Kanadoje minią išvaikė Jungtinių tautų spec. padalinys – tai zombiai stiklinėmis akimis

canada
Paskutinis Laisvės Konvojaus bastionas krito. Otavoje – policijos anšlagas, kokio dar nebūta.
Kol Kanados parlamente dar vyksta debatų farsas pavadinimu “Karo padėties įvedimas”, šalies savininku save laikantis premjerministras Trudo nusprendė visa jėga smogti taikiam protestui.
Ant Kanados himną giedančios minios užsiundė raitąją policiją, pusę šalies reguliariosios policijos pajėgų, spec pajėgas ir legioną užsienio robokopų. Raitoji policija traiškė moteris, policija daužė lazdomis taikius vėliavomis apsisiautusius protestuotojus, spec pajėgos laužėsi į sunkvežimius, robokopai spjaudėsi ašarinėmis dujomis.
Likutinė žiniasklaida (legacy media) iš pasitenkinimo net spiegė – „protestuotojai mėto dūmines granatas ir atsišaudo fejerverkais”, “mūsų spec pajėgos gelbsti protestuotojų paliktus šuniukus sunkvežimiuose”, “vyksta nuožmi policijos kova su miesto okupantais!”
Parlamento Kalno gynėjai po visą dieną laikyto fronto atsitraukė. Laimei, nebuvo žuvusių, bet sužeistų ir suimtų – šimtai.
Kanados šeimininkas Trudo dėkojo ir linkėjo greitai pasveikti savo „nukentėjusiems” smogikams, bet nė žodžio užuojautos paprastiems sudaužytiems, dujomis apnuodytiems ir arklių sutraiškytiems žmonėms.
Laisvės Konvojaus organizatoriai išplatino kreipimąsi pasitraukti. Tiesiog buvo beprasmiška priešintis ginkluotai armijai, kuri bet kada galėjo atidengti ugnį ir koviniais užtaisais.
Nes negali žinoti, kas darosi robokopų motininėse plokštėse. Tiesa, tikrasis Robokopas iš filmo “Robocop” turėjo žmogiškus jausmus, o šitiems Otavoje ta programos dalis buvo ištrinta.
Mačiau aš juos visus savo akimis. Esu pas save įdėjęs video, pasižiūrėkite ir darytą transliaciją gyvai. Buvau priėjęs per metrą. Žiūrėjau į akis robokopams, jos – stiklinės. Atrodo, kad tai buvo užsienio legionas, o pagal tai, ką girdėjau – Jungtinių Tautų smogikų padalinys. Kur keliauja po pasaulį ir šaltakraujiškai gesina visus protestus. Kažkas kažkur net užmatė JT ženklais padabintą lėktuvą.
Kanados policija taip brutaliai per taikią minią neina. Iš esmės, tų protestų Kanadoj nelabai ir būdavo, tad ir poreikio vietiniams robokopams nebuvo. Žiūrėjau į akis iš arti – daugelio vietinių pareigūnų akyse liūdesys, žvilgsnius jie greitai nusukdavo į šalį. Nes gėda eiti prieš savo šalies žmones. Žiauri gėda…
Yra policininkų, kurie gerai dirba, bet net ir Kanadoje yra policininkų-mentų. Mentai – korumpuoti, valdžią prieš eilinius žmones mėgstantys demonstruoti uniformuoti gaidžiai.
Otavietis Gintas gyvena Kanadoje 22 metus. Viena mentė (taip – moteris!) protesto metu įsisiūbavus miniai jį puolė. Išplėšė ir į purvą numetė į striukės atlapą įkištą jo Kanados vėliavėlę, ištraukė iš kišenių ir užlaužė rankas bei pradėjo klykti kitiems mentams, neva jis bandė griebti jos teiserį (elektrošoką). Žmogus, pasižymintis ramiu būdu, iš viso net nežinojo, kaip tas teiseris atrodo ir kur jo ieškoti. Ant žemės pargriuvusį Gintą greitoji išvežė į ligoninę, vėliau jis atsirado celėje su įžymiuoju Patriku Kingu. Gintui viskas gerai, jį su tam tikrom sąlygom išleido namo. Teismas – kovo 11 dieną.
Jeigu galvojate, kad kaltinimai prisiuvami ir policininkai meluoja tik diktatorių šalyse, klystate. Gintui siuva kaltinimus, neva jis bandė atimti tos mentės ginklą – elektrošoką. Rankas laikydamas kišenėse! Bausmė už tai rimta, iki 12 mėnesių kalėjimo, todėl dabar tenka ieškotis gero advokato, o geri advokatai – brangūs. Gintas – žmogus kuklus ir pats pagalbos niekada neprašys, todėl visiems, norintiems ir galintiems jam padėti finansiškai, duodu savo Paypal emailo adresą – salgis{eta}gmail.com. Iš Kanados banko galima daryti e-transfer į ten pat. Surinktos lėšos bus panaudotos advokato išlaidoms dengti.
Važiuodamas atgal iš Otavos į Torontą ant vieno tilto su vėliava rankose pamačiau stovinčią patriotų porą. Sustojau, prisijungiau prie jų, pastovėjome valandėlę kartu, pasižiūrėkite video. Pravažiuojantys automobiliai ir sunkvežimiai signalizavo, žmonės mojavo, kai kurie tiltu važiuojantys sustodavo pakalbėti.
Su tais žmonėmis ant tilto pasikalbėjau apie tai, kas dabar darosi šalyje. Jie įsitikinę, kad tai – tik pradžia. Kad žmonės bunda, pradeda suprasti, kad jiems meluojama ir kad kanadiečiai taip lengvai savo laisvės neatiduos. Nes Kanada – laisva šalis. Visada taip buvo, yra ir bus.
Papasakojau jiems apie tai, kaip Lietuva atsikovojo laisvę 1989-1990 metais. Atsisveikindami apsikabinome.
We The People
Facebook komentarai
});}(jQuery));