skip to Main Content

Klapčiukai

Sunku apibūdinti posovietinius prisitaikėlius (aklus užsakymų vykdytojus)valdžioje ir privačiame sektoriuje, bet jau galima apibūdinti ,kad jie-tuščiagalviai, nes-už juos pagalvota-kitose Valstybėse esančių-darbdavių. Tai liečia ne tik privatų sektorių-tai  yra ir Valstybės valdyme. Ministrus tvirtina juk ne čia. Imitacija ,kad derinama su prezidentu –vyksta ,bet jei  veto bus  nuo tikro šeimininko(ko gero ne iš Maskvos),-toks kadras gaus „vilko bilietą“. Dabar atranka vyksta dar griežčiau-partizanų ir tremtinių  vaikams šansų užimti net tarnautojo pareigas nėra-LKP(TSKP) kadrai aukštai vertinami, kaip ir KGB.

Nieko naujo-juk jie atpratę  mąstyti savarankiškai –kitaip net nesvajoja.

Ko gero ir Stalinas nežinojo-ką daro Berijos klapčiukai, bet virš Berijos buvo –nematoma valdžia. Ko jis kvietėsi-pogrindžio prezidentą Žemaitį-gal ,kad nežinojo kad kitą dieną ir jo neliks-ne vien  Chruščiovo dėka. Staliną ir jo kultą pasmerkė, o patys –išžudę  badu milijonus savo tautos –vadovavo visai sovietų šaliai.“Golodomorą „vykdė Stalino kulto smerkėjas.

Už viso pasaulio bėdas kaltas Stalinas, Putinas, bet ne klapčiukai, kurie darydavo „klaidas“ sąmoningai ir tikslingai. Kaip suprasti, kad pas mus klapčiukai net nesiteikia atlikti savo pareigos. Bet kokiam valdininkui parašai laišką jis privalo atsakyti per dvidešimt nors ir darbo dienų, deja –jau taip nebūna-atsako nėra.

Tai rodo,  kad valdžia už nieką neatsako ir prieš nieką neatsiskaito. Žmonės-yra nuliai.

Kam reikalingos tokios tarnybos, kurios net nenagrinėja piliečių skundų: RRT, VTAT, DPT, net seimo kontrolieriai-jau žmogui nenusiteikę padėt.

Tai kur kreiptis: pas rajono LKP pirmąjį sekretorių, kuris jau užima visuomeninio  patarėjo ar prezidento vietą-algai paimti. Taigi, neliko… vienintelės tuomet nors ir dėl akių ,bet veiksnios jėgos, kurios dar bijodavo koks nors kolchozo pirmininkas dabar esantis kur nors seime ar versle.

Pasikeitė sistema, o  žmogus liko tik dievo valioj nešti kryžių. Nebijo tie buvę ateistai-valdžioje ,kad už viską reiks –atsakyti.

Už šalies nepriklausomybės griovimą- silpninant ekonominį ir žmogišką potencialą. Tai daroma netik klapčiukų neišmanėlių, bet sąmoningai tų, kurie yra jau seniai pakabinti juodų darbų vykdytojai-judošiai- kitaip pasakius.

Jau daug metų ryšius Lietuvoje valdo užsienio kapitalo įmonės-pasiutusiai engdamos mūsų piliečius per visokias prieskaitas už paslaugas-nė vienai, plaukas nenukrito nuo galvos, nes tai daroma mūsų statytinių rankomis. Buvęs Telekomo vadas Parma buvo nors taktiškas. Tokiems Omnitel ,Teledu statytiniams ne motais apskritai tautiečiai-jie vykdo net ne Stalino, o tikro Berijos užsakymus-bet kokia kaina daryti gigantišką pelną. Mūsų tautos syvus geria ne kas ,o kitų šalių net valstybinės korporacijos-mūsų klapčiukų dėka.\

Kaip ir bankai-įveža ,ką čia paima, net Lesko toli nuo žmogaus rūpesčių.

Šilumos tinklai taip pat dalis ne vietinių kapitalo, bet elgiasi baisiau ,nei Berijos klapčiukai, gali išrengti „vidury dienos“ be ką: partizaną, kunigą, eilinį žmogų. Jiems nėra skirtumo. Šių mankurtų ir valdžios klapčiukų tikslas-prisiplėšti „dienos metu“ t.y. su valdžios palaiminimu, nes gauna iš mūsų surinktų pinigų dalį, kad ir simbolinių mokesčių pavidalu, o užsienio bankai jau mūsų šalį laiko kolonija, net ne Graikija.

Advokatai-mūsų tautos gėda. Nieko negina, jei tai prieš valdininkėlius byla.

Ir taip nuskurdinę šalį „ponai dabartiniame tautos olimpe“ dar drįsta sapalioti apie Graikiją ,Ukrainą.O prisidengia dauguma buvę komunistų-negyvais partizanais, kuriuos išdavinėdavo ,nes gyvi tikri didvyriai netylėtų, nors..

Deja, matosi, kad jau ir tuos nutildė, ką visam laikui, o ką privertė daryti kompromisus „su sąžine“, ko dar tada nesugebėjo padaryti NKvD tardytojai. Dvasią palaužti-reiškia –nužudyti ne tik asmenybę bet ir idealus. Dar blogiau-būti išprievartautam morališkai-„tariamų savų“. Šiuolaikinių įtakos agentų taip pat.

Tai dar ne kiekvienas drįsta konstatuoti sau mintyse. To nebuvo pokario metais. Kai buvome vienui vieni…Sakytų mūsų tėvai –partizanai.

B.K.

 

  

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));