Klaipėdos universiteto klinikų steigimo klausimas  dabar jau klaipėdiečių rankose

A_Kirkutis-1

A_Kirkutis-1

Klaipėdos universiteto klinikų steigimo klausimas  dabar jau klaipėdiečių rankose

Habilituotas medicinos mokslų  daktaras ,

Klaipėdos jūrininkų  ligoninės  gydytojas – kardiologas,

KU profesorius  Algimantas KIRKUTIS

 

Kuriant  Klaipėdos universiteto klinikas pagaliau pasiektas lūžio momentas.  Ypač Vakarų Lietuvos žmonėms svarbų  žingsnį  rugsėjo 28-tą, antradienį, žengė LR Seimas. Ryškia balsų dauguma  buvo priimtas naujas įstatymas, kuris Klaipėdos universitetui atvėrė galimybes:  šalia  jau veikiančių Vilniaus „Santaros“ ir Kauno universiteto klinikų, kurti, bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija, trečiąjį mūsų šalyje respublikinės reikšmės akademinių sveikatos priežiūros paslaugų kompetencijų  centrą. Pagaliau pasiektas nueito ilgo kelio aukščiausias taškas – įveiktas įstatyminis barjeras trukdantis Klaipėdos mieste kurti universiteto  klinikas. Pacientams nereikės niekur vykti iš uostamiesčio, nes  šiose klinikose bus galima plačiai teikti tokias pačias tretinio lygio  sveikatos priežiūros paslaugas, kaip Vilniuje ir Kaune.  LR Seimui priėmus lemiantį sprendimą Klaipėdos universiteto klinikų iniciatoriams iškelto tikslo siekti  bus ženkliai lengviau.  Nebelikus pagrindinės kliūties dabar ypač svarbu, kad  Klaipėdos miesto ir visos Vakarų Lietuvos žmones  gerai suprastų tokio centro atsiradimo naudą ir aktyviai išreikštų savo valią vietinės savivaldos politikams, paskatindami juos nestabdyti, bet aktyviai prisidėti  prie šio svarbaus  gyventojams ir jų vaikams darbo.

Šiuo metu miesto ir visos Vakarų  Lietuvos gyventojams Klaipėdos  Respublikinėje, Klaipėdos  Universitetinėje, Klaipėdos Jūrininkų ligoninėse ir Vaikų ligoninėje jau yra teikiama daug  atitinkančių trečią lygį medicinos paslaugų.  Kuriant naująjį darinį itin svarbu  netrukdyti šio proceso ir sudaryti palankesnes sąlygas jam plėstis.  Šis tikslas, šalia administracinių bei struktūrinių sveikatos priežiūros resursų geresnio panaudojimo, turėtų tapti pagrindiniu atsakingų už „Klaipėdos klinikų“ steigimą žmonių rūpesčiu.  Universiteto klinikų atsiradimas atveria unikalią galimybę paleisti akademinį sveikatos priežiūros  kompetencijų auginimo variklį. Tokio variklio pagrindiniai „stūmokliai“ yra – klinikinė praktika, tiriamasis mokslas ir teorinės  studijos. Šio, „tarpusavyje susisiekiančių indų“ principu dirbančio, akademinės plėtros mechanizmo esmę sudaro  darnus visų trijų dalių darbas. Teikiamų medicininių paslaugų kokybė pradeda gerėti,  kai šalia praktinės veiklos yra organizuojama mokslinė tiriamoji veikla. Tai leidžią į gydomąjį procesą geriau diegti šiuolaikinio mokslo naujoves ir  tokiu būdu gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą. Tuo pat metu  studijuojantiems universiteto klinikose  jauniems specialistams susidaro palankios sąlygos stebėti ir netgi  iš dalies, savo galimybių ir kompetencijų ribose,  anksti  įsijungti į sveikatos sugrąžinimo pacientams procesą. Tokiu būdu  sudaromos praktinės ir teorinės  galimybės geriau įsisavinti žinias, kurios bus reikalingos tolimesnėje  užbaigusių KU studijas absolventų asmeninėje karjeroje.   Be to,  vyresniųjų kursų studentai yra geri pagalbininkai  tiek praktikams, tiek ir mokslininkams.

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas yra vienas stipriausių ir didžiausių KU studijų ir mokslo padalinių. Jame plačiai išvystytos ir jau sulaukė didelio populiarumo pagrindinių slaugos specialybių, reabilitacijos, papildomosios ir alternatyviosios medicinos, socialinio darbo ir kitų sveikatos priežiūros sričių studijos. Šiuo metu čia  nėra  vykdomas bazinis gydytojų rengimas, tačiau veikia visa eilė suderintų su SAM ir ŠMSM podiplominio sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant įvairių specialybių gydytojus, tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo programų. KU Sveikatos mokslų fakultete respublikiniame ir tarptautiniame lygmenyje aktyviai dirba Sveikatos priežiūros mokslinių tyrimų ir inovacijų centras.  Be jokios abejonės, universiteto klinikų atsiradimas pasitarnautu galingu  impulsu  tolimesnei fakulteto plėtrai ir Vakarų bei visos Lietuvos gyventojų sveikos gyvensenos kultūros  ugdymui.

Klaipėdos universiteto klinikos ženkliai  pagerintų Vakarų ir visos Lietuvos  žmonių sveikatos būklę, tai leistų padidinti įnašą į sveikatos mokslų  plėtra ir sudarytų palankesnes sąlygas  regiono abiturientams įgyti sveikatos priežiūros specialybę ir ją tobulinti neišvykstant iš namų.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));