skip to Main Content

Šiandien per riaušės prie Ukrainos parlamento į policininkus buvo sviesta kovinė granata, kuri bet dešimt jų sunkiai sužeidė. Kai prieš pusantrų metų į tuos pačius prezidentą Janukovičių ginančius policininkus buvo mėtomi Molotovo kokteiliai, Lietuvos „elitas“ sveikino „vakarietiškai“ nusiteikusius revoliucionierius, einančius į Europą.

https://www.youtube.com/watch?v=03v3nwJMyA0

Dabar, kai policininkai vėl sprogdinami granatomis, Lietuvos „elitas“ matyt pasmerks „teroristus“.

 

Kaip grybauskaitės, landsbergiai ir linkevičiai atskiria vakarietiškus revoliucionierius nuo „teroristų“? Man šis klausimas neduoda ramybės. Aišku tik viena, kad per kraują ir kruviną „Maidaną“ į valdžią atėjusi Ukrainos valdžia bus sunaikinta taip pat žiauriai, kaip ji sunaikino prieš tai buvusią. Ką pasėsi, tą ir pjausi.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));