JAV lietuvis Gediminas Žilinskas : „Generalinei prokuratūrai gerai žinoma, kad nusikalstamoji pedofilų grupuotė Kaune lytiškai prievartavo dvi mažametes mergaites“

JAV lietuvis Gediminas Žilinskas : „Generalinei prokuratūrai gerai žinoma, kad nusikalstamoji pedofilų grupuotė Kaune lytiškai prievartavo dvi mažametes mergaites“

 

Gediminas Žilinskas

20 Boerum Str.Apt. 5 N

Brooklyn,NY 11206, USA

 

 

Didžiai Gerbiamai, Jos Ekselencijai, Lietuvos Respublikos Prezidentei, Daliai Grybauskaitei, asmeniškai

 

 

 

PRAŠYMAS

 

 

 

Prašau Lietuvos prezidentūros tarnybiškai sustabdyti teisinę diskriminaciją, vykdomą valstybėje, prokuratūroje ir teismuose, vienašališkai stabdant Kauno nusikalstamos pedofilų grupuotės baudžiamąją bylą ir tirti ją Generalinėje prokuratūroje.

 

Kaip žinome iš spaudos Lietuvoje, yra neteisingai iškelta baudžiamoji byla teisme prieš Vytautą ir Laimutę Kėdžius, kurių amžius yra 73 metai, su labai teisiškai abejotina verte: nusikalstamai pačiu teisėsaugos organų Lietuvoje, viešai inkriminuojant teismų posėdžiuose, kad senelių Kėdžių namuose tariamai jų vykdomą 6-8 metų amžiaus anūkei, Deimantei Kedytei „pedofiliją“. Vytauto ir Laimutės Kėdžių anūkės, Deimantės tėvas, Drąsius Kėdys, parašė daugiau, nei 50 skundų policijai ir prokuratūrai, prašydamas sustabdyti Kauno nusikalstamos pedofilų grupuotės jo mažametės dukrelės, Deimantės Kėdytės , lytinių iškrypėlių – prievartinį išnaudojimą, kurį galimai leido vykdyti, už slaptai mokamus pinigus būtent jos motina Laimutė Stankūnaitė. Ši nusikalstama veikla, buvo įrodyta Lietuvos psichologų ir gydytojų tarnybiniais dokumentais , legaliais tyrimais, tiriant mažametę Deimantę Kėdytę, kurie yra pateikti teisėsaugos organams, Kaune. Tiesa yra tokia, kad nusikalstamoji pedofilų grupuotė Kaune lytiškai prievartavo dvi mažametes mergaites, t.y. D.Kėdytę ir Naruševičiūtę. Apie tai yra gerai žinoma ir Generalinėje Prokuratūroje , Vilniuje, tačiau vėlesnieji, vadinamieji „kosmetiniai pakeitimai“ su nušalinimu iš tarnybinių pareigų prasikaltusio Generalinio prokuroro Algimanto Valantino, neprivedė Valstybėje prie nusikalstamos Kauno pedofilų grupuotės patraukimo baudžiamojon atsakomybėn teisme. Naujasis prokuroras D.Valys, taipogi nieko nenuveikė šia linkme.

Todėl prašau, kaip įmanoma greičiau, Jos Ekscelencijos, mūsų prezidentės, sustabdyti teismuose, neleistinąją – vyresniojo amžiaus lietuvių Vytauto ir Laimutės Kėdžių tendencingai vykdomą griežtąją diskriminaciją Valstybėje.

Žinant būtent nusikalstamą pedofilų praktiką ir Vakaruose, kyla įtarimas, kad Lietuvije gali konspriracijoje veikti, su vadinama tarptautine „valdžios korupcija“ stiprios pedofilų organizacijos iš JAV, Anglijos, 0landijos ir kt. nusikalstamai įtakojančios iki šiol ir tos nusikalstamos pedofilų grupuotės iš Kauno baudžiamosios bylos  daugelį metų įtartiną stabdymą Vilniuje, netgi iš pačios Generalinės Prokuratūros.

Juo labiau, kad ir pats, vėliau nusikalstamojo pedofilų klano Lietuvoje kruvinai nužudytas Drąsius Kėdys – D.Kėdytės tėvas, lankėsi viešai ir Prezidentūroje, su rašytiniu prašymu pagalbos pas Jus, mūsų Ekscelencija Prezidente, bet net ir po to jis negalėjo sulaukti teisingumo, kol buvo slapta nužudytas prie Kauno marių.

 

 

Pagarbiai, mūsų Ekscelencijai Prezidentei

Gediminas Žilinskas, 20I6.09.23d.

/Gediminas Žilinskas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));