Kaip dirba šeimyninė landsberginės chuntos ranga?

olcvikiene

olcvikiene

                                                                                                                Tik visiškai slaptai

 

Pavojinga  sau  `ir visuomenei  teisėja  Olcvikienė  nuteisė  niekam  nepavojingą  ASTĄ   RUBINAITĘ.

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas, kalbina visiškai slaptus mokslus krimtusį Praną Pričkų.

Z.V. Jūs ir toliau domitės, Lietuvos teisėsaugininkų, traiškomu Astos Rubinaitės (toliau Asta) gyvenimu, kas naujesnio?

P.P. Gerbiamasai, iš pradžių norėčiau Jus patikslinti, aš studijavau aukštuosius mokslus, kurie buvo su grifu „Visiškai, visiškai slapti“, o ne „Visiškai slapti“, nenumenkinkit. Apie tai prie progos. Ką išdarinėja dabartinė vadinama teisėsauga, tiksliau landsberginė chunta su savo klapčiukais, prilyginčiau atviru genocidu žmonijai, ar net banditizmu.

Z.V. Ar ne per daug griežtai?

P.P. Priminsiu. Sužinojus, kad sumuštas ir kilpoje rastas tėtis, metusi prestižinį darbą užsienyje, Asta grįžo į Lietuvą. Tėtis buvo rastas palėpėje, sumuštas kilpoje, pas sugyventinę Zitą Andruškienę, kurios kaip nekeista tikras vyras irgi pasikorė. Jos aplinkoje yra teisininkų, netgi giminaitis teisėjas Tomas Pukšmys. Zita, po Astos tėčio žūties, savo ranka, jo vardu ir pati suklastojusi jo parašą, surašė testamentą, kurį, neturėdami tam teisės, netgi patvirtino Seniūnijoje. Astai, paskirtas advokatas Antanas Pliauga tik kenkė. Todėl Asta, turinti teisinių žinių bagažą, ėmėsi teisininkų klastočių rezgalynių viena. Astai, kad įrodyti testamento klastotę, korumpuotiems teisėsaugininkams, prisiėjo užsakyti netgi tris rašysenos ekspertizes. Asta laimėjo. Gynę dokumentų klastotoją Zitą, pralošė: teisėjai, prokurorai, advokatai, seniūnijos darbuotojai.

Z.V. Gal grįžkime prie Astos b.bylos 414-563-/2022, kurią nagrinėjo Klaipėdos apylinkės teismo rūmų teisėja Violeta Olcvikienė (Jakštienė – nuotr. viršuje), gal žinote kodėl ji tapo pavojinga sau ir visuomenei?

P.P. Kartą būdama girta, kaime padarė avariją, policija apiformino kaip priklauso, deja sekančią dieną, vietos gyventojas Olcvikas viską persirašė ant savęs. Policija suklastojo dokumentus. Taip Jakštienė tapo Olcvikiene ir išlindo sausa. Priminsiu, kad prieš tai dar būdama Jakštiene, neva ant darbo stalo,  pagal nepatikrintus duomenis, tai buvo jos mėgstamiausia vieta santykiavimams, ji galimai guli ant stalo, o kolega stačias ant grindų, suvertęs kojas ant pečių, nuo vedusio kolegos, pasidarė vaiką ir t.t. Tarp kitko, mano antrosios „žmonos“ Loretos, irgi mėgstama poza. Kad pasidarė, ir gavo solidžius alimentus, tai faktas. Kitą kartą, po naktinio lėbavimo, vėluodama į darbą, po 9 h ryto, perlėkė per griovį ir rėžėsi Giruliuose į medį. Ilgai ir nuobodžiai gydėsi. Galimai turi ir invalidumą. Faktas kaip blynas. Olcvikienė (Jakštienė) yra ne tik pavojinga sau ir visuomenei, o labai pavojinga. Abu kartus galėjo žūti ne tik pati, bet ir ne tik sužaloti pėsčiąjį. Be to yra pavojinga ir vedusių vyrų žmonų atžvilgiu. Vienu žodžiu, yra moralės paieškose.

Z.V. Tai Astai galioja nerašyti įstatymai, o teisėjai V.Olcvikienei negalioja ir rašyti t.y. priimti įstatymai?

P.P. Priminsiu, kad Asta, korumpuoto teismo sprendimu, buvo įpareigota, kartą į mėnesį apsilankyti pas psichiatrą, pas kokį, nenurodė. Asta, pasirinko Klaipėdos „Uosto polikliniką“ psichiatrę Jolitą Sabaliauskienę. Telefoninio pokalbio metu, tariama pacientė Asta, iš psichiatrės susilaukė netgi grasinimų, jeigu neatsižymės, bus patalpinta į Rokiškio stacionarą psichūškę. Kadangi teismas nebuvo nurodęs pas kokį psichiatrą lankytis, Asta persiregistravo pas kitą, šiai psichiatrei pranešė laiku raštu ir telefonu. Ji Astai nesuteikė nei mažiausio užtarimo ar paguodos, o tik bandė įvaryti jai stresą ar depresiją. Praėjus virš savaitės, ši psichiatrė, nei karto nemačiusi Astos, parašė raštą Alytaus teismui, kad Astai reikia stacionarinio gydymo. Spalio 20 d. prasidėjo Astos baudžiamosios bylos posėdis. Teisėjavo, pagarsėjusi paleistuvystėmis ir auto įvykiais, minėta Olcvikienė, advokatavo, buvęs jos vaikdirbys, buvęs prokuroras,  Alvydas Kvaščevičius.  Šeimyninė, landsberginės chuntos, ranga. Kaip priklauso, buvęs prokuroras A.Kvaščevičius rėžė kalbą: nagrinėti fakto (pagrindinio Z.V.) ar Asta pavojinga sau ir visuomenei iš vis nereikia (nes tokio ir nėra – Z.V.), klausimas, buvo Asta atsižymėti pas Jolitą Sabaliauskienę, ar ne, ir pridūrė: ar supratote teisėja (suprask, vaiko motina). Minėta psichiatrė, Jolita Sabaliauskienė, lyg prokurorė, ėmė aiškinti, kokia esanti vos nepažeminta, kad negalėjo Astai išrašyti jokių vaistų ir pridūrė, nes ji iki šiol viską prisimena. Drg. Jolita Sabaliauskiene, Jūs atvirai bendradarbiaujate su represinėmis struktūromis, ko Jūs siekiate? Priminsiu Tamstai, kad Asta neteisėtai buvo laikoma Utenos, Rokiškio psichūškėse. Kauno apyg. teismas tą patvirtino nutartimi. Matomai ne visiems užteko 6 000 eurų, ar pajuto pinigų skonį, pradėjo klastoti naują bylą. Ši teisėja Olcvikienė, Tamstos rašytu šikpopieriu, būdama pati pavojinga sau ir visuomenei, nutarė, kad Astą būtina uždaryti į Rokiškio „psichūškę“. Faktiškai,  Asta pavojų yra sukėlusi tik teisėsaugai, viešindama jų nusikaltimus. Teisėja Olcvikienė, kaltinamąjąi Astai, posėdžio metu, neleido prisijungti per „zoom“ platformą‚ vėliau pasinaudojus, proceso dalyvės, mamos, „zoom“ platforma, Astai pareiškus pretenzijas, dėl neprijungimo reikšmingų dokumentų prie bylos, sąžiningam bylos nagrinėjimui, paprašius nusišalinti Olcvikienei nuo bylos nagrinėjimo, pastaroji atjungė ir Astos mamos „zoom“ platformą. Reiškia posėdis iš žodinio proceso, tapo rašytiniu. Ar ne laikas Tamstai klausti, tyli lyg kiaulė myžama į ausį?

Z.V. Gerai gerbiamasai, papasakokit, kaip toliau klostosi Astos teisminiai procesai?

P.P. Kažin kaip. Atlikęs savo juodą darbą, asmeniškai man pažįstamas, buvęs prokuroras, advokatas Alvydas Kvaščevičius, atsiprašė Astos už ne gynybinę, o prokurorinę kalbą teisme ir nusišalino.  Astą, teisėja V.Olcvikienė,  nutarė uždaryti neribotam (suprask, kol taps daržove) laikui į Rokiškio psichūškę – kalėjimą. Vadovas Algimantas Liausėda, eksperimentus galimai atlieka, kileriu vadinamas gydytojas Valdas Janušonis, nes po jo paskirtos dozės, tenka pacientams statyti lašelines, ar kviesti greitąją med. pagalbą. Teisingai supratote, galimai užsiima su žmonėmis,  moksliniams ir medicinos bandymams. Tai reglamentuoja ir draudžia, pagrindinio Lietuvos Įstatymo Konstitucijos 21 str.

Teisėjos V.Olcvikienės 2022 10 21 d. nutartį, apskundė, buvęs MVD tardytojas, vėliau teisėjas, dar vėliau tapęs Klaipėdos apygardos teismo pirmininku, dabartinis advokatas Zigmas Pocius. Jeigu liksiu gyvas, papasakosiu apie jį plačiau. Apskundė tam pačiam teismui, kuriam prieš pusmetį, pirmininkavo, t.y. Klaipėdos apygardos teismui. Apskundė ir pati Asta. Priremti, akivaizdžiausiais vis dar teisėjos Olcvikienės, jau ne tik nusižengimams, bet prilygstantiems ir baudžiamąją atsakomybę,  įrodymais, chuntai sužinojus, kad posėdžio dieną bus organizuojamas prie teismo piketas,  Klaipėdos apygardos teismas, abu apeliacinius skundus, slapčia atmetė. Astai, nei apylinkės teisme, nei apygardos teisme, neleido išreikšti savo gynybinės pozicijos.

Z.V. Gal galite įvardinti, kokius teisinius procesinius pažeidimus padarė Klaipėdos apygardos teismas?

P.P. Klaipėdos apylinkės teismo,  vadinama teisėja Olcvikienė 2022-10-21 priėmė nepalankią nutartį Astai, apygardai apskundė tiek Asta, tiek advokatas Zigmas apie spalio 27 d. Apygardos teismas padarė nusikalstamą veiką, o būtent:  pagal advokato Zigmo pranešimą Astai , jo pavaldume buvusiame Klaipėdos apygardos baudžiamųjų bylų skyriuje, posėdis įvyko lapkričio 3 d., o nutartį surašė 4 d. Apie minėtą teismo posėdį, nei Asta, nei jos motina, jokio pranešimo negavo. Abu apeliacinius skundus atmetė. Kadangi Asta negavo nei vieno proceso dalyvio atsiliepimo, reiškia jos apeliacinis skundas, proceso dalyviams nebuvo išsiusti. Įrodymas,  nei Asta, nei proceso dalyvė, Astos mama Aldona Rubinienė, jokių pranešimų ar susirašinėjimų iš teismų iš vis negavo ir negauna. Ką susirašinėja tarp savęs, chuntos atstovai, yra slepiama. Apygardos teismas, per penkias dienas, proceso dalyviams privalėjo išsiusti, pagal juos neskundžiamas nutartis, per 5 dienas. Šiandien jau lapkričio 16 d., praėjo 12 d. Priminsiu, kad apeliaciniai skundai, pagal LR BPK 321 str., 1 d. numato, kad pirmos instancijos teismas, negali skirti bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme anksčiau, negu po 1 mėnesio, nuo bylos su gautais skundais bei atsiliepimais į juos išsiuntimo apeliacinės teismui dienos. Kaip minėjau nei kaltinamoji,  Asta, nei jos mama Aldona, proceso dalyvė, iki šiol nėra gavusios jokios nutarties. Nors LR BPK 324 str. 11 d. imperatyviai nustatyta, kad nedalyvavusiam apeliantui skelbiant nutartį, jo nuorašas jam turi būti įteiktas ar išsiustas ne vėliau kaip per 5 d. (kalendorines – Z.V.), nuo nutarties paskelbimo.

Z.V. Gal vis dar teisiant Astą, galite paminėti, patį didžiausią teisėsaugos chuntos pažeidimą?

Screenshot 20221113 214436 Facebook

P.P. Labai man patinka, kad vartojate tikrus tam skirtus žodžius. Ši nusikalstama chunta, nesivadovavo LR BPK 326 str., 1 d. 2 p. 3 p.; 327 str.1 p., 328 str. str. kuriuose numatyta, kad be pačio nusikaltimo fakto, baudžiamoji atsakomybė yra negalima.

Z.V. Gal pabaigai norėtumėt ką nors palinkėti skaitytojams, ar nusikalstamos chuntos atstovams?

P.P. Skaitytojams, kaip buvęs MVD darbuotojas, norėčiau patarti saugotis buvusių MVD pareigūnų, tapusiais advokatais Alvydo Kvaščevičiaus ir Zigmo Pociaus, kurio kaip ne keista, kabinetas yra buvusiose TSRS KGB visiškai slaptose patalpose. Apie pasileidėlę ir pavojingą sau ir visuomenei Klaipėdos apylinkės teismo teisėją Violetą Olcvikienę, tik kai ką paminėjau. Kozirių palikim kitam kartui. Ateis diena, kai pasikeis geopolitinė padėtis, šie šiuolaikiniai tobuli žmogiškumo priešai, tarnaujantys šiandien nusikalstamai teisingumo chuntai, jau esantys didelėje depresijos būsenoje ir panikoje, neturintys vidinės ramybės,  už Astos kančias, siekdami ją paklupdyti, palengva jau klaupiatės patys, žiūrėkit, kad nebūtų per vėlu..

Z.V. Atsiprašau, kažkas įvažiavo į kiemą, gal šok per langą?  Laukite tęsinio.   

Facebook komentarai
});}(jQuery));