Gornyj Altajskas. Deniso Kubyškino artimiesiems buvo pateiktas ilgai morgo šaldytuve pragulėjęs skenduolis?

Gornyj Altajskas. Deniso Kubyškino artimiesiems buvo pateiktas ilgai morgo šaldytuve pragulėjęs skenduolis?

Kristina Sulikienė

Sekant karštomis pėdomis, kai Karolis Kergė neva rastas ne tik 35 km upės aukštupyje, bet ir kitoje upėse pusėje (raiteliai pamatė kūną išplaukiantį iš Katūnės intako Bolšoj Jaloman, kuris yra KITAME UPĖS KRANTE negu Inja), ir toje tiksliai vietoje (ties upės intaku) ir paskendo Denis Kubyškinas – susisiekėme su Altajaus Respublika.

Nurodė, jog Karolio Kergės buvimą šiame krašte liudija liudininkai, ir neva yra padaryta nuotrauka, kad jis „čia tikrai buvo“. Daugiau faktinių įrodymų nėra.

Kai paklausiau, kokiu būdu jis atsidūręs kitoje upėse pusėje-  kur yra intakas Bolšoj Jaloman- negalėjo atsakyti.

Toliau pasakė, kad Denisas Kubyškinas rastas, ir atpažintas.

Tai įvykę 10 dienų iki Karolio radimo.

Pasiteiravau, ar laikytasi Interpolo lavonų atpažinimo taisyklių: ar nustatytas DNR, pirštų antspaudai, ir dantų konfigūracija?

Atsakymas: Ne.

„Giminaičiai atpažino“. „Tiesa, kūnas ilgai gulėjo morgo šaldytuve.“

Deniso Kubyškino draugai ištisai ieškojo jo kūno, gal atsibodo tie įkyruoliai, pasižiūrėjo morgo šaldytuve, kad yra kūnų, ir tokiu būdu „baigė bylą“. Ypač, kad joks mokslinis tyrimas dėl duomenų- nedarytas. 

Pažymėtina, jog regione prapuolę daugiau panašaus amžiaus ir sudėjimo žmonių. Štai Altajaus regione birželio 1 dieną dingo 29 metų šviesus blondinas, 175 cm ūgio- idealiai tokio paties, kaip Denisas Kubyškinas.

Keisčiausia, jog rusai,kurių teritorijoje jau padaryas pažeidimas-tai yra, kažkoks rugpjūčio 15-16 d. rastas lavonas „atpažintas“ be jokių tyrimo duomenų, tęsia tolimesnę klaidų grandinę, ir dabar be jokios atpažinimo procedūros paskelbė 2017 08 26 rastą kūną priklausantį Karoliui Kergei, nors net jo tvirtų buvimo įrodymų Gornyj Altajske nėra- yra tik kažkokie vietiniai liudininkai.

O tie, kurie neva jį matė kalnuose, galėjo matyti ir vietinius turistus- stebėtinai panašūs visi dingę asmenys į Karolį Kergę, pasirodo, vietinis genotipas Altajuje mėlynos akys, šviesūs plaukai, aukštas ūgis.

Be minėtų asmenų, yra dingęs 44 metų blondinas,ir 30 metų vaikinas, kuris šoko į upę ir dingo.

Tiesa,kur rastas tariamai Denis Kubyškin, ir kodėl jo nuskendimo vietoje ties Bolšoj Jaloman ir Katūnės upių susiliejimu  rasto lavono nesieja su Denisu (nes Karolis kitoje upės pusėje tiek dėl upės sraunumo,tiek dėl distancijos- nuvykti į kitą upės pusę reikia per aplinkui, 600km-negalėjo)-lieka neaišku.

Bolšoj Jaloman intakas yra kitoje, nei Inja ar Malyj Jaloman, kur rasta Karolio kergės kuprinė, upės pusėje. 

Jeigu tik įkėlus koją upės srovė nunešė Denisą Kubyškiną, tai tie fantastai, kurie bandys įtikinti,jog Karolis Kergė gal perplaukė upę – neturės pasisekimo. Atmesta.Juk Anušauskas irgi ten buvo ir atmetė maudymosi versiją – upė per srauni. 

Lavonų atpažinimo klaidos pasitaiko nuolat, ypač, kai mirusieji tokie panašūs, visi šviesūs, mėlynakiai,ir aukšti. 

Ypač, kai „atpažįstama“ senoviniais, nusenusiais metodais – kas ieško tuo metu kokio kūno, tam jį ir atiduodame. 

Beje, upėje pamirkęs, o vėliau morge pašaldytas kūnas pasikeičia neatpažįstamai.Ten nebebūna nei veido panašumo, nei ką nors galima įžvelgti pačiame kūne.

Be to,jeigu Karolis Kergė dingo rugpjūčio 4 dieną, o šis kūnas rastas rugpjūčio 15 dieną-tai kaip tyrėjai taip lengvabūdiškai galėjo nuspręsti,jog šis kūnas tai Deniso, na o jau kitas kurį rasime- tai bus Karolio?

Tuo labiau, jog rastasis kūnas kurį priskiria Karoliui, tiek pairęs, jog Rusijos ekspertai negalėjo iš viso nustatyti mirties priežasties. Todėl aplinkybė apie kūno irimo procesus kaip tik įrodo, jog tai apie mėnesį vandenyje išbuvęs kūnas. 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));