Kokio dydžio kyšį turėjo gauti teisėjas Vaclovas Paulikas, kad nusispjautų ant daugybės įsiteisėjusių teismo sprendimų ir kaip silpnaprotis savo nutartyje surašytų viską atvirkščiai?

Paulikas1

Paulikas1

Paulikas1

 

Kokio dydžio kyšį turėjo gauti teisėjas Vaclovas Paulikas, kad nusispjautų ant daugybės įsiteisėjusių teismo sprendimų ir kaip silpnaprotis savo nutartyje surašytų viską atvirkščiai?

Aš galvojau, kad nacių genocidas pasibaigė 1945 m., bet pasirodo, kad NE. Teisėjas Vaclovas Paulikas nacių gerbėjo prašymu, veikdamas Lietuvos teismo vardu, nusprendė atimti iš manęs įmonę dėl to, kad aš turiu dar ir daugiau įmonių. Sako teisme: „Tu gi turi dar ir daugiau įmonių, parduok savo akcijas, nes priešingu atveju teismas gali tave priversti parduoti už teismo nustatytą kainą.“

Viduje man ėmė juokas, kad 21-ame amžiuje teismas išdrįstų iš savininko, kuris įsteigė ir puoselėjo savo mylimą įmonę, atimti ir perduoti kažkam prieš jo paties valią akcijas už nustatytą teismo kainą. „Įstatymo tokio nėra“, – pagalvojau sau. Tačiau teisėjui Vaclovui Paulikui įstatymai nė motais.

Ką sumąsto teisėjas Vaclovas Paulikas, kad aš negaučiau iš savo įmonės dokumentų, įrodančių direktoriaus nusikalstamą veiklą?

  • Vaclovas Paulikas buvo neteisiškai pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones pilna apimtimi man, 50% akcininkui, vien tik dėl to, kad nacių gerbėjas galėtų vykdyti nusikalstamą veiklą mano įmonėje ir būtų saugus. Man apskundus apeliacinis teismas panaikino teisėjo Vaclovo Pauliko pritaikytas man parazitines apsaugos priemones, kadangi jos buvo pritaikytos be jokio teisinio pagrindo bei pažeidžiančios mano, kaip akcininko, teises.
  • Teismuose buvo nustatytos neginčijamos faktinės aplinkybės, kad mano UK prekybinė įmonė, įsteigta 2008 m., nupirko iš Lietuvos įmonės produkcijos už kelis milijonus eurų ir taip padarė Lietuvos įmonei pelną apie 40% (net ir pats oponentas pateikė tokius duomenis ir teisme pasakė, kad jam buvo naudingas bendradarbiavimas), tačiau teisėjas Vaclovas Paulikas nutartyje parašo, kad padarytas pelnas Lietuvos įmonėje yra mano, kaip akcininko, kenkimas įmonei. Citata iš nutarties: „Trečioji sąlyga, kad negalima pagrįstai manyti, jog tokie neteisėti juridinio asmens dalyvio veiksmai ateityje pasikeis, konstatuotina, kai nagrinėjamu atveju nustatyti atsakovo Remigijaus Guobio tęstinio pobūdžio neteisėti veiksmai, besitęsiantys nuo 2008 metų  (konkuruojančių, tame tarpe ir gamybinių įmonių kūrimas, UAB „Plieninis skydas“ buvusių darbuotojų perėjimas į atsakovo Remigijaus Guobio valdomas įmones ir kita, liudijantys juridinio asmens (UAB „Plieninis skydas“) tikslų nepaisymą, dėl ko yra pagrindas manyti, kad jie ateityje nepasikeis.“
  • Dėl menamos nesąžiningos konkurencijos mažiausiai septyni teisėjai pasisakė, kad jos NĖRA ir, kad mano kitų įmonių veiklos yra sąžiningos, teisėtos ir atitinkančios įmonės įstatus. Visa tai įrodyta įsiteisėjusiuose keliuose teismo sprendimuose, kuriuos teisėjas Vaclovas Paulikas turėjo teismo metu pas save ant stalo ir juos vartė. Netgi teisėjas Vaclovas Paulikas sutiko su mano advokato pasiūlymu šito klausimo nenagrinėti iš naujo ir gerbti kitų teisėjų sprendimus. Tačiau, po to teisėjas Vaclovas Paulikas nutartyje užrašo atvirkščiai.
  • Vaclovas Paulikas savo nutartyje užrašo: „Atsakovas nebeturi suinteresuotumo pačia bendrove ir aiškiai įvardina, kad jam būtų palankesnis UAB „Plieninis skydas“ bankrotas, posėdžio metu net nurodė, jog jam būtų naudingiau įmonę (UAB „Plieninis skydas“) perleisti konkurentams.“ „Kaip gražiai surašyti išsilavinusio bandito žodžiai“, – pagalvojau mintyse. Aš nieko panašaus nesakiau teismo posėdžio metu, ką ir liudija teisme daromas garso įrašas, net priešingai – teigiau, kad investuosiu milijonines sumas, bei tęsiu savo sukurtą veiklą. Antstolis gali tai patvirtinti!
  • Juokinga istorija: mano samdomas direktorius duoda bulvinį maišą (du milijonus litų grynais) savo draugui Laimučiui Bujauskui kaip negrąžinamą avansą už fiktyvų sandorį, net neišrašius jokio kasos pajamų orderio. Visa tai teisėjui Vaclovui Paulikui atrodo normalu, o šitam sandoriui yra pritaikyta jau ir restitucija, ir teismas civiline byla Nr. e2-28-656/2019 pasisakė, kad tai buvo neteisėta veikla, liepė grąžinti 600 tūkstančių eurų atgal į įmonę (nutartis pridėta).
  • Baisu, kai Lietuvos vardu teisėjas Vaclovas Paulikas laiko sveikintinomis neteisėtas veiklas – turto prievartavimą, fiktyvius žalingus įmonei sandorius, kasos dokumentų klastojimą, mokesčių slėpimą, akcininkų susirinkimų ir privalomo audito nedarymą daugelį metų, darbo santykių pažeidimus su darbuotojais, nors turėtų pranešti apie tokias neteisėtas veiklas prokuratūrai, mokesčių inspekcijai ir FNTT, taip, kaip man minėjo prokurorai, dėl Lietuvos biudžeto lėšų stygiaus siūlydami kriminalinius nusikaltimus aiškintis civiliniu būdu. Citata iš teisėjo Vaclovo Pauliko nutarties: „Teismas iš dalies sutinka su atsakovo argumentais, jog kitų aplinkybių kontekste ieškovo Rolando Guobio veiksmai, susiję su įmonės išduotomis paskolomis, nekilnojamojo turto įsigijimu, taip pat vengimu plėsti įmonę ir kita, galėtų būti laikomi neteisėtais, tačiau Rolando Guobio veiksmai nagrinėjamu atveju yra laikini ir ateityje tikėtinai pasikeis.“

 

paulikonamed 1

 Nepasakė, tik į kokią pusę pasikeis, nes pasikeitė dar į blogesnę – baigia užbankrotinti įmonę, 80 darbuotojų po teisėjo Vaclovo Pauliko nutarties pabėgo iš įmonės, liko trečdalis, kasmet milijoniniai nuostoliai. Ir apskritai, kodėl ta neteisėta nacio garbintojo veikla gali tapti kaip pretekstu įsigyti mano akcijas prieš mano valią?

Šiuo metu, teisėjo Vaclovo Pauliko nutartis apskųsta apeliaciniame teisme 259 skundo punktais. Tikiuosi, kad to užteks, kad jis negadintų teisėjo vardo, kaip tą darė mano bylas klastoję jau teisėjų vardą praradę Egidijus Laužikas ir Konstantinas Gurinas.

 

Pagarbiai,

 

Dr. Remigijus Guobys

 

 

 

 

 

Remigijus Guobys PhD
CEO
 
Fort Engineering Ltd
Unit E 
Bramingham Business Park 
Enterprise Way 
Luton Bedfordshire 
LU3 4BU

 
E: remis@fortengineering.co.uk
M: +44 (0) 780 878 9515
Visit our website: www.fortengineering.co.uk

Facebook komentarai
});}(jQuery));