Kaip sekasi studijos nuotoliniu būdu? Dauguma studentų prisitaikė, bet nori „gyvų“ paskaitų


Kaip sekasi studijos nuotoliniu būdu? Dauguma studentų prisitaikė, bet nori „gyvų“ paskaitų

Studijų proceso organizavimas nuotoliniu būdu paskelbus karantiną – nemažas iššūkis visoms aukštosioms mokykloms. Mykolo Romerio universitetas po karantino paskelbimo nestabdė studijų proceso ir operatyviai perėjo prie centralizuotų nuotolinių studijų virtualioje studijų aplinkoje su įdiegtais specialiais įrankiais, operatyviai centralizavo nuotolinių studijų proceso administravimą, sukūrė efektyvią nuolatinę nuotolinio studijų proceso stebėseną, paramos sistemą studentams ir dėstytojams, mobilizavo vidinius IT resursus. Universitete taip pat atliekamos studentų ir dėstytojų apklausos, kaip sekasi dirbti nuotoliniu būdu, reaguojama į išsakytas pastabas, kad nuotolinis studijų procesas būtų kuo sklandesnis.

Universitete atlikta Lietuvos ir užsienio studentų apklausa, atskleidė, kaip jiems sekasi studijuoti nuotoliniu būdu, ką reikėtų tobulinti. Apklausoje dalyvavo 378 studentai. Didžioji dalis atsakiusių į klausimus (98 proc.) – bakalauro ir magistrantūros programų studentai.

Beveik pusę studentų (49 proc.) teigė, kad įsisavinti gautą informaciją nuotoliniu būdu jiems sekasi gerai arba puikiai. Tik 6 proc. iš kurių didžioji dalis – bakalauro studijų pakopos studentai nurodė, kad įsisavinti informaciją nuotoliniu būdu jiems sekasi silpnai. Populiariausia mokymosi aplinka, kurioje vykdomos studijos nuotoliniu būdu universitetuose yra „Moodle“. Ar ji tinkama studentams ir kaip jiems sekasi su ja dirbti? Beveik pusė MRU apklaustų studentų (49 proc.) šią mokymosi aplinką įvertino labai gerai arba puikiai, ir tik 6 proc. atsakiusių mokymosi kokybę „Moodle“ aplinkoje vertina silpnai.

Į klausimą „Ar sistemingai dalyvaujate „Moodle“ paskaitose?“ 61 proc. apklausoje dalyvavusiųjų studentų atsakė teigiamai, 39 proc. apklausoje dalyvavusių pažymėjo, kad buvo priežasčių ar aplinkybių, kurios jiems trukdė naudotis „Moodle“.  Tarp pagrindinių ar pasikartojančių priežasčių, kurios trukdė studijuoti nuotoliniu būdu, studentai paminėjo pagrindinį darbą, interneto ryšio sutrikimus, asmenines priežastis (šeima, vaikai, sunku susikaupti namuose mokytis ir kt.).

57 proc. apklausoje dalyvavusių studentų taip pat nurodė, kad paskaitos yra pastoviai dėstomos, užduodamos užduotys, 26 proc. studentų nurodė, kad ne visos paskaitos buvo dėstomos, 4 proc. -kad paskaitos nedėstomos, tačiau užduodamos virtualios užduotys, 2 proc. – kad buvo nedėstomų paskaitų.

Apklausoje studentai pateikė ir savo pastebėjimų, pasiūlymai ir rekomendacijų, kaip būtų galima patobulinti studijas nuotoliniu būdu. Didžioji dalis studentų pabrėžė, kad būtų gerai, kad dėstytojai virtualioje aplinkoje rengtų paskaitas, kurios būtų panašios į įprastines, tai yra būtų dėstomos „gyvai“, komentuojant pateikiamą medžiagą, ją paaiškinant, atsakant studentams į kilusius klausimus, o ne tik pateikiant medžiagą ir užduotis.

Magistrantūros studentė Monika sako, kad iš pradžių tokio nuotolinio mokymosi ir egzamino laikymo perspektyva atrodė gąsdinančiai: „Kilo klausimų, kaip viskas pavyks, ar nepaves technologijos ir mano nepakankamas išprusimas šioje srityje, ar toks mokymasis turės praktinės naudos, kaip turint šeimą prisiversiu praleisti šeštadienius studijuojant namų aplinkoje.  Tačiau dabar galiu užtikrintai teigti, kad mano nuogąstavimai buvo perdėti, o gautas rezultatas viršijo mano lūkesčius“.

Mergina sako, dalyko nuotolinės studijos buvo organizuotos labai efektyviai, dalinamasi įvairia vaizdine medžiaga, pateikiami iliustratyvūs pavyzdžiai, inicijuotos interaktyvios diskusijos, todėl taip pateikiama paskaitų medžiaga nepabodo ir neprailgo, nes nuolat keitėsi moderatoriai, dėstymo temos, stilistika. „Egzamino laikymo patirtis taip pat buvo unikali, – sako Monika. – Šiuolaikinių technologijų pagalba puikiai pavyko „susitikti“ visiems kolegoms sutartą dieną sutartu laiku. Iš esmės egzaminas-diskusija žodžiu nė kiek nenusileido analogiško egzamino laikymui susitikus gyvai“

Kita magistrantūros studentė Jolita taip pat pabrėžė, kad nuotoliniai mokymai buvo organizuoti sistemingai, išdėstant visas programoje numatytas temas. „Dėstoma medžiaga pateikta siekiant sudominti studentą „blended“ mokymo principu, kai studentas pasiruošia teorinę dalį savarankiškai, o tada organizuojama diskusija teorinei medžiagai užtvirtinti, – pasakoja Jolita.-  Savarankiškos užduotys skirtos įtvirtinti dėstomą medžiagą praktikoje. Puikiai paskirstytas laikas savarankiškam ir  grupiniam mokymuisi. Skatintas studentų bendradarbiavimas“.

Pasak studentės, egzamino užduotis parinkta taip, kad būtų įtvirtintas visas mokymosi kursas. Egzamino derybų situacijos parinktos labai atsakingai, kad studentas ruošdamasis tam turėjo dar kartą pakartoti teorinę medžiagą. Egzaminas vyko naudojant „Teams“ įrankį.

Apklausas Mykolo Romerio universitete planuojama rengti reguliariai, o į išsakytas pastabas, kad nuotolinis studijų procesas būtų kuo sklandesnis, reaguoti kuo operatyviau. „Tikimės, kad ir po karantino atšaukimo sukaupta geroji nuotolinio mokymo patirtis bus maksimaliai išnaudota dar aktyviau derinant universitete nuotolinį ir kontaktinį studijų procesą“, – MRU vicerektorė akademiniams reikalams profesorė Regina Valutytė.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VAIDOTAS NORKUS, MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
Facebook komentarai
});}(jQuery));