„Žaliasis valstietis” Petras Nevulis, sumušęs kitą valstietį ir sulaužęs jam šonkaulius, teismo pripažintas „nukentėjusiuoju”

Valstietis

Valstietis

Alvydas VEBERIS

 

Nuo pat nepriklausomybės paskelbimo pradžios Panevėžys, siautėjant banditams, buvo laikomas ,,lietuviška Čikaga“. Banditai laisvai siautėjo gatvėse, aikštėse, prekybos centruose… Privačių verslininkų automobiliai, namai pakildavo į orą, o neretai nepaklusę reketininkų reikalavimams, išeidavo anapilin. 

Tiek Panevėžyje, tiek respublikoje gaujų karai iš dalies sutramdyti, bet reketas ir nusikaltimai nesibaigia. Tik visa tai daroma solidžiau. Viskas vyksta ,,teisingumo“ vykdytojų ar ,,prakutusių verslininkų“ rankomis. Korumpuoti prokurorai, teisėjai, tarpininkai advokatai, verslo magnatai ar Seimo nariai… šią gaujų nusikalstamą veiklą tebetęsia. 

Juk kam teismuose teisėjui išteisinti teisųjį, jeigu iš jo jokios naudos? Iš nusikaltėlių, jei jų naudai išnagrinėja bylą, gauna nemažus ,,atkatus“, o atsakomybės jokios. 

Valstietis

nuotr. Varganas ,,valstietis“ pensininkas Vladas Deksnys

Panevėžio apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Venckus paskelbė nuosprendį, kuriuo varganą ,,valstietį‘‘ Vladą Deksnį pripažino kaltu pagal BK 138 straipsnio 1d. ir skyrė laisvės apribojimo bausmę 8 (aštuoniems) mėnesiams. Įpareigojo V.Deksnį viso laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpiu nebendrauti su Petru Nevuliu ( dabartiniu Seimo ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariu, prieš tai Panevėžio r. savivaldybės tarybos nariu), nesilankyti P.Nevulio nuosavybės teise priklausančiose valdose. Laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu jis privalo be bausmės vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įsipareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimų įsipareigojimus. Ne gana to, iš V.Deksnio priteisti valstybės naudai 14,40 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. 

Visiškai tenkinti Seimo nario Petro Nevulio ieškinį, priteisiant jam iš V.Deksnio 32,74 Eur padarytai turtinei žalai, 500 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 800 Eur neturtinei žalai atlyginti. 

Toks nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, kad šie neliktų bedarbiais. Atsakovas tą teise būtinai pasinaudos. 

V.Deksnio atstovas teisininkas Darius Staškevičius paskutinio posėdžio metu principingai, nešališkai, kompetentingai išdėstė motyvus ir prašė teismo V.Deksnį išteisinti. Iš esmės, ši byla ir privalėjo baigtis pagal išdėstytus teisininko D.Staškevičiaus neginčijamus įrodymus t.y. V.Deksnio išteisinamuoju nuosprendžiu, o apkaltintas ,,žaliasis“ P.Nevulis. Juk jis atvyko į V.Deksnio valdą, jam nurodinėjo ir reikalavo, kaip žandaras, kad V.Deksnys privalo valyti jam nepriklausančius melioracijos griovius. Šiam paprieštaravus, sumušė, sulaužė šonkaulius ir palikęs gulintį kaimyną išvyko į greta esančią savo fermą. Sukaupęs jėgas V.Deksnys apie įvykį pranešė policijai, o jo fermoje dirbantis V.Deksnio samdinys, pamatęs skausmuose besivoliojantį darbdavį iškvietė med. pagalbą, kurį nukentėjusį išvežė į Panevėžio ligoninę.

Suvokęs ir sužinojęs, kad geruoju šis įvykęs incidentas nesibaigs, tuoj susigribo ,,žaliasis‘‘ Seimo narys P.Nevulis. Po kelių dienų jis jau rašė policijai pareiškimą, ieškojo pas medikus savo kūne nubrozdinimų, išsiėmė ekspertų pažymas (kurios vienos kitoms prieštarauja), kvietėsi liudininkus, kurie nematė jokių įvykio aplinkybių. Pastarieji tvirtino tik tai, ką jiems pasakojo P.Nevulis. Kas gali paneigti, kad ,,valdžios‘‘ atstovas nesinaudojo savo viršenybe draugų ir pažįstamų ratu? Juk ,,valstietis“ V.Deksnys mindžiojantis fermose mėšlą, kad išgyventų pats ir galėtų pamaitinti šviežiu pieneliu miesčionis, neturi nei laiko, nei supratimo, kaip apgaudinėti apsukrųjį kaimyną. P.Nevulis dirbdamas Seime, kaip tik turėtų padėti vargstantiems, tarnauti žmonėms, o ne iš jų tyčiotis ir nurodinėti tai, kas varguoliams nepriklauso.

Nevulis

nuotr. Seimo narys Petras Nevulis

Argi teisėjas K.Venckus galėjo teisingai išspręsti šią bylą? Juk jam tada tektų objektyviai nustatyti TIESĄ, talkinti nuskriaustajam ,,valstiečiui“ V.Deksniui, o ne ,,viešpataujančiam“ bosui P.Nevuliui? Argi varnai varnams akis kapos, kad triumfuotų TIESA? Teisinis nihilizmas tebesitęsia. Teisieji nubaudžiami, o kaltieji išteisinami ir tai jokia naujiena. Teismo proceso metu aiškiai matėsi tiek teisėjo K.Venckaus šališkumas, užduodant neesminius klausimus V.Deksniui, tiek valstybinį kaltinimą palaikančios prokurorės Sigitos Bieliauskaitės šališki paistalai, P.Nevulio bei jo advokato Dainiaus Tamošiūno paaiškinimai, kur buvo aišku, kad ,,mušama“ į vienus vartus. Teismo baigtį iš anksto galima buvo numanyti, net nepaskelbus nuosprendžio. Vienos pusės P.Nevulio šeimos nariai, kurie įvykyje nedalyvavo ir jokių įvykusio incidento aplinkybių nematė, pripažinti nešališki, kitos pusės,- pas V.Deksnį dirbantis samdinys priešingai – šališkas!!! Jis betarpiškai talkino būdamas įvykio vietoje ir iškvietė nukentėjusiam V.Deksniui med. pagalbą. V.Deksniui dirbančiam savo valdoje nustatytas blaivumo stovis, kai tuo tarpu P.Nevuliui, vairavusiam automobilį poėmis išvis nepaimtas, nes sumušęs kaimyną pasišalino iš įvykio vietos ir tą dieną jis niekur nesikreipė. V.Deksnys jį įtarė esantį neblaivų. Paskelbęs nuosprendį teisėjas K.Venckus apriboja susitikimus V.Deksniui su P.Nevuliu, nors V.Deksnys ir nesilankė iki įvykio pas P.Nevulį, bet priešingai ,,ponas“ P.Nevulis atvyko į ,,valstiečio“ V.Deksnio valdą, nurodinėjo neturėdamas tam įgaliojimų, kokius šis darbus turi atlikti ir galiausiai šį sumušė.

 

Kitoje ieškovo K.Šimašiaus byloje, teisėjas K.Venckus taip pat gražia forma talkino, ne nuskriaustajam, sudaužytam neįgaliam našlaičiui Kęstui Šimašiui, bet bandė apeiti jo įgaliotą asmenį t.y. mane ir talkino smurtaujančiam D.Drageniui. Jam be išlygų turėjo būti pritaikyta baudžiamoji atsakomybė, o ne tik priteista menkavertė suma, padengti našlaičiui moralinę ir materialinę žalą. Teisėjas K.Venckus kamantinėjo našlaitį įmantria teisine kalba. Jos ieškovas K.Šimašius, išaugęs globos namuose, neišmokytas nei skaityti, nei rašyti, visiškai neišmano. Posėdis buvo baigtas sudarant taikos sutartį ir priteisiant iš kaltininko Dariaus Dragenio minimalią sumą padengti našlaičiui skriaudą. K.Venckus bandė nuosprendį paskelbti iš karto, paliekant teisę pačiam našlaičiui išsireikalauti priteistą sumą už nusikaltėlio D.Dragenio veiksmus.

Bachurai

nuotr. Po ilgų įkalbinėjimų nuskriaustasi našlaitis K.Šimašius atleido savo skriaudėjui D.Drageniui ir padavė ranką.

Teisėjas K.Venckus susipažinęs su bylos medžiaga puikiai žinojo, kad atsakovas D.Dragenis niekur nedirba, ne kartą jam taikyta baudžiamoji ir administracinė atsakomybė, yra panaudojęs prieš sugyventinę smurtą, gyvena iš soc. remtinų pašalpų, išsiskyręs ir savo trims nepilnamečiams vaikams nemoka jokių alimentų. Tai kokiu būdu priteistą sumą išsireikalautų našlaitis? Argi neįgalus gyvenimo nuskriaustas našlaitis, neturėdamas lėšų, turėtų dar mokėti antstoliams, kad būtų išieškoma žala, žinant, kad valkataujantis atsakovas D.Dragenis niekada skriaudos neatlygins? Toks tas teisėjas K.Venckus, kaip ir daugelis LR ,,teisingumo“ vykdytojų. Šis teisėjo K.Venckaus sumanymas neįvyko, paprieštaravus K.Šimašiui ir jo gynėjui. Nuosprendį skelbs birželio mėn.

 

TEISINGUMO MAFIJA TEBESIAUTĖJA 

,,Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones?

Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja.

Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja.

Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis,

kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso.

Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje, Viešpatie, išdaužyk iltis jauniems liūtams!

Tepradingsta jie kaip tekantis vanduo, tesulūžta jų strėlės, jiems betaikant.

Teištyžta jie kaip sraigė, kaip nelaiku gimęs kūdikis tenemato saulės!

Tenuneša juos audra greičiau, negu puodas pajus degančių erškėčių karštį.

Teisusis džiaugsis, matydamas atpildą, nedorėlio krauju plausis sau kojas.

Tada žmonės sakys: „Tikrai, atpildą gauna teisusis! Tikrai yra Dievas, teisėjas žemėje!” (Ps 58, 2-11)

Facebook komentarai
});}(jQuery));