Klaipėdos universiteto rektorius, prof. Artūras Razbadauskas: „Visad aktyviai pasisakydavau ir pasisakau už Vydūno vardo įamžinimą Klaipėdoje“

VYDUNAS_Kl

VYDUNAS_Kl

                                                                            

               Juozas IVANAUSKAS

 

Klaipėdos universiteto rektorius, prof. Artūras Razbadauskas: „Visad aktyviai pasisakydavau ir pasisakau už Vydūno vardo įamžinimą Klaipėdoje“

 

VYDUNAS Kl

Gan simboliška, jog paminklas Mažosios Lietuvos šviesuoliui Vydūnui Klaipėdoje atidengtas rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių dieną. Vilhelmas Storostas VYDŪNAS, pašventęs gyvenimą dvasiniam Tautos augimui, Klaipėdos krašte buvo vienas ryškiausių Lietuvos Nepriklausomybės puoselėtojų, tautai ir valstybei nusipelniusių asmenybių. Atidengtas paminklas Klaipėdos senamiestyje Mažosios Lietuvos mąstytojui, simboliškai apvainikuojantis renginių ciklą, skirtą Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti, turėtų paskatinti tautiečius, ypač jaunąją kartą, atidžiau pažvelgti į šio dvasios milžino kūrybinį palikimą, idant jo raštų studijos bei mintys praskaidrintų nūdienos realybę Lietuvoje.  

„Kiekvienas, kurs nors šiek tiek pažįsta žmonijos didvyrių mintis ir mokslus, turi žinoti, kad aš kiek įstengdamas tų minčių ir mokslų parnešu lietuviams… Aš pasirinkau uždavinį nešti į savo tautiečių širdis visa tai, kas žadinti galėtų aukščiausias ir prakilniausias žmogaus jėgas. Vien tai turiu akyse, kad mūsų tautiečiai žmoniškume tarptų ir stiprėtų.“ –  tokia yra  Vydūno švietėjiška misija ir priesakas jaunimui, Lietuvos žmonėms –  („Jaunimas“ 1914 m. sausio mėn.). 

Klaipėdos universiteto bendruomenė gali pagrįstai didžiuotis iškilaus humanisto, rašytojo, filosofo, choro dirigento, žymiausio Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo  VYDŪNO neblėstančios išminties, sveikos gyvensenos idėjų propagavimu ir sklaida. Juolab, kad būtent Vydūno sveikos gyvensenos ideologija tapo kertiniu akmeniu sveikatos mokslų studijoms Klaipėdos universitete. Štai jau 20 metų kovo mėn. pabaigoje KU Sveikatos mokslų fakultetas drauge su Klaipėdos miesto savivaldybe, pagerbiant didžiojo tautos šauklio, sveikatingumo ugdytojo Vydūno gimimo metines,  tradiciškai kasmet rengia respublikinės reikšmės tarptautines mokslines – praktines konferencijas   „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“.

Išties džiugus įvykis, jog š. m. rugsėjo 1 dieną Klaipėdoje buvo pagaliau realizuota septynerius metus puoselėta paminklo Vydūnui idėja.

Skulptorius Arūnas Sakalauskas kartu su kolegomis iš Ukrainos bei Lietuvos kūręs šią skulptūrą susirinkusius sveikino susitelkus naujoje miesto erdvėje – Vydūno soduose. „Vydūno sodas, kur įamžinta jo mąstysena ir jo regėjimo laukas. Norėjome išreikšti esminę Vydūno intenciją auginti kūrybingą sielą, besiveržiančią tiesos link. Vydūnas prašo nurimti mūsų dvasią, įsiklausyti į vidaus balsą, eiti ten, kur veda ne aistra, o širdis. Širdis, kuri maitinasi šviesa, sklindančia iš amžinojo slėpinio – vandens. Tikiuosi, kad ne tik šalia esančių mokyklų jaunimas šiame sode skleis Vydūno pasaulio sampratą, bet ir kiti apsilankę čia praturtins savo dvasios sodą“, – sakė skulptorius, neslėpdamas, jog tik sutelktomis jėgomis buvo įmanoma įgyvendinti šį projektą.

 „Tai yra tikras bendrystės pavyzdys visai Lietuvai, nes idėjos entuziastai ir Klaipėdos savivaldybė parodė norą dirbti, pavyko įtikinti ir Kultūros ministeriją, kad šis projektas yra svarbus. Visi suvienijome jėgas, prisidėjo ir įvairios socialiai atsakingos įmonės. Yra labai daug žmonių, kurių nežinome ir kuriems negalime padėkoti asmeniškai, nes jie aukojo nedideles sumas įvairių renginių metu. Vydūnas mums yra didis tautos mokytojas ir šią misiją jis sąmoningai vykdė visą savo gyvenimą. Didžiausias fenomenas – jo žodžių ir darbų vienybėje. Mes padarėme viską, ką planavome. Tai geras pavyzdys visai Lietuvai, kad būdami skirtingos, ambicingos asmenybės sugebėjome susivienyti šiam kilniam tikslui. Tikiuosi, kad ši aikštė bus mėgstama, lankoma, taps viena gražiausių Klaipėdos vietų“, – paminklo Vydūnui atidengimo ceremonijos metu kalbėjo VšĮ „Mažosios Lietuvos kultūra“ valdybos pirmininkas, Vydūno paminklo statymo komisijos pirmininkas Rimantas Cibauskas.

Vydūno skveras Klaipėdos savivaldybės iniciatyva buvo pradėtas rekonstruoti pernai rugpjūtį. Ši rekonstrukcija miestui atsiėjo 484 tūkst. eurų, o apie 70 tūkst. eurų paminklui paaukojo įvairios organizacijos ir fiziniai asmenys. Meniniam objektui ir architektūriniam skvero sutvarkymo projektui sukurti buvo organizuotas konkursas, kurį laimėjo menininkų grupė: architektas Petras Džervus, skulptoriai iš Ukrainos Olesis Sidarukas ir Borisas Krylovas bei klaipėdietis Arūnas Sakalauskas. Vydūno skulptūra ir trykštantis fontanas pastatyti Bokštų ir Puodžių gatvių sankirtoje esančioje aikštėje, kuri ką tik buvo rekonstruota.

————————————————————————————————

Paminklo Vydūnui iškilmėse dalyvavęs Seimo narys, prof.  Algimantas KIRKUTIS jau seniai puoselėja dar vieną šaunią idėją, siekiant įamžinti Vydūno atminimą Klaipėdoje. 

Agituodamas už Vydūno vardo suteikimą Klaipėdos universitetui užsiminėte, jog dabar kamuolys yra KU rektoriaus Artūro Razbadausko rankose. Ką turite omeny taip teigdamas?

Iš tikrųjų, aš galvoju, kad Vydūno vardas  ir jo darbai yra unikalūs visam pasauliui ir ypatingai vakarų Lietuvai. Todėl ir Vydūno pakeltą vėliavą jau eilę metų neša Klaipėdos universitetas, nes tai yra Alma mater, kuri kaupia šviesą, kaupia žinias ir perduoda jas ateities kartoms. Tad visai natūralu, kad Klaipėdos universitetas turėtų gauti Vydūno vardą ir toliau nešti aukštai iškeltą Vilhelmo Storosto Vydūno vėliavą. Ši idėja pirmiausia kilo Vydūno draugijos garbės pirmininkui Vaciui Bagdonavičiui, jau ištisus metus yra svarstoma Seimo užkulisiuose, yra žinoma ir premjerui Sauliui Skverneliui. Visi sutinka, kad dabar reikalingas pirmasis žingsnis, konkretus judesys ir veiksmas, įgyvendinant šią puikią idėją.

Jūsų nuomone, ką konkrečiai dabar reikėtų daryti, kad Vydūno vardas būtų suteiktas Klaipėdos universitetui?

Aš manau, kad dabar kamuolys yra Klaipėdos universiteto rektoriaus Artūro Razbadausko rankose. Iš tikrųjų ši idėja pirmiausia turėtų būti pateikta Senatui, kuris  ją apsvarstytų, o tada Senatas kreiptųsi į Seimą ir Seimas priimtų sprendimą dėl Vydūno vardo suteikimo Klaipėdos universitetui.

Turbūt sunku pasakyti, kiek visa ši procedūra gali užtrukti?

Aš galvoju, kad keletą mėnesių, o gal net pusę metų.

Ko gero, visai realu, kad šios kadencijos Seimas galėtų priimti atitinkamą sprendimą?

Iš tikrųjų tai mano pati didžiausia svajonė ir vienas pagrindinių tikslų, kodėl aš nuėjau darbuotis į Seimą. Darau viską, kas įmanoma, kad Vydūno vardas būtų suteiktas Klaipėdos universitetui. Juk Vydūnas ne tik buvo žinomas sveikuolis, bet ir didis Mokytojas, pedagogas, žinių skleidėjas. Todėl šią idėją palaiko ne tik Lietuvos sveikuoliai, bet ir pedagogai, kultūrininkai, daug kas palaiko, čia reikalingas tiktai poslinkis, konkretus žingsnis, ir aš darysiu viską, kad reikalai šia linkme pajudėtų.

Beje, čia yra dar vienas labai svarbus aspektas. Dabar Klaipėdos universitetas kovoja, kad išliktų Klaipėdoje pedagogų rengimas. Juk iš tikrųjų ypatingai Klaipėdos krašte yra labai gilios pedagogų rengimo tradicijos, čia savo žinias skleidė ir Vydūnas. Tad visai neatsitiktinai rugsėjo pirmąją, Mokslo ir žinių dieną, Klaipėdoje buvo atidengtas paminklas Mažosios Lietuvos šviesuoliui, Mokytojui Vydūnui. Vyriausybė turėtų atkreipti dėmesį į tai, jog Klaipėdoje nuo seno yra išlikęs pedagogų rengimo židinys, vis dar rusena kibirkštis, kurios negalima užpūsti.

—————————————————————————————————- 

Klaipėdos universiteto rektorius, prof. dr. Artūras RAZBADAUSKAS žymiai atsakingiau žvelgia į uostamiesčio universiteto vardo pakeitimo galimybes. 

Taip nėra, kaip teigia Seimo narys, prof. Algimantas Kirkutis, kad kamuolys dabar yra KU rektoriaus rankose. Ši iniciatyva turėtų kilti iš Klaipėdos universiteto bendruomenės. Pirmiausia KU bendruomenė turėtų apsispręsti, bet ne  rektorius vienasmeniškai nuspręsti. Lietuva gi ne autokratinė valstybė, gal Rusijoj Putinas vienas kažką nusprendžia. Pas mus gi viskas kitaip yra daroma. Pirmiausia turi būti Klaipėdos universiteto bendruomenės sprendimas, kuris perduodamas Senatui. Ir jeigu Senatas bei taryba apsisprendžia, priima vienokį ar kitokį sprendimą, tada ir rektoriui nebelieka kito pasirinkimo.

Svarbiausia, kaip nuspręs bendruomenė: reikia suteikti Vydūno vardą Klaipėdos universitetui ar ne?.. Man, kaip rektoriui, tenka girdėti ir kitokių nuomonių. Juk jau yra susiformavęs uostamiesčio universiteto brandas.

Neseniai  Klaipėdos universitetas buvo atrinktas tarp 100 geriausių Europos universitetų. Europos komisija paskelbė aukštąsias mokyklas iš visos Europos, kurios priklausys pirmosioms Europos universitetų tinklų iniciatyvoms. Uostamiesčio universitetas pateko ir į „Europos universiteto išmanių urbanizuotų pakrančių tvarumo problemoms spręsti“ konsorciumą, kuriame kartu su Atėnų, Valencijos, Zadaro, Bukarešto ir La Rošelio miestų universitetais formuos naują požiūrį į studijų ir mokslinių tyrimų organizavimą. Neslėpsiu – ši žinia mums buvo maloni, o ministerijai – nemenkas siurprizas.

Todėl dabar, keičiant Klaipėdos universiteto pavadinimą, atsiranda tam tikri niuansai, tame tarpe ir teisiniai. Aš tikrai suprantu Vydūno reikšmę mūsų universitetui, bet gal tai reikėjo padaryti prieš dešimt metų. O dabar jeigu Europos Komisijoj keistųsi Klaipėdos universiteto pavadinimas, tai, be abejo, atsirastų teisinių problemų.

Iš tikrųjų viskas ne taip paprasta, kaip atrodo. Čia gi ne straipsnio antraštę ar laikraščio maketą pakeisti. Universiteto steigėjas yra Seimas, yra priimtas atitinkamas įstatymas. Vydūnas labai gerai yra žinomas Lietuvoje, o Klaipėdos universitetas yra konsorciume su Europos pietų valstybėmis, Ispanija, Graikija ir kt. Ten jiems gali kilti abejonių, jog tai visai kitas universitetas: mes pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su vienu universitetu, o dabar staiga atsirado kitas pavadinimas. Galimi įvairūs  nesusipratimai, todėl aš, kaip rektorius, nebūčiau toks vienareikšmiškas keičiant Klaipėdos universiteto pavadinimą. Bet jeigu KU bendruomenė nuspręstų, tada taip.

Tiesą sakant, mes galime ir kitaip pagerbti Vydūną Klaipėdos universitete. Juk yra Vydūno vardo premijos, stipendijos suteikimo galimybė, o pačiame  Klaipėdos universiteto pavadinime Vydūno vardo atsiradimas – kur kas rimtesnis klausimas, tai pakankamai rimtas ir atsakingas žingsnis. Tokia būtų mano nuomonė dėl Vydūno vardo suteikimo Klaipėdos universitetui.

Kaip suprantu, jeigu bendruomenė, Senatas ir taryba nuspręstų keisti Klaipėdos universiteto pavadinimą, tai rektorius Artūras Razbadauskas tam neprieštarautų?

Na, kaip aš galiu prieštarauti? Senatas ir taryba yra aukščiausioji valdžia, kuriai paklūsta rektorius. Be abejo, savo nuomonę aš pareikšiu, bet dabar, kol nesu išklausęs KU bendruomenės, Senato nuomonės, aš negaliu nieko daryti.

Svarbaus klausimo išsiaiškinimui galimos įvairios formos, galimi susirinkimai, balsavimai, apklausa raštu. Šiuo atveju esminis klausimas būtų toks: ar Klaipėdos universitetui apskritai priimtinas vardo keitimas?.. 

Suprantate, juk čia yra ir daug minusų, o ne vien pliusai. Aš puikiai suprantu Mažosios Lietuvos šviesuolio Vydūno asmenybės svarbą lietuvių tautai, tautiškumui, Klaipėdos kraštui, tačiau pačiam Klaipėdos universitetui, kai vyksta tokia didelė konkurencija su kitais universitetais, ar bus naudingas vardo pakeitimas, tuo aš labai abejoju. Ne tik kiltų sumaištis, bet būtų padaryta žala universitetui.

Juk Seimo narys, profesorius A. Kirkutis ir pats dirbo Klaipėdos universitete, įkūrė Sveikatos mokslų fakultetą. Puikiai žinote, dvidešimt metų Klaipėdos universitetas kasmet rengia tarptautines Vydūno konferencijas. Mažosios Lietuvos Mąstytojo Vydūno sveikos gyvensenos idėjas, jo žinias bei mokymus mes propaguojame daugybę metų, tad galima drąsiai teigti, jog Klaipėdos universitetas yra flagmanas Lietuvoje skleidžiant Vydūno išminties šviesą.

Galų gale, prieš septynerius metus aš buvau vienas iš iniciatorių ir dalyvavau paminklo Vydūnui Klaipėdoje organizacijos, viešosios įstaigos „Mažosios Lietuvos kultūra” steigime. Visuomet aktyviai pasisakydavau ir pasisakau už Vydūno vardo įamžinimą Klaipėdoje, tačiau dėl mūsų universiteto vardo keitimo aš nesu toks vienareikšmiškai tikras, čia atsiranda daug teisinių niuansų. Negalima pulti stačia galva, nes Seimas steigia universitetą, tektų keisti statutą, keičiasi daug teisinių dalykų, viešinimas, keičiasi ženklas, emblema, atributika ir pan.

Man, kaip vienam iš steigėjų, rugsėjo 1 dieną atidengtas Vydūno paminklas ir naujai suformuotas skveras Klaipėdos senamiestyje – Vydūno sodas atrodo labai įspūdingai. Atliktas išties didelis ir puikus darbas Vydūno draugijos bei pavienių žmonių iniciatyva, visuomenės suaukotomis lėšomis. Tokių pavyzdžių nėra daug Lietuvoje. Akademinė bendruomenė matė, kad Mažosios Lietuvos sostinėje Klaipėdoje Vydūno vardas nėra deramai pagerbtas, todėl entuziastingai prisidėjo prie šio išties įspūdingo paminklo atsiradimo. Tikrai įsimintina ir prasminga šventė – paminklo Vydūnui Klaipėdoje atidengimas rugsėjo pirmąją,  Mokslo ir žinių dieną.

—————————————————————————————

 

        

 

RAZBADAUSKAS paminklas Vydunui

Vydūno idėjų propaguotojai – Seimo nariai Dainius KEPENIS, Algimantas KIRKUTIS, Klaipėdos universiteto rektorius, prof. dr. Artūras RAZBADAUSKAS: „Prieš septynerius metus aš buvau vienas iš iniciatorių ir dalyvavau paminklo Vydūnui Klaipėdoje organizacijos, viešosios įstaigos „Mažosios Lietuvos kultūra” steigime. Visuomet aktyviai pasisakydavau ir pasisakau už Vydūno vardo įamžinimą Klaipėdoje, tačiau dėl Klaipėdos universiteto vardo keitimo aš nesu toks vienareikšmiškai tikras, čia atsiranda daug teisinių niuansų...

Facebook komentarai
});}(jQuery));