Kada sugrįšite prie žmogiškųjų reikalų, drg. Juozai Bernatoni?

Juozas-Bernatonis-735x520

Juozas-Bernatonis-735x520

Kada  sugrįšite  prie  žmogiškųjų  reikalų, drg. Juozai Bernatoni?

 

Zenonas  Volkovas

 Juozas Bernatonis

 

Rašinys bus apie labai atsidavusį Lietuvai drg. Juozą Bernatonį, kuris apskritai neįsivaizduoja gyvenimo be lovio?  Savo karjerą pradėjo LKJS (komjaunime), vėliau SSKP (komunistų partijoje). J.Bernatonis save vadina politiniu bei visuomenės veikėju.  Gal geriau būtų  buvę, kai baigęs mokslus ir įsigijęs chemijos technologijos specialybę, būtų pasukęs tėvo chemiko pėdomis. Dabar pasuko politiko keliu, iš SSKP, perstojo į LDDP, vėliau į LSDP, dabar vėl į kokį tai atsiskyrėlių grupę. J.Bernatonis, kaip filosofas, manau nei karto, nepersikėlė nuo kosmoso ir gamtos prie žmogaus ir žmogiškųjų t.y. mūsų reikalų. Neatsigręžė į mūsų gyvenimą, nesprendė praktinių klausimų, parengtų intelektualinėmis priemonėmis, padedančiomis orientuotis ir veikti kasdieninių įvykių chaose. Aišku jis gali ir prieštarauti, plėšytis marškinius, kad iki panagių yra ištikimas mūsų gerovei, bemiegės naktys jį kankina mūsų nepriteklius, išvystytos vergvaldystės. Kad jį kankina tik „rašytinė teisė“. Deja realiame gyvenime yra kitaip. Jis gina „nerašytinę teisę“, į bendražmogiškas  moralės normas, jis valo ne tik kojas. Prigimtinė teisė, gynusi žmonių lygybę ir teises jų prigimtinių savybių pagrindu, nepriklausomai nuo turto ir kilmės, pavertė „stipresniojo teise“. Ne sukūrė, o prisidėjo kuriant „antžmogių“ valdymo laukinę savivalę ir žiaurumą. Yra teisėjų kurie senai privalėjo sėdėti teisiamųjų suole, deja jie vis dar tebeteisia kitus. Apynasrio šitiems išgamoms niekas neturi teisės uždėti. Antstoliai atvirai užsiima neįteisintu „plėšikavimu“, peržengusiu bet kokias padorumo, teisėtumo ribas. Tai žmonės praradę bet kokias moralines normas ir per pinigus nematantys, kad eina į savo pražūtį. Tai „antžmogiai“, nužmogėję žmonės. Kadangi žmogus yra gamtos dalis, tokius nužmogėjusius teisėjus, grobuonis antstolius reikėtų juos grąžinti gamtai, lai mokinasi civilizacijos ištakų pažangios žmonijos vystimosi teorijos, o ne varo mus. Dabar, kas įstatymų apibrėžiama kaip naudinga, yra žmogiškosios prigimties pančiai.

 

Kai sekasi, drg. Juozui Bernatoniui, tai sekasi.

 

A.M.Brazausko vyriausybėje, Vidaus reikalų ministru (2001-2003 m.) pasodinamas VU TF studentas-neakivaizdininkas Juozas Bernatonis. (gim.1953 m.). Buvo jam sudarytos visos šiltnamio sąlygos mokintis ir baigti (2002 m.) mokslus.  Atsėdėjęs jam skirtą terminą, baigęs mokslus,  grįžo prie lovio.

 

2012m. A.Butkevičiaus vyriausybėje, A.M.Brazausko lagaminėlio buvęs nešiotojas Juozas Bernatonis, paskiriamas Lietuvos Teisingumo ministerijos ministru. Sėdi ministras J.Bernatonis ir krapšto nosį, atsiprašau barzdą, nuo ko dabar pradėti. Sėdint VRM ministro kėdėje buvo aišku, reikėjo baigti VU TF neakivaizdinius mokslus, o dabar? Gauna skundų, kad nepasitikima teisėjais. Bekrapštydamas barzdą, Teisingumo ministras J.Bernatonis prisiminė, sovietmečiu buvusią įkurtą tarėjų kokią tai tarybą, tad pasiskelbė kursiąs teismų tarėjų sistemą. Faktiškai kurti nereikėjo, jinai jau yra buvusi sukurta, reikėjo tik nusirašyti. Na pvz. kaip nereikėjo iš naujo atkurti Nepriklausomybės, nes ji jau yra buvusi atkurta. Kaip VU TF studentas, tai tikrai turėjo sugebėti. Kai paklausdavo ką veikia, atsakydavo, kad tebekuria tarėjų sistemą ir tai jo „arkliukas“. Privaląs baigti. Buvo susikūręs darbo grupę ir kūrė, kūrė kol sukūrė „šnipštą“. Nes teko paaiškinti, kad tai jau yra buvę, tereikia tik perrašyti. Supratęs, kad autorinių teisių, už šią nesąmonę, jam niekas nesuteiks ir afiora bus ištemta į dienos šviesą, keletos metų tariamą darbą, užkišo už pečiaus, atsiprašau įkišo į pečių.

Kartais dar, viešoje erdvėje, pasirodo pritariančių tarėjų įvedimui, tai pakalbėkim. Ar kas dabar turi teisę kištis į teisėjų darbą? Netgi prezidentas, paskyręs teisėją savo dekretu, sakosi neturintis teisės. Tai dabar įsivaizduokite, teisėjas, šalia savęs, iš abiejų pusių pasisodina po tarėją, kurie neva turės teisę kištis? Manau kokį jam reikės, ar kas daugiau duos, tokį teisėjas ir priims tą sprendimą ar nutartį, tik visa kaltė atiteks tarėjams, nes jų balsai bus du, o teisėjo vienas. Tarėjai taps teisėjų skydu. Tarėjų, kaip ir šuns balsas į dangų neis.  Anais laikais, po teisėjo pakuždėjimo į ausį tarėjui, reikėdavo jiems kaip avinams, palinkčioti galvą, tuo jų darbas ir baigdavosi. Štai kokią afiorą – apsaugą teisėjams, už mūsų pinigus, bandė sukurti netgi pats Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, kuris „šnipšto“ kūrybą baigė 2016 m. Kiek šiuo klausimu dirbo jo darbo grupė, jis pats. Kiek, per 4 metus, iššvaistytą lėšų, tik už bandymą-eksperimentą atkurti „šnipštą“?. Kam reikalingi Antstolių Rūmai, žinau, tai įstaiga apginti antstolius nuo jų įvykdytų nusikaltimų, o kam reikalinga Teisingumo ministerija? Gal sakau, kad gintų ne tik Antstolių bet Teismų ir kitų represantų rūmus? Na kam daugiau? Kad artimieji ir savi turėtų darbus? Kad būtų kam atsirašinėti? Na mąstykite, kam dar?

 

Drg. Juozas Bernatonis, konstitucinio teismo teisėjas?

 

Drg. J.Bernatoni, Jūsų kandidatūrą Viktoras Pranckietis, pristabdė. Nes didesnės nesąmonės niekas dar nėra matęs. Jūs kaip VU TF neakivaizdininkas, netinkate netgi į pačio žemiausio sluoksnio teisėjus. Kaip Jūs, būdamas Konstitucinio teismo teisėjas, svarstytumėt savo ir kolegų pridirbtas nesąmones? Paklaustas partorgas drg.G.Kirkilas, apie Jūsų pasiustą kandidatūrą į konstitucinio teismo teisėjus, atsakė nieko nežinantis. Vėliau pasitaisė, kad jis buvęs išvykęs, gal kas ir rekomendavo? Peršasi išvada, kad pasisiūlėte pats?

Čia galima priminti kino filmą: – kas į mėsos kombinatą? – aš. Kas į vyno-degtinės gamyklą? – aš. Gal sakau baikite draugas J.Bernatoni?

  Drg. J.Bernatoni, kur Jūs, ten vis gylin grimstama į teisinį nihilizmą? Jums reikėtų būti saikingai veikliam ne tik visuomeniniuose , bet ir valstybiniuose reikaluose. Nieko gero nedavė ir neduos nei Tau pačiam, nei kitiems, kadangi nori imtis to, kas pranoksta Tamstos jėgos ir sugebėjimai? Būk ne per daug saldus, kad tavęs neprarytų, ir ne per daug kartus, kad Tavęs neišspjautų. O gal geriau drg. Juozai, grįžkite į gamtą? 

Esu buvęs Konstitucinio teismo teisėjos Tamaros (Tomos) Birmontienės klausytojas, todėl manau turėjau moralinę teisę išsakyti savo pastebėjimus.        

Facebook komentarai
});}(jQuery));