tatajoske-1

tatajoske-1

Genetinis išsigimimas

Kristina Sulikienė

Kiekvienoje tautoje atsiranda išdavikų, tikrų išsigimėlių.Tarpukariu,prieš pat išvykdamas iš Lietuvos Antanas Smetona pasakė:”Neleiskite Žemkalnių prie valdžios- jie parduos Lietuvą”.

Lietuvos Prezidentas,kuris valdė Lietuvą pirma ne visai teisėtai, po to jau tarsi teisėtai,matė silpnąsias valstybės vietas, ir matė liūdną Lietuvos ateitį:kolaboravimo.Todėl jis atsisakė būti įrankiu pasirašant bet kokį susitarimą su bet kuriuo okupantu, ir išvyko, prieš tai savai kariuomenei bandant jį sušaudyti pasienyje,o vėliau bandant išvilioti iš Vokietijos atgal į okupuotą Lietuvą. 

Žemkalniai ėmė kolaboruoti,vos tik pasirodė naujasis “šeimininkas”.

tatajoske 1

Patriarcho tėvo brolis, kaip žinome iš knygų,stipriai komunistavo, buvo įtariamas pogrindine veikla, todėl atėję vokiečiai jį suėmė ir pasodino į kalėjimą.Turbūt šitą pogrindininką, kuris svajojo prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos,ir turėjo galvoje Prezidentas. Bet kad ir visa giminė pasižymi tokiu pačiu elgesiu – antivalstybiniu.

Žemkalnis senasis sugebėjo ištraukti sūnų iš kalėjimo, nes buvo įtakingas nacių suformuotoje valdžioje Lietuvoje. Po to žinome, jog projektavo Kauno getą, ir gavo pinigus už žudymo rezervuaro sukūrimą.

Toliau gi bėgo iš Lietuvos, gyveno Australijoje, gali būti,Vokietijoje pildė popierius,jog jį persekioja sovietai.

Nepaisant viso to, pagal sūnaus Vytauto Landsbergio prašymą ir laidavimą, grįžo į Lietuvą.

Kadangi sovietų buvo reabilituotas,ši valdžia irgi niekada nekėlė bendradarbiavimo su naciais klausimo. 

Tokios giminės paprastai vadinamos genetiniais išsigimėliais, o išsigimėliai dauginasi labai sparčiai – pasižiūrėkite į bakterijų ar parazitų dauginimosi ciklus.

Nespėjo nė apsiplunksnuoti Anūkas, jau jo sūnus – vadinkime jį Proanūkiu – išlindo su intelekto nepaliestų kvaišelių gauja, Zigmas Vaišvila juos ir pavadino, kaip jie atrodo- mankurtais.

Gabrieliui Landsbergiui labai sunkiai sekėsi mokslai, vos baigė mokyklą.Todėl bando apgauti genetiką, ir visuomenę,ir kaip rodo visagalis facebookas, atidavė Augustą Landsbergį perauklėjimui į Vilniaus Licėjų.

O ten labai gera dirva verbuoti gatvės rėkautojus- atskleidžiau,jog ir man besimokant,konservatyvūs komunistai atsimokėdami kelionėmis, ir karštu ėdalu su alkoholiu,viliojo jaunimėlį.

Andriaus Kubiliaus sūnus irgi bandė mokytis Licėjuje- buvo ištrenktas po 2 metų už atsilikimą. Turėjo baigti paprastą mokyklą.

Genetinis apsigimimas Žemkalnių giminėje pasireiškia negebėjimu reflektuoti savo veiksmų ir diskutuoti.Tai įprastai ir priskiriama prie proto atsilikimą turinčių asmenų(jie nesuvokia loginės grandinės, ir todėl negali pratęsti diskusijos) bei psichikos ligonių.

Daug kas iki šiol piktinasi, kodėl Žemkalnis senasis užėmė Ozolo vietą Sąjūdyje. Tai ne Ozolo buvo ”vieta”,o buvo pažadėta V.V. Tačiau didesnį suvokimą turintys sąjūdėnai pakraupo, pagalvoję, kas bus, kai iš Sąjūdžio tribune šitas genetinę iškraipą turintis asmuo pradės kalbėti. Buvo nutarta, kad gal tėtušis ne toks išsigimęs, kaip sūnus.

Deja.

“Atkūręs” pats vienas valstybę, kaip jis pats įsivaizduoja, jis sau pasiskyrė apsaugą iš mūsų visų sunešamų mokesčių, dar pasisavino 1mln. norvegų kronų, kad nesėstų,pavadino tą vagystę”fondu”.O įvedus “vagnorkes” ėmė prekiauti sunkiąja ginkluote.

Ir čia pasirodė visas genetinis išsigimimas. Nes  Lietuva garsėjo kaip taikios,neprievartinės revoliucijos šalis.O didysis atkūrėjas paėmė ir paprekiavo sunkiąja ginkluote, kartą, du tris,ir mes net nežinome, kiek kartų.

Paprekiavus ginkluote, buvo atidaryti lokaliniai ir regioniniai karo židiniai Azijoje, arabų kraštuose,o Vakarų fondai pradėjo finansuoti konservatyvių komunistų veiklą ir tebefinansuoja iki šios dienos.

Genetinis išsigimimas pasireiškia tuo, jog proseneliui nebaisu statyti savo Proanūkį po tankais, kurių jis šaukėsi Nepriklausomybės aikštėje- kai savo Anūką jis saugojo kaip savo akį, ir buvo paslėpęs net 3 mėnesiams per sausio įvykius.

Matydama išpampusius nuo kompiuterių ir genetiškai modifikuoto maisto veidukus, bei neadekvačius žvilgsnius,nesitikėjau,kad į mankurtų minią bus atvarytas genetinio išsigimimo giminėlės atžala.

Apie šią giminę Antanas Smetona palikdamas Lietuvą pasakė: “Tik neprileiskite prie valdžios Žemkalnių- jie parduos Lietuvą”. Geriau jau būtų kas nors paklausęs. 

P.S.Beje, ar gali gimti sveikas vaikas, prievarta paguldžius nepilnametį pas vyresnę moterį į lovą? Tai yra trauma visam gyvenimui, nes prasidėjimo momentu buvo naudojama prievarta. Ir kažkoks prigimtinis skausmas matyti šio Proanūkio veidelyje. 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));