Kitą savaitę Lietuvoje darbą pradeda Tarptautinis prigimtinės teisės tribunolas, kuris vertins supuvusią Lietuvos teisės sistemą

Kitą savaitę Lietuvoje darbą pradeda Tarptautinis prigimtinės teisės tribunolas, kuris vertins supuvusią Lietuvos teisės sistemą

Nejaugi tikrai turime priemonę, kaip susikalbėti su teisėjais ir valdininkais ?!

Panašu, kad  turime.  Pavargę nuo nesusikalbėjimo, išlaidų , nuovargio , paaukotų gyvybių  bylininkai vis tiek pasiekia savo,jeigu yra teisūs. Jeigu kas nors dabar pradės išvedžioti,kad yra kiekvienam savo tiesa teisingiausia, Lietuvos teisėsaugoje tiesos nebus,nes jos ten būti negali iš principo, tai į tokius išvedžiojimus tikrai nesileisim. Klausimas labai paprastas: darom ką nors ar nedarom, kol dar visi neemigravom arba neišmirėm bijodami vieni kitų ir palikę savo vaikams didesnį jovalą valstybėje negu radome.

    Drąsiausi Lietuvos bylininkai,šviesaus proto teisėjai, prokurorai (!) ir intelektualai jungiasi į Tarptautinį Prigimtinės Teisės Tribunolą. Dėl ko ? Bylininkai tam, kad galų gale būtų nagrinėjamos bylos pagal byloje esančią faktinę medžiagą, o ne kaip į galvą šovė kyšį paėmusiam ar aptingusiam teisėjui. Šviesūs teisėjai- tam, kad nereikėtų aplinkinių gėdintis teisėjo vardo ,kuris per nepriklausomybės metus nukrito žemiau kanalizacijos dangtuko.Intelektualai- tam, kad  jų paruošta Lietuvos teisės teorija( kodeksų sistema) būtų naudojama taip, kaip ji parašyta, t.y. vos ne tobulai. Visi aukščiau išvardinti jungiasi tam, kad nereikėtų  drebėti, kas atguls sekantis po teisėjo Furmanavičiaus, ar kieno verslą fiktyviai išbankrotins, susimokėję teismui duoklę vagys, kieno vaikas bus sekantis kokioje nors apsimestinėje ar tikroje pedofilijos byloje.

      Kas yra tas Tarptautinis Prigimtinės Teisės Tribunolas? Tai pasaulinė teisių teisėjų, bylininkų, prokurorų ir intelektualų organizacija, galinti daryti poveikį bet kurios  valstybės teisiniam ar valstybiniam gyvenimui tik todėl, kad  Prigimtinės Teisės pagrindu yra sukurti daugumos valstybių teisiniai pagrindai ir įstatymų kodeksai. Gudru ? Panašu, kad taip, nes įstatymo laužytojai turi vieną bendrą bruožą : jie yra labai darbštūs ieškodami vogimo objektų , sukurti naują kodeksą  nesugebėjo. Taigi naudojasi ta LR teisės kodeksų sistema, kuri jau yra sukurta šviesiausių teisininkų ir mąstytojų Prigimtinės Teisės Pagrindu. Paklausite, kaip tuomet klesti vogimo sistema, jeigu kodeksas yra pakankamai teisingas ir logiškas? Vagims reikia sukurti platų tinklą  pigiai paperkamų valdininkų ir teisėjų, kurie teisės kodeksus naudotų išsitraukdami jiems reikalingą įstatymą, o visuomenę įtikinti, kad mes nieko niekada negalime suprasti nutartyse ir sprendimuose, kuriuos meistriškai  surašo remdamiesi į tą vieną įstatymą ar jo punktą, o ne kompleksiškai taikydami įstatymų visumą, ką liepia kodeksas ir sveika logika. Šviesūs teisininkai šiuo metu tokį kodekso išniekinimą vadina „gramatiniu kodekso naudojimu“.  Kaip mes galime priešintis ir kuo naudingas Tarptautinis Prigimtinės Teisės Tribunolas ? Tuo, kad mūsų rankomis, protais ir drąsa gali priversti  kodeksu naudotis taip ,kaip jis buvo parašytas, t,y. atsižvelgiant į įstatymų visumą ir atstatant ASMENINĘ valdininko ar teisėjo atsakomybę už sprendimus.   

       Kuo skiriasi Prigimtinė Teisė nuo tos, kuria mes naudojamės Lietuvoje? Niekuo. Visiškai niekuo , nes Prigimtinės Teisės pagrindu gimė daugumos šalių kodeksai ir todėl ji tinka bendrauti tarptautiškai ir užčiaupti kokį nors pasipūtusį valstybės atstovą, kuris bandys aiškinti, kad  „užsienis nesikiš į vidaus reikalus“ . Nereikia čia niekam kištis, jūs patys, mielieji atidarėte duris pripažindami Prigimtinę Teisę  Lietuvos Teisinės sistemos pagrindu, o vėliau jos nesilaikydami, leisdami valstybę ir piliečius kasdien apvaginėti. Prašau surasti žemiau pateiktoje stojimo į Tarptautinį Prigimtinės Teisės Tribunolą Sutartyje nors vieną nuostatą, kuri neatitinka Lietuvos Civilinės ar Baudžiamosios Teisės pagrindų:

( Toliau kalbama apie (Treaty-Sutartį), kurios vertimą matote kitame Linke) 

   Taigi, kaip matome, prieštaravimų  LR Teisinei sistemai rasti nrpavyko, taiga pasaulinė visuomenė turi teisę ginti Lietuvos bylininkus. Paklausite ,kokia visuomenė ? Pradedant Teisininkų ir bylininkų Nevyriausybinėmis Organizacijomis ir baigiant Jungtinių Tautų ar Europos Sąjungos Komisija, kuri  dažnai net neturi informacijos apie Lietuvos piliečių realų gyvenimą, nes viską užglaisto puikios valdininkų ataskaitos. Kodėl mes tikri, kad būsime palaikomi Lietuvoje Valstybės tarnautojų ir parlamentarų ? Todėl, kad jų tarpe yra tikrai nemažai tikrų ,šviesių tautos atstovų, o kurie yra apsimetėliai- palaikys vien todėl,kad jų juodi darbeliai nenueitų per toli už Lietuvos ribų, nes tada paaiškės, kas slypi už jų blizgančių ataskaitų Briuseliui.

     Kaip praktiškai padės Lietuvos žmonėns  Tarptautinis  Prigimtinės Teisės Tribunolas ? Veikiama lygiagrečiai dviem kryptimis : Priimant peržiūrai neteisingai išnagrinėtas bylas ir pateikiant Tarptautinio  Prigimtinės Teisės Tribunolo Akademijai peržiūrėtų bylų istorijas tolimesniam kitų šalių žmonių mokymui ,skatinimui , švietimui . Mūsų apsivogę teisėjai, aptingę politikai  taip pat bus žinomi kitų šalių tiesos ieškotojams. Pasaulis turi mokytis drąsos iš mūsų, nes mes toli gražu ne prisitaikėlių tauta, kaip mums bandoma įkalti į galvą. Sekančiuose laikraščio numeriuose detaliai  

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));