Kas nužudė Gedeminą Kiesų? II DALIS

Kas nužudė Gedeminą Kiesų?

II DALIS

 

Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. paskelbė nuosprendį, kuriame nurodyta, kad buvęs akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Gedeminas Kiesus buvo nužudytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant jį pagrobti ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų. Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį paliko galioti nepakeistą. Pateikiame savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus interviu su Gedeminą Kiesų, kai jis dar vadovavo Mažeikių naftos perdirbimo įmonei, gerai pažinojusiu verslininku Vytautu Kabaila antrąją dalį. Pirmoji šio interviu dalis savaitraštyje buvo išspausdinta 2012 m. birželio 23 d. – 2014 m. gegužės 10 d. laikotarpiu.

 

 

  1. DAR KARTĄ APIE KEISTĄ ALGIMANTO VERTELKOS

SKAMBUTĮ BUVUSIAM GEDEMINO KIESAUS BENDRADARBIUI

 

Liudytojas V. E. parodė, kad su Gedeminu Kiesumi bendravo artimai, buvo bendradarbiai. Iš Gedemino Kiesaus kalbų suprato, kad jis pažįsta Algimantą Vertelką. Asmeniškai jam Algimantas Vertelka kelis karus skambino dėl naftos verslo – klausdavo kainų, domėjosi naftos ar dujų kondensato prekyba. Tai buvo tuomet, kai Gedeminas Kiesus buvo akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ direktorius. Tačiau bendrų verslo reikalų su Algimantu Vertelka neturėjo. Taip pat 2000 m. gegužės – birželio mėnesį Algimantas Vertelka jo prašė paramos sporto klubui. /…/. Nustojus Gedeminui Kiesui dirbti akcinėje bendrovėje „Mažeikių nafta“, su juo jokių bendrų verslo reikalų neturėjo. Nesidomėjo, kuo Gedeminas Kiesus užsiima. Pokalbio su Algimantu Vertelka 2000 m. pavasarį turinio nelabai atsimena. Galimai Algimantas Vertelka norėjo sužinoti, ar nepasikeitė Gedemino Kiesaus mobilaus ryšio telefono numeris. Mano, kad Algimantas Vertelka galėjo skambinti Gedeminui Kiesui ir teirautis naftos kainų. /…/. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. E. taip pat parodė ir šiuo parodymus patvirtino teisme, kad /…/ 2000 m. pavasarį, maždaug 2-3 mėnesiai iki Gedemino Kiesaus dingimo, Algimantas Vertelka jam skambino ir klausė ar nepasikeitęs Gedemino Kiesaus mobilaus ryšio telefono numeris, nes jis negalėjo prisiskambinti. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 158 lapas).

Liudytojas V. E. patvirtino, kad 2-3 mėnesiai iki Gedemino Kiesaus dingimo Algimantas Vertelka jam skambino ir klausė ar nepasikeitęs Gedemino Kiesaus telefono numeris ir tai parodo, kad Gedemino Kiesaus pagrobimas buvo planuojamas nuo 2000 m. pavasario. Byloje yra nustatyta, kad tokia informacija Algimantui Vertelkai buvo reikalinga nusikaltimo padarymui, nes Gedemino Kiesaus pagrobimo dieną jis bendravo su juo telefonu, tai yra nustatyta byloje ištirtais įrodymais. /…/. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 189 lapas).

 

 

– Buvęs Gedemino Kiesaus bendradarbis, t. y. liudytojas V. E., ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad Algimantas Vertelka 2000 m. pavasarį negalėjo prisiskambinti Gedeminui Kiesui. Ką apie šiuos Algimanto Vertelkos skambučius Gedeminui Kiesui 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje rašo Vilniaus apygardos teismas?

– Vilniaus apygardos teismas, kaip galima spręsti iš 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio, netyrė ir nesiaiškino, ar šie liudytojo V. E. parodymai atitinka tikrovę, t. y. ar Algimantas Vertelka 2000 m. pavasarį kada nors skambino Gedeminui Kiesui.

– Ar Algimantui Vertelkai, 2000 m. pavasarį ėmusiam planuoti Gedemino Kiesaus pagrobimą ir apiplėšimą, tikslinga buvo asmeniškai skambinti Gedeminui Kiesui?

– Ne. Tai prieštaravo pirmiausia paties Algimanto Vertelkos, kaip vieno iš planuojamo nusikaltimo organizatorių, interesams.

Antra, tai prieštaravo Virginijaus Baltušio ir visos Panevėžio „tulpinių“ nusikalstamos gaujos interesams.

Tai visais atvejais užtikrino neišvengiamą Algimanto Vertelkos greitą pakliuvimą į nusikaltimą tiriančių teisėsaugos pareigūnų akiratį po Gedemino Kiesaus dingimo be žinios 2000 m. liepos 6 d.

– Gal 2000 m. pavasarį Algimantas Vertelka skambino Gedeminui Kiesui, kad pasiteirautų naftos kainų ar ko nors panašaus?

– Mano nuomone, neskambino ir negalėjo skambinti, nes tai, kaip jau minėjau, prieštaravo jo, Virginijaus Baltušio ir visos „tulpinių“ gaujos, jau atsisprendusių pagrobti ir apiplėšti Gedeminą Kiesų, interesams.

– O jeigu vis dėlto skambino?

– Tada Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje (189 lapas) neteisingai konstatavo, jog nusikaltimas buvo padarytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant pagrobti Gedeminą Kiesų ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų.

Juk skambutis Gedeminui Kiesui užtikrino Algimantui Vertelkai pakliuvimą į teisėsaugos pareigūnų rankas, atsisveikinimą su Gedimino Kiesaus milijonais, kuriuos jis išsireikalaus po pagrobimo, ir ilgus, ilgus metus už grotų.

Mano nuomone, 2000 m. pavasarį Gedemino Kiesaus pagrobimą ir apiplėšimą ėmęs planuoti Algimantas Vertelka neskambino Gedeminui Kiesui.

Jeigu be liudytojo V. E. parodymo būtų buvęs byloje dar nors vienas įrodymas, patvirtinantis, kad Algimantas Vertelka 2000 m. pavasarį skambino Gedeminui Kiesui, teismas būtinai šį įrodymą būtų paminėjęs 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje.

– Tai liudytojo V. E. parodymas, duotas ikiteisminio tyrimo metu ir patvirtintas teisme, kad Algimantas Vertelka 2000 m. pavasarį negalėjo prisiskambinti Gedeminui Kiesui, gali neatitikti tikrovės?

– Mano nuomone, gali neatitikti, jeigu 2000 m. pavasarį Algimantas Vertelka buvo sveikas ir nebuvo kaip nors sutrikusi jo psichinė būsena.

Savo nuomonę aš pagrindžiau paaiškindamas aplinkybes, kurios neleidžia daryti netgi prielaidos, kad Algimantas Vertelka, 2000 m. pavasarį jau ėmęs planuoti Gedemino Kiesaus pagrobimą ir apiplėšimą, skambino ar galėjo skambinti Gedeminui Kiesui.

– Ar 2000 m. pavasarį Algimantas Vertelka turėjo tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Kaip galima spręsti iš Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje pateiktų liudytojo V. E. parodymų, 2000 m. pavasarį Algimantas Vertelka neturėjo tikslaus Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerio.

Teismas tuo klausimu tiksliau nepasisakė.

– Ar 2000 m. liepos 6 d. Algimantas Vertelka turėjo tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 189 lape nurodyta, kad Gedemino Kiesaus pagrobimo dieną Algimantas Vertelka bendravo su juo telefonu ir tai yra nustatyta byloje ištirtais įrodymais.

Iš tokios teismo padarytos išvados galima susidaryti nuomonę, kad 2000 m. liepos 6 d., t. y. Gedemino Kiesaus, jo sūnaus ir vairuotojo pagrobimo dieną, Algimantas Vertelka turėjo tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį.

– Kas Algimantui Vertelkai 2000 m. kovo 1 d. – 2000 m. birželio 6 d. laikotarpiu davė tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Liudytojas V. E. patvirtino, kad 2-3 mėnesiai iki Gedemino Kiesaus dingimo Algimantas Vertelka jam skambino ir klausė ar nepasikeitęs Gedemino Kiesaus telefono numeris.

Jeigu tikėti liudytojo V. E. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu ir Vilniaus apygardos teisme, tai Algimantui Vertelkai tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį davė liudytojas V. E.

Vilniaus apygardos teismas su tokiais liudytojo V. E. parodymais lyg ir sutinka, jų net netikrindamas, tačiau 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje jokiais kitais įrodymais taip ir nepatvirtina, jog Algimantui Vertelkai tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį davė liudytojas V. E.

– Teismas nepaklausė liudytojo V. E., ar jis patikslino Algimantui Vertelkai jo turėtą Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Ne, nepaklausė. O liudytojas V. E. to nei paneigė, nei patvirtino – apie tai kažkaip nepasakė nieko.

Taip ir liko neaišku – liudytojas V. E. patikslino Algimantui Vertelkai jo prašytą Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį ar nepatikslino?

Tačiau Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį parengė taip, tarsi liudytojas V. E. būtų patikslinęs Algimantui Vertelkai jo prašytą patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį.

Joks kitas asmuo, patikslinęs Algimantui Vertelkai jo prašytą Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje nenurodytas.

– Jūsų nuomone, ar 2000 m. pavasarį Algimantas Vertelka turėjo tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Mano nuomone, Algimantas Vertelka 2000 m. pavasarį galėjo turėti tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį. Kad ir gavęs iš asmens, kuris 2000 m. pavasarį jį įkalbėjo pagrobti ir keletu milijonų litų apiplėšti Gedeminą Kiesų.

Bet ar turėjo? Manau, kad – ne.

– Jūsų nuomone, ar 2000 m. liepos 6 d. Algimantas Vertelka turėjo tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Manau, kad neturėjo.

– Kaip, Jūsų nuomone, reikėtų suprasti sąvoką „tikslus Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numeris“?

– Tai Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numeris, kuriuo skambinant realiai buvo galima prisiskambinti ir kalbėtis su Gedeminu Kiesumi.

Kažkada iš Gedemino Kiesaus gautas arba kur nors aptiktas Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numeris netinkamas sąvokai „tikslus Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numeris“.

– Kokią reikšmę įvykdytam nusikaltimui, t. y. Gedemino Kiesaus, jo sūnaus ir vairuotojo pagrobimui ir nužudymui 2000 m. liepos 6 d., turėjo tai, kad 2000 m. pavasarį arba 2000 m. liepos 6 d. Algimantas Vertelka turėjo tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį arba šio numerio neturėjo?

– Tai neturėjo ir negalėjo turėti esminės reikšmės įvykdytam nusikaltimui, nes, nei likus dviem ar trims mėnesiams iki nusikaltimo įvykdymo, nei nusikaltimo įvykdymo dieną, t. y. 2000 m. liepos 6 d., Algimantas Vertelka asmeniškai neskambino ir negalėjo skambinti Gedeminui Kiesui nei iš savo mobiliojo ryšio telefono, nei iš Kėdainiuose įrengto taksofono.

Juk bet kuris Algimanto Vertelkos skambutis Gedeminui Kiesui būtų išlikęs ir Algimanto Vertelkos, ir Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefonų skambučių išklotinėse, juk bet koks Algimanto Vertelkos pokalbis telefonu su Gedeminu Kiesumi būtų buvęs žinomas jeigu ne jo šeimos nariams, tai jo verslo partneriams ir asmenims, kurie rūpinosi jo saugumu.

Tikslus Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numeris buvo reikalingas tik asmeniui, kuris iš Kėdainiuose esančio taksofono skambino Gedeminui Kiesui į jo mobiliojo ryšio telefoną 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek., 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. ir 2000 m. liepos 6 d. 13 val. 01 min. 56 sek.

Bet šis asmuo, būdamas pakankamai artimas Gedemino Kiesaus verslo aplinkai žmogus, ir taip, t. y. be Algimanto Vertelkos pagalbos, turėjo tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį.

Algimantui Vertelkai, viską apie Gedeminą Kiesų galinčiam sužinoti per asmenį, kuris 2000 m. pavasarį jį įkalbėjo pagrobti ir apiplėšti Gedeminą Kiesų, tikslus Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numeris nusikaltimo įvykdymui buvo kaip ir nebūtinas, o teiravimasis šio numerio likus dviem ar trims mėnesiams iki nusikaltimo įvykdymo būtų buvęs pragaištingas norint nepakliūti į teisėsaugos pareigūnų akiratį, pasinaudoti pagrobtais pinigais ir išvengti atsakomybės už įvykdytą nusikaltimą.

– Algimantas Vertelka, Jūsų nuomone, 2000 m. liepos 6 d. iš Kėdainiuose esančio taksofono neskambino Gedeminui Kiesui?

– Ne, neskambino.

Algimanto Vertelkos bandymas skambučio iš taksofono pagalba pasikalbėti su Gedeminu Kiesumi ir išsiaiškinti tos dienos jo judėjimo maršrutą būtų sužlugdęs nusikaltėlių planus 2000 m. liepos 6 d. vėlų vakarą automagistralėje netoli Panevėžio sulaukti Gedemino Kiesaus, jį sėkmingai pagrobti ir apiplėšti.

Bet kuriuo atveju tą dieną Gedeminas Kiesus būtų ėmęsis atitinkamų apsaugos priemonių ir taip neatsakingai, pasitikinčiai su sūnumi ir vairuotoju į namus važiavęs nebūtų. Tuo labiau pro Panevėžį ir dar temstant.

Gedeminas Kiesus tą dieną Vilniuje ne vienam sutiktam draugui, taip pat ir Adolfui Šleževičiui, galėjo pasisakyti, kad jis yra truputį sunerimęs, kad jam keistomis aplinkybėmis skambino Panevėžio „tulpinių“ vienas iš lyderių Algimantas Vertelka.

Ir tą patį vakarą Gedeminas Kiesus, jo sūnus ir vairuotojas dingsta …

O gal Algimantas Vertelka, skambindamas Gedeminui Kiesui iš Kėdainiuose esančio taksofono, norėjo, kad Gedeminas Kiesus vėlai vakare, kai jau bus pagrobtas ir turės maišą ant galvos, lengviau ir greičiau atpažintų jam tą pačią dieną skambinusio Algimanto Vertelkos balsą?

Tik akivaizdžia silpnaprotyste sergantis asmuo galėjo taip pasielgti, t. y. likus kelioms dienoms iki nusikaltimo įvykdymo arba nusikaltimo dieną skambinti Gediminui Kiesui, bet tokiam ligoniui niekas nebūtų nei pasiūlymo tokiam nusikaltimui įvykdyti teikęs, nei tokios svarbios informacijos apie Gedeminą Kiesų davęs.

Be to, ir patys Panevėžio nusikaltėliai su tokiu silpnapročiu nebūtų išėję obuoliauti.

– Ar spauda kada nors ką nors rašė apie tai, kad Algimantas Vertelka 2000 m. pavasarį skambino buvusiam Gedemino Kiesaus bendradarbiui V. E.?

– Ne, nerašė. Šios informacijos Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo bylą tyrę teisėsaugos pareigūnai spaudai nenutekino.

– Asmeniui, kuris iš Kėdainiuose įrengto taksofono likus kelioms dienoms iki nusikaltimo įvykdymo ir nusikaltimo įvykdymo dieną skambino Gedeminui Kiesui, reikėjo, kad visi įtarimai dėl skambučių Gedeminui Kiesui kristų ant Algimanto Vertelkos?

Taip, reikėjo.

Asmeniui, kuris 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek., ir 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min., ir 2000 m. liepos 6 d. 13 val. 01 min. 56 sek. iš Kėdainiuose įrengto taksofono skambino Gedeminui Kiesui į jo mobiliojo ryšio telefoną, norint visus įtarimus nukreipti link Algimanto Vertelkos, reikėjo ne tik, kad tomis dienomis ir tomis valandomis Algimantas Vertelka būtų Kėdainiuose, bet ir kad kažkas galėtų patvirtinti, kad Algimantas Vertelka tuo laikotarpiu turėjo tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį, o dar geriau, kad prieš tai Algimantas Vertelka pas Gedemino Kiesaus aplinkos žmones būtų teiravęsis tikslaus Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerio.

Ar Algimantas Vertelka, kreipdamasis į Gedemino Kiesaus aplinkos žmones, gavo tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį, nėra taip svarbu.

Svarbiau yra tai, kad, likus dviem ar trims mėnesiams iki 2000 m. liepos 6 d., Algimantas Vertelka skambino kam nors iš Gedemino Kiesaus aplinkos žmonių ir tas žmogus sutinka paliudyti, kad skambučio metu Algimantas Vertelka prašė patikslinti jam Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį.

Štai ir visa gudrybė!

– Vilniaus apygardos teismas, spręsdamas apie tai, jog Algimantas Vertelka 2000 m. liepos 6 d. turėjo tikrą Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį, rėmėsi tik liudytojo V. E. parodymu, kad du-trys mėnesiai iki Gedemino Kiesaus dingimo Algimantas Vertelka jam skambino ir klausė ar nepasikeitęs Gedemino Kiesaus telefono numeris?

– Taip. Tokią nuomonę galima susidaryti skaitant Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį.

Toks liudytojo V. E. parodymas buvo vienas iš esminių Vilniaus apygardos teismui nusprendžiant, kad 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek., 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. ir 2000 m. liepos 6 d. 13 val. 01 min. 56 sek. iš Kėdainiuose įrengto taksofono Gedeminui Kiesui į jo mobiliojo ryšio telefoną skambino Algimantas Vertelka.

Tiesa, teismas turėjo dar ir kitą įrodymą, teikiantį nuorodą į tai, jog iš Kėdainiuose įrengto taksofono Gedeminui Kiesui į jo mobiliojo ryšio telefoną skambino Algimantas Vertelka – tų skambučių metu Algimantas Vertelka buvo Kėdainiuose ir po šių skambučių iškart skambindavo savo bendrininkams Gedemino Kiesaus pagrobimo klausimais.

Kad minėtus skambučius Gedeminui Kiesui atlikti galėjo ne Algimantas Vertelka, o kitas asmuo, šalia arba netoliese stovint Algimantui Vertelkai, apie tai pagalvoti teismas kažkodėl nepanoro.

Keista tai, jog liudytojo V. E. parodymas apie tai, kad Algimantas Vertelka prašė jo patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį, duotas lyg tarp kitko, ir niekas šiuo parodymu nagrinėjant bylą rimčiau nesusidomėjo ir į jį nesigilino, tačiau teismas šį įrodymą panaudojo kaip vieną iš pačių svarbiausių įrodymų nusprendžiant, kad Gedeminui Kiesui į jo mobiliojo ryšio telefoną iš Kėdainiuose įrengto taksofono ir 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek., ir 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min., ir 2000 m. liepos 6 d. 13 val. 01 min. 56 sek. skambino Algimantas Vertelka.

– Kodėl liudytojas V. E. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme, duodamas parodymus, nepasakė, ar jis 2000 m. pavasarį buvusio skambučio metu Algimantui Vertelkai patikslino Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Mano atsakymas galėtų būti ir toks – o kodėl tardytojai, vykdę ikiteisminį tyrimą, ir teismas liudytojo V. E. nepaklausė, ar jis 2000 m. pavasarį buvusio skambučio metu Algimantui Vertelkai patikslino Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Kas Algimantui Vertelkai 2000 m. kovo 1 d. – 2000 m. birželio 6 d. laikotarpiu be liudytojo V. E. galėjo duoti tikslų Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Pavyzdžiui, asmuo, 2000 m. pavasarį įkalbėjęs Algimantą Vertelką pagrobti ir keletu milijonų litų apiplėšti Gedeminą Kiesų.

– Ar Algimantui Vertelkai, 2000 m. pavasarį ėmusiam planuoti Gedemino Kiesaus pagrobimą ir apiplėšimą, tikslinga buvo Gedemino Kiesaus bendradarbio prašyti patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Ne, nes tai prieštaravo Algimanto Vertelkos ir visos Panevėžio „tulpinių“ nusikalstamos gaujos interesams.

Tai užtikrino Algimanto Vertelkos greitą pakliuvimą į nusikaltimą tiriančių teisėsaugos pareigūnų akiratį po Gedemino Kiesaus dingimo be žinios 2000 m. liepos 6 d.

– Ar Algimantas Vertelka prašė Gedemino Kiesaus buvusio bendradarbio patikslinti jam Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Manau, kad neprašė.

– Tai liudytojo V. E. parodymai, kad 2000 m. pavasarį vykusio pokalbio metu Algimantas Vertelka prašė jo patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį, duoti ikiteisminio tyrimo metu ir Vilniaus apygardos teisme, gali neatitikti tikrovės?

– Mano nuomone, gali neatitikti.

Jeigu tai, kad 2000 m. pavasarį vykusio pokalbio metu Algimantas Vertelka prašė liudytojo V. E. patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį, būtų tiesa, tuomet netiesa būtų tai, kad Algimantas Vertelka prašė liudytojo V. E. patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį rengdamasis Gedemino Kiesaus pagrobimui ir nužudymui.

Tačiau, mano nuomone, 2000 m. pavasarį, t. y. likus dviem ar trims mėnesiams iki 2000 m. liepos 6 d., Algimantas Vertelka jau planavo Gedemino Kiesaus pagrobimą ir apiplėšimą įkalbėtas to paties asmens, kuris jam tai padaryti buvo pasiūlęs dar 1999 m. pavasarį.

Todėl, mano giliu įsitikinimu, 2000 m. pavasarį vykusio pokalbio metu Algimantas Vertelka neprašė liudytojo V. E. patikslinti jam Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerio.

Kad Algimantas Vertelka, prieš skambindamas liudytojui V. E., neskambino Gedeminui Kiesui, kad Algimantas Vertelka neprašė liudytojo V. E. patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerio, o liudytojas V. E. netikslino Algimantui Vertelkai šio numerio patvirtina ir ta aplinkybė, kad Algimantas Vertelka, po skambučio liudytojui V. E., net neskambino Gedeminui Kiesui, kad atnaujintų su juo kažkada buvusią pažintį.

Iš liudytojo V. E. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir Vilniaus apygardos teisme, daugiau panašu į tai, kad jam labiau rūpėjo ne tai, kad jo parodymai būtų tikslūs ir aiškūs, ne tai, kad būtų nuteisti Gedeminą Kiesų pagrobę ir nužudę asmenys, o tai, kad jis pats nebūtų įtartas kuo nors prisidėjęs prie įvykdyto nusikaltimo.

– Savo iniciatyva ar kieno nors paprašytas buvęs Gedemino Kiesaus bendradarbis ikiteisminio tyrimo metu ir teisme sakė, kad Algimantas Vertelka prašė jo patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Manau, kad ikiteisminio tyrimo metu ir teisme taip sakyti buvęs Gedemino Kiesaus bendradarbis galėjo ir ne savo iniciatyva.

Toks liudytojo V. E. parodymas buvo neįtikėtinai palankus asmeniui, kuris iš Kėdainiuose esančio taksofono skambino Gedeminui Kiesui į jo mobiliojo ryšio telefoną 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek., 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. ir 2000 m. liepos 6 d. 13 val. 01 min. 56 sek.

Tokio parodymo dėka bylos tyrėjai ir teismas daug įtikinamiau galėjo apkaltinti Algimantą Vertelką atlikus šiuos skambučius ir taip sudarant galimybes iš Kėdainiuose esančio taksofono Gedeminui Kiesui realiai skambinusiam asmeniui išvengti įtariamojo ir kaltinamojo vaidmens Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo byloje.

– Ar liudytojas V. E. pranešė Gedeminui Kiesui apie tai, kad jam skambino Algimantas Vertelka ir prašė patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Tikriausiai, kad nepranešė. Jeigu būtų pranešęs, būtų apie tai pasakęs ikiteisminio tyrimo pareigūnams, duodamas jiems parodymus, arba pasakęs teisme, duodamas parodymus.

Tokią informaciją Vilniaus apygardos teismas būtų įrašęs ir į 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį.

– Kodėl nepranešė?

– Realiausia tikimybė, kad nebuvo ko pranešti, nes 2000 m. pavasarį vykusio telefoninio pokalbio metu Algimantas Vertelka nesakė liudytojui V. E., kad neprisiskambino Gedeminui Kiesui, neprašė liudytojo V. E. patikslinti jam Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerio.

Liudytojas V. E., sakydamas, jog Algimantas Vertelka jam sakė, kad neprisiskambino Gedeminui Kiesui, jog Algimantas Vertelka jo prašė patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį, mano nuomone, sakė tai, ko tikrovėje nebuvo ir negalėjo būti.

– Kaip, pagal kokią informaciją Gedemino Kiesaus, jo sūnaus ir vairuotojo dingimo aplinkybes tyrę teisėsaugos pareigūnai išsikvietė apklausai Gedemino Kiesaus buvusį bendradarbį, kuriam 2000 metų balandį ar gegužę paskambino Algimantas Vertelka, norėdamas paklausti, ar nepasikeitęs Gedemino Kiesaus mobiliojo telefono numeris?

– Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje apie tai neparašyta. Tikriausiai pagal Algimanto Vertelkos mobiliojo ryšio telefono pokalbių išklotinę.

– Tai apie ką realiai galėjo telefonu kalbėtis Algimantas Vertelka su Gedemino Kiesaus buvusiu bendradarbiu?

– Pavyzdžiui, apie naftos ir jos produktų kainas, apie paramą moto sporto klubui, kuriam Algimantas Vertelka ieškodavo paramos, ir pan. Bet ne apie Gedeminą Kiesų ir ne apie jo mobiliojo ryšio telefono numerį.

– O jeigu 2000 m. pavasarį atlikto skambučio metu Algimantas Vertelka vis dėlto buvusio Gedemino Kiesaus bendradarbio paprašė patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Tada Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje neteisingai Algimanto Vertelkos atžvilgiu suformuluotas nusikaltimo motyvas, teigiantis, jog nusikaltimas buvo padarytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant pagrobti Gedeminą Kiesų ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų.

Kokia gali būti kalba apie savanaudišką paskatą, jei nusikaltėliai prieš nusikaltimo įvykdymą savo noru, t. y. tyčia, užsiregistruoja tapti pagrindiniais įtariamaisiais tuoj po nusikaltimo įvykdymo, jei Gedeminas Kiesus pagrobiamas, iš jo išreikalaujami pinigai – keletas milijonų litų, o nusikaltėliai, vietoj to, kad gyventų savo malonumams, iki gyvos galvos savo noru sėda už grotų, prieš tai atidavę visus nusikaltimo metu įgytus pinigus?

Tai nelogiška.

Nemanau, kad Algimantas Vertelka ėmėsi pasiūlyto nusikaltimo siekdamas pabūti keletą dienų milijonieriumi, o po to atiduoti visus pinigus, sėsti iki gyvos galvos į kalėjimą ir dar iki gyvos galvos pasodinti savo šeimos narius – Virginijų Baltušį, kitus Panevėžio „tulpinius“.

– Ar Algimantas Vertelka, duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, prisipažino, kad, 2000 m. pavasarį skambindamas buvusiam Gedimino Kiesaus bendradarbiui, prašė jo patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį?

– Ne, neprisipažino. Bet ir nepaneigė.

Algimantas Vertelka prieš nusikaltimo iniciatorius ir organizatorius, tikriausiai, ir iki šiol jaučia didelę kaltę, kad taip neatsargiai įkliuvo nusikaltimo išvakarėse namuose palikęs išankstinio mokėjimo „Labas“ kortelę, kuria netikėtai pasinaudojo jo draugės dukra, skambindama bendraklasėms, ir kuria rytojaus dieną naudojosi Algimantas Vertelka, su bendrininkais vykdydamas nusikaltimą.

Bet Algimantui Vertelkai, mano nuomone, nėra ko sielotis, nes nusikaltimo iniciatoriai ir organizatoriai, pasiūlę Algimantui Vertelkai paskambinti buvusiam Gedimino Kiesaus bendradarbiui ir taip save įregistruoti kandidatu apklausai po Gedemino Kiesaus, jo sūnaus ir vairuotojo dingimo be žinios 2000 m. liepos 6 d., jau iš anksto buvo parengę jo, kaip pagrindinio įtariamojo, vaidmenį Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo scenarijuje.

– Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje rašoma, jog 2000 m. gegužės – birželio mėnesį Algimantas Vertelka ne kartą skambino liudytojui V. E. (buvusiam Gedemino Kiesaus bendradarbiui) ir jo prašė paramos sporto klubui.

– Tai tik patvirtina, jog buvęs Gedemino Kiesaus bendradarbis Algimantą Vertelką domino kaip galimas techninio sporto klubo, kuriuo rūpinosi Algimantas Vertelka, rėmėjas.

Savo skambučių buvusiam Gedemino Kiesaus bendradarbiui Algimantas Vertelka nesiejo nei su tiksliu Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numeriu, nei su Gedeminu Kiesumi, nei su Gedemino Kiesaus pagrobimu ir apiplėšimu keletu milijonų litų.

Akivaizdu, kad 2000 m. pavasarį ir 2000 m. birželį Algimantas Vertelka, skambindamas Gedemino Kiesus buvusiam bendradarbiui, net supratimo neturėjo apie tai, kad kas nors jo skambučius galėtų susieti su jo ketinimais Gedeminą Kiesų pagrobti ir jį apiplėšti keletu milijonų litų.

Tai, mano nuomone, taip pat patvirtina, jog liudytojo V. E. parodymai apie tai, jog Algimantas Vertelka 2000 m. pavasarį negalėjo prisiskambinti Gedeminui Kiesui, jog Algimantas Vertelka prašė jo patikslinti Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefono numerį, duoti ikiteisminio tyrimo metu ir Vilniaus apygardos teisme, gali neatitikti tikrovės.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));