Garliavos pedofilijos byloje įrodymus suklastojęs prokuroras Redas Savickas tapo „metų prokuroru”

Savickas

Savickas

Garliavos pedofilijos byloje prievartautojus ir žudikus padėję nuslėpti prokurorai Gintaras Šileika ir Redas Savickas – stačiai stebūkladariai. Nes Deimantė Kedytė ne kartą paliudijo, kad jos pusseserę pedofiljai prievartavo analiniu būdu, ir tai, kad net praėjus aštuoniems mėnesiams po prievartavimo medicinos ekspertizė patvirtino, kad aukos tiesioji žarna „išplatėjusi”, ir tai galėjo būti sąlygota prievartavimo, prokuratūra „nustatė”, kad mergaitė sirgo, arba net sulaukusi dešimties metų amžiaus nelaikė išmatų, nes jai buvo „užkietėję viduriai”.

 

Savickas

Dar 2017 m. generalinėje prokuratūroje vykusiame Prokuratūros dienos minėjime buvo apdovanoti konkurso nugalėtojai: pirmos – trečios vietos laimėtojai. Kaip pranešama spaudai išplatintame pranešime, „Metų prokuroru“ šiais metais išrinktas Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Redas Savickas (nuotr. viršuje), antrąją vietą laimėjo Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras Žydrūnas Kungys, trečiąją – Ruslanas Ušinskas, Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.

Vadinamoji generalinė prokuratūra atsisako atnaujinti pedofilijos bylą, ir net nebando paneigti tuos akivaizdžius bylos klastojimo pavyzdžius:

 

gp1 0001

 

gp1 0002

Apie prokuratūros nusikaltimus pasakojo Neringa Venckienė savo knygoje ‘Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę”:

 

Prokurorų nusikalstamas neveikimas ir įrodymų ignoravimas

Gal būtent toks prokurorų NEVEIKIMAS turėtų būti siejamas su taip dažnai minimu jų įsitikinimu, kad mergaitės prisiminimai ilgainiui turi silpti, tai yra stokoti tikslumo bei nuoseklumo?

Gal būtent dėl šios priežasties buvo tiek laiko vilkinama atlikti nurodytą procesinį veiksmą, viliantis, kad mažametė užmirš ją seksualiai išnaudojusius asmenis. Ikiteisminį tyrimą atlikusių prokurorų elgesys šioje situacijoje logiškai nepaaiškinamas, kadangi, kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos – krūvos formalių atsakymų į D. Kedžio prašymus atlikti galimų įtariamųjų atpažinimą, beveik metus laiko buvo teigiama, kad atlikti įtariamojo A. Ūso atpažinimą nesą jokio pagrindo, nes ikiteisminio tyrimo duomenys neginčijamai patvirtina, kad mažametė su juo yra pažįstama, kadangi jis yra jos krikšto tėvas.

Kodėl ši aplinkybė pasikeitė beveik po metų nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, tai yra 2009-10-23 ir kodėl nurodytą dieną prokurorui R. Šileikai atsirado būtinybė parodyti nukentėjusiajai atpažinti Įtariamąjį A. Ūsą, parodant jo fotonuotrauką su ūsais? Nors prieš tai R. Šileika ne vieną kartą teigė, kad tokio procesinio veiksmo atlikti nereikia (iš skundžiamų nutarimų tai visiškai neaišku). Tai leidžia daryti pagrįstas išvadas apie ikiteisminio tyrimo šališkumą, neišsmumą, nenuoseklumą bei netinkamą jo atlikimą ir organizavimą.

Nutarimuose tiek prokuroras R. Šileika, tiek ir Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas B. Maculevičius nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu negauta jokių duomenų apie galimą antros mergaitės seksualinę prievartą ir V.Naruševičienės bendrininkavimą tvirkinant bei seksualiai prievartaujant mažametes. Tai, jų manymu, leidžia abejoti ir pirmosios nukentėjusios mergaitės parodymų išsamumu.

Akivaizdu, jog tokios skundžiamų procesinių sprendimų išvados aiškiai nepagrįstos, kadangi, darant tokias išvadas, visiškai nebuvo vadovautasi mažametės nukentėjusios mano brolio dukrelės parodymais, o taip pat liudytojų L. Kedienės, D. Kedžio, N. Venckienės, V. A. Kedžio, O. Girdauskienės parodymais bei duomenimis, gautais atliekant L. Stankūnaitės ir A. Ūso tyrimą poligrafu. Būtent šio tyrimo metu užfiksuota abiejų nurodytų asmenų reakcija neigiant iš esmės tas pačias aplinkybes, susijusias su kitos mergaitės tvirkinimu bei galimu seksualiniu prievartavimu ir V. Naruševičienės dalyvavimą tame procese.

Gauti duomenys nebuvo palyginti su kitais ikiteisminio tyrimo duomenimis (mergaitės apklausų ir jos pasakojimų metu užfiksuotomis aplinkybėmis, liudytojų parodymais ir kt.), o ikiteisminis tyrimas dėl galimų nusikalstamų veikų kitos mažametės atžvilgiu atliktas neišsamiai ir netinkamai, o tai, be abejo, sudarė sąlygas priimti aiškiai neteisėtus ir nepagrįstus nutarimus.

Kaip matyti iš byloje esančios antrosios mergaitės 2009 m. balandžio 22 d. apklausos, atliktos Kauno apskrities VPK Vaiko apklausos kambaryje, šios apklausos metu, patalpoje, kurioje psichologė S. Dirvelytė kalbėjosi su Rita (vardas pakeistas), betarpiškai dalyvavo ir mergaitės motina V. Naruševičienė, nors ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra pakankamai duomenų, leidžiančių ją įtarti bendrininkavus tvirkinant ir seksualiai prievartaujant dvi mergaites (171., b.l. 1-15).

Kieno nurodymu V. Naruševičienė buvo vaiko apklausos patalpoje, atliekant antrosios mergaitės apklausą? Tai visiškai neaišku, tačiau akivaizdu, kad ši aplinkybė turėjo tiesioginės įtakos antrosios nukentėjusiosios parodymų išsamumui.

Kodėl ikiteisminio tyrimo metu, penkis kartus apklausiant mažametę mano brolio Drąsiaus dukrelę, nei vienoje iš jos apklausų nebuvo leista dalyvauti jos įstatyminiams atstovams? Tai irgi visiškai neaišku.

Priimant skundžiamus nutarimus, prokurorai R. Šileika ir B. Maculevičius besąlygiškai vadovavosi vienintelės apklausos metu duotais antrosios mergaitės parodymais, laikydami, kad jie yra nuoseklūs ir nekeliantys jokių abejonių, nors tai akivaizdžiai neatitinka faktinių aplinkybių!..

Antrosios mergaitės išgyvenimai

Susipažinus su minimos apklausos stenograma akivaizdu, kad jos metu antroji mergaitė liudijo, kad Andrių (Ūsą) matė tik vieną kartą (17, b.1.9), ką, beje, savo apklausoje nurodo ir L. Stankūnaitė. Toliau mergaitė pasakoja: „Andrius mergaitei (Drąsiaus Kedžio dukrai) nupirkdavo žaisliukų, vienąkart nupirko tokį namelį, nupirko baldus Barbei. Nu jisai vis pirkdavo jai visko. Kartais abiem po čiulpinuką: vieną – man, kitą – jai (Drąsiaus Kedžio dukrelei) “.

Į psichologės klausimą, ar Andrius (Ūsas) kada nors svečiuose būdavo pas Laimutę (Stankūnaitę), kada jos būdavo kartu su pussesere, Rita atsakė: „Kartais. Nu, jisai daugiausia kaip būna… nu vieną kartą mačiau per krikštynas juos, jį vien, jį mačiau. Diena tada buvo, krikštynos tada buvo. Jisai, kai baigėsi tos, tie krikštynai, tada jisai išvažiavo. Nu nuvežė tada Laimutę, ją (D. Kedžio dukrelę)“.

Vėliau mergaitė, kalbėdama apie Andrių Ūsą, pasakė: .Andrius nebuvo likęs miegot pas Laimutę, fui, man tai jis nelabai toks seras“. Jai jisai nepatinka, tiktai nebent jisai jos (D. Kedžio dukrelės) draugas, o Linas (L. Stankūnaitės draugas) yra jos draugas, Andrius negražus, baisus labai, storas (17 t., b.1.10). Akivaizdu, kad toks A. Ūso apibūdinimas sutampa su D. Kedžio dukrelės išdėstytu jo apibūdinimu.

Mergaitė pasakoja, kur Andrius pirkdavo čiulpinukus, nežino: „ Jis atvažiuodavo ir tada duodavo. Jisai, kai atvažiuodavo, vaišindavo kažkuo. Bet kartais, kai atvažiuodavo, tai nieko neduodavo“.

Psichologės klausiama, kiek kartų matė A. Ūsą, Rita atsakė: „Du tik “ (17 t., b.l. 11). Vėliau mergaitė pasakoja: „Atėjęs Andrius pašneka su Laimute, pašneka su ja (D. Kedžio dukrele). Su ja. Rita, jis nekalbėdavo. Jai jis – ne draugas. Jis tik su ja (D. Kedžio dukrele) kalba, o su ja visai ne“ (M t., b.l. 12). 

Į psichologės klausimą, ar Andrius nėra ką nors kada nors padaręs, kad jai būtų nemalonu, mergaitė atsako: ..Ne. to nebuvo ir nebus“ (17 t., b.l. 13). Kalbėdama apie A. Ūsą, Rita pasakė, kad , jisai elgėsi, kaip nepažįstama aš jam“ (17 t., b.l. 14).

Vertinant šiuos mažametės paaiškinimus, akivaizdu, kad antroji mergaitė sa¬vo pasakojimuose, kalbėdama apie Andriu Ūsą, neretai vartoja būtąjį dažninį laiką. Tai leidžia pagristai manyti, jog antroji mergaitė yra mačiusi Andriu Ūsą daug kartų, tačiau bando tai slėpti, veikiama kažkieno įtakos.

Nors vertinant ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis yra pagrindo įtarti, kad ši mergaitė galėjo būti tvirkinama ir seksualiai prievartaujama, deja, ikiteisminio tyrimo metu nė karto nebuvo kreiptasi į specialistus su prašymu įvertinti jos 2009 m. balandžio 22 d. apklausos metu duotų parodymų turinį bei atsakyti į klausimus: kokią įtaką vaiko parodymams turėjo tiesioginis mamos dalyvavimas apklausos kambaryje? Kodėl antroji mergaitė, kalbėdama apie A. Ūsą, vartoja būtąjį dažninį laiką?.. Nors tuo tarpu Drąsiaus Kedžio dukros parodymų patikimumas buvo vertinamas net keletą kartų!..

Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ikiteisminio tyrimo metu buvo pakankamai duomenų įtarti, kad ši mergaitė galėjo būti tvirkinama ir seksualiai prievartaujama A. Ūso ir J. Furmanavičiaus, tačiau, skirtingai nei D. Kedžio dukrai, nė vienas iš nurodytų asmenų jai nebuvo parodytas atpažinti nei gyvai, nei iš fotonuotraukų. Kodėl tokie procesiniai veiksmai neatlikti – taip ir lieka visiškai neaišku.

Skundžiamame nutarime prokuroras B. Maculevičius teigia, jog 186 straipsnio 5 dalis suteikia teisę jaunesnio kaip aštuoniolikos metą liudytojo ar nukentėjusiojo apklausoje dalyvauti jo atstovui. Esą dėl to V. Namševičienei ir buvo leista dalyvauti minėtoje jos dukros apklausoje. TAČIAU B. Maculevičius net neužsimena apie tai, kodėl, vadovaujantis ta pačia LR BPK 186 str. 5 d., nė vienoje nukentėjusios mažametės mano brolio dukros apklausoje nebuvo leista dalyvauti jokiam jos atstovui? Kodėl tame pačiame ikiteisminiame tyrime, atliekant tuos pačius procesinius veiksmus, tos pačios procesinės teisės normos buvo taikomos kardinaliai priešingai? Teisinėje praktikoje, vadovaujantis bešališkumo principu, jokiu būdu tai netoleruotina!..

Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad vienintelės apklausos metu, kuri vyko tik apie valanda laiko (17 t. b.1.1). nuo 9. 45 vai, iki 11 vai., antrajai mergaitei reikėjo eiti pasikeisti kelnes. Iš motinos V. Naruševičienės kalbos (17 t., b.1.15). kad „na patikrinsim, kas tenai, kokie reikalai..sakau, jai kelnytes reikia dar man patikrinti. Mes prie to pačio, vis tiek norėsiu kelnytes susitikrinti“, akivaizdu, kad mergaitė ir apklausos metu turėjo sveikatos problemų, susijusiu su išmatų ir / ar šlapimo nelaikymu.

Kaip matyti iš byloje esančią rašytinių įrodymų, antrosios mergaitės sveikatos problemos, susijusios su išmatų nelaikymu, atsirado būtent laikotarpiu nuo 2006 m. pradžios iki 2008 m. pabaigos. Tai sutampa su A. Ūsui inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo laiku!..

Kaip matyti iš liudytojo gydytojo G. Čereškevičiaus apklausos protokolo (17 t., b.l. 145-146), pastarasis parodė, kad būtent 2008 m. sausio mėnesį sulaukė nusiskundimų dėl to, kad mergaitė nelaiko išmatų. O kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančio 2009-10- 16 liudytojos N. Naruševičienės (močiutės) apklausos protokolo (17 t., b.l. 57-58), pastaroji, priešingai V. Naruševičienės ir D. Naruševičiaus parodymams, teigia, kad mergaitė sveikatos problemų, susijusių su išmatų nelaikymu, turėjo nuo 2-3 metų. Nors tai akivaizdžiai prieštarauja ikiteisminio į/rimo metu apklaustų pedagogų (mokytojų, darželio auklėtojų) parodymams!..

Apklausos metu liudytojas G. Čereškevičius liudijo, kad esant funkciškai padidėjusiai mergaitės tiesiajai žarnai, kaip viena iš tokio sutrikimo alternatyvų gali būti sąlygota lytimų santykių su mergaite per tiesiosios žarnos išeinamąją angą. Iš esmės tą patį patvirtino ir liudytojas R. Bagdzevičius 2009-10-23 jo apklausos metu (17 t., b.l. 148-149). Šis liudytojas taip pat patvirtino, jog pirmas mergaitės vizitas pas jį dėl tuštinimosi problemų buvo 2008 m. gruodžio 8 d. Tai yra jau pradėjus šį ikiteisminį tyrimą ir esant pagrįstai rizikai, kad mažamečių tvirkinimo bei seksualinio prievartavimo faktai gali būti išaiškinti. Šios apklausos metu liudytojas patvirtino, jog mergaitei buvo diagnozuotas lėtinis tiesiosios žarnos funkcijos sutrikimas – tiesioji žarna buvo išsiplėtusi virš amžiaus normos ribų. Kaip vieną iš tokio funkcijos sutrikimo priežasčių liudytojas R. Bagdzevičius įvardijo išorinį poveikį mergaitės išangei, bet čia pat paaiškino, kad nustatyti lytinio išnaudojimo požymius medicininiais tyrimais yra ganėtinai sunku.

Minėtieji medikai, mano nuomone, išreiškė savo požiūrį, tačiau gan aptakiai, galbūt bijodami neteisėtų pasekmių ir pan. Tačiau nepriklausomi medicinos konsultantai – ginekologai, proktologai tvirtina, jog tokie negalavimai, jei jų nebuvo anksčiau, atsiranda tik dėl seksualinės prievartos analiniu būdu.

Kaip matyti iš byloj e esančios 2009-11 -03 SPECIALISTO IŠVADOS Nr. G4534/09(01), joje teigiama, jog mergaitės išmatų nelaikymas gali būti (teoriškai) susijęs su vidurių užkietėjimu ar neuropsichiniais faktoriais, kurie nedetalizuojami. Nurodoma, jog medicininių požymių, kurie leistų šlapimo ir išmatų sulaikymą susieti su seksualiniais veiksmais (varpos įvedimu į tiesiąją žarną ar mergaitės išorinių lytinių organų lytine varpa arba ranka lietimu), nenustatyta.

Reikia pripažinti, jog sunku suprasti, kokie medicininiai požymiai gali patvirtinti lytinių organų lietimą ranka.

Akivaizdu, kad duodant šią specialisto išvadą visiškai nebuvo Įvertinti liudytoju (gydytoju) G. Čereškevičiaus ir R. Bagdzevičiaus parodymai apie tai, kad viena iš mergaitei diagnozuotu sveikatos sutrikdymo, susijusios su išmatų nelaikymu, priežasčių gali būti lytiniai santykiai su ja per tiesiąja žarną.

Klausimas, ar tokio fizinio sąlyčio požymiai gali išlikti daugiau kaip metus po galimai patirtos seksualinės prievartos, nei šią specialisto išvadą surašiusiam „specialistui“, nei kitiems specialistams ar liudytojams (gydytojams) net nebuvo užduotas.

Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančios 2009-08-27 specialisto išvados Nr. G3416/09 (01), antrosios mergaitės medicininis tyrimas buvo atliktas, praėjus beveik devyniems mėnesiams po galimos seksualinės prievartos pabaigos. Šioje specialisto išvadoje konstatuojama, jog mergaitės mergystės plėvė nepažeista (nors ikiteisminio tyrimo metu niekada nebuvo jokių duomenų, kad mergaitė būtų seksualiai prievartaujama atliekant natūralų lytinį aktą). Apžiūrėjus ją išorinių sužalojimų žymių (taip jų – lytinių organų, išangės, tarpvietės srityje) nematyti. Medicininių požymių, nurodančių į tai, kad su mergaite buvo lytiškai santykiauta, nėra. Deja, šiam „specialistui“ net nebuvo užduotas klausimas, ar praėjus tiek laiko nuo galimo vaiko seksualinio prievartavimo pabaigos (9 mėn.), yra galimybių surasti tokio nusikaltimo pėdsakus?!..

Pabaigus ikiteisminį tyrimą buvo pateiktas prašymas jį papildyti – atlikti papildomą antrosios mergaitės apklausą, nedalyvaujant jos artimiesiems (tai būtų leidę įvertinti vienintelės apklausos patikimumą, atsižvelgiant į šiame skunde nurodytas jų detales, keliančias pagrįstų abejonių jų teisingumu), ir papildomą teismo eksperto J. M. Paliulio, atlikusio mergaitės teismo medicininę ekspertizę, apklausą, tačiau visi šie prašymai buvo atmesti.

Nepaisant nurodytų aplinkybių, skundžiamus nutarimus priėmę prokurorai minėtus liudytojų parodymus ir specialisto išvadą laikė besąlygiškai patvirtinančiais, jog antroji mergaitė nebuvo seksualiai prievartaujama, nors jai diagnozuotas funkcinis storosios žarnos išsiplėtimas būtent galimos nusikalstamos veikos padarymo laikotarpiu. Toks nutarimas, mano įsitikinimu, akivaizdžiai nepagrįstas ir neteisėtas.

Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių medicininių dokumentų, juose konstatuota, kad mergaitės išmatų nelaikymas yra susijęs su vidurių užkietėjimu, tačiau ikiteisminio tyrimo metu net nebuvo bandoma išsiaiškinti, ar tai patvirtina ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantys medicininiai duomenys. Atvirkščiai, kaip matyti iš tyrimui pateiktų mergaitės medicininių dokumentų, iš esmės nei viename iš jų neužfiksuoti jokie nusiskundimai, susiję su vidurių užkietėjimu. Priešingai, mergaitės motina V. Naruševičienė teigė, kad mergaitė tuštinasi normaliai, po vieną kartą kiekvieną dieną. Tai leidžia pagrįstai teigti, kad jokių mergaitės tuštinimosi sutrikimų medicininiuose dokumentuose neužfiksuota.

Net ir neturint specialių medicinos žinių, galima teigti, jog tam, kad nuo vidurių užkietėjimo išsivystytų funkciniai storosios žarnos pakitimai, šiuo atveju, jos padidėjimas, tai turėtų tęstis gan ilgą laiką. Tačiau, kaip jau ir nurodžiau šiame skunde, tokių duomenų ikiteisminio tyrimo dokumentuose nėra.

Susipažinus su medicinine literatūra („Storosios žarnos chirurginės ligos“ (autoriai V. Zykąs ir D. Pavalkis), „Storųjų žarnų motorikos sutrikimai“ ((www.mokslai.lt) ir kt.) akivaizdu, jog esant vidurių užkietėjimui (šiuo atveju, netgi sukėlusiam funkcinį storosios žarnos išsiplėtimą) ligonis turi skųstis pilvo pūtimu, pilvo skausmais (įvairios lokalizacijos). Tokie skausmai dažniausiai būna priepuolinio pobūdžio, ligonis skundžiasi apsunkintu dujų išėjimu, vėlesnėse stadijose jam išsivysto net pykinimas ar vėmimas.

Kaip vienas iš tokio susirgimo, tai yra funkcinio storosios žarnos padidėjimo dėl užkietėjusių vidurių, diagnozavimo požymių, medicininėje literatūroje yra nurodomas kartu atsirandantis ir storosios žarnos pailgėjimas, kuris išsivysto ilgą laiką storojoje žarnoje kaupiantis išmatoms.

Nieko panašaus aptariamu atveju mergaitei nebuvo diagnozuota. Atliekant ikiteisminį tyrimą, visiškai nebuvo aiškinamasi ir tai, kodėl iki tam tikro laiko sveikai, jaunai, jokių nusiskundimų neturėjusiai mergaitei pradeda atsirasti gan dažnas šlapimo pūslės uždegimas, kurio priežastis, kaip nurodyta medicininiuose dokumentuose, yra „E coli“ bakterija – medicinoje vadinama žarnyno arba išmatų bakterija. Niekam ikiteisminio tyrimo metu net nekilo klausimas: kaip nurodyta bakterija galėjo patekti į mažametės mergaitės pūslę, jeigu ji turėtų būti žarnyne, o vėliau pasišalinti iš jo kartu su išmatomis?..

Vertinant ikiteisminiam tyrimui pateiktus mergaitės medicininius dokumentus, akivaizdu, kad pasitvirtinus nurodytai diagnozei, jog mergaitės storoji žarna išsiplėtė nuo vidurių užkietėjimo, tai po gydymo, skirto KMUK, nurodytas sveikatos sutrikimas turėjo išnykti. Tačiau mergaitės tėvas D. Naruševičius apklausoje nurodo, kad po nurodyto gydymo niekas nepasikeitė. Mergaitė ir toliau nelaiko išmatų, tačiau į šias aplinkybes visiškai neatsižvelgta. Be abejo, tai kelia pagrįstų abejonių, ar mergaitei nustatyta diagnozė yra teisinga.

Kokia mergaitės sveikatos būklė yra šiandien, apskritai nežinoma. Mergaitės globa patikėta daugybę kartų teistam tėvui, suteikus galimybę kuo skubiau ją išgabenti į užsienį!.. Nors L. Stankūnaitė buvo kreipusis į Vaiko teisių apsaugos tarnybą, kad ši mergaitė galėtų pasimatyti su savo pussesere, mano brolio dukrele, tačiau, man davus sutikimą, jos į pasimatymą niekas neatvežė. Nuo 2009 m. spalio 5 d. nė Rita, nei L. Stankūnaitės tėvai neatvyko pasimatyti su mano brolio dukrele.

Visos šios aplinkybės leidžia teigti: išvadą apie tai, jog ši mergaitė nebuvo seksualiai prievartaujama, prokuroras B. Maculevičius padarė vadovaudamasis mažametės nukentėjusiosios vienintelės apklausos metu, dalyvaujant jos motinai (kuri galimai bendrininkavo seksualiai išnaudojant savo dukrą), gautais parodymais. Taip pat po devynių mėnesių nuo galimos nusikalstamos veikos pabaigos surašyta ir teismo medicinos eksperto išvada, kurios surašymui mergaitę taip pat atvežė jos motina V. Naruševičienė, ir kurioje teigiama, kad mergaitės mergystės plėvė nepažeista bei nėra duomenų apie jos patirtą seksualinę prievartą. Nors praėjus tokiam laiko tarpui nuo seksualinės prievartos pabaigos, jeigu tai buvo daroma santykiaujant per analinę angą, tokios veikos požymių nėra galimybės nustatyti!..

Noriu pasakyti, kad Drąsiaus dukrelė yra mylima, apsaugota nuo prievartos ir iš-naudojimo. O ar kita mergaite kas nors rūpinasi? Kur ji yra? Ir apskritai, ar ji gyva?

Jono Furmanavičiaus pėdsakai pedofilijos istorijoje

Nutarime prokuroras B. Maculevičius teigia, jog ikiteisminio tyrimo metu nebuvo gauta jokių įrodymų, patvirtinančių L. Stankūnaitės, V. Naruševičienės, A. Ūso ir J. Furmanavičiaus tarpusavio ryšius. Be to, prokuroro nuomone, ikiteisminio tyrimo metu buvo gauta duomenų. esą J. Furmanavičius su nurodyta nusikalstama veika buvo siejamas dirbtinai. Tai, mano įsitikinimu, ne tik neatitinka ikiteisminio tyrimo medžiagos, bet yra ir visiškai nelogiška išvada.

Norint nustatyti galimų įtariamuiu tarpusavio ryšius arba juos paneigti iki-teisminio tyrimo metu, būtina atlikti nors elementarius ikiteisminio tyrimo veiksmus. kuriu metu tokie duomenys galėtu būti gauti. Akivaizdu, kad atliekant ši iki- teismini tyrimą to piktybiškai nebuvo padaryta!..

Susipažinus su teismine baudžiamųjų bylų praktika, akivaizdu, kad net nepilnamečiai asmenys, ketinantys daryti ar darantys nusikalstamas veikas, keičia mobilaus ryšio telefonų (MRT) naudojamas SIM korteles, siekiant apsunkinti galimybę nustatyti jų tarpusavio ryšius, o taip pat išaiškinti padarytas nusikalstamas veikas.

Šioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad nusikalstamas veikas prieš mažamečius galėjo padalyti asmenys, puikiai susipažinę ne tik su LR BPK normomis, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo teismine praktika, bet ir su operatyvinės veiklos metodais. Todėl yra pagrindo manyti, kad bendraudami tarpusavyje, jie galėjo keisti MRT naudojamas SIM korteles, tarpusavio ryšiams pasirinkdami išankstinio apmokėjimo SIM korteles (Omnitel „Extra“, Bitė GSM „Labas“ ir t.t.).

Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog įtariamasis A. Ūsas naudojosi MRT, kurių abonentiniai numeriai : 8-676-10800, 8-610-20800, 8-676-10801. 8-676-10808; L. Stankūnaitė – 8-605-48548, 8-620-40485, 8-685-85988, 8-657-77722. 8-674-36685; V. Naruševičienė – 8-657-77787; J. Furmanavičius – 8-687-17561, 8-652-00208, 8-681-92589, 8-618-20941, 8-652-79003, 8-620-54698, 8-655-62104. 8-685-25022,8-687-70002, 8-687-70000, 8-685-25022.

Facebook komentarai
});}(jQuery));