Kodėl Lietuva suteikia prieglobstį bėgantiems nuo pilietinės ir vyriškos pareigos Afganistano dezertyrams?

 

 

Palaukite – ar demokratizuotas Afganistanas jau okupuotas Talibano? Kodėl Lietuva suteikia prieglobstį bėgantiems nuo pilietinės ir vyriškos pareigos Afganistano dezertyrams?

Netyčiomis nugirdau, kad į Lietuvą su didžiule pijarine pompa buvo atgabentas buvęs Lietuvos kariuomenės misijos Goro provincijoje vertėjas.

Vyrukas, kaip teigiama susidurūsių su juo Afganistane, ne toks jau ir blogas. Tačiau nuo seno žinoma, kad „geras vyras” – ne profesija. Ir ne priežastis gauti pabėgėlio statusą Lietuvoje.

Labiausiai nustebino viešojoje erdvėje pasirodę gausūs teiginiai, jog prieš tą vyruką asmeniškai Lietuva turi didelių įsipareigojimų ir tai, kad jis buvo skubos tvarka atsigabentas iš, berods, Graikijos, yra tų tariamų įsipareigojimų vykdymas.

Prisipažinsiu, jog šioje vietoje likau kažko nesupratęs.

Galiu suprasti, kaip ir iš ko kyla Goro provincijos misijoje dalyvavusių lietuvių karių sentimentai bendrų kovų dalyviui, pramokusių mūsų kalbą.

Bet kaip ir iš ko kilo tie tariami „Lietuvos įsipareigojimai” demokratizuoto Afganistano piliečiui ir gyventojui, kurie minimi spaudoje?

Bene darbo kontrakto su juo viena iš sąlygų buvo darbdavio pažadas išsivežti jį su savimi į Europą ir suteikti pabėgėlio ar panašų statusą? Labai abejoju.

Ir beje, ar bendromis Vakarų pastangomis sukurtas ir palaikomas Afganistano režimas jau oficialiai žlugo, o šalį vėl valdo teroristinis Talibanas? Gal kažką praleidau naujienose?

Nuo ko bėga tas vyrukas?

Nuo demokratinės Afganistano valdžios? Nuo lietuvaičių pastangomis ir mūsų mokesčių mokėtojų milijonais eurų sukurtos Goro provincijoje gerovės? Nuo pareigos kovoti už savo šalį?

Ir kodėl Lietuva turėtų priimti dezertyrą, tiesiog pasprukusį nuo savo pilietinės ir vyriškos pareigos kovoti su talibais, ISIS ir kitais demokratinės Afganistano vyriausybės priešais?

Kas galėtų praskaidrinti man šią keistą situaciją?

Kuomet mūsų karinei tarnybai neįgalūs raudonkelniai tyrėjai kupinais patoso balsais redakcijose ragina Europos šalis siųsti savo karius į Sirijas, Irakus ir Afganistanus kariauti su terorizmu, tų šalių vyrai gėdingai sprunka į Vakarus nuo savo pareigos naikinti jų kraštus niokojančius teroristus.

Kodėl ne tų kraštų gyventojai, bet europiečių vyrai turi guldyti savo galvas kažkur pasaulio pakraštyje?

Gal laikas baigti tą dezertyrų nuo karo su terorizmu globojimo taktiką?

Ir tiesiog apmokyti tą vertėją partizaninio karo meno, duoti jam automatą, sausą davinį ir išmesti su parašiutu Goro provincijoje su užduotimi organizuoti partizanų būrį kovai su talibais?

Kaip Juozas Lukša-Daumantas?

 
Facebook komentarai
});}(jQuery));