Kada sulauksime žydų prezidento atgailos ir atsiprašymo Lietuvos Seime?

 

Kada sulauksime žydų prezidento atgailos ir atsiprašymo Lietuvos Seime?

Vladimiras Troščenka

    Šiandien daug kalbama apie „Holodomorą”. Tai siaubingas nusikaltimas žmoniškumui. Po 1917 metų, didžiosios žydų revoliucijos Rusijoje, pradžioje buvo išžudyti ir apiplėšti turtingieji šios šalies gyventojai. Visos priplėštos vertybės plačia upe ištekėjo į JAV Manheteną, pas ten esančią žydų diasporą. Didžiausia Rusijos turto dalis priklausė Caro šeimai, todėl, kad neliktų netgi bandančių pareikšti pretenzijas į išvogtą turtą, žydai žiauriai išžudė visa Rusijos Caro šeima, kartu su mažomis dukrytėmis ir tarnais. Kai nebelko turtingųjų Rusijoje, valdantis žydų režimas, nukreipė savo plėšikavimą į taip vadinamus „kaimo buožes”. Buvo išžudyta milijonai žmonių (jų supratimu gojų/gyvulių), ne tik badu „Holodomoru”, bet ir lageriais bei sukilimų malšinimu. Didžiausi sukilimai ir kraujo upės buvo Rusijos sibire.

 

   Bet tai buvo ne pirmas pasaulyje „holodomoras”.

 

  Pirmajį „holodomorą” pasaulyje žydai surengė Lietuvoje, po prijungimo prie Rusijos imperijos.  Pagal susitarimą su Austrija ir Prūsija, prijungus Lietuvą prie Rusijos imperijos, caro rūmuose buvo šokiruoti kiek tose teritorijose žmonės išgeria alkoholio. To laikotarpio statistika mums rodo, jog Lietuviai išgerdavo 10 kartų daugiau grynojo alkoholio nei kitose Rusijos imperijos dalyse esantys žmonės. Kadangi Rusų caras suteikė Lietuvą valdančioms bajorkiaulėms visišką laisvę gyventi pagal savo nustatytą tvarką, niekas Caro administracijoje per daug nesirūpino nusigeriančiais senosios Lietuvos gyventojais iki to laiko kol Lietuvos  žmonės masiškai pradėjo mirti iš bado. Neapsikentęs Caras Povilas Pirmasis, 1800 metais nusiuntė savo patikėtinį  Deržaviną Gavriilą Romanovičių išsiaiškinti, kas tose naujai prijungtose teritorijose dedasi. Atvykęs Deržavinas buvo paklaikęs dėl to ką pamatė. Visų pirma šią teritoriją valdančios bajorų atmatos masiškai ir sadistiškai tyčiojosi iš savo valdinių. To meto Švonderiai, Zurofai, Vynokurai, Zingeriai, Abromavičiai, Furmanavičiai, Hodorkovskiai ir pan. Lietuvos bajorams mokėdavo „otkatus“  už įstatymą pagal kurį kiekvienas valstietis Lietuvoje privalėjo išgerti pas žydą karčemoje tam tikrą kiekį alkoholio (tokio įstatymo nebuvo niekur pasaulyje tik Idišlande – Lietuvoje). Kas negerdavo pas žydą, tam būdavo skiriamos administracinės baudos, panašiai kaip dabar norima bausti už atsisakymą skiepyti žydiškais skiepais savo vaikus. Tuo metu, tai taip pat buvo daroma praščiokų labui. Alkoholis juk labai tinkamas kraujui valyti, todėl kaip tada taip ir dabar gojų vadai, sėdintys valdžioje, rūpinasi ne kuo kitu, o mūsų ir mūsų vaikų sveikata. Vsio zakonno GOJAI. Žydas karčemoje ne prie ko, juk patys gojų bajorai tokią tvarką nustatė. Žydas tiktai BE PYKČIO ir nuosekliai vykdo valstybėje galiojančius įstatymus. Tam, kad palaikyti „tvarką”, beveik visose dvaruose buvo statomos viešos kartuvės, kuriose būdavo kariami žydiškiems įstatymams nepaklūstantys lietuviai. Pirmas su tokia „tvarka” pradėjo kovoti rusų Grafas Potiomkinas Minsko gubernijoje, jis įsakė nugriauti kartuves jo valdose ir bausti jei rasdavo kartuves pas kokią atmatą – bajorą.  Atlikęs tyrimą Deržavinas nustatė, kad Lietuvos kaimiečiai visiškai nustekenti, valgydami virta žole su trupučiu miltų ir kruopų, nes žydai pasiima visą derlių pas bajorus spirito varykloms. Taip pat Deržavinas ataskaitoje stebėjosi tuo, kad Lietuvių valstiečiai buvo visiškai nesugebantys priešintis, jie tiesiog nuolankiai (veršiškai) priimdavo savo vergišką padėtį ir net nebandė prieštarauti žydiškai eksploatacijai, nuolankiai atiduodami savo vaikus tarnauti (vergauti) žydams (pamenate daina „Šalia kelio karčiama” apie žydų karčemoje tarnaujančią lietuvių mergelę kurią šinkorka pardavinėjo kareiviams po tris rublius).

 

    Caras Povilas Pirmasis suteikė Deržavinui valdžią konfiskuoti grūdus pas žydus ir perduoti juos iš bado mirštantiems Lietuvos valstiečiams. Deržavinas nuosekliai atliko savo darbą, už ką nedelsiant žydų buvo apskųstas. Žydai, kaip jiems įprasta meluodami, apšmeižė Deržaviną Carui. Buvo pristatyta visa eilė melagingų liūdininkų, bet po prokuroro atlikto tyrimo visi žydų kaltinimai buvo atmesti.

 

   Rusai tuo metu išgelbėjo Lietuvius nuo bado ir po to žydai nebedryso taip akivaizdžiai tyčiotis iš Lietuvių, bet po šimto metų nuoseklaus pasiruošimo jie sunaikino pačią Rusijos imperiją, ją apiplėšė ir surengė ne vieną „Holodomorą“ , baisias valstiečių žudynes ir vergais paverstų žmonių Gulagus pačioje Rusijos teritorijoje.  Viso to vadai ir ideologai buvo būtent Idišlando – Lietuvos žydai, kurių užkratas po Lietuvos prijungimo pasklido po visą Rusiją.

 

  Be abejo, visą šią baisybę vykdė nedidelė dalis žydų tautos atmatų. Greičiausiai tarp jų buvo daugelis, kurie nepritarė lėtoms ir kankinamoms lietuvių tautos žudynėms ir turbūt buvo netgi tie, kurie gelbėjo lietuvius nuo bado. Tuos žmones reikėtų surasti ir apdovanoti bent jų palikuonis kaip pasaulio teisuolius, gelbėjusius lietuvius nuo lėto genocido. Bet taip pat reikėtų aiškiai įvertinti ir visą tai vykdžiusių atmatų darbelius. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas atsiprašė už lietuvių tautos išgamų darbus antrojo pasaulinio karo metu. Dabar eilė Izraelio prezidentui atsiprašyti lietuvių tautos už tas lėtas ir kankinančias bado žudynes, kurias jų gentainiai surengė tautoje, kuri vienintelė visame pasaulyje neturėjo savyje antisemitizmo. Apie tai, kad lietuviai iš prigimties ne antisemitai, liudija ir pati Lietuvių kalba, kurioje žydai (skirtingai nei kitose tautose) vadinami gerybiškai – žydas nuo žodžio žydėti. Žydelis, Žydukas, Žydaitė netgi žodis Žydelka, visada asociavosi su išmintinga moterimi galinčia patarti ar pagydyti.

 

  Kada sulauksime žydų prezidento atgailos ir atsiprašymo Lietuvos Seime? Nežinau. Bet net jeigu nesulauksime, reikia apie tai nuolat kalbėti, nes dabartinis Lietuvos teritorijos valymas, yra to senojo „holodomoro” tęsinys. Būtina nedelsiant stabdyti tas žydų tautos atmatas, kurios visa tai nuosekliai per įstatymus organizuoja, o kadangi patys lietuviai nesugeba gintis (nuolankiai atiduodami savo mergaites ir berniukus tarnauti į naujasias karčiamas – valstybės tarnybą naikinančią pačia Lietuvą) žydai patys turi sudrausminti savo nusikaltėlius ir atsipraštyti už jų nusikaltimus lietuvių tautai. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));