Kaip teisėja Jolanta DAMULIENĖ keturių vaikų šeimą į gatvę išmetė

jolanta_damuliene_1_4

jolanta_damuliene_1_4

 

Kaip teisėja Jolanta DAMULIENĖ 4 vaikų šeimą į gatvę paleido

 

 

Gal galite pasidomėti, paviešinti? Juk tai konkretus baudžiavos laikų atgimimas.

Faktai tikri.

 

Antstolis Ramunė Mikliušienė pardavė Reginos Rimkienės šeimai skirtą būstą ir paliko šeimą be būsto, teismas (teisėja Jolanta DAMULIENĖ) leido tai atlikti, neatsižvelgė į 4 vaikų interesus. Pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalis (Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę).

Pažeidė ES teisė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnį 17 straipsnio 1 dalį. Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos (EŽTPLAK) 1 protokolo 1 straipsnį, JTO Vaiko Teisių Konvencijos 3 straipsnio 1 dalį.

 Regina Rimkienė gyvenusi Kosmonautų g. 3-13, Jonava turėjo savo lėšomis nusipirkusi 3 kambarių 64 m2  butą, penktame aukšte. Antstolė Ramunė MIKLIUŠIENĖ (adresu J. Ralio 7-4, Jonava, LT-55182) pardavė iš varžytinių butą už labai mažą kainą 10 000 LTL (2800 EURO), paliko 4 vaikų šeimą be būsto. Reginai Rimkienei buvo palikta tik 900 LTL (260 EURO) už butą, kuris po to buvo parduotas ne mažiau dar 4 kartus už didesnę kainą . Šeima liko be būsto.

 

jolanta damuliene 1 4

Jonavos rajono apylinkės teismas (tuometinis pavadinimas) nagrinėjęs Reginos Rimkienės skundus (teisėja Jolanta DAMULIENĖ (nuotraukoje), Romaldas ŠULIOKAS) visiškai neatsižvelgė į 4 vaikų interesus, tuo atliko pažeidimus. Tokius pažeidimus negalima buvo atlikti, nes Strasbūre buvo priimti

sprendimai ((ĆOSIĆ prieš Kroatiją (peticijos Nr. 28261/06), Tuleshov ir kiti prieš Rusiją (peticijos Nr. 32718/02). Taip pat EŽTT Šidlauskas prieš Lietuvą, konstatuoti EŽTPLAK 1 protokolo 1 straipsnio pažeidimai, kuriuos atliko Jonavos rajono apylinkės teisėja Žibutė Budžienė leisdama antstoliui Jurijui KOLYŠKO parduoti Antano Šidlausko būstą ir Jūratė Bučmienė, kuri visiškai netaikė Europos Sąjungos teisės aktų savo veikloje

(Peticija Nr. 51755/10 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175137 CASE OF ŠIDLAUSKAS v. LITHUANIA (Application no. 51755/10), tačiau Regina Rimkienė su 4 vaikais buvo palikta be būsto. Nieko nedarė tuo klausimu ir Jonavos rajono Savivaldybės Vaiko teisų apsaugos skyrius, Žeimių g. 13, Jonava, Elegijus Laimikis.

 

Šitie įvykiai buvo 2004-2005 metais, kaip ir Antano Šidlausko atveju

Tuo metu Jonavos teismas vykdė dideles represijas prieš skolininkus masiškai tremdamas juos iš butų.

 

Visiškai NESILAIKĖ jokio ES teisių, jiems net neįdomu buvo.

Facebook komentarai
});}(jQuery));