“Iš savo varpinės” video kanalo pokalbis: Ar rinkimų Nyderlanduose rezultatai neatidėjo Europos tautų pavasario?

“Iš savo varpinės” video kanalo pokalbis: Ar rinkimų Nyderlanduose rezultatai neatidėjo Europos tautų pavasario?

 

 

Vitalijaus Balkaus įvadas: Kovo mėn. 15 dienos parlamentiniai rinkimai Nyderlanduose sulaukė ypatingai didelio dėmesio iš Europos ir pasaulio žiniasklaidos bei valdžios atstovų. Aiškiai buvo pastebimas valdančiųjų nerimas, kad Europos Sąjungos ir atvirų sienų rėmėjai gali patirti dar vieną triuškinantį pralaimėjimą balsavimo urnuose. Daugiau nei pusantro metų apklausos skelbė, kad Geert Wilders Laisvės Partija turėjo tapti pati populiariausia visoje šalyje. O vakar dienos pirminiai rezultatai rodo, kad dešinieji radikalai turi pasitenkinti “tik” antra vieta. Kodėl Geert Wilders nepajėgė pateisinti lūkesčių?

 

Algis Avižienis: Pirmiausia reikia pabrėžti, kad Nyderlandų valdančioji koalicija patyrė triuškinantį pralaimėjimą. Ji prarado 37 mandatus iš anksčiau 71 turimų, kitaip sakant pusę savo pozicijų Nyderlandų žemesniuose rūmuose. Ypatingai skaudžiai pralaimėjo darbiečiai, arba juos galima pavadinti socdemus. Anksčiau turėję 31 vietą parlamente, socdemai dabar turės tenkintis vos 9 deputatais. Pokarinėje Olandijoje dar nei viena politinė partija nėra taip smarkiai ir staigiai nupuolusi kaip darbiečiai. 

 

Tuo tarpu Geert Wilders pagerino savo rinkiminius rezultatus. Jo vadovaujama frakcija turės 20 mandatų. O tai yra 5 papildomos vietos parlamente. Geert Wilders partija, kuri buvo sukurta tik prieš 10 metų, dabar bus antra didžiausia Nyderlanduose nacionalinė partija.

 

Mano nuomone, valdančiųjų sugebėjimas paskutinėmis dienomis atimti numatytą pirmą vietą iš Geert Wilders, galima paaiškinti tuo, kad dabartinis Ministras pirmininkas Mark Rutte griebėsi ypatingų — ir galima teigti nešvarių — veiksmų užsienio politikos srityje. Praeitą savaitę Nyderlandai nustebino pasaulį tuo, kad uždraudė NATO narės (Turkijos) užsienio reikalų ministro lėktuvui leidimą nusileisti savo teritorijoje. Be to, buvo prieš jos valę pašalinta Turkijos Šeimos reikalų ministrė iš Olandijos teritorijos. Jos automobilių kortežas su ginkluotais apsauginiais turėjo staigiai grįžti į Vokietiją, ten iš kur buvo atvykęs į Nyderlandus.

 

Žinoma, tokie dramatiški ir ypatingai nedraugiški veiksmai NATO sąjungininkės atžvilgiu, sukėlė dirbtinį tarptautinį skandalą. Turkijos vadovybė irgi nepasižymėjo nuosaikumu. Nyderlandai buvo apmėtyti negražiais epitetais, esą olandai yra fašistai ir naciai. Atmosfera tiek įkaito, kad prasidėjo nemenkos riaušės Rotterdame, kur gyvena labai skaitlinga musulmonų bendruomenė. Olandų policijos pajėgos turėjo puikią progą parodyti savo tėvynainiams šiaip joms neįprastą griežtumą. Nyderlandų piliečiai natūraliai parodė solidarumą savo valdžiai, kurią taip žiauriai puolė turkų aukšti pareigūnai. Tada, olandų premjeras staiga pakeitė savo veiksmų trajektoriją, ir pradėjo kviesti savo NATO sąjungininkus (turkus) ramiam dialogui. Žinoma, už tokius nuosaikius žestus, Mark Rutte buvo sisteminės žiniasklaidos giriamas dėl jo ramaus būdo ir gebėjimus efektyviai spręsti kilusią krizę. Kai kas užmirš0, kad ši “krizė” buvo visiškai dirbtinai pagaminta tam, kad ji pagerintų smunkančios koalicijos populiarumą. Ir tai pavyko. Paskutinę savaitę prieš rinkimus Premjero partija pasivyjo ir pralenkė Geert Wilders Laisvės partiją.

 

V.Balkus: Bet gal aptarkime ir paties Wilders veiksmus. Gal jis kai ko nepadarė, kad pasiektų lauktos pergalės?

 

A.Avižienis: Stebina tai, kad Wilders Laisvės partija neturi formalių narių. Pagal daugelių spaudos pranešimų, Wilders yra vienintelis tos partijos narys. Trūksta plačiai paplitusios partinės organizacijos išdėstytos po visą šalį. Wilders daug ką pats darė, remdamasis socialiniais tinklais ir viešais pareiškimais, kurių tikslas buvo pritraukti maksimaliai daug visuomenės dėmesio. Jo partinė programa tilpo viename puslapyje ir jo pareiškimai buvo kategoriški.

 

Pavyzdžiui, jis norėjo uždrausti Koraną ir uždaryti mečetes. Koraną palyginu su Adolfo Hitlerio “Mein Kampf” knyga. Žinoma, tokie aštrūs pasisakymai daugeliui ramių ir taikingų olandų atrodė kraštutiniai ir nepriimtini. Bet jis neturėjo pasirinkimo. Kadangi Wilders nesugebėjo sukurti tinkamos politinės organizacijos krašto viduje, jis buvo pirverstas elgtis skandalingai, kad sulauktų reikiamo komercinės žiniasklaidos dėmesio. Jis elgėsi tam tikra prasme kaip mūsų Šustauskai ir Gražuliai.

 

Kita neigiama jo šokiruojančių pasisakymų pasėkmė yra tai, kad jis įsiutino musulmonus, gyvenančius Nyderlanduose, ir provokavo jų kai kurių ekstremistų grasinimų. Tų grąsinimų buvo tiek daug ir jie buvo tokie konkretūs, kad Wilders jau 10 metų yra nuolatos apsuptas apsaugos daliniu. Jis kiekvieną dieną priverstas nakvoti skirtingoje vietoje. Nuolatiniai grąsinimai vertė jį apriboti viešų renginių organizavimą. O per paskutines kampanijos savaites, Wilders iš viso mažai kur viešai pasirodė, nes vienas iš jo apsaugos būrio narių yra įtariamas nutekinęs informaciją apie kandidato buvimo vietas Maroko islamistams ir nusikalstamos pasaulio atstovams. Dėl to vyksta tyrimas. Bet kaip tik paskutinėmis savaitėmis, galimas šis informacijos nutekėjimas privertė Wilders radikaliai sumažinti viešuosius renginius.

 

V.Balkus: Nyderlandų rinkimai buvo plačiai komentuojami kaip pirmieji, kurie turėjo parodyti, kiek galingos yra naujosios Europos patriotinės jėgos 2017 m., galimais Europos „tautų pavasario: metais. Olandijoje tikras persilaužimas neįvyko, nors Geert Wilders rezultatai neblogi. Gal viena iš priežasčių yra tai, kad Olandijoje ekonominė padėtis nėra tokia bloga?

 

A.Avižienis: Taip, Nyderlanduose bedarbystė yra sąlyginai žemą (4 proc.) ir BVP augimas siekia 2 proc. Wilders rėmėjai balsavo už jį nes nenorėjo toliau pakęsti masinės imigracijos iš Trečiojo pasaulio, kuris kai kuriose vietovėse (kaip pavyzdžiui Rotterdame) ryškiai keičia Olandijos veidą ir gyvenimo sąlygas. Wilders rėmėjai dažnai kalbėdavo, kad už jį balsuos nes nori išsaugoti savo olandišką, nacionalinį identitetą. Be to, olandai dažnai sieja masine imigracija su padidėjusia nusikalstamumo veikla. Tokios nuotaikos banguoja. Kartais įsisiūbuoja, kai įvyksta koks nors stambus nusikaltimas arba masiniai neramumai. O kai jų nebūna, tos nuotaikos gali ir nurimti.

 

Kitas dalykas yra pramonės rajonų nusiaubimas dėl ES proteguojamo liberalizmo, globalizacijos, neribotos laisvos prekybos, darbo vietų perkėlimo į užsienį. Ten, taip vadinamuose „rūdžių ruožuose“ yra masės žmonių, kurie nuolatos jaučia nuoskaudą dėl vyraujančių ekonominių sąlygų ir globalistų bei ES vedamos ekonominės politikos. Tai yra tas elektoratas, kuris masiškai balsavo už Brexit. Tokie rajonai JAV pramoniniuose rajonuose davė Donald Trump pergalę prezidentiniuose rinkimuose. Ir, žinoma, Prancūzijoje turime labai panašią padėti šalies rytuose, kur ištisi miestai ir gyvenvietės liko be gerai apmokamų pramoninių darbo vietų. 

 

Šį elektoratą Prancūzijos radikalai (turiu omeny Nacionalinį Frontą su ponia Le Pen priešakyje) jau pasiekė ir parodė, kad moka su juo sėkmingai dirbti. Priešingai nei Olandijoje, Prancūzijoje turime žymiai prastesnę ekonominę padėtį. Bedarbystė yra maždaug 10 proc., kitaip sakant, du su pusę kartų didesnė nei Nyderlanduose. Prancūzijoje BVP augimas yra tik pusė Olandijos lygio. Jaunimo tarpe Prancūzijoje jau senokai matome masinę bedarbystę; ji apima kas ketvirtą jauną prancūzą. Dėsningai, šiuo metu Nacionalinis Frontas gali džiaugtis ypatingai didele parama iš jaunų balsuotojų. Be to, Le Pen turi gerai išvystytą nacionalinės ekonomikos programą, kuri bus priešnuodis dabar vyraujančiai globaliai ekonomikai. Dėl šių priežasčių, manau, kad rinkiminiai rezultatai Prancūzijoje kitą mėnesį bus visai kitokie. Le Pen parama ryškiai viršys Geert Wilders surinktų balsų procentus.

 

V.Balkus: Reikia pripažinti, kad Olandija — tai tam tikra prasme ekonominė oazė, kurioje didesnė masė žmonių jaučiasi pripratę prie esamos santvarkos ir vyraujančios politikos. Laukti ten esminių persilaužimų šiuo metu ne verta. Turbūt tą patį galima pasakyti ir apie Vokietiją. Ekonomika šioje šalyje vystosi neblogai, ypač vakarinėje jos dalyje.

 

A.Avižienis: Taip, turbūt ir to reikės tikėtis per ateinančius rinkimus rugsėjo mėnesį. Geert Wilders Laisės Partija sugebėjo pritraukti 13 proc. visų balsų. Vakariniose Vokietijos provincijose parama opozicinei AfD partijai irgi svyruoja kažkur apie 10 proc. Bet visai kita padėtis vyrauja rytinėje Vokietijoje, buvusioje VDR, kur ekonominės sąlygos yra ženkliai prastesnės po Vokietijos susivienijimo. Bedarbystė aukštesnė, labai daug gyventojų persikėlė gyventi į vakarines Vokietijos provincijas. Kai kuriose rytų Vokietijos rajonuose AfD turi ir ketvirtadalį elektorato palaikymo. 

 

Tai turbūt reikėtų konstatuoti, kad geriausias perspektyvas patriotinės Europos pajėgos šiuo metu turi Prancūzijoje, kur tikimasi, kad Le Pen laimės pirmą vietą per pirmąjį rinkiminį turą jau kitą mėnesį. O kas įvyks per antrąjį turą, tai turbūt tik ponas Dievas žino.

 

Pastaba: Jei skaitytojai pageidautų išgirsti visą pusės valandos pokalbį apie Geert Wilders ir jo judėjimą Olandijoje, kai kuriuos įdomesnius faktus apie jį, galima lengvai tai padaryti įjungus Youtube kanalą ir įrašius žodžius „Iš savo varpinės.“

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));