Kaip „valstietis” P.Nevulis kojomis auklėjo žemesnio lygio ,,valstietį‘‘

Nevulis1

Nevulis1

Alvydas Veberis

Nevulis1

Ach, tie valstiečiai,

Parašyta:

,,Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones? Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja. Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja. Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis, kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso.“ (Biblija. Ps 58)

Seimo narys Petras Nevulis, be gėdos jausmo, treti metai, kai mina Panevėžio apylinkės ir apygardos teismo slenksčius. 

Esmė tame, kad sulaužęs šonkaulius kaimynui V.Deksniui, suskubo save reabilituoti apkaltindamas pažeidžiamesnį ,,valstietį“. 

Apie tai buvau aprašęs, atlikęs žurnalistinį tyrimą prieš Seimo rinkimus. Gerai įmitusiam Panevėžio r. savivaldybės tarybos nariui žūt būt reikėjo prilįsti prie Seimo nario ,,lovio‘‘. Juk daugumos išlaikytinių toks noras.

Po įvykusio incidento P.Nevulis galėjo Seimo nario kėdės ir nematyti. Kad to išvengti, po įvykdyto nusikaltimo, griebėsi gudrybių. Rado gydytojų, kurie rašė prieštaringas pažymas, kiti nustatinėjo galimai įsisenėjusias ligas, kad pateisinti jo poelgį.

Varnai varnams akių nekerta. Panevėžio apylinkės teismas (teisėjas Kęstutis Venckus ) kuris juokingai nagrinėjo bylą, apkaltino nuskriaustąjį V. Deksnį. Jis tapo kaltinamasis. Net kvailiui būtų aišku, kad P.Nevulis kaltas. Juk jis savavališkai, be kvietimo atvyko į greta esančią Vlado Deksnio valdą. Nurodinėjo jam, kad šis turi išvalyti melioracijos griovį, išprovokavo incidentą. Tam jokių teisių ir įgaliojimų neturėjo. Tai pripažino teisme. Be to, dėl smulkmenų, kaimynai nesugyveno. Atvykęs tą nelemtą dieną P.Nevulis pastebėjo, kad kaimynas lengvai išgėręs. Ar ne išmintingiau būtų pasielgęs, kad apsisukęs nuvažiuotų savais keliais? Juk pagal jo pasakojimą ir su blaiviu nesutaria. Deja, nebūtų ponas, jei nerodytų savo valdžios prieš, jo manymu, žemesnio lygio ,,valstietį‘‘. Kai šis jį pasiuntė gražia forma ant trijų raidžių, P.Nevulis ne juokais įtūžo ir trenkė smūgiu savo nupenėta galva į V.Deksnio galvą. Šis nugriuvo, prarado sąmonę, o pastarasis žemo ūgio ,,tankas” parodė ką sugeba kojų smūgiais. V.Deksnys netrukus sąmonę atgavo. Prie gulinčio ir sužaloto vyriškio atvyko greitoji pagalba ir policija. Ją iškvietė jo valdoje dirbantis jaunuolis, pamatęs leisgyvį pargriautą savo darbdavį. Tai sužinojęs, po kelių dienų, P.Nevulis griebėsi atakos. Kreipėsi į policiją ir šeimos gydytoją. Jei to būtų nepadaręs, tai Seimo nario kėdę jis būtų matęs, kaip pernykštį sniegą. Apsukrusis tarybos narys turi draugų, pažįstamų, kaip ne kaip, bet valdžia. Gavęs save pateisinančių dokumentų sugebėjo apkaltinti kaimo vargetą, kuris nėra klastingas, apsukrus. Jis nemato šviesios dienos, atlikdamas ūkio darbus savo fermoje. Ką bekalbėti apie teisinius niuansus. P.Nevulis kito sudėjimo žmogysta. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, Panevėžio tarybos narys, stambus ūkininkas, apsiskaitęs ,,ponas‘‘. Argi gali tokie būti pakaltinami? Dar matyt žmonės akli, kad nemato ką renka tautos atstovais? Tiesą sakant, niekas jo ir nerinko. Prasmuko pagal sąrašą. Ką tokie seimūnai gali duoti Lietuvai, jei su kaimynu nesutaria, pastarajam laužydamas šonkaulius? Ar tokiems rūpi Lietuvos piliečių problemos? Net kvailam teisėjui turėtų būti suprantama, jeigu buvo sumuštas P.Nevulis, (tą teismai, kuriais beveik niekas nepasitiki įrodinėja), tai kokiu būdu važiavo greitoji ir policija pas V.Deksnį, o ne pas P.Nevulį? Nuo ko V.Deksniui lūžo šonkauliai? Kad tai įrodyti, kokių med. ekspertų dar reikia? Ar ne geriau įjungti sveiko proto mąstymą ir sąžinę?

Teismevaltieciai

Teisėjų kolegija, kuriai pirmininkauja teisėjas Algirdas Gasputis (pranešėjas), teisėjai Valdas Meidus, Danutė Švitinienė, teismo posėdžių sekretorė Edita Marcinkevičienė vargu pakeis Panevėžio apylinkės teismo, pasirašytą K.Venckaus sprendimą? Juk varnai varnams akių nekerta. Vien užduodant klausimus P.Nevuliui, matėsi teisėjas A.Gasputis į kurią pusę svarstykles lenkia. Tą patį akivaizdžiai darė ir teisėjas K.Venckus, talkinant prokurorei Sigitai Bieliauskaitei. Dar keisčiau atrodė A.Gaspučio pasisakymas, kad įvykio aprašyti neįmanoma, todėl P.Nevulio primygtinai reikalavo, kad šis vaizdžiai parodytų, kaip įvyko incidentas. Pastarasis sutrikęs nežinojo, kaip elgtis. Nejaugi teisėjas prašo, kad teismo salėje P.Nevulis pakartotų smurto veiksmus greta sėdinčiam V.Deksniui? Iš teisėjo reikalavimo būtent taip galima buvo suprasti. Po kelių P.Nevulio bandymų viską pasakoti nuo pradžios teisėjas nusileido ir išklausė. V.Deksnys neiškalbus, negebantis savęs apsiginti. Visiškai objektyviai, dalykiškai ir profesionaliai pasisakė V.Deksnio gynėjas Dainius Tamošiūnas. Jis įvertino visas aplinkybes iš kurių aiškiai įrodoma P.Nevulio kaltė. Teisėjas K.Venckus liko šališkas palaikydamas ,,ponų“ užgaidas. Apkaltino V.Deksnį. Tokiais atvejais vieni ,,ponai” gelbsti kitus. Reikia nepamiršti, kad Dievo rykštė aplanko visus,- ,,didelius” ir mažus. Neišsisuks nei vienui vienas. Teisėjai ragina nemeluoti ir sakyti tiesą. Liudininkai duodami priesaiką dauguma ištaria žodžius: ,,Tepadeda man Dievas‘‘. Dievas teisiajam padės, bet Dievo akivaizdoje meluojantį, jei ne vienoje vietoje, tai kitoje sugaus ir nubaus. Dievas TIESOS stulpas ir nesiduoda, jokiems save laikantiems ,,dievais‘‘, išjuokiamas. Todėl ateis melagingai liudijančių ir melagingai teisiuosius apkaltinusių teisėjų eilė. Tai tik laiko klausimas.

Facebook komentarai
});}(jQuery));