skip to Main Content

Kas taip idiotiškai valdo Lietuvą

 

Įstatymus leidžianti,tvarkanti,koreguojanti valdžia(seimas) juos priima tikriausiai neskaičius,ypač ,kai tai pateikia  sebrai ministrai ir tuo pačiu seimo nariai.

Taip visi vykdomosios valdžios ir visų  ministerijų pavaldume esančių padalinių funkcijas patvirtina seimas nesvarstęs,kaip ir jų pasiūlytų įstatymų pataisas ar kitus reglamentus.

Ir štai net seimo kontrolierių įstaiga tame neranda  jokios  funkcijų supaprastinimo,jų užkrovimo ant naudotojo pečių,visiškai beraščių ir suinteresuotų asmenų  paruoštų pateiktų ir priimtų aktų klaidų,žmogaus teisių pažeidimo apraiškų.

Daugiausia apsidraudę VRM darbuotojai ir jų pavaldume esančos įstaigos,kaip ir pats ministras „teisininkas“ lyg to nesuprastrų.

Po to seka susisiekimo ministerija,kuri neatsako už jokius savo pavaldžių įstaigų  juodus darbus,kurie kainuoja ypatingai  daug,net  tragiškais įvykiais besibaigia.

Ūkio,ir žemės ūkio ministerijų padaliniai ganosi žaliose pievose,o ministrai plaukioja padebesiais.

Ką belkalbėti apie švietimo ir kitas „tamsos“ ministerijas ,kurios suteikia visas galimybes  tautiečiams sprukti,o ne gyventi  čia.

Teisingumo ministerija nemato tų visų padarinių einančių iš seimo,vykdomosios valdžios ir savo „podukrų“,teisiniu  .

Taip ir gyvename,kai niekas neatsako už pilietį,kuris yra raštingas,sąmoningas,ginąs šalį nuo svetimų ir „savų“ interventų esančių aukštuose ir žemuose „ešalonuose“,ir pabrėžiu, neatsakančių už pilietį ir savo klaidas ir pradangintus  be veiklos rezultatų -išteklius.

Valstybė ir žmonių „samdyta“ valdžia neatsiskaitio ir negerbia pilečio.Kur matėte finansinę šios  betvarkės išraišką.Įsavinami milijardai,o  veiklos žmonių ir tautos gerovei nesimato.

Kaip pavadinti tokią valdžią ,kuri neadekvati piliečių poreikiams,neturinti jokių pareigų ir atsakomybės prieš tautą.Tikrai ,nėra buvę,kad nors vienas ministras,meras atsakytų teisiškai -išskyrus pradžioj sąjūdžio,kai buvo paaukoti keli atpirkimo „ožiai“ smulkūs partiniai_Burkevičius,Jermalavičius,mat jie šaukėsi maskvos,ne Briuselio.

Ir viskas .O piliečiai norėtų pamatyti,ką ir už kokius pinigus nuveikė tas ir anas „ponas“,o jei ne-prašom-durys atidarytos.

Ir kol to nebus ,kol tauta nevadys šalies-„ponai“ ją tik išvaikyti temokės-po visą pasaulį.Klajojanti tauta,čia neranda savo  šaknų.

Pagonys taip nedarė,jie  gerbė savo medį,senolį,tėvą.Kas apvertė-vertybes.Čia ne laisvė,o degradacija ,kurią primeta kasdien TSKP „valdžios bernai ir bobos“.Kas gi griebs juos už tos vietos…kur  skaudės,it tam benamiui  pusbadžiu  ieškančiam išsvajotos šalies…“nekomunistinės‘ oazės.

JKM

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));