Giedrius Grabauskas :   KASČIŪNO KLANO KERŠTAS 

grabauskas

grabauskas

 

 

 

  KASČIŪNO KLANO KERŠTAS 

 

Šiais metais lietuviškas gestapas ir toliau tęsia politinius persekiojimus. Jų akiratyje-A. Drižius, V. Lekstutis, šio straipsnio autorius ir dar daug kitų aktyvių piliečių. Kai kuriuos patriotus klanai jau išvijo į užsienį-taip iš Lietuvos pasitraukė D. Šulcas, S. Zagurskas, F. Salimovas ir dar kai kurie piliečiai. Šią liepą net du kartus į mano namus veržėsi policijos operatyvinės grupės, el. paštu ėmiau gauti ir kvietimus atvykti į kriminalinę policiją dėl bylos, kuri jau gan ilgai vykdoma mano atžvilgiu ( dėl  istorinės tiesos atskleidimo-komentarų TV kanalams ir straipsnių rengimo).  Kas čia darosi, kodėl taip pykstama dėl istorinės tiesos ? Realybė tokia : jau daugelį metų Lietuvoje vyksta skandalingi procesai-nacistinių nusikaltėlių garbinimas ir tikrų herojų ( kaip Juras Abromavičius, Juozas Paliakas, Antanas Buzas, Chaimas Jelinas ir kt.) menkinimas.  Lietuva yra viena iš kelių Europos šalių ( greta Latvijos ir Ukrainos), kuriose atvirai garbinami Holokausto ir kitų nacistinių nusikaltimų vykdytojai. Asmenys, kurie 1941-1944 m. kartu su vokiečių okupantais vykdė masines taikių piliečių žudynes Lietuvos teritorijoje, dalyvavo ir taikių žmonių žudynėse  pokario laikais( kai kurie itin ryškūs pavyzdžiai-Lebrikų šeimos sunaikinimas, Vašuokėnų kaimo gyventojų sunaikinimas, Šimonių kultūros namų sprogdinimas) dabar garbinami, įvardijami kaip ,,didvyriai“.

Kas tie nacistinių nusikaltėlių garbinimo organizatoriai? Tai Seimo nariai Kaščiūnas, Ažubalis, Anušauskas ir kai kurie kiti jų kolegos, tai kai kurie kariškiai-pulkininkė A. Ūsienė su savo bendražygiais, tai kai kurie atsakingi Šaulių sąjungos veikėjai. O  štai tie piliečiai, kurie atskleidžia istorinę tiesą, yra nuožiai persekiojami. V. Titovo, E.Balčiūno ir kitų antifašistų bylos gerai žinomos. Asmeniškai teko patirti visą persekiojimų karuselę dėl istorinės tiesos:  dar 2013 m.spalio mėnesį Generalinė prokuratūra iškėlė baudžiamają bylą  mano ir a.a. Aleksandro Boso atžilgiu-dėl mūsų bendrai parengtų straipsnių apie pagarsėjusius nacistinius nusikaltėlius Joną Noreiką ir Juozą Krikštaponį ( beje, šie straipsniai 2013 m.publikuoti ,,Laisvame laikraštyje“).

Kartu su A. Bosu vykdavome į apklausas Vilniaus kriminalinėje policijoje. Vyr. tyrėja Natalija Skypnik pareikalavo pateikti ir istorinius šaltinius, kuriais rėmėmės. 2014 m. rugpjūčio pabaigoje ši baudžiamoji byla buvo nutraukta. Tačiau Lietuvoje antifašistų persekiojimai tęsėsi. Vyko V. Titovo, E. Balčiūno, A. Janyšiaus bylos ir dar daug kitų persekiojimų. Krata vyko ir pas B. Dilpšienę, kuri daug metų atvirai skleidžia tiesą apie įvairius pavojingus nusikaltėlius, kurie nužudė daug taikių žmonių. Ir štai 2019 m. sausio ir kovo mėnesiais seimūnai Kasčiūnas ir Ažubalis kreipėsi į Generalinę prokuratūrą su reikalavimais iškelti man baudžiamają bylą. Kodėl, kuo neįtikau tiems veikėjams ? Jiems nepatiko istorinė tiesa, per Rusijos TV kanalus teigiau, jog Lietuvoje išgarbinti nacistiniai nusikaltėliai, kurie kartu su vokiečių okupantais vykdė nužudymus ir plėšimus. 2019 m. balandžio 25 d. mano atžvilgiu pradėta baudžiamoji byla. Išduotas kratos orderis (beje panaudotas tik 2019 m. spalio 22 d.). Taigi, spalį įvykdyta krata, pateikti ir įtarimai.  Kaip vertinu tokius veiksmus? Labai konkrečiai, tai Kaščiūno klano kerštas, šiuolaikiniai neonacistai nemėgsta istorinės tiesos.

Šių metų kovo pradžioje grižęs iš užsienio, pašto dėžutėje radau lapelį  iš pašto. Pašto skyriuje atsiėmiau regist. laišką iš prokuratūros, susipažinau su prokuratūros dokumentu-jų teikimu teismui dėl psichiatrinės ekspertizės skyrimo. Ka gi, logika aiški, jei žmogus rašo straipsnius apie budelius, ir komentuoja apie jų ,,žydarbius“ TV kanalams-tai jis ko gero ,,psichinis“, ir jo vieta už grotų ,,psichuškėje“. Gestapas prieš keletą metų taip susidorojo su teisėsaugos veterane kauniete Skaista Rakauskienė. Ji tyrė narkomafijos veiklą, o šituos narkobiznio klanus dengė vietos komisarų klanai. Jie surezgė S. Rakauskienės uždarymą į ,,psichuškę“, ir ten ją nuožmiai kankino. Po metų paleido, tačiau 72-jų moteris mirė praėjus savaitei nuo paleidimo iš griežto režimo psichiatrijos skyriaus. Dėl to manau, jog mano sveikatai ir gyvybei iškilo pavojus. Esu atvirai puolamas dėl politinių motyvų, Kaščiūno klanas ir su juo susiję korumpuoti prokurorai gali imtis bet kokių priemonių mane nutildyti amžiams.

Dokumente jau keliami ir klausimai-kokias priverčiamasias priemones mano atžvilgiu taikyti ? Dokumente dar nurodyta, jog bylos tyrimas plečiamas, byla vykdoma jau ne tik dėl komentarų TV , bet ir dėl įvairių straipsnių. Pavasarį ir dalį vasaros buvo ramu. Tiesa, gegužės mėnesį ėmiau aiškintis, kur mano kompiuteris, kodėl jo negražina ? Skambinau į Vilniaus kriminalinę policiją, kuri vedė bylą, tačiau sužinojau jog metų pradžioje bylos tyrimą ir kompiuterį perėmė Kauno apygardos prokuratūra ( prokuroras Laimis Petreikis). Ir štai tolesni gestapiniai veiksmai : liepos 9 d. į duris ilgai skambino ir  bėldėsi veikėjai iš policijos. Po to jie paskambino telefonu ir pasakė, jog prokurorai nurodė mane pristatyti į prokuratūrą. Į tai atsakiau, jog nesu gavęs jokio kvietimo ir niekur nevyksiu.  Liepos 29 d.  ryte gestapo žmonės vėl bandė patekti į namus. Po to paskambino telefonu ir pasakė jog išsiuntė kvietimą liepos 30 d. Atvykti i Kauno VPK, į Organizuotų nusikaltimų tyrimo valdybą. Liepos 30 d. ryte sudariau naują sutartį su advokatu Gintu Gustaičiu. Jis ėmėsi aiškintis įvairias bylos aplinkybes.

Galiu atvirai pasakyti, jog remiuosi istoriniais šaltiniais. Bet kas tikrai įdomu, šį kartą bylą tiriantys pareigūnai šių šaltinių pateikti net nereikalauja. Tad manau verta atvirai pateikti tuos šaltinius: juose figūruoja Juozas Krikštaponis, Jonas Misiūnas-Žalias Velnias, Antanas Slučka-Šarūnas, Antanas Starkus-Montė, Zenonas Ignatavičius ir kiti nacistiniai nusikaltėliai.

Manau, jog taikių žmonių žudikų išgarbinimas kenkia Lietuvai. Štai Anykščių rajone ir  gretimame Kupiškio rajone randasi visa eilė paminklų taip vadinamos Algimanto apygardos  vadams-Antanui Slučkai-Šarūnui ir Antanui Starkui-Montei. Kas tai per ,,didvyriai“? A. Starkus ir A. Slučka  1941 m. dalyvavo žydų kilmės asmenų žudynėse, taip pat tarybinių aktyvistų ir jų šeimų narių žudynėse. Vėliau A. Slučka vadovavo tarybinių karo  belaisvių stovyklai, šioje stovykloje irgi vykdyti karo belaisvių nužudymai. Antanas Starkus nuo  1941 m. spalio įstojo savanoriu į vokiečių kariuomenę. Būdamas vokiečių kariniuose junginiuose, dalyvavo represijose prieš taikius piliečius Baltarusijoje. Nuo 1944 m.  balandžio jis pasitraukė is kariuomenes ir gyveno gimtinėje. 1944 m. rugsėjo mėnesį A. Starkus įstojo į diversantų kursus Abvero mokykloje Vokietijoje. 1945 m. sausio mėnesį Starkus su dar keliais veikėjais buvo nuleisti parašiutais iš vokiečių lėktuvo į jau išlaisvintos Lietuvos teritorijoje.

Ne tuščiomis, o su racijomis, ginklais, ir aišku pinigais. Jie būrė  ginkluotas grupes ir vykdė įvairius nusikaltimus ( tame tarpe susprogdino Šimonių kultūros namus, žuvo 16 jaunuolių. A. Starkus asmeniškai dalyvavo šiame teroro akte). 1941 m. Vievio apylinkėse žydų kilmės asmenis žudė Jonas Misiūnas –Žalias Velnias. Dabar šiam veikėjui pastatyti du paminklai, kiekvienais metais vyksta jo garbei skirti žygiai ,,Žalio Velnio takais“. Kas toliau? Ar Lietuvoje ir toliau bus garbinami tie ,,žali velniai“, ,,montės“  bei kiti jų bendrininkai? Ir kaip klostysis istorinę teisia atskeidusių piliečių likimas ? Tai atviri klausimai.

 

 Giedrius Grabauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));