Jonas Varkala : „Ar gali būti kaltas todėl, kad musulmonas?”

Jonas Varkala

Nuomonė 

 

Naujaeuropiečio pasaulis stovi ant trijų banginių :  politkorektiškumas, tolerancija ir multikultūriškumas, tai  žinoma skamba ne taip patraukliai kaip laisvė, lygybė, brolybė, kurie skambėjo senojoje Europoje. Auga naujaeuropietis ne taip, kaip seneliai. 

Prieškario  žmogus iš Europos, iš Lietuvos net iš Garliavos,  bendruomenių susiėjime vykusiame parapijos bažnyčioje kalbėjo apie savo vaikystę: Žaisdavom kartu ir nemokėm vienas kito gyventi, žydukai eidavo į savo vokiečiai į savo(ten buvo protestantų bendruomenė), o mes savo bažnyčioje mokėmės tikybos.  Neniekinom vienas kito, valgėm su žydukais macus, nei vienas nesigėdijo savo tikėjimo. Aš manau, todėl jie nesigėdijo ir gerbė kitų tikėjimą, nes turėjo savo tikėjimą ir rimtai laikėsi auksinės taisyklės nedaryti kitam to, kas pačiam nepatinka.

Prancūziukui mokinukui mokytojas sako: kryželį nusikabink, tai gali erzinti kitus moksleivius… matant jaunimą mėtantį į policiją ,,molotovo kokteilius‘‘ mokytojas ramina, kad reikia užjausti, nes jų seneliai kolonijose kentėjo europiečių priespaudą, reikia gi jiems išsilieti dabar… Taigi prancūziuko auklėjamas vyksta pagal aukščiau minėtą ,,trijų banginių‘‘ koncepciją, vartojant išsigimusias sąvokas, skelbiančias, kad viskas leista, nėra moralinių duotybių, nėra aukštesnės tiesos. Tie ,,modernūs‘‘  žmonės gyvena įspūdžių blyksniais, be tikro tikėjimo, be pasaulėžiūros, be egzistencinio susimąstymo ir moderniai atkerta seneliams… aš apie religiją, politiką ir senelį šaltį nekalbu…

Ir ką jūs manot, net ne jaunuolis, o panelė, to pliuralizmo užauginta, staiga prabyla: man patinka islamistai… ten viskas pasakyta ką turiu daryti ir į policiją mėtantys ,,molotovo kokteilius‘‘ radikalai, jos akyse yra didvyriai galintys atnešti visuotinę tvarką ir gerovę. Va ir patrauklioji Islamo valstybės ideologija.

Ar pajėgus tokiai ideologijai pasipriešinti, naujai, moderniai išauklėtas europietis, pamestinukas šeimoje, teturėję septines minutes pabūti drauge su tėvais, be emocinio prisirišimo, be tikėjimo, be integralios pasaulėžiūros, net be aiškios lytinės identifikacijos.

,,Trys banginiai‘‘ brukami ir mums, kaip naujausias, pažangiausias ,,vakarų‘‘ atradimas, kuris, manau, yra grėsmė Europos civilizacijai, nes šiuos įvairiopus ,,pamestinukus‘‘ ar ateivius ar vietinius, prijaukins Islamo valstybė, arba nacionalistai, nes primityvios ideologijos primityviems žmonėms… Ir pas mus nuskamba šūkiai: uždrausti   Islamą! Kaip vadinosi tie kurie teigė kad kaltas todėl, kad žydas? Ar gali būti kaltas todėl, kad musulmonas. Tokios kalbos  yra taip pat ,,Islamo valstybė‘‘ Kas yra fašizmas patyrė senelė Europa.

Tik dvasiškai brandūs žmonės gali strategiškai pasipriešinti Islamo valstybės ideologijai ieškant sprendimų su kitais ,,Abraomo tikėjimo‘‘ žmonėmis. Karas prieš Islamo valstybę tik taktinė priemonė, pergalė galima tik ilgoje ideologinėje kovoje.

Mūsų DK partijos ideologija yra iš senosios Europos, krikščioniška. Turime reaguoti, nes prastos kalbos sugadina gerus papročius. Neapykanta blogas patarėjas, bet pas mus norintys gauti prieglobstį negali mums primesti nei aprėdų, nei papročių…

P.S. Sakoma gerai, kai skaitantys knygas valdo tuos, kurie žiūri tik televiziją… bet pas mus tuos, kurie skaito knygas valdo ir tie kuri pasaulį temato tik per televiziją… skubam pirmyn… bet pasidairykim į kur…

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));