Kaip šešta kolona buvo panaudota transformacijai iš TSRS į ES

Kaip sutiksime  vasario 16-tą

Kaip šešta  kolona buvo panaudota transformacijai iš TSRS į ES

 

AR TAI  išmanu ,garbinga, ir atitiko laisvės kovotojų lūkesčius dabar gali spręsti neskaitlingas  ir skaidrus intelektualų  būrys.

S.Lozoraičio žodžiai buvo – saugokite rubežius.O tai reiškė-nepriklausomybę-ir tai būtų įvykę.Deja,tarybiniai  šarikovai užsimanę  žaisti su užguitų  žmonių likimais-nusuko,kur jiems patarė balsai iš anapus.Taip pajungę LKP biurą su sekretoriumi ir jo  sebrais  prišaky pasuko “kapitalizmo” link –patys nesupratę,ką tai reiškia.Taip atsirado trečias kelias  į susinaikinimą.Kaip  suprasti tai ,kad  atsikratant visko kas buvo kurta metų metais:gamybos,intelekto,mokslinės kūrybos-pasuko alaus keliu.Dar baisiau-proto,dvasios griovimo keliu.Griovimas gali būti taip pat visoks-ir ekonominis:didžiausias laivynas-metalo krūva,tai buvo patikėta sekretoriui,”Nafta”-muzikologui,o kiti objektai buvusiems vadukams.Jei tarp jų neatsirado norinčio griauti –buvo pakeistas kitu.

O tuo tarpu vyko lenktynės ,kas daugiau savo pakraipos emisarų išsius į naujo užsienio tarnybas,o į vietines priimti tik  įgavę pasitikėjimą su vieno ar kito  rekomendacija.

Atrodo,čia blokada,čia  kažkoks moratoriumas,o iš tikro sabotažas ir tautos nuskurdinimas,kad ši paklustų,  sutiktu su esančiu vadukų pasirinkimu-eiti su dalgiais kirsti-nesėtų rugių.

Visiems lyderiams”-buvo skirtas grobimo egzas-nori  geriau gyventi pasivok,apgauk,prisitaikyk-už nieką nereiks atsakyt.

Net bažnyčia turėjo likti tik prie savo tiesų.Viešai  pasakytas tiesos žodis-buvo nuosprendis netekti lockos ar posto.

Tuo tarpu teisėtvartkos Sistema turėjo prisitaikyti interpretuoti tarp teisės ,tiesos ir už-sakymų-net nerašytų.Taip atsirado- nauji skiepai nuo lietuvybės.

Pagaliau,kad patvirtint kurlink einna valdžia-ji pasuko su gėjais,o tai reiškia ne su tauta ir bažnyčia.Ir dabar vasario  šešioliktą dieną jie su gėjų paradu švęs savo pergalę ar kinų  naujus metus?

Tauta-paminės protėvių po sovietinės revoliucijos atgautą nepriklausomybę nors  dvidešimtmečiui.

Tenka pasidžiaugti ,kad per tą dvidešimtmetį pasėtas grūdas sudygo ir davė derlių,kuris tikėkime  dar nepaliestas  nei sovietmečio,nei  europmečio  skalsių-turės  gerą  daigumą gerai paruoštoje dirvoje.Tikime.kad  nenueis veltui tarpukario Lietuvos  savanorių lietas prakaitas  ir kraujas.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));