Kaip komunistai kūrė ir kuria Lietuvą (arba apie meilę iš reikalo)

Kaip komunistai kūrė ir kuria Lietuvą(arba apie meilę iš reikalo)

Prof. Voverienė aprašė ,kokie buvo Lietuvos prezidentai. Ten paminėjo, kad Brazauską mylėjo tauta. Pratęsiant galima būtų sakyti, kad ir Paleckį ir Sniečkų su Griškevičiumi „mylėjo“ visa tarybinė tauta.

Kalbant apie tą meilę be atsako reikia suprasti, kad dalis tautos juos mylėjo iš reikalo.

Tik ne ta dalis, kuri buvo tvirtai apsisprendusi-okupantams netarnauti.Jibe  buvo pasmerkti žūčiai vykstant globaliems įvykiams-pasaulio persidalinimams ,kurie pradėjo vykti kartu su pirmuoju pasauliniu karu ir dar anksčiau-atsiradus keleto norams valdyti pasaulį.

Prezidentinė tarpukario Lietuva išugdė patriotišką ,sveiką jaunąją kartą ,kuri ir gynė mūsų tėvynę. Ji mylėjo ir Prezidentą ,bet jis asocijavosi su nepriklausomybe ir su laisva šalimi, kuriančia naujus gyvenimus, naują rytojų ir himnas brėžė tą kelią. Idealistai –buvo šalies varomoji jėga.

Gi po devyniasdešimtųjų, dar tik pradėjus idealistams rastis arčiau valdžios –jie pajautė ,kad nepageidaujami, o kad daugiau nelįstų prie atsisėdusiu aukščiau, buvo gražiai pavaryti,…Dar sąjūdžio viršūnėlėse girdėjosi atsiradusių komformistų balsai, kad anas grįžęs iš Magadano -užverbuotas, kitas iš Vorkutos parsidavęs-tarsi būtų grėsęs pavojus tiems ,kurie čia buvo užsiverbavę sekti patriotus  ir raportuoti apie žydų gelbėjimą.

Per sovietmetį  kelis kailius užsiauginę konjunktūrininkai ryžosi sau pagalbon pasikviesti geriau „truputį „susitepusius visokio rango pameistrius ,nes juos- tauta gal geriau  myli su kupra…?Tada nebuvo populiaru kviestis ekstrasensą, psichologą ar psichiatrą, kad  nustatytų, kodėl taip tarybinė tauta myli…okupantus ir jų tarnus. Bet  ir nusprendė- nepriimti desovietizacijos įstatymo, o prikabinti prie kiekvieno potencialaus patrioto po iš piršto laužtą „komprą“ -tiksliau gandą, o linkusius liaupsinti ir prisitaikyti kelis autoritetus paliko veikti visuomeniniais pagrindais-truputį jam  parodant kryptį. O patys su trigubom kuprom sėdosi prie …lovio, nes per tuos du dešimtmečius jį išsėmę sulindo geriems… dėdėms į geras skolas. Aišku, nuvarė Valstybę  į skolas, o patys išmoko skolintis iš mūsų.

O dar tada, kai loviai ir aruodai buvo neištuštinti, kad ne savi nelįstų – Taip populiaru buvo pasidarę tarp grįžusių iš lagerių asmenybių prikabinti  menkinančias etiketes. Daugelis jų neatlaikę nepriklausomos nuo okupantų neteisybės –pasitraukė, dar kitus -patraukė. Susijungę visi kuproti-pajungė sau ilgapirščius, ilganosius, kreivakojus ir didžiaausius(jie juk ne konkurentai, bet koalicijoj).

Niekas iš mylinčių  Naująją daugumą taip nešmeižė ir nestumdė, nelaužė  jų  patriotinių nuostatų, kaip tariami savi: žemės negrąžino, o ir kitoj vietoj iš karto nedavė, kurti, gaminti nieks nesiruošė, o griovimas seno“ vyko visur-kolūkiai, fabrikai, žemės gelmės buvo perduotos saviems -didesniems patriotams nei lagerininkai, nes juos mylėjo tauta-tiksliau buvo pripratus  mylėti savo budelius…

Taip atsiradus didelei meilei buvo išgrobstyta viskas: savų saviems, kaip kolūkiuose. Niekas nebuvo nuteistas ir pasodintas.

O pasirodo ir geresnis šeimininkas yra jei ne iš LKP, tai-svetimtautis –tik ne iš rytų, nes rytams jau tarnauti nemadinga, naujas šeimininkas –dosnesnis ir mėgstantis prisitaikėlius labiau, nors ir negabius ką nors kurti, nes čia to nereikia, šitoj teritorijoj svarbu –aludarystės paveldas puoselėti ir Jonukus su Onutėmis išmokinti gražiai šypsotis svečiams.

Taip tauta pamilo alų ir kitus kvaišalus ir pašalpas, nes iš jų tik tiek buvo reikalaujama .Nerūpestingas gyvenimas persismelkė nuo apačios ik viršaus-į visus postus grįžo tie be jokios atsakomybės, atskaitomybės ir kvalifikacijos dirbti. Meilė tapo abipuse ir  iš išskaičiavimo: už alų ir pašalpas.

Ir vėl ta tarybinė tauta myli valdžią –tik  šįkart ,be didelių įsipareigojimų, nes rezultatas iš anksto aiškus-nedirbti ir negalvoti-tada  ir neprisidirbsi. Ko reikia žmogui, kad nustoti daugintis, mokintis, dirbti ,kurti ir  galvoti.“Gero“ alaus.

Ir myli ta tauta valdžią ,nes ji ūkiška ir už ją –tą tautą -pagalvoja ir pakviečia į meilės potraukį –rinkimus. Jau daug metų taip.

Gerų ateinančių ir…daugiau   rinkimų, kitaip sakant : meilės  ir žaidimų.

 

JMK

.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));