Kauno apyl. Teismo teisėja E. Kriaučiūnienė liepė įtraukti mirusį asmenį į bylą 0 kitaip ieškinį laikys nepaduotu

Kauno apyl. Teismo teisėja E. Kriaučiūnienė liepė įtraukti mirusį asmenį į bylą 0 kitaip ieškinį laikys nepaduotu

Kauno apylinkės teismo pirmininkui

Ieškovė Kristina Sulikienė  

ANTRASIS PRAŠYMAS DĖL ĮPAREIGOJIMO TEISĖJĄ KRIAUČIŪNIENĘ TINKAMAI VESTI PROCESĄ BYLOJE BEI SIŪLYMAS KEISTI TEISĖJĄ 

2017 08 04

Teisėja Kriaučiūnienė priėmė 2017 07 17 nutartį su klaida, kurioje įrašė kažkokį Saulių Mikalauską, kurio byloje iš viso nėra.

Nors pateikiau prašymą ištaisyti minėtą nutartį, teisėja žvelgiant į EPP sistemą nutarties neištaisė,vadinasi, laiko save nekritikuotina, ir neklystančia.

Teismo pirmininkas parašė man raštą, kad aš neprašau nušalinti teisėją. Tačiau šis konkretus teismas ima grasinti šaliai, kuri reiškia nušalinimus, nors normalūs, stabilūs teisėjai būna patys pasiūlo juos nušalinti, jeigu jie netinka. 

Tačiau dirbau juriste byloje Editai Gvozdevei, kur panašia pavarde teisėja Kriaučiūnaitė ištisai darė rašymo apsirikimus, klaidas, ir kai klientė prašė kad taisytų dokumentus arba šalinti, ją pačią teismas ėmė bausti, neva teisėjai kurie galimai klastoja dokumentus-  teisūs, o šalis – neteisi, kai prašo nustoti klastoti dokumentus.

Jeigu teismas negali įpareigoti nei teisėjos Kriaučiūnaitės, nei Kriaučiūnienės gerai dirbti, ir šalims grasina baudomis, jeigu jos teiks nušalinimus, tai tenks pagalvoti apie kreipimąsi į teismų administraciją.

Aš tarkime nesuprantu teisėjos Kriaučiūnienės nutarties, kur ji mini Saulių Mikalauską.Kas jis toks yra šioje byloje? Pateikiau prašymą pataisyti nutartį. Nematau nutarties, kuri būtų pataisyta. Kodėl teisėja naudoja kitos bylos šabloną, ir tokiu būdu padaro klaidą? 

Jau priėmusi ieškinį, teisėja staiga  2017 08 02 nustatė trūkumus, ir liepė man per 7 dienas įtraukti seniai mirusį asmenį Pakalniškį. Gaunasi, jog teisėja nemato registro sistemoje, jog ji reikalauja įtraukti mirusį asmenį.

Ši teisėja tyčiojasi iš teisės ir teisingumo. Be to, testamentą tvirtina ne asmuo, o institucija – Kauno rajono Rokų seniūnija. Pakalniškis buvo seniūnas. Teisėjos ir 2017 08 02 nutartis yra klaidinga, ydinga, ir prieštarauja įstatymams.

Jūs aišku teigsite, jog aš turiu teisę skųsti nutartį, tada dar pusę metų laukti atsakymo iš apygardos teismo, jog aš teisi, kad negali manęs įpareigoti įtraukti mirusį asmenį į trečiuosius asmenis – visa tai kreipusis dar kovo mėnesį  į teismą rodo, jog teisėja Kriaučiūnienė vilkina tyčia teismo procesą.

Esu susidūrusi su tokiu piktnaudžiavimu.

Čia yra atidirbtos taktikos, taip elgdavosi Kauno apygardos teisėja Palubinskaitė.

Tai priima ieškinį, tai kitą dieną nutaria, jog ieškinys su trūkumais, vėliau nusprendžia iš viso nebenagrinėti.

Manau, teisėja yra šališka, suinteresuota bylos baigtimi. Kodekse numatyta, jog ir teisėjas pats gali nusišalinti. Aš iš sistemos negaliu matyti, kas šioji teisėja yra mano kritikuotajai teisėjai Kriaučiūnaitei, bet jos gali būti susijusios giminystės ryšiais. Teismo pirmininkė tikrai žino visus ryšius, ir turėtų priimti sprendimą, kuris atitiktų Konstitucijos 30 str. dvasią.

Nes dabar joks teismo procesas kreipusis kovo mėnesį, nevyksta, teisėja pastoviai užsiima procesiniais galimai piktnaudžiavimais. Ji aiškina, kad aš turiu pateikti duomenis apie mirusį Pakalniškį, nesuprantu, kokius, gal nufotografuoti jo antkapį? Negi teisėja kuri prieina prie registro sistemos,nemato, jog tokio asmens nebėra, o kažką įtraukti į bylą galima, tik jeigu jis yra gyvas? Palubinskaitė irgi visada nagrinėdavo bylas su keliais mirusiais asmenimis,ir laikė tai norma. O jeigu asmuo miręs, tai įtraukti jo paveldėtojus? O jeigu jis testamentą tvirtino kaip seniūnas – tai paveldėtoja man laikyti seniūnę Dalę Žėkienę? Teisėja galėjo išaiškinti savo teisinio išmanymo vingius, nes mes akivaizdžiai gyvename kitose teisinėse sistemose. Kokia jos sistema ir kuriuo kodeksu ji vadovaujasi – aš nebesuprantu. 

Prašome paskirti bylai kitą, normaliai dirbantį teisėją. Vien 2017 07 17 nutartis ir jos netaisymas rodo, jog teisėja laiko, jog neatsako už savo veiksmus.

2017 08 02 nutartis išeina iš sveiko proto ribų, nes visas Kaunas žino, jog seniūnas Pakalniškis yra miręs. Tik teismas nežino. Dabar teismas mano, jog aš per 7 dienas galiu kažkokiu būdu prieiti prie registrų sistemos, ir gauti jo mirties liudijimą? Ar tikrai? Juk civilinės metrikacijos nuostatai neleidžia ne giminėms prieiti prie civilinės būklės aktų įrašų ir gauti išrašus. Nors turbūt reikėtų bandyti, juk teisėja įpareigojo su nutartimi, o teismo nutarties nevykdyti juk yra negerai. Tik mano klausimas – kada teisėja nustos procesinius galimai piktnaudžiavimus ir ims dirbti?

Skaitome iš nutarties, jog mirusiojo Pakalniškio neįtraukimas į bylą trukdo bylą nagrinėti iš esmės, ir jeigu neįtrauksiu šio mirusiojo, teisėja iš viso laikys ieškinį,KURĮ YRA PRIĖMUSI, nepaduotu.

Manau, teisėja neturi kompetencijos nagrinėti šią bylą. Ją reikėtų pakeisti kitu teisėju.

Jeigu neįmanoma to padaryti, tada kad teisėja Kriaučiūnienė negadintų bylos, prašome paskirti kitą teisėją. Aš negaliu rašyti „šalinti“, nes jūs skirsite baudą, nes mačiau klientei rašėte, jog šalinimas yra piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, ir numatyta bauda: nors kodeksas to nenumato. Tačiau tai yra reglamentuota nerašytoje paprotinėje Kauno miesto apylinkės teismo teisėje.  Štai nutartis rašyti su klaidomis arba prašyti įtraukti mirusius asmenis – nėra joks piktnaudžiavimas.

Prašome priimti vienokį arba kitokį sprendimą, nes jeigu nebus pakeistas teisėjas dėl akivaizdaus šališkumo ir teismo proceso vilkinimo, aš kreipsiuosi į prokuratūrą, STT, pirmiausia kad nustatytų, koks giminystės ryšys tarp mano kritikuotos teisėjos Laimutės Kriaučiūnaitės, kuri Gvozdevės byloje galimkai klastojo dokumentus ir visur nutartyse melagingai rašė, kad mano klientė yra Lukšienė, kur atidavė vaiką į niekur (dėl teisėjos Kriaučiūnaitės nutarties ieškovas vaiką netgi metų viduryje atsiėmė iš mokyklos, ir be motinos sutikimo išvežė į užsienį, kur laikė uždaręs namie be jokio išsilavinimo), lėmė vaiko psichologinį sužalojimą, 13 metų mergaitė liko bemokslė, su 4 klasėmis, aš kritikavau šią teisėją spaudoje, ir manau, jeigu mano bylos teisėja yra jos motina arba teta, tai už šią kritiką galimai ir keršija, nes pastoviai priiminėja įstatymams prieštaraujančias nutartis.

Labai keista, jog teisėja nesiūlo įtraukti į procesą paveldėjimo bylos pradžią galimai suklastojusią notarę Butkauskaitę, kurią teisingumo ministrė atleido už blogą darbą. Tačiau siūlo traukti mirusius.

Jeigu teisėja pirma priima ieškinį ir netgi gauna atsiliepimus, paskiria dublikui terminą, o tuo pačiu metu  „nustato trūkumus“, tai rodo turbūt ne  trūkumą kopmetencijos, o galimą papirkimą (yra korupcijos požymiai), todėl net ir dabar turiu teisę kreiptis į STT, ką turbūt ir padarysiu. Nes panašus beveik analogiškas elgesys buvo Palubinskaitės, kuri vėliau netgi nesigėdijo kad bylos dokumentai būdavo klastojami, laikė tai „procesine veikla“.

Beje, įtraukti kažką į trečiuosius asmenis teisėjas gali siūlyti, o ne įpareigoti. Šalis laisvai disponuoja teise ką įtraukti, o ko ne į trečius asmenis. Pakalniškiui (mirusiam) jokios įtakos jo teisėms ir pareigoms teismo sprendimas neturės. Nes jis nėra ginčo šalis, jis tik minimas ant galimai suklastoto testamento, jo niekas nekaltina testamento klastojimu, nėra iškelta jokia baudžiamoji byla, be to, ji nebūtų įmanoma, nes  Pakalniškis yra miręs, neįmanoma būtų jo patraukti už testamento suklastojimą. 

Byla yra jautri, ir vyksta dėl paveldėjimo fakto suklastojimo, ir aklo žmogaus „pasirašyto“ testamento, kuriam pagal LTSR Civilinį kodeksą buvo būtina notarinė forma. 

Šį skundą irgi viešinu iš karto spaudoje, kad ministerija paskaitytų, kaip teisme ginama už blogą darbą atleista Butkauskaitė. 

Kad Edmundas Pakalniškis yra miręs, dar 2007 metais (jis buvo 1936 metų gimimo) rašė spauda, štai nuoroda. http://zemaiciolaikrastis.lt/13452/jodenuose-vaistinguju-medziu-ir-krumu-parkas/

Remiantis išdėstytu, teismo pirmininko prašau:

1. Įpareigoti teisėją Kriaučiūnienę pasitaisyti klaidingas nutartis 2017 07 17 su aiškia klaida, ir  2017 08 02 siūlymas įtraukti numirėlį – ir spręsti dėl teisėjos Kriaučiūnienės pakeitimo kitu teisėju. (nes  „nušalinimo“ instituto šitas konkretus teismas nepripažįsta ir šalinantiems teisėjus skiria baudas, taip pat iškelia bylas už „teismo negerbimą“ vien dėl šalinimo.)

Ieškovė Kristina Sulikienė

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));