Gyd. med. dr. Valdas Mačionis : Pareiškimas dėl persekiojimo

  

 

 

Pareiškimas dėl persekiojimo

 

Gyd. med. dr. Valdas Mačionis

 

 

 

Tikriausiai daugeliui, kurie skaitė straipsnį „Kodėl mikrochirurgija tveriama iš naujo?“ „Laisvame laikraštyje“ [1], kilo klausimų dėl užuominos apie veiklą prieš mane. Dar mįslingesnis turėtų pasirodyti ir mano užklausimas, kurį pateikiau atsakingoms valdžios institucijoms [2]. Iš esmės visi atsakymai į keletą detalių klausimų dėl mano judėjimo sekimo ir poveikio man buvo neigiami. Nors radau ir aptakių sakinių, esą nenustatyta neteisėtos veiklos. Vengiau kaltinimų, nes tiesioginių susidorojimo įrodymų neturiu (nors netiesioginių apstu). Juo labiau, kad, mano manymu, vietinė vadžia čia atlieka tik tarpininko vaidmenį. Taip pat abejoju, kad visa mano užklausime atspindima veikla prieš mane yra formaliai dokumentuota, nes tada žmogaus teisių pažeidimai taptų akivaizdūs.

 Keista, kad to, ką žino net mano laiptinės gyventojai, nežino valdžios institucijos. Kas gi iš tikro ir kodėl vyksta? Deja, kol kas galiu remtis tik savo patirtimi ir analize. Nemanau, kad turėčiau tuo nepasidalinti, nes organizuotos veiklos prieš mane mastas pasibaisėtinas – vykdomas nuolatinis 24 valandų per parą mano judėjimo sekimas. Be to, beveik demonstratyviai siekiama mane paveikti. Čia pateksiu tik kai kuriuos faktus ir pastebėjimus.

 

II

 Jau daug metų matau aiškų dėsningumą – kuo aktyvesnė mano profesinė ir akademinė kūrybinė veikla, tuo didesnis cirkas aplink mane kuriamas, pvz., kai ruošiu publikaciją, turiu sudėtingesnę chirurginę operaciją ir pan. Režisuotus persekiojimo ar psichologinio spaudimo atvejus galėčiau vardinti šimtais. Jau seniai nebuvo dienos be tokių nutikimų. Į daug ką tiesiog nekreipiu dėmesio, nes žinau, kad mėginama išmušti mane iš pusiausvyros, sumenkinti mano talentą, nukreipti mano jėgas į beprasmišką kivirčijimąsi. Tokias išvadas galiu daryti kaip mokslininkas ir gydytojas, galintis atskirti simuliantą nuo tikro paciento.

 Spaudimas pasireiškia įvairiausiais būdais, pvz.: laiptinės kaimyno išdygimu, jo nebyliu stikliniu žvilgsniu ir mano sveikinimosi ignoravimu, reikšmingomis temomis garsiai besikalbančiais „atsitiktiniais“ praeiviais gatvėje ar po mano langais, mėginimais įtraukti į rezonansines diskusijas, koreguojamais radijo ir televizijos laidų pranešimais būtent tuo metu, kai jų klausausi, ir pan. Teko „atsitiktinai“ akis į akį susidurti ir su įžymiais politikais (atrodo, kad mus valdo ne patys geriausi žmonės).

 

Man skirti mini spektakliai yra koordinuojami su mano gyvenimo įvykiais ir mano judėjimu tiek

namuose, tiek kitose vietose. Turiu omenyje ne tik savo erdvinį pasislinkimą, bet ir kūrybinę veiklą.

Reikšmingo sakinio rašymas gali keistai sutapti su erzinančiais garsais kaimyniniame bute, telefono

skambučiais, SMS žinutėmis, el. pašto laiškais su užuomina į mano mintį ar veiksmą. Dažnai gaunu

reikšmingai „personalizuotus“ Google paieškos rezultatus arba internetinę reklamą, kuri niekaip

nesusijusi su mano ankstesnėmis paieškomis ar veikla. Nuotoliniu būdu kažkas kartais pakeičia mano

kompiuterio nustatymus.

 

Buvo ir trečios šalies atliktų telefono skambučių. Situacija įdomi – pakeli ragelį ir girdi savo artimųjų

pokalbį. Na, gal atsitiktinumas, juk galėjo netyčia mano numeris susirinkti. Bet kad toks atvejis ne

vienas ir jie reikšmingai sutampa su kitais įvykiais.

 

 

2

 

Skaitmeninėje erdvėje gal kokie elektronai pasiklysta. Tačiau kaip be slapto režisavimo galėtų vykti

reikšmingi pasirodymai mano kieme (aplinkos tvarkymas ne darbo valandomis, šiukšlių išvežimas,

mėgėjiškas sportavimas ir kt.), kurie sinchronizuojami su mano priėjimu prie lango arba su momentais

kai išeinu pro savo laiptinės duris?

 

Dar įdomesni dalykai nutinka kitose viešose vietose, pvz.: staigus pirkėjų antplūdis pustuštėje

parduotuvėje ir parinkta muzika man įėjus, pirkėjų stoviniavimas prie vietų, kur renkuosi prekes,

manipuliavimas prekėmis, kurias dažniau perku, ir pan. Beje, pasirodžius mano straipsniui su

sentencija apie žuvies gedimą [1], vienos parduotuvės šaldytuve tekdavo rinktis iš gerokai pamaitotų

žuvų.

 

Mano pasivaikščiojimai gamtoje tapo panašūs į žmogaus medžioklę su varovais. Maršrutus, kuriais

einu, kerta nenatūraliai besielgiantys praeiviai, automobiliai su reikšmingais registracijos numeriais ir

pan. Beveik kasdien pėstute nueinu keletą kilometrų. Bent keliose šios distancijos vietose sutinku savo

sargus. Mėginimai nenuspėjamai keisti savo pasivaikščiojimo maršrutą nepadėjo.

 

Neturiu abejonių, kad tokiam spaudimui naudojami dresuoti gyvūnai. Apie prieš mane nuteiktą

rotveilerį pranešiau policijai ir pateikiau rizikingu būdu gautą įrodymą. Tada padėjo. Galėčiau

paminėti ir daugiau paskirų pjudymo šunimis atvejų, kuriuos patyriau.

 

Kai kuriuos nutikimus galėčiau paaiškinti tik mėginimais subtiliomis kodavimo priemonėmis

modeliuoti mano veiksmus. Tai kažkas panašaus į sąlyginio reflekso formavimą. Ypač dažnai tokiu

būdu mėginama pajudinti mane iš vietos ar nutraukti darbą, pavyzdžiui, tam, kad pastebėčiau kas

vyksta už lango. Mėginama paveikti vaizdais, garsais, spalvomis, užrašais ant marškinėlių, laikraščių

antraštėmis, daiktų simbolika, kvapais ir t.t. Kažkada man pakišdavo „Lietuvos ryto“ egzempliorius su

nuasmenintomis epigramomis. Pastebėjau ir demonstratyvų automobilių su iššaukiančiais registracijos

numeriais judėjimo sinchronizavimą su mano judėjimu, tiek man einant, tiek vairuojant.

 

Neįtikėtina, bet panašu, kad buvo pakeisti reguliarių skrydžių maršrutai, nukreipiant juos virš mano

gyvenamojo rajono, bei koreguoti aplinkinių statybų planai. Taip pat turiu rimtų įtarimų, kad vienoje

situacijoje buvo sustabdytas traukinių eismas (tada teko samdyti taksi, kad nepavėluočiau).

 

Buvo imtasi net kontaktinio poveikio priemonių, tarp jų ir cheminių (gal farmakologinių). Manu, kad

taip, be kita ko, tikėtasi sukelti „atsitiktinį“ nelaimingą atsitikimą arba išprovokuoti vizitą pas

specialistą. Įtariu, kad „atsitiktinį“ paslydimą mėginta sukelti ne kartą ir situaciniais būdais.

 

Darbo aplinkoje viskas vykdavo intensyviau. Daug ko kol kas negaliu atskleisti dėl pacientų intereso.

Galėčiau dokumentais pagrįsti tai, kad stengtasi slopinti mano profesinį aktyvumą ir likviduoti mane

kaip specialistą. Spaudimas dėl publikacijų buvo beveik atviras. Tam, kad negalėčiau pretenduoti į

aukštesnę poziciją, net universiteto minimalius kvalifikacinius reikalavimus koregavo. Teko patirti ir

persekiojimą už kritiką. Vienas naujausių faktų – siūlymas nutraukti darbo sutartį vienoje įstaigoje,

netrukus po to, kai pateikiau kritikuojantį raštą kitai įstaigai.

 

Veiksmas buvo perkeltas ir į mano artimųjų ratą. Artimus žmones mėginta įtraukti į provokatorišką ir

„auklėjamą“ veiklą. Faktiškai mano šeimyninis gyvenimas buvo ardomas tikslingai nuteikinėjant ir

kiršinant. Dėl suprantamų priežasčių visko apie invazija į mano šeimą taip pat negaliu atskleisti.

 

Išorinės jėgos griauna ir mano asmeninį gyvenimą. Pavyzdžiui, visaip mėginama kontroliuoti mano

pažintis. Įspūdinga stebėti pirmą kartą sutikto žmogaus elgesio pokytį, kai natūraliai vykstančią pažintį

pertraukia mano pašnekovo telefoninis pokalbis, po kurio bendravimas tampa keistai suvaržytas ar

teatrališkas.

 

3

 

Tokie nutikimai vyksta ir už krašto ribų. Jau ties siena mano paso tikrinimą dažnai lydi pareigūno

antakių kilstelėjimas ir sujudimas prie klaviatūros. Bet tai jau atskira tema.

 

 

III

 

Tie, kas šiame rašte atpažins savo rolę, turėtų žinoti, kad dalyvauja ne tik nepagrįstame persekiojime,

bet ir psichologiniame kankinime. Jeigu tai, ką atskleidžiau, nėra svaičiojimai, tai tam turėtų būti

kažkoks paaiškinimas. Juk persekiojimo mastas peržengia žmogiškumo ribas. Ar ne per daug vyksmo

dėl vieno žmogaus, kuris politikoje nedalyvauja ir net reguliarių pajamų neturi? Paradoksalu, nes mano

priežiūrai turėtų būti eikvojamos įspūdingos lėšos. Iš šalies žiūrint, visa tai gal sunkiai suvokiama.

Tikriausiai neatsitiktinai „sveiku protu“ save pasivadino ir vienintelis mano straipsnio „Laisvo

laikraščio” interneto svetainėje komentatorius [1]. (Beje, kai kurias nuorodas tame mano straipsnyje

paryškino pati redakcija.)

 

Neabejoju, kad svarbiausia priežastis yra mano akademinė ir profesinė veikla [3,4]. Manau, kad turiu

chirurgo ir kūrėjo talentą, kuris kažkam trukdo. Jei dėl to nebūčiau slopinamas, galėčiau nuveikti

žymiai daugiau.

 

Galiu tik spėlioti apie kitus persekiojimo motyvus. Vienaip ar kitaip jie turėtų būti susiję su mano

profesine veikla. Manau, kad tie sinchronizuoti „atsitiktiniai“ susitikimai arba keisti Google paieškos

rezultatai, be kita ko, yra siekimas mesti man įtarimus ir taip pateisinti persekiojimą. Matyt, veiksmas

vystomas pagal sniego gniūžtės principą, kur įtraukiama vis daugiau ir daugiau veikėjų ir naujų

aplinkybių. Gal taip norima pakenkti mano reputacijai, neva turiu kažkokių slaptų ryšių? Ar nebus tam

naudojami agentai iš „Tomkaus sąrašo“ ir iš kokių kitų sąrašų? Tokiais spektakliais tarnybos gal ir

lengvo darbo pasidaro – juk reikia pateisinti darbo imitaciją.

 

Totalus elektroninis sekimas – nebe naujiena. Tačiau apgailestautina, kad žmonės stumdomi kaip

šachmatų figūros. Juk tam, kad būtų surengti mano aprašyti mini vaidinimai, daugelio kitų žmonių

buvimo vieta turėtų būti derinama su manąja mobiliųjų technologijų pagalba, t.y. tie piliečiai taip pat

turėtu būti slapta sekami ir įtakojami.

 

Nuorodos:

 

1. Mačionis V. Kodėl mikrochirurgija tveriama iš naujo? Laisvas laikraštis. 2018 rugsėjo 1-8; 33:16.

Prieiga internete https://goo.gl/kWskL8. Jei prieiga blokuojama, paleiskite naršyklę iš naujo arba

naudokite šią nuorodą

https://web.archive.org/web/20180907100416/http://laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content

&view=article&id=6983:kodel-mikrochirurgija-tveriama-is-naujo&catid=33:featured&Itemid=141

 

2. Mačionis V. Prašymas suteikti informaciją. 2018-10-05. Prieiga internete

https://drive.google.com/file/d/1bCJPRhEDhmz9U9axTN06ocgkKb3NBI5r/view

 

3. Gyd. V. Mačionio publikacijų sąrašas Pubmed (MEDLINE) duomenų bazėje. Prieiga internete

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macionis+v

 

4. Gyd. V. Mačionio kai kurių rekonstrukcinių operacijų video. Prieiga internete

https://www.youtube.com/channel/UCh3V21naLYyfJldQybBZpIg

 

 

Vilnius

2018 m. lapkričio 18–25 d. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));