Kaip Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, bendradarbiaudamas su LR Seimo nariu Arvydu Mockumi ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu Artūru Visocku, nudaigojo šiauliečiams numatytą 15 MW galios biokuro katilą kartu su 6 mln. litų ES parama

Kaip Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, bendradarbiaudamas su LR Seimo nariu Arvydu Mockumi ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu Artūru Visocku, nudaigojo šiauliečiams numatytą 15 MW galios biokuro katilą kartu su 6 mln. litų ES parama

Vytautas Kabaila

 

Siunčiu Lietuvos Respublikos energetikos viceministro Vidmanto Macevičiaus 2017-11-23 raštą Nr. (19.3-19)3-2239 „Dėl Seimo kontrolieriaus pažymos Nr. 4D-2016/2-869 rekomendacijų“.

 

Šiame rašte, kuris buvo parengtas pagal LR Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto 2017-10-30 pažymą Nr. 4D-2016/1-869, taip pat nėra atsakyta į Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2016-01-31 rašte Nr. 24 V pateiktus klausimus.

 

Energetikos viceministro 2017-11-23 rašte Nr. (19.3-19)3-2239 išdėstyti ekonominiai argumentai, kurie, viceministro nuomone, pagrindžia ministerijos pasiūlymą Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos 1-ojo priedo 1-ajame punkte Šiauliams biokuro įrenginių galias sumažinti nuo 75 MW iki 61 MW, nėra nauji.

 

Šie argumentais jau buvo įvertinti rengiant SPAV ataskaitą ir šios ataskaitos svarstymo metu, tačiau, nepaisant šių argumentų, Šiauliams buvo numatyta biokuro įrenginių galias padidinti iki 75 MW.

 

Minėtame rašte nurodyta, kad didžiausios mieste Pietinės katilinės sistemos kuro balanse biokuras sudaro apie 80 %, tačiau nepaaiškinta, jog paimti yra kelių šilčiausių pastarųjų žiemų pavyzdžiai, kai šildymo sezono metu buvo palyginti nedidelis šilumos poreikis, jog į 80 % biokuro panaudojimo rodiklį yra įskaičiuotas ir biokuras, skirtas elektros gamybai termofikacinėje elektrinėje.

 

Esant vidutinio šaltumo žiemoms, Pietinės katilinės sistemos kuro balanse šilumai gaminti skirtas biokuras sudarys 60 – 70 % sunaudojamo kuro, todėl akivaizdu, jog akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, jeigu ji nori šilumą gaminti mažiausiomis sąnaudomis, statyti dar vieną 15,0 – 23,8 MW galios biokuro katilinę yra būtina.

 

Tai gali nepasimokėti tik Šiaulių miesto savivaldybės merui Artūrui Visockui ir akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ generaliniam direktoriui Česlovui Kaspučiui, jeigu jie yra susitarę, jog Šiauliams Pietinės katilinės sistemoje reikalingą dar vieną biokuro katilinę pastatys nepriklausomas šilumos gamintojas.

 

Energetikos viceministras rašo, jog Energetikos ministerijos Vyriausybei teikiamas Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos projektas buvo pakoreguotas įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas, atsižvelgiant į SPAV pateiktas rekomendacijas bei įvertinus Šiaulių miesto šilumos ūkio faktines aplinkybes.

 

Šiaulių miesto šilumos ūkio faktines aplinkybes Energetikos ministerija, kaip jau minėta, įvertino dar prieš teikdama visuomenei 2014-11-05 svarstyti SPAV ataskaitą, SPAV pateiktose rekomendacijose nebuvo rekomendacijos Šiauliams biokuro įrenginių galią sumažinti nuo 75 MW iki 61 MW ir tai patvirtina Visuomenės pasiūlymų dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2014 – 2020 metų programos strateginio pasekmių aplinkai teikimo pažyma.

 

Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 1 dalis LR Vyriausybės, taip pat ir Energetikos ministerijos, ne tik neįpareigojo, bet ir nesuteikė joms teisės savo nuožiūra keisti Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos nuostatas, kurios jau buvo aptartos ir suderintos su visuomene.

 

Jokio kito teisinio pagrindo, kuris būtų leidęs Energetikos ministerijai ar LR Vyriausybei keisti Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos nuostatas, jau aptartas ir suderintas su visuomene, energetikos viceministras nenurodo.

 

Todėl energetikos viceministro Vidmanto Macevičiaus 2017-11-23 rašte Nr. (19.3-19)3-2239 pateikti atsakymai ne tik neatitinka tikrovės, bet ir neatsako į asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2016-01-31 rašte Nr. 24 V pateiktus klausimus.

 

Beje, kaip to paties viceministro 2016-02-23 ir 2016-04-12 raštuose pateikti atsakymai, kuriuos pagal asociacijos parašytus skundus tyrė LR Seimo kontrolierių įstaiga.

 

Mes, kaip visuomenininkai, padarėme viską, kad su Energetikos ministerija išsiaiškintumėme situaciją dėl LR Vyriausybės veiksmų teisėtumo jau po SPAV ataskaitos svarstymo vienašališkai ir Šiauliams nenaudingai koreguojant Nacionalinę šilumos ūkio plėtros programą, tačiau mūsų atkaklumas, santūrumas ir geranoriškos pastangos lauktų rezultatų nedavė.

 

Net Seimo kontrolierių įstaigos kompetencija ir principingumas buvo bejėgiai mums kuo nors ženkliau pagelbėti.

 

Tai vienas iš pavyzdžių, kaip ministerijos gali sėkmingai atsirašinėti metus ar net dvejus, neteikti gyventojams ir asociacijoms jiems priklausančios gauti informacijos, nekreipti dėmesio net į Seimo kontrolierių įstaigos rekomendacijas.

 

Tiesa, dar yra galimybė kreiptis į Administracinį teismą, bet tam mes neturime tiek lėšų, tiek pajėgų ir laisvo laiko, nes reikia ne kažkur vienoje vietoje užstrigti, o toliau dirbti sprendžiant kitus miesto gyventojams svarbius klausimus.

 

Be to, su Energetikos ministerija daugeliu atvejų bendradarbiavimas vyksta sėkmingai, todėl norėtųsi nesutarimus ir nuomonių skirtumus spręsti nesikreipiant į teismus.

 

Kad Šiauliams reikalinga dar viena 15,0 – 23,8 MW galios biokuro katilinė, tai patvirtina mūsų turimi pakankamai kompetentingi ir patikimi skaičiavimai.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pastatyta dar viena (antroji, 15 MW galios) biokuro katilinė vartotojams šilumos kainą kiekvienais metais būtų papildomai sumažinusi mažiausiai 0,177 euro ct/kWh (0,61 ct/kWh) arba 0,463 mln. Eur/metus (1,6 mln. Lt/metus), jei biokuro katilinės statybai būtų gauta Europos Sąjungos parama, ir 0,133 euro ct/kWh (0,46 ct/kWh) arba 0,348 mln. Eur/metus (1,2 mln. Lt/metus), jei biokuro katilinės statybai nebūtų gauta Europos Sąjungos parama.

 

Tai per biokuro katilinės tarnavimo 20 metų laikotarpį būtų sudarę atitinkamai 32 mln. Lt arba 9,268 mln. Eur ir 24 mln. Lt arba 6,951 mln. Eur.

 

Tokie duomenys pateikti Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos priede E „Nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos ekonominis įvertinimas“.

 

Kitais duomenimis, kurie yra pateikti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012-12-27 parengtoje studijoje „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“, kad ir be Europos sąjungos paramos pastatyta dar viena 23,8 MW galios biokuro katilinė vartotojams šilumos kainą kiekvienais metais būtų papildomai sumažinusi ženkliai daugiau nei teigiama Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitos priede E „Nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos ekonominis įvertinimas“.

 

Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2012-12-27 parengtoje studijoje „Biokuro panaudojimo šildymui plėtros galimybės“ (11 lapas) pateikti skaičiavimai patvirtina, jog be Europos sąjungos paramos pastatyta dar viena 23,8 MW galios biokuro katilinė vartotojams šilumos kainą sumažintų 2,9 proc. (9,8 proc. – 6,9 proc. = 2,9 proc.) arba 0,71 ct/kWh (0,206 euro ct/kWh).

 

Nepastačiusi dar vienos 15,0 – 23,8 MW galios biokuro katilinės akcinė bendrovė „Šiaulių energija“ savo neūkiškumu ir toliau trauks nepriklausomų šilumos gamintojų dėmesį į Šiaulius, neturės jokių realių galimybių konkuruoti rinkoje su nepriklausomais šilumos gamintojais.

 

Tai nelinksmas prisiminimas apie Šiauliams Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje numatytą 15 MW galios biokuro katilą, kurį, kartu su 6 mln. litų ES struktūrinių fondų finansine parama, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, bendradarbiaudamas su LR Seimo nariu Arvydu Mockumi ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu Artūru Visocku, nudaigojo šiauliečiams iš pat panosės ir kažkam padovanojo tikriausiai už nemažą AČIŪ.

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos

 

„Visuomeninės iniciatyvos“ pirmininkas Vytautas Kabaila

Facebook komentarai
});}(jQuery));