Kolūkiečiai iš policininko ginklo nušovė tris zuikius

Kolūkiečiai iš policininko ginklo šovė  tris  zuikius

Panašu, kad Karbauskis ir Skvernelis sportininkai maksimalistai, be treniruočių, kaip Pernavas – nori tapti sporto meistrais- šaudymo.

Kažkada jiems sekėsi apšauti Lietuva, šįkart norai buvo labai dideli, o galimybių nenumatė.

Kiek galima durninti tautą ir nieko neveikti arba veikti  tarsi apsvaigus  :  veik visi jų aktai ir darbai rodė-asmeninį interesą švelti Lietuvą į chaosą:

Ne tik savo žemės ūkio srityje žiūrėjo tik savo oligarchų reikaliukų, bet ir kitose srityse toli gražu nesublizgėjo, o parodė kad traukinys  lekia ir …komunoj tik sustos…

Kur padarė gero dėl žmonių – tikrai neteko girdėti, o suvedinėjo kažkokias sąskaitas  su konservatorių partija – ar užtat, kad jiems tada buvo atiduoti kolūkiai ir pusė valdžios ir nebaudžiamumas garantuotas, ar pasijautė visagaliais,gana skaitlingai laimėję, bet nepasiruošę valdyti. Net nepasiruošę ką nors gero dėl žmonių padaryti,o klausėsi tik savęs.

Savimylos labai dažnai keistai elgiasi, keistai ir sadistiškai, jei nejaučia kitų pasipriešinimo. Net nebandė tvarkyti supuvusios valdymo sistemos teisėtvarkoje ištisų sąmoningų klaidų virtinė. Patys mušė ,opatys rėkė.Ar ir toliau taip elgsis. Ne.

Pagal jų šeimininką -turi pasileisti vis i-ne tik Karbauskis su Kildišiene,o visi atvesti. Tarp atvestųjų,koks dvidešimt nuošimčių yra mąstančių,gal jie atras sprendimą kitokį.Tačiau matosi,kad tas sąstatas dalinai jau nuėjo nuo bėgių,nes užsiskirto šilumvežio stabdžiai ir mašinistas  žada iššokt. ar taip įvyks:mėtyta ir vėtyta lietuvių tauta nuspręs.

Jonas Bepiestis

Facebook komentarai
});}(jQuery));