koncentracijoms buvo suteikti leidimai tik po to, kad įmonės prisiėmė konkurencijos problemas šalinančius įsipareigojimus, o 5 atvejais koncentracijos dalyviams buvo išsiųstos išvados, kad jų planuojamos koncentracijos rinkoje apribotų koncentraciją ir visais šiais 5 atvejais įmonės atsisakė savo planų vykdyti koncentracijas.

Nutarimas skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainės skiltyje „Naujausi nutarimai“.

Svarbu:

Konkurencijos taryba patvirtino naują Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarką, kuri įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Pastabos

1. Pilzeno salyklas – salyklinių grūdų produktas, priskiriamas prie pagrindinių alaus gamyboje naudojamų žaliavų.

2. Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba kai įmonė(s) ar fizinis asmuo, turintis vienos ar kelių įmonių ar ūkio subjektų kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių veiksmų rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VIKTORIJA URBONAVIČIŪTĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

Facebook komentarai
});}(jQuery));