Kazimieras Juraitis : “Būtent per Seimą visos mafijinės grupuotės ir realizuoja savo nusikalstamas veikas“

Juraitis

Juraitis

 

Kazimieras Juraitis : “Būtent per Seimą visos mafijinės grupuotės ir realizuoja savo nusikalstamas veikas“

 

Juraitis

Visuomenininkas, UNESCO premijos laureatas Kazimieras Juraitis pasimokė iš žiauriai nužudyto Pranciškaus Šliužo, kuris sugebėjo vien savo jėgomis, visai valstybei trukdant, surengti vadinamąjį „žemės referendumą“. Nors žmonės ir nesusirinko, tačiau sistema žiauriai atkeršijo Pranciškui – jis rastas žiauriai nužudytas, policija neva nustatė, kad jis kirviu pats sau sukapojo galvą“. Todėl K.Juraitis mano žinantis panašų receptą, kaip priversti Seimą tarnauti Tautai – reikia susijungti į bent 50 tūkst. žmonių darinį, kuris pastoviai rinktų parašus įstatymo projektams, ir taip priverstų Seimą skaitytis su Tauta.

 

K.Juraitis, kuris kandidatuoja kaip nepriklausomas kandidatas Gargždų rinkiminėje apygardoje, atsakė į redakcijos klausimus:

 • Ką jūs galite pasiūlyti Gargždų gyventojams?
 • Visoje mano politinėje veikloje yra vienintelis tikslas – sumažinti Seimo galias ir perduoti realią valdžią Tautai. Nes būtent per Seimą visos mafijinės grupuotės ir realizuoja savo nusikalstamas veikas. Nes tik Seimas įgyvendina nusikaltėlių fantazijas, kaip pasiplėšikauti žmonių sąskaita.
 • Tačiau pagal Konstituciją tik per Seimą žmonės išreiškia savo valią, dalyvaudami rinkimuose. Ar jums nepatinka tokia forma?

Konstitucijoje parašyta, kad valstybę Tauta valdo  tiesiogiai, arba per išrinktus atstovus, t.y. Seimą. Per 30 metų tie “išrinktieji” (arba tiksliau  tie, kas tuos “išrinktuosius” tampo už virvučių) pasitvarkė taip, kad tiesiogiai valdyti Tauta negalėtų. Problema ta, kad žmonės nesugeba išsirinkti, be to, nėra tradicijų. Apie pusė Lietuvos gyventojų apskritai rinkimuose nedalyvauna, nes mano, kad pakeisti jau nieko neįmanoma. O Šveicarijoje visuose referendumuose dalyvauja apie 90 proc. žmonių, nes jie žino, kad tik jie valdo šalį. Lietuvoje rinkimai tėra imitacija, kandidatai renkami pagal kaklaraiščius ir pagal tai, kuris daugiau pameluos. Nors visi žino, kad jokie pažadai nebus įgyvendinami, nes vos pakliuvę į postą jie patenka į partijų bosų rankas. Ir tada netesėti pažadai rinkėjams virsta klounada.Taigi man patinka ta Konstitucijos dalis, kur įtvirtintas tiesioginis Tautos valdymas.

 • O tai ką pats siūlai, kokį modelį. Juk demokratija per rinkimus yra ne pati geriausia, bet vienintele demokratijos išraiška? Nes Seimas iš esmės kontroliuoja visas valstybines žinybas, ir jos atsiskaito Seimo nariams?
 • Taip, tačiau pareikalauti, kad Seimas vykdytų savo pareigas, gali tik patys žmonės. Nes šią sukurtą sistema galima „užtrumpinti“ tik padarius tai, ko niekas nedarė – priversti skaitytis su Tautos valia per įstatymų iniciatyvas, referendumus. Per visa Nepriklausomybės laikotarpį patys žmonės tik vieną kartą (!) pabandė suorganizuoti referendumąa. Kalbu apie Pranciškaus Šliužo inicijuota rerendumą dėl žemės nepardavimo užsieniečiams. Reiškia, kad tai padaryti įmanoma, todėl ir sakau – reikia sukurti stabilų maždaug 50 tūkst. žmonių darinį, kuris per mėnesį kitą surinktų tiek parašų ir pareikalautų iš Seimo atsakomybės, tai būtų kitas rezultatas. Turėsime realų įrankį, kurį būtų galima panaudoti norint priversti Seimą dirbti. Jeigu per mėnesį surinktume apie 50 tūkst. parašų, vadinasi, galima surinkti ir 300 tūkst. parašų. Tai bus realus instrumentas, kurį galima panaudoti darant realų spaudimą Seimui. Nes dabar parašų rinkimo terminas yra  šeši mėnesiai, be strateginės idėjos ir partinių struktūrų, finansavimo parašus surinkti labai sunku, o pasibaigus tam titaniškam darbui, dažniausiai tokios iniciatyvos keliauja į šiukšlyną. Kai turėsim tokį darinį, kuris nebijotų, kad iniciatyvos būtų „nukanalizuotos“ būtų pasirengęs iš naujo imtis naujos iniciatyvos, tai būtų “antivirusinė programa” Seimui. Nes Seimo vienintelis tikslas – pasiekti, kad žmonės būtų pasyvūs, iš jų būtų atimta sprendimo teisė.

Turėsime “Seimą Seime”, tai – politinės valdymo sistemos Konstitucinis perversmas, Konstitucijoje įtvirtintas valdžios perdavimas Tautai.

 

Įstatymai taip sukonstruoti, kad finansavimą gauna tik rinkimuose jau dalyvavę žaidėjai, o visi kiti to negali daryti, nes negali pritraukti lėšų. O be pinigų niekas negali įlįsti į svetimą daržą?

 • Tačiau buvo precedentas, kai žmonės patys surinko pinigus, vedami idėjos, tai reiškia, kad tokia misija nėra neįmanoma. Tai įmanoma, jeigu idėja teisinga. Tie 50 tūkst. žmonių galėtų patys ir finansuoti tokius sumanymus.
 • Kokia idėja galėtų žmones vėl suvienyti?
 • Idėja tokia, kad galima pakeisti tokį parazitinį valdymo modelį, o tam pasiekti gali būti keliamos tarpinės idėjos – pvz., šiukšlių apmokestinimo klausimas. Tam jau pateikėme įstatymo iniciatyvą. Nes dabar galiojantis šiukšlių įstatymas iš esmės yra genocidas, nes žmonės verčiami mokėti už orą – už galimybę gauti paslaugas. Tame įstatyme yra užkoduota tokia tvarka – pvz., jeigu kaime liks tik vienas gyventojas, tai jis apmokės viso kaimo šiukšlių surinkimą. Kol tame kaime yra tavo namas, tai namas, o ne žmonės, generuoja šiukšles, nesvarbu, ten kas nors gyvena, arba ne. Tam, kad išvengti mokesčių už šiukšles, tu esi priverstas likviduoti ir sunaikinti savo namą. Be to, moki mokesčius ne už suteiktas paslaugas, tačiau už galimybę gauti paslaugas. Šiukšlių gali ir nebūti, tačiau vis tiek reikės už jas mokėti. Pvz., vien Alytaus rajone yra virš tūkstančio skolininkų, kurie jau yra skolingi už šiukšlių išvežimą, tačiau šių duomenų niekas neskelbia. Tai paprastas genocido pavyzdys, kai žmonės priversti patys savo pinigais naikinti save ir savo aplinką už kažkokias nesamas paslaugas, tai – rafinuota duoklė Seimo dangstomiems “šiukšlių bosams”, mafijai. Tai tik vienas pavyzdys, tačiau jis pjauna visuomenės psichiką, kai žmonės supranta, kad yra bejėgiai pasipriešinti šiam prievartavimui. Kitas, atrodytų nereikšmingas, pavyzdys- moksleivių mokslo metų pailginimas, kurį neva sugalvojo kažkokia švietimo ministrė. Visi sako, kad tai nesąmonė, nes vaikai per pamokas žiūri filmukus, tačiau akivaizdu, kad tai – ne vienos kvailos bobos iniciatyva. Jeigu taip būtų, būtų labai lengva ją atšaukti. Tačiau jeigu būtų toks darinys – 50 tūkst. žmonių branduolys, tai jis lengvai priverstų Seimą atšaukti tokią nesąmonę.
 • O kaip tų pavadintum tokį branduolį?
 • Savanoriai sako, kad tai – Tautos balsas. Tačiau kai žmonės susiburs, tai jie patys ir turės sugalvoti tą pavadinimą. Mano galva, tiktų ir “Tautos balsas”, nes dabar jokio balso Tauta neturi – ji gali tik kas keturis metus ateiti į rinkimus ir pakelti rankas už vieną ar kitą pažaduką – būsimą Seimo narį – parazitą, tačiau realiai daugiau nieko nuveikti negali. Kitas dalykas, kad sunkiausia žmonės įtikinti, kad toks darinys nebus populizmas, ir kad net patekęs į Seimą, toks darinys nepavirs sistemos dalimi. Kitaip sakant, toks darinys gali irgi virsti drakonu, tačiau aš manau, kad to galima išvengti. Kokiu būdu? Ogi pakol nėra kritinės masės, t.y. stipraus Tautos balso, reikia vengti bet kokių derybų su valdžios partijomis. Nes tokių derybų pagrindas – tu man, aš tau, ir toks darinys būtų labai greitai prarytas. Būtina, kad susiburtų kritinė masė žmonių, kurie inicijuotų įstatymų pakeitimus, referendumus. Kai tokia kritinė masė susiburs, ji tiesiog neleis savo atstovams „parsiduoti“. Kai toks darinys susiburs, tai per kitus rinkimus jis galėtų deleguoti į Seimą  apie 5-7 atstovus. Jie skirsis tuo, kad kalbės ne politikų, o suprantama žmonių kalba.  Ta kalba labai skiriasi.
 • Pavyzdžiui ?
 • Pavyzdžių pilna kasdienybė. Netgi per pačius rinkimus kandidatai į Seimą verčiami žadėti visokius niekus: vienas Gargžduose nuties geresnį asfaltą, kitas rūpinsis sodų bendrijomis, trečias – tiesiog “padės žmonėms”. Bet juk tai – savivaldybių lygio problemos, tokie pažadai – politinė korupcija. O juk Seimo narys turi atstovauti Gargždų nuomonę visai Lietuvai svarbiuose dalykuose.
 • Koks tuomet svarbiausias dalykas šiandien?

“Rusai puola”, ar ne? Nei manęs, nei Lietuvos “rusai nepuola”. Dariau publicistinį tyrimą, kurį pakartoti gali kiekvienas: pabandžiau internetinėje erdvėje surasti, kiekgi kartų Rusija Lietuvos atžvilgiu išreiškė agresiją po 1990 –ųjų. Ir ką gi jūs manote? Neradau nei vieno atvejo! Pasirodo, “rusai puola” tik Landsbergių klaną, o šis sugeba savo “megztomis beretėmis” įbauginti visa Seimą ir po to – visą Lietuvą. O jeigu “rusai nepuola”, tas reiškia pigias rusiškas dujas, pigią Baltarusijos AE elektrą, Baltarusijos trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą. Tada asfaltas Gargžduose bus nutiestas be seimūnų įsikišimo, nes bus už ką jį tiesti. Štai ir gaunasi, kad Lietuvą “puola” ne rusai, bet Lietuvą užvaldę banditai. Štai apie ką kalbėti reikia, tai ir yra “žmonių kalba”.

 

Tačiau kur garantijos, kad tuos kelis žmonės partijos iš karto nenupirks postais?

 • Tai pats sunkiausias klausimas, dabartinę rinkimų sistemą galima vadinti “pažadų, sistema”, “melo sistema”. Tokia Sistema pagimdo valstybę be Moralės. Mano su savanoriais tikslas – pasiekti, kad ši sistema apskritai būtų pakeista. Kai turime tokį strateginį tikslą, tai sunkiausia bus nesivelti į taktines derybas su sisteminėmis partijomis, kol nėra stipraus judėjimo branduolio. Svarbiausia neprarasti savo stiliaus – kalbėti žmonių kalba. Kai toks darinys užsiaugins raumenis, tai kiti Seimo nariai bus arba priversti prie jo jungtis, arba susinaikins patys ir jų tiesiog neišrinks žmonės, arba mes jiems padėsime “susiprasti” perduodami teisėsaugai. Bet įki to dar – ilgokas kelias.
 • O tai ką pats manai apie naująjį prezidentą G.Nausėdą?
 • Man atrodo, kad jis nežinojo, kur veliasi, ir labai greitai pasimatė, kad pas jį atėjo “drausmintojai”. Klausimas, ar prezidentas turėjo stuburą, nes buvo taip romantiškai nusiteikęs ir taip naiviai atrodė, net iš jo leksikos.
 • Todėl aš ir sakau, kad tam, kad sulaužytum stuburą, reikia jį turėti. Jis gi nedeklaravo, kad padarys kažką tokio, kad realiai padėtų žmonėms.
 •  
 • Taip, tačiau prezidentas įjungė tą pačią plokštelę – rusai puola, reikia pinigų tankams ir t.t.? Nausėda man atsakė į klausimą, kai paklausiau, ar jis turės stuburą pareikalauti atsakomybės už visus tų valdžių nusikaltimus, ir jis atsakė, kad „atstatys teisingumą“. Nausėda taip pat sakė, kad „jokių išsukinėjimų nuo atsakomybės daugiau nebus“, ir aš juo patikėjau?
 • Tam, kad padaryti tokias reformas, kokių tu tikėjaisi, vis tiek reikalingas Seimo palaikymas, o jo Nausėda neturi. Jis dabar stato už Roką Masiulį, tačiau prezidentas nežino, ką apie šį pilietį kalba žmonės jo rinkimų apygardoje. Jie puikiai R.Masiulį pažįsta, ir masiškai kalba – kad ta kompanija pasisavino kalnus pinigų kad ir per tą „Independence“ aferą. Nuo žmonių nieko nepaslėpsi, ir į visas tas kalbas reikia reaguoti.
 • Tačiau kaip sukontroliuoti tokius žmonės, kuriems Seime teks išbandymas valdžia, ir dėl valdžios jie atsisakys bet kokių idėjų?
 • Manau, kad negalima į “Tautos balso” pilietinį darinį prisileisti žmonių, kurie neturėtų moralinio – dorovinio stuburo. Nes dabar labai juokingai atrodo Karbausko „cbebra“ – padarė didelę grupę žmonių politikais, nors jų niekas nesieja. Jeigu mūsų darinys pasuktu panašiu keliu, vėl būtų didelis eilinis nusivylimas. Bet kuris žmogus, kuris žaidžia ne pagal sistemos taisykles, iš karto jos yra „suėdamas“, todėl “Tautos balsa”  turi vienyti bendra idėja, kuri pas mus yra. Šiandienos politikai gi sėdi Seime, ir atstovauja ne Tautą, o savo partinius bosus. Laikas tą pakeisti.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));