Gay-lobby bando susidoroti su tikybos mokytoja iš Žemaitijos?

Raimondas Navickas

 

Gay-lobby bando susidoroti su tikybos mokytoja iš Žemaitijos?

Klaidinanti spaudos antraštė – masinės psichozės kurstymo būdas

Tolerantiška mokinukė iš Telšių Žemaitės gimnazijos – Indrė Pabijonavičiūtė feisbuke paviešino tikybos mokytojos Loretos Raudytės vedamos pamokos vaizdinės medžiagos fragmentus. Tuo sukeldama audrą socialinių tinklų stiklinėje bei atkreipdama didžiųjų portalų dėmesį.

Mat tikybos mokytoja per pamoką iš krikščioniškų pozicijų aiškino vaikams apie homoseksualizmą. Kurio praktikavimas, kai žinia, katalikams yra nuodėmė prieš Visagalį ir šiaip smerktinas dalykas.

Todėl mokytoja, pasitelkdama faktus bei statistiką bandė mokiniams parodyti to nuodėmingo kelio pavojingumą bei perspėti apie juo einančius tykančias grėsmes.

Būtent tai sukėlė milžinišką tolerantiškos visuomenės susierzinimą. Portalo 15 min. žurnalistė Kristina Aksomitaitė paskubomis net sukurpė straipsnelį su klaidinančia antrašte ir nežinia kuo pagrįstais kaltinimais mokytojai.

Straipsnyje rašoma:

„…dorinio ugdymo pamokoje dešimtokams mokytojos pateiktoje informacijoje homoseksualai išvadinti žudikais ir kanibalais.“

————–

Ar tikrai VISI homoseksualistai išvadinti žudikais ir kanibalais?

Tai kad ne, nieko panašaus skaidrėse nematome. Toks teiginys tėra žurnalistės prasimanymas, bandymas kurstyti masinę psichozę savo tekstu.

„…Paviešintoje skaidrėje iš pamokos matyti teiginiai, kad homoseksualai neva praktikuoja sadomazochizmą pasilinksminimo vardan,…..“

————–

Na taip, minima, kad DALIS homoseksualistų tai praktikuoja. Bene tai netiesa?

Bet kas, matęs nuotraukas iš LGBT renginių gali patvirtinti, jog BDSM tema yra itin populiari toje bendruomenėje.

Patvirtinančių iliustracijų nedėsiu, nes Zuckerbergas užblokuos amžiams amžiniesiems.

Įmeskite Google paiešką „Folsom Street Fair“ – ir visos abejonės dėl mokytojos teiginio išsisklaidys, kaip dūmas.

„…taip pat homoseksualai esą prievartauja vaikus.“

—————

Tokio teiginio NĖRA. Tai – mielosios žurnalistės Kristinos PRAMANAS.

Yra įdėtas statistinis faktas, kad homoseksualistai padaro neproporcingai daug seksualinių nusikaltimų prieš vaikus.

Jeigu mokytoja gali pagrįsti savo nurodytą skaičių nuoroda į rimtą šaltinį – kokios jai pretenzijos, gerbiamieji?

Faktai – toks jau dalykas, jie gali ir nepatikti, bet vis vien lieka faktais. Ir mokiniai turi būti apie juos informuoti, jeigu norima, kad jie suvoktu ir matytų pasaulį toks, koks jis yra, o ne pro rožinius politkorekcijos akuliorius hipsteriškais storais rėmeliais.

„…Maža to, skaidrėje iš pamokos tvirtinama, kad nustatyta, jog beveik visi serijiniai žudikai, kurie savo aukas nužudė ir po to suvalgė jų kūno dalis, buvo gėjai.“

————–

Taip, tvirtinama.

IMHO, lieka tik klausimas – ar tai yra tiesa? Ir jeigu taip – tai kodėl mokiniai apie šią liūdną aplinkybę neturėtu būti informuojami? Kodėl reikėtu nuo jų slėpti tiesą, kokia žiauri ji bebūtų?

Gimnazijos direktorius informavo, kad kol kas dar nesiaiškino – kame čia gali būti bėda. Nes nelabai tos bėdos mato.

Mokytoja katalikė aiškina tikybą, o ne dorinį ugdymą pasirinkusiems mokiniams apie nuodėmingo homoseksualizmo praktikavimo keliamas grėsmes bei pavojus. Minėdama faktus bei statistiką.

Jeigu faktai yra prasimanyti, o statistika neturi pagrindimo – tuomet reikia ją bausti už nekokybišką pasirengimą pamokoms.

Bet jeigu faktai teisingi, o statistika pagrįsta – kodėl mokiniai neturėtu jų žinoti?

Kodėl reikėtu tai nuo jų slėpti ir falsifikuoti pasaulio tikrovę? Dėl ideologinių sumetimų?

Tai kad homoseksualizmas kol kas pas mus dar nėra paskelbtas valstybės pripažinta religija ar oficialia ideologija, nors kai kurių požymių ta kryptimi ir esama?

Priešingai, prieš tradicinę šeimą nukreipta jo propaganda yra įstatymiškai priskirta žalingai nepilnamečiams informacijai, nuo kurios vaikus reikia saugoti.

Tai ko triukšmaujame? 

————

Užtat tolerantiškos kontoros nedelsdamos įsimetė pavaras ir pradėjo burzginti traktorius užvažiavimui ant vargšės dar nieko neįtariančios mokytojos iš kalvotosios Žemaitijos:

————-

„Lygių galimybių kontrolierė pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu Telšių Žemaitės gimnazijos dorinio ugdymo pamokos dešimtokams programoje.

Tyrimo metu bus siekiama nustatyti, ar Telšių Žemaitės gimnazija įgyvendino Lygių galimybių įstatyme numatytą pareigą užtikrinti, kad švietimo programose, vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lytinės orientacijos pagrindu.“

„Priklausomai nuo tyrimo rezultatų, kontrolierė gali priimti kelis sprendimus: jeigu bus nustatyti nusikalstamos veikos požymiai, medžiaga bus perduota ikiteisminio tyrimo įstaigai, siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, įspėti dėl padaryto pažeidimo. Jų galimų yra ir daugiau, bet sunku dabar pakomentuoti, kai nėra tyrimo išvadų“, – teigiama 15min atsiųstame Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos komentare.“

„…Kas turėtų būti mokytojai už tai? Manyčiau, kad toks žmogus apskritai neturėtų būti mokytoju. Nes tokia skleidžiama informacija žaloja ne tik LGBT paauglius, tačiau skleidžia neapykantą, už kurią numatyta baudžiamoji atsakomybė“, – savo nuomonę dėstė Žmogaus teisių centrui vadovaujanti B.Sabatauskaitė. Todėl mokytojos elgesys, jos manymu, turėtų būti įvertinamas ir baudžiamosios teisės rėmuose.“

————-

Panašu, kad bus siekiama mokytoją-katalikę ne tik išmesti iš pedaogginio darbo su vilko bilietu, bet ir pasodinti į kalėjimą!

Už tai, kad ji supažindino vaikus su liūdnais faktais ir statistika!

Ką gi, gerbiamieji, matyt netrukus pilietinei visuomenei teks vienyti jėgas ir telktis tam, kad apgintume Telšių Žemaitės gimnazijos mokytoją Loretą Raudytę nuo homolobistų, jiems prijaučiančių kontorų bei spaudos atakos.

Sprendžiant iš to, kad 15 min. žurnalistė nesidrovi įžūliai klastoti neva mokytojos teiginius straipsnio antraštėje bei tekste – kova bus su taisyklių nepripažįstančiais ir padorumo ribų nepaisančiais oponentais.

Lengva nebus. Bet faktai ir tiesa bei mokinių teisė juos žinoti vis vien nugalės.

http://www.15min.lt/…/skandalas-telsiu-zemaites-gimnazijos-…

Tolerantiškos mokinukės FB profilis:

https://www.facebook.com/ipabijonaviciute

 

Telšių Žemaitės gimnazijos mokytoja išvadino homoseksualus žudikais ir kanibalais

Telšių Žemaitės gimnaziją krečia skandalas – dorinio ugdymo pamokoje dešimtokams mokytojos…

15MIN.LT

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));