Kai žagina vakcinuotis, parodykite tai

comirnaty-epar-product-information_lt

comirnaty-epar-product-information_lt

Žmonės vakcinuojami skiepais, kuriems Europos vaistų tarnyba suteikė išimtį ir kurie dar nėra baigti testuoti. Pvz., Pfizer vakcinos „PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA”:
aiškiai sako, kad :
Atsižvelgiant į paskelbtą Tarptautinės svarbos ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją ir siekiant užtikrinti ankstyvą tiekimą, šiam vaistiniam preparatui suteikta tam tikrą laiką galiojanti išimtis, leidžiančią pasitikėti partijų kontrolės bandymais.
Manęs klausia: ką atsakyti štai į tokį įstaigos direktorės laišką:
„Tie, kurie negali arba atsisako skiepytis, prašome laisva forma parašykite paaiškinimą, dėl kokios priežasties jūs nesiskiepijate. Taip pat turėsite periodiškai kas 10 dienų testuotis ir dėl vedamos apskaitos atsiųsti man testo rezultatą. Dėl testavimo registruokitės jau dabar, nes eilės yra labai didelės. Jūs galite skambinti telefonu 1808. Jūs gausite vietą pasidaryti greitąjį antigeno testą (iš priekinės nosies landos), atsakymas gaunamas per valandą.”.
Štai, koks būtų mano atsakymas:
„Laba diena.
Maloniai paaiškinu, kad esu tos nuomonės, jog yra neetiška prašyti paaiškinimo, kodėl nevartoju vienokių ar kitokių receptinių vaistinių preparatų. Kita vertus, noriu informuoti, kad pasidomėjau Valstybiniame vaistų registre, kurį tvarko Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, skelbiama informacija apie vakcinas nuo Covid-19. Viešai paskelbtoje informacijoje apie vakcinas (informaciją galite pasiekti šiuo adresu: https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications… ) nurodoma, kad vakcinų gamintojas iki šiol VISIŠKAI NĖRA ATLIKĘS JOKIŲ TYRIMŲ dėl:
a) vakcinų kancerogeniškumo (vėžiniai susirgimai);
b) vakcinų genotoksiškumo (genetiniai organizmo pakitimai;
c) sąveikos su kitais vaistais (visiškai nežinoma, kaip Covid-19 vakcinos veikia su kitais vaistais);
d) sąveikos su kitomis vakcinomis (visiškai nežinoma, kaip Covid-19 vakcinos veikia su kitomis vakcinomis).
Be to, kai kurių vakcinų gamybai yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai (GMO). Tai tik keletas priežasčių, nulėmusių mano sprendimą šiame etape atsisakyti man siūlomo receptinio vaistinio preparato. Kita vertus neatmetu to, kad pasibaigus realaus gyvenimo sąlygomis vykdomiems vakcinų klinikiniams tyrimams, kurių rezultatai paaiškės ir Europos vaistų agentūros galutinai bus patvirtinti ne anksčiau kaip 2023 m., galbūt priimsiu kitokį sprendimą. Žinoma, su sąlyga, jei užbaigus klinikinius tyrimus bus nustatyta, kad vakcinų teikiama nauda išties buvo didesnė už vakcinų keliamą žalą. Deja, tačiau šiandieną apie tai, kas bus ateityje, galima kalbėti tik prielaidomis. Nuoširdiai linkiu sėkmės ir sveikatos visiems šio klinikinio tyrimo dalyviams ir tikiuosi, kad mano paaiškinimas šiuo klausimu Jus įtikino. Dėkoju ir už patarimus registruotis testavimuisi, tačiau noriu pastebėti, kad Vyriausybės nutarimas, nustatantis darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarką, reglamentuoja, jog sveikatos patikrinimai yra atliekami asmens sveikatos priežiūros įstaigoje – daugiau jokių papildomų reikalavimų, tame tarpe ir reikalavimo atlikti bei darbdaviui pristatyti testų rezultatus, šiame Vyriausybės nutarime nenustatyta.
Dar daugiau, Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, jog darbdaviui būtina pateikti sveikatos patikrinimo išvadą, tuo tarpu medicininio tyrimo testas nėra sveikatos patikrinimo išvada – tokias išvadas teikia tik šeimos gydytojai. Juo labiau, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl profilatinių patikrinimų asmens sveikatos priežiūros įstaigose” labai aiškiai nustato, kad profilaktinius seikatos patikrinimus atlieka būtent šeimos gydytojai. Be to, noriu priminti, kad tiek jau minėtas Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnis, tiek Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis (aiškinant šias teisės normas sistemiškai) įpareigoja darbdavį, visų pirma, patvirtinti darbuotojų, kuriems privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą, sąrašą, tikrinimosi grafiką ir su juo darbuotojus supažindinti pasirašytinai. Kai tik toks sąrašas ir sveikatos tikrinimo grafikas bus pateiktas ir su juo būsiu supažindinta pasirašytinai, priimsiu sprendimą dėl registracijos pas šeimos gydytoją, kuris ir nuspręs, kokius medicininius tyrimus aš turėčiau atlikti tam, kad šeimos gydytojas savo kompetencijos ribose galėtų duoti sveikatos patikrinimo išvadą, kuri ir bus pateikta darbdaviui. Tuo pačiu prašau suprasti, kad nesu atsakinga už tai, jei dėl nuo manęs nepriklausančių priežasčių neturėsiu galimybės sveikatos pasitikrinti grafike nustatytu periodiškumu, kadangi negaliu įtakoti sveikatos patikrinimo procedūros terminų, kurie išimtinai priklauso nuo asmens sveikatos priežiūros įstaigos.”
Dar kartą apie darbuotojams privalomus sveikatos patikrinimus. I-a Dalis.
Nuorodos į video prezentacijoje minimus teisės aktus:
Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE245B47423C/asr
Vyriausybės nutarimas dėl darbuotojų privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos nustatymo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A8A7A3BBCDC/asr
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4/asr
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų asmens sveikatos priežiūros įstaigose. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DC61D74561C5/asr
Lietuvos medicinos normos MN 14:2019 „Šeimos gydytojas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C4E4FA59E3C5/asr
Pareiškimo įmonės vadovui pavyzdys
Facebook komentarai
});}(jQuery));