skip to Main Content
sauliaus-skvernelio-prasys-palikti-posta

 

Mergaitės gynėjų bylos klastojimo chronologija

Šiaulių apygardos teismo teisėjas Jurgaitis, nuteisęs prievartautos mergaitės gynėjus Garliavoje, kažkaip nepastebėjo ir niekaip nevertino prokuratūros klastočių 

Pvz. vienas teisiamųjų Gintaras Banaitis, kuris tariamai sekė antstolę Vaicekavičienę, paklausė bylos tyrėjos Gecevičienės, kokiu būdu antstolė Vaicekauskienė 2012-04-20 atpažino Banaitį iš nuotraukos, kuri buvo padaryta po metų – t.y. 2013-03-04.

Gintaras Banaitis tyrėjai uždavė tokį klausimą:

„Sugrįžkime prie Gintaro Banaičio atpažinimo. Vaicekauskienė atpažino G.Banaitį 2012-04-20 iš nuotraukos pagamintos VRM migracijos tarnybos 2013-03-04. Apie tai liudija nes 2016-04-04 paskirta užduotis nr.40-U-631-(14.16) atlikti portreto tyrimą.2016-04-13 specialisto išvadoje nr.140-(1658)-IS1-2126,nurodyta,kad nuotraukos, esančios 2012-04-20 asmens atpažinti parodymo protokole ir 2013-3-04 Gintaro Banaičio prašyme Nr.20-AP3—8726 išduoti pasą yra atspausdinti iš to paties pirminio šaltinio (čia ikteisminio tyrimo 01-1-09918-16 medžiaga). Tai dokumentinis įrodymas.

  Kaip galėjote daryti atpažinimą iš nuotraukos kuri dar bus pagaminta po metų?“.

Į tai Gecevičienė atsakė, kad „neatsimena“.

 

…kovo dvidešimt septintąją Šiaulių apygardos teisme į apklausą atvyko bylos “autorė”buvusi vyr.tyrėja,o dabar matyt už “labai gerą”darbą “toje” byloje ir karjieroje pakylėta iki Kauno AVPK sunkių nusikaltimų valdybos trečiojo skyriaus viršininkės pareigų, Audronė Gecevičienė.

   Tuo metu kaltinamasis G.Banaitis teismui priminė,kad pereitame posėdyje buvo nutarta skaityti jau mirusio liudininko Juozo Leščiukaičio parodymus nes iš jų gali kilti klausimų A.Gecevičienei,kas ir buvo atlikta.

  Skaitant J.Leščiukaičio parodymus(jau publikuoti) paaiškėjo,jog jis pats su kažkokiais asmenimis rinko informaciją apie advokatą Aidą Venckų ir teisėją Neringą Venckienę,paaiškino kokio asmens prašymu tai darė ir pasakė ką ruošėsi daryti toliau.

   Šią informaciją J.Leščiukaitis išklojo A.Gecevičienei,dalyvaujant kriminalinio biuro tyrėjui Vitkovskiui ir visur dalyvaujančiai Marijai Milinienei(?).

   Iš karto po to buvo pradėta A.Gecevičienės apklausa kuri prasidėjo prokurorės R.Poškienės klausimais sekančiu stiliumi:”ar teisėtai ir teisingai pravedėte kaltinamųjų apklausas,ar nedarėte spaudimo apklausiamiesiems,ar filmavote apklausas,ar jai ,kaip tyrėjai nebuvo spaudimo?

   Atsakymai gulė kaip iš natų.Atrodė,kad klausianti ir atsakanti, per naktį mokinosi kaip studentės prieš egzaminą kartu.Prokurorė net paprastus klausimus  skaitė iš užrašų. Matyt skaitė,kad “liudininkės”atsakymai labai “sustiprins”bylą kuri dabar tuščia kaip senas kibiras.

  A.Gecevičienė parodė,kad visi liudininkai kurie teisme parodė ,jog kaltinime išdėstytų parodymų atsisako dėl jų iškraipymo ir kad tai padarė pati A.Gecevičienė,jos gi nuomone buvo apklausti sutinkamai su įstatymu ir “geranoriškai”.Tą patį pasakė ir apie kaltinamųjų apklausas-“mandagiai,jautriai ir kultūringai”.

  Į teismo klausimą apie vaizdo įrašus apklausose,apie ką teigė visi apklaustieji,A.Gecevičienė paaiškino,kad jų nedarė,arba “beveik” nedarė,arba darė kada turėjo technines galimybes.Gaunasi,kad tų parodymų,kurių patikimumas būtų ginčytinas-vaizdo įrašai nebuvo daromi,bet užtat ikiteisminio tyrimo metu atliktų apklausų tikrumą,va čia ir dabar patvirtina A.Gecevičienė ,lyg būtų pati Motina Tereza.

  Toliau A.Gecevičienė pasipasakojo,kad ir tiriant šią bylą ir ryšium su šia byla,buvo “kažkieno”persekiota ir net “savaitę su septyniais vyrias gyveno”(suprask buvo saugoma).

    Šitoje vietoje pagalvojau : kaip turi gyventi,žmogus,juolab moteris,mama,kad ir kokį darbą bedirbtų,jeigu septyni vyrai namuose saugoti turi,o ir į apklausą atvažiavo su trijų vyrų apsauga?Ko taip reikia prisidirbti gyvenime?Pažįstu daugybę kriminalinės policijos veteranų,žinau daugelio gyvenimus ir tarnybą,bet tokių įstorijų negirdėjau.Kažkoks Palermas pereito amžiaus viduryje.Kas tai ,susireikšminimas,dūmų pūtimas teismui pasakojant įstorijas apie lietuvos kriminalinės policijos “pažibą”,kasdien naktimis sūpuojančią ne vaikelį,bet šautuvėlį ir prie širdies bespaudžiančią baudžiamąjį kodeksą,kartu su procesiniu?.Cirkas be pinigų nepilnamečių kolonijos kontingentui…Viena aišku,kad su bylos realizacija vienos bėdos ir abejonės jeigu “autorė”tokią”trydą”varo.

 

 

 

   Toliau-dar gražiau.Kaltinamosios R.Baltuškienės gynėjas advokatas D.Svirinavičius paklausė A.Gecevičienės ,kaip ši būdama pareigūne reagavo į J.Leščiukaičio pranešimą apie jo daromus nusikaltimus.Čia Gecevičienė “praskydo”.Pradėjo kažką nerišlaus pasakoti,kad “vėliau,kažkokie prokurorai,lyg Sabaitis tais klausimais užsiėmė”.Lyg tai jos neliestų kaip pareigūnės t.y.tuoj pat suforminti,kaip pranešimą apie nusikaltimą,informuoti prokurorą,informuoti galimai nukentėjusius asmenis t.y.Venckus,priimti iš jų pareiškimus,pradėti ikiteisminį tyrimą ir išskirti jį iš bylos suteikiant jam numerį. Bet tai būtų jau kita byla ,kurios Kauno pedofilinių detektyvų žvaigždei matyt,nereikia.

O tai kaip palicijos devizas apie teisingumą?Besiteisindama,kad nieko nedarė ,A.Gecevičienė dar pridėjo ,jog pagal 167 str.ikiteisminis tyrimas pradedamas nukentėjusiam pareiškus apie tai.Klausimas -kaip Venckai galėjo pareikšti apie tai, jeigu tai nuo jų nuslėpta buvo,o pagal jau publikuotus ir dar neskelbtus telefonionius pokalbius – Leščiukaitis tapo Milinienės parankiniu renkant duomenis apie kitus asmenis ir visą tai vyko aiškiai žinant A.Gecevičienei.

   Čia gal prokuratūra galėtų įžiūrėti tarnybos pareigų neatlikimą? Kažin ar pati įžiūrės?Tur būt ilgai akinius trins..riebaluotom rankomis…

     …toliau klausimus A.Gecevičienei uždavinėjo kaltinamasis G.Banaitis

    G.B.-kodėl lygiai du metus niekas nekvietė apklausai ir iškvietus į policiją iš karto buvo pateiktas pranešimas apie įtarimus.Nelogiška-tyrėjas turi išsiaiškinti įvykio aplinkybes,užduoti klausimus,gauti atsakymus ir daryti išvadas ar patraukti asmenį įtariamuoju.

  A.G. Tokia buvo pasirinkta tyrimo taktika,nes buvo surinkta pakankamai įrodymų.

  (įrodymai tai nieko nesakantys telefoniniai pokalbiai su žmona ir vieno “liudininko”parodymai ,kurių teisme šis atsisakė?)

   G.B.Kodėl prie tokios taktikos tyrėja nadarė kratos G.B.gyvenamojoje vietoje ieškant kokių nors įrašų ar foto medžiagos apie ką užsiminta bylos kaltinimo medžiagoje.

  A.G.Nebuvo reikalo…

 (tai nėra reikalo ieškoti įrodymų elementariu būdu,kada tai padaryti yra jos pareiga?O gal kada tiksliai žinai ,kad nieko nėra,taip paprasčiau suklastoti liudininkų parodymus apie ką jie ir sakė teisme)

  G.B.Kodėl policijos patrulis Banaičiui neturėjo pretenzijų,o kai jau davė parodymus pas tyrėją tai pareiškė,kad “tada matė jog Banaitis sekė anstolės kontorą”.Gal tik pas Gecevičienę patrulis “sužinojo”ką ten Banaitis veikė?

     A.G.(supanikavusi teisėjui) Aš turiu atsakyti?

     Teismas: galite netsakyti.

    ???????????????????

 

  G.B.Kaip aš sužinojau,kad anstolė Vaicekauskienė yra saugoma policijos,o Stankūnaitės privatus gyvenimas įslaptintas?

  A.G.Iš viešos erdvės iš feisbuko,iš komentarų.

(įrodymai be komentarų,jeigu gyvenote Lietuvoje,tai automatiškai privalote žinotiką policija saugo ir kodėl)

   G.B.Koks gali būti privatus anstolės gyvenimas darbo vietoje kuri yra vieša,nes taip išdėstėte įtarimuose?

  A.G.Teismas ,ar galiu neatsakyti.

  Teismas: galite.

 G.B.  Sugrįžkime prie Gintaro Banaičio atpažinimo. Vaicekauskienė atpažino G.Banaitį 2012-04-20 iš nuotraukos pagamintos VRM migracijos tarnybos 2013-03-04.Apie tai liudija nes 2016-04-04 paskirta užduotis nr.40-U-631-(14.16)atlikti portreto tyrimą.2016-04-13 specialisto išvadoje nr.140-(1658)-IS1-2126,nurodyta,kad nuotraukos,esančios 2012-04-20 asmens atpažinti parodymo protokole ir 2013-3-04 Gintaro Banaičio prašyme Nr.20-AP3—8726 išduoti pasą yra atspausdinti iš to paties pirminio šaltinio(čia ikteisminio tyrimo 01-1-09918-16 medžiaga).Tai dokumentinis įrodymas.

  Kaip galėjote daryti atpažinimą iš nuotraukos kuri dar bus pagaminta po metų?

  A.G.Atpažinimas atliktas nežinau tiksliai kada, data nebuvo atspausdinta,o po to įrašiau kaip apklausos dieną.

   G.B.Taigi visas protokolas surašytas ranka.Negi tokį darbą dirbantis pareigūnas nesiorientuoja trijų metų bėgyje kokią datą rašo ranka?

   Toliau kaltinamajam Ščiglinskui pasidarė bloga ir jį išvežus medikams į ligoninę ,posėdyje padaryta pertrauka.

  Kol kas galiu pridėti,kad tai ko gero paneigs net mano super optimistinę prognozę įvertinta 10 proc.,kad prokurorė galėjo nežinoti apie A.Gecevičienės “triukus”.Prokuroras gi lygiagrečiai veda priežiūros bylą….ir datose turi gaudytis…

  

Garliavos byloje teisiamas Gintaras Banaitis : „Negaliu leisti policijai ir prokuratūrai ramiai dėlioti savo šlykštų falsifikatą teisme,volioti garbingus jautrius žmones purve“

 

 “…mes ne veršių banda,o jūs ne ganytojai”

 

Gintaras Banaitis

 

Perskaitęs gerb.Irenos Vasinauskaitės straipsnį “Kas Garliavos mergaitės gynėjus”sugrūdo”į organizuotą grupę pramasčiau,kad nepadarius savo įrašo posėdžio metu ,korespondentui tikrai sunku spėti stenografuoti ir dar susigaudyti kas kam ką sakė ir dėl ko.Todėl nusprendžiau nesislapstyti už redaktorių nugarų ir atsakyti į visus klausimus išdėstytus kaltinime ir net į tuos kurių prokuroras jau dabar nenori užduoti todėl,kad atsakymai demaskuotų bylos falsifikavimo chronologiją ir struktūrą.Paaiškinsiu smulkiau:yra visiškai legalus instrumentas kuriuo naudojantis galima,bet kokioje byloje priimti apkaltinamąjį nuosprendį tuo atveju kai kaltinimai net neatitinka LR BPK 219 str.3d.Užtenka apklausti kaltinamuosius iš pažiūros “lengvai”t.y.nesigilinant į smulkmenas,kiek galima siauriau kaltinimo apimtyje:esate kaltas-ne?

 

sauliaus skvernelio prasys palikti posta

 

Gerai ,apklausa baigta.Po to ramiai pramiegame “paskutinį”kaltinamųjų žodį ir priimame nutartį,kad “kadangi kaltinamasis nepateikė savo nekaltumo įrodymų ,o jo parodymai vertintini kritiškai kaip gynybos pozicija teismas remiasi ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga ir todėl Lietuvos Respulikos vardu….” Be to bylą nagrinėjanti kolegija yra nustačiusi sekančią tvarką:teismas remiasi policijos padarytais telefonų pokalbių išklotinių protokolais ir tik kaltinamiesiems pareiškus,kad jie neatitinka įrašo turinio – tada bus pokalbiai praklausomi.Bet savo apklausos metu aš pastebėjau,kad teismas naudojasi ne protokolais ,kas kaip ne kaip panašu į dokumentą,bet tų protokolų santraukomis specialiai policijos tyrėjos sudėti ir prijungti prie bylos bet tai yra ne dokumentas ,o trečiojo asmens pasakojimas nuo savęs (tyrėjo) su savo situacijos vertinimu ir su savo išvadomis.Nemanau ,kad toks telefoninius pokalbius apibendrinantys “kūriniai”gali būti kaip pagrindas pagal jį formuluoti kaltinimus,kas beje ir buvo padaryta.

 

Aš studijuodamas bylą ne iš karto radau kaltinimo kliedesius pagrindžiantį dokumentą,o dabar schema aiški: tyrėjas surašo ką mano pats apie jo paties surinktą medžiagą,toliau prokuroras daro kopy-paste veiksmą ir gimsta kaltinamasis aktas,o mums tik belieka laukti kada teismas “vertins” tuos pačius “kopy –paste”pagal Lietuvoje vyraujantį laisvą įrodymų vertinimo būdą. Tai jau sukelia pojūčius kuriuos matomai jaučia veršiukų banda ,ramiai stumiama po vieną į skerdyklą ir todėl va ką aš nusprendžiau : Aš Gintaras Banaitis,Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris nuo 1990-03-27 ,1991 m.gynęs Aukščiausiają Tarybą ir už tai apdovanotas sausio 13 medaliu, dar ir būdamas šviesios atminties 1918 m.savanorių Jurgio Banaičio ir Mykolo Bagušio anūku,represuotų tarybų valdžios , negaliu leisti policijai ir prokuratūrai ramiai dėlioti savo šlykštų falsifikatą teisme,volioti garbingus jautrius žmones purve ir dar apšaukiant juos ,o kartu ir mane valstybinės santvarkos griovėjais ir todėl nuo šiol garsinsiu visas bylos aplinkybes,kad bylos klastotojai matytų savo klestėjimo pabaigos pradžią ir nesijaustų “patogiai”,bei patys galėtų pasiskaičiuoti savo “kadensijas”.Taip pat tai turi žinoti ir Lietuvos žmonės , politikai ir kitos masinės informacijos priemonės,nors kol kas tik “laisvas laikraštis” ir “tiesos.lt” išdrįsta kalbėti tiesą ,o kiti geriausiu atveju “stovi po medžiu.”

 

Taigi grižkime į paskutinio straipsnio apie mano apklausą: …apklausoje priminiau teismui,kad policijos vyr.patrulis Darius Brundza buvo paklaustas jo apklausoje : kodėl vadinamoje įvykio vietoje nesiaiškino, ką aš čia veikiu ir kodėl teisme ir ikiteisminiame tyrime teigdamas jog mano,kad aš Nemuno gatvėje sekiau anstolės kontorą,tuomet neispėjo piliečio apie nederamą jo elgesį ar kokį kitą teisėtvarkos pažeidimą?D.Brundza atsakė,kad aš nieko neteisėto nedariau. Tada klausimas pagal straipsnio pavadinimą : kas ir kada vyr.patrulį D.Brundzą informavo apie G.Banaičio nusikalstamą veiklą?Gal tyrėja A.Gecevičienė? …kaltinimas suformuotas nesilaikant LR BPK 219 str.3d.ir todėl jame vyrauja policijos tyrėjos A.Gecevičienės teiginiai,perkopijuoti prokurorės R.Poškienės tokie kaip : “žinodamas,kad anstolė S.Vaicekauskienė yra saugoma policijos pareigūnų ,o Laimutės Stankūnaitės privatus gyvenimas yra islaptintas”…praktiškai stabdo konstitucijos galiojimą ten kur šios veikėjos randasi ir dar kažkokiame plote kurį matyt vėliau koks nors teismas nustatys.Kontrolinis klausimas : koks gali būti “privatus anstolės S.Vaicekauskienės gyvenimas”viešoje vietoje už durų ant kurių kabo lenta skelbianti ,jog čia yra anstolės darbo vieta.Kokia jos ten buvimo paslaptis ar asmeninių duomenų diskretiškumas?Ten ką,erotinis masažas daromas ar šiaip gal kokios orgijos vyksta? …kodėl kaltinimai pateikti už “veikas” 2012-03-29 tik tris kartus t.y.17.15, 17.30 ir 18.30 val.kai bent policijos tarnybiniame pranešime b.t.23 , 60psl.nuo 2013-02-07 (pasirodo tik po metų pradėjo domėtis mano prijungimo prie bylos galimybėmis) nurodyta ,kad aš neišvažiuodamas iš kvartalo buvau ten nuo 17.26 iki 20.59.

 

Klausimas kodėl nepateikta daugiau kaltinimo epizodų nes aš net pats neneigiu ,kad tame kvartale buvau ir daviau parodymus ką veikiau,bet tai yra surišta su mano kaip žmogaus teisėmis t.y.laisvai judėti viešoje erdvėje,užsiimti savo privačiais reikalais savo nuosavame pastate,užduoti klausimus pareigūnams dėl jų veiksmų ,gauti atsakymus(deja jie savo veiksmų nekomentavo ir dar piktinosi dėl mano paklausimų) ir skūsti jų veiksmus(deja ko nepadariau nes buvę bendradarbiai atkalbėjo). …kodėl kaltinimas kliedi apie mano “persekiotą” Stankūnaitės apsaugininkų automobilį,bei “vėliau persekiotą” anstolės automobilį ir liudijimus apie “atsiplėšimą” nuo manęs,kai byloje patys bylos “kūrėjai”laiko įdėję į bylą tą patį raportą su priedais liudijančiais ,kad aš iš senamiesčio nebuvau išvažiavęs nurodytų epizodų metu ir vėliau iki 21val. Aš jau nekalbu apie tai ,kad kas jau kas ,o prokurorė gerai žino kokiu greičiu galima”lenktyniauti “Kauno senamiestyje nuo 17 iki 18.30 val.vienpusio eismo Nemuno gt.ir toliau pagal leistiną judėjimą Birštono gt.t.y.pėstieji lenkia automobilių kamščius. ….dar vienas “deimantukas”kaltinimų kolje : visais tos dienos inkriminuojamais “nusikalstamais”epizodais aš atseit “informuoju savo sutuoktinę V.Banaitienę “žinodamas”,kad ji praneš Neringai Venckienei ir A.Skučienei ir kuri laukia mano žinių Klonio gt,.kada V.Banaitienė su trimis draugėmis sėdėjo kavinėje ir šventė savo gimtadienį.(kažkodėl policija aplaidžiai šioje vietoje neidėjo į bylą V.Banaitienės telefono pozicionavimo Klonio gt.nes matomai tokio dokumento neturi.O tokio dokumento ir nereikėjo nes :

 

…..A.Gecevičienė 2014-03-20 apklausė Sigitą Martinavičių kuris tuo metu kaip ir davė tokius parodymus t.y. po dviejų metų,kad yra toks ryšys Venckienė liepė-nurodė,Banaitis vykdė ir sekė bei pranešė apie rezultatus sutuoktinei Banaitienei ,o ši viską perdavė Venckienei ir Skučienei.Bet melo kojos trumpos -2017-03-20 S.Martinavičius po priesaika išsižadėjo savo teiginių ir dar papildomai paliudijo,kad mane tik kartą ar kelis yra matęs. …..tada kaltinimas vistiek tvirtina ,kad Banaitis sekė Vaicekauskienę nes turi omenyje Banaičio atpažinimą iš nuotraukos,o Banaitis preventyviai pagarsiną faktą apie tai ,kad Vaicekauskienė atpažino G.Banaitį 2012-04-20 iš nuotraukos pagamintos VRM migracijos tarnybos 2013-03-05, o ją atsisiuntė 2014-05-15(yra VRM pažyma) kaip tik prieš pat surašant įtarimus datuotus 2014-05-16.Grynas dokumento klastojimas ir dar piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi? Aišku atpažinimą vykdė A.Gecevičienė nedalyvaujant kviestiniams,nors atpažinimas pravestas dienos metu(matomai liudininkai čia nepageidautini). Gaunasi ,kad atpažinimą galėjo daryti tik po to kai gavo mano duomenis t.y.2014-05-15. ….kodėl po dviejų metų t.y.2014-03-03 anstolė Vaicekauskienė pradėjo teigti ,kad aš ją sekiau dar ir 2012-04-25 ir 26 dienomis nurodydama automobilį Tojota nr.430,kada iš tų pačių telefono pasiklausymų aišku ,kad aš tada važiavau su Ssanngjong automobiliu ir aišku kitu numeriu. …..daugiau “atpažinimų”A.Gecevičienė nedarė nors liudininkų tai dienai buvo apstu.Tai keletas jos biuro darbuotojų,keli saugoję policininkai,Stankūnaitė,jos apsauginiai.Matyt nedriso taip praplatinti asmenų žinančių apie klastojimą,ratą. Tiesa žurnalistas N.Povilaitis Banaitį salėje “atpažino”,bet tai po dešimties straipsnių Lietuvos Ryte prieš tai ir su “foto sesija”jo parodymai daugiau negu abejotini juo lab ,kad Povilaitis savo laiku buvo išreiškęs norą patapti nukentėjusiuoju(nes buvo išsigandęs)ir dėl to atidavė policijos departamentui visas nuotraukas iš Klonio gatvės,bet deja matyt tyrėjai jį apgavo. …..klausimas kaltintojui : kodėl 2012-03-29 anstolės S.Vaicekauskienės ofise Nemuno 25 Kaune dėl mano menamo stovėjimo gatvėje nukentėjo tik Stankūnaitė ir Vaicekauskienė kai tokius pat jausmus kaip “sukaustė baimė ir apėmė panika”patyrė anot parodymų ir kiti ofise buvę asmenys.? …..klausimas: ką matė nukentėjusieji ir pageidavę jais tapti kai tuometiniuose parodymuose teigė matę asmenį vidutinio kūno sudėjimo ir kada G.Banaitis teisme demonstruoja savo drabužių dydžių užrašus ,o tai xxxl arba 64 dydis.? ….kodėl niekas mane neklausia apie kitus policijos nustatytus skambučius tą dieną iš mano telefono išskyrus mano žmonai.Tokie skambučiai buvo žinomam advokatui,kriminalinės policijos vyriausiajam tyrėjui,Kauno miesto apylinkės prokurorui ir Specialiųjų Tyrimų Tarnybos Kauno valdybos viršininkui.Atsakau aš skambinau mano pažistamiems įvairių teisėsaugos struktųrų darbuotojams nes buvau pasipiktines policijos patruliu veiksmais nes jie man atsisakė paaiškinti mano sulaikymo motyvus.Taip gavosi,kad tuo metu niekas to neįvertino tinkamai nes jeigų būčiau kreipesis dėl neteisėtų policijos veiksmų tada,dabar neturėčiau bylos.(išvada- pakalbėjai su policininku-rašyk skundą nes jis galimai ruošia tau teisinį persekiojimą.) …..tiesa dar reikės užklausti teismo kokiu pagrindu viešoji policija saugojo pačią anstolę S.Vaicekauskienę,nes tai patruliavimo taisyklėse nenumatyta ar tai nebuvo igaliojimų viršijimas iš Kauno AVPK pusės ir ar iš tikrųjų “asmeninis Stankūnaitės gyvenimas”buvo islaptintas ir ji buvo teisėtai saugojama? Atspėkit- atsakymą gausim? Štai ir viskas tik pagal 2012-03-29 dienos kaltinimus.

 

 

….jei iš neteisybės daroma teisė kyla būtinybė pasipriešinti..

 

 

..tesiu savo “atgailą” toliau ir todėl pratesiu policijos tyrėjos A.Gecevičienės surašyto scenarijaus komentarą:

YLOm+9+mSmQAAAABJRU5ErkJggg==

Iš šito šlamšto skyrelio tyrėja nesugebėjo išlaužti kaltinimo,  nes matyt būtų aiškiai per “riebu” Bet kam tada paruošti santrauką apie mano pokalbius su žmona? Kam kokia nauda iš to, jei tai nesudaro pagrindo kaltinimui? Pritrūko kriminalinio talento? Ne, štai čia ir ryškėja tyrėjos klasta, kad “paruošta teismo akių apdrabstymui sekanti šūdo porcija, jeigu jie nieko prieš neturės.

 

Bet jie nieko prieš neturi paslaugiai mentinei rašliavai nes net kelis klausimus iš to suformulavo kaip ,kad kodėl sekiau Vaicekauskienę ir ko važinėjau prie Madalovo darbovietės. Klausimai gal būtų logiški jei teismas sulygintu mentinę rašliavą su pokalbių protokolais kur nėra nė žodžio kaip”Vaicekauskienė,milinis,ibenskienė,madalovas”.Tai yra dokumentinis ,o ne mentinis faktas.

 

   Toliau santraukoje bandoma sužaisti teisėjų solidarumo jausmais nurodant ,kad Banaičiai privačiame pokalbyje šmeižia Furmonavičių. Tai sakyčiau čia gal ne septyniasdešimtųjų pietų amerika su savo “mirties eskadronais”? Aš savo žmonai privačiame pokalbyje galiu reikšti savo privačią nuomonę apie ką noriu,kiek noriu ir kada noriu.Aš tik ižiūriu nežmoniškai- šunišką norą įkasti,bet šioje vietoje rytuose sakoma : “šunys loja ,o karavanas eina vis tiek”.

 

  Tiesa policijos “pinkertonai – analitikai-kūrėjai” savo kūrinyje įvardino,kad Vaicekauskienė koduojama –“kriugeriu”, o Skvernelis – “švarkeliu”.Bet čia jų išmąstymas.Teisybės dėlei aš susilaikysiu nuo savo komentaro, bet policininkai turėtų kažkaip išaiškinti kokiu pagrindu savo bosą taip vadino ir svarbiausia – ką aš bendro turiu su tokiu “kodavimu”,nes vėl gi privačiame pokalbyje su žmona aš tokių išaiškinimų nedarau,o tai belieka tik policijos kūryba ir gera tema rinkimams.

  Arba dar: skundžiamu pataikaujančiu tonu nurodo ,kad kažkokį pūrą vadinu pyderu.Tai gerai ,kad klausimo negavau dėl to,nes pakomentuočiau,kad reiktu surinkti visus pūrus (tik nežinau tai pavardė ar pravardė) ir jų paklausti ar jie yra pyderai ir ar tai konkrečiai apie juos ir ar iš to kyla koks nors kaltinimas….

  

…deja mano baterijos nusėdo…visus sveikinu su kovo 11 valstybės atgavimu ir dėl visa ko atminkite :

  jei kartais jūs dar nesate teistas- tai dar ne patvirtinimas apie Jūsų nepriekaištingą   reputaciją-tai šiandieninės policijos darbo trūkumas….

 

…seka tęsinys…vis tiek seka….ir seks….

 

 

 

Prokuratūra ir policija žino, kas ir kodėl nužudė Vaidą Milinį, tačiau tai nuslėpė, o šiuo nusikaltimu apkaltino „Drąsos kelią“

 

 

 

 

Nagrinėjant Šiauliųose Garliavos mergaitės gynėjų bylą, paaiškėjo, kad Policijos departamentas turi telefoninių pokalbių garso įrašus, iš kurių aiškėja, kad buvusio Kauno apygardos teismo pirmininko Alberto Milinio įsūnis Vaidas Milinis buvo nužudytas todėl, kad galimai paėmė pinigus iš nusikaltėlių, kad pakalbėtų su savo tėvu teisėju, ir pastarasis numarintų bylą.

 

Negana to, aiškėja, kad net įtariamas Vaido Milinio žudikas buvo sulaikytas net 2014 m. sausio mėn., tačiau kažkodėl jokie įtarimai jam nebuvo pareikšti, o policija ir prokuratūra sugalvojo suklastoti įrodymus, ir dėl šio nusikaltimo apkaltinti „Drąsos kelio“ partijos narius. 

 

„Jis (Vaidas Milinis – aut. Pastaba) pažadėjęs su tėvu pašnekėt paėmė pinigus, supranti, kad padarytų kažką tiems žulikams. Tas tėvas nepadarė. Tai va, – pokalbio metu kalba buvęs Kauno rajono policijos vyriausias komisaras Juozas Leščiukaitis, – jos tą sūnų nužudė dėl tėvo nusikalstamos veiklos“. 

 

J.Leščiukaičio pašnekovė „Albinutė“ atsako : „..aš šito labai neapkenčiu. Jeigu žmogus kaltas, tai tegul jis ir atsako, o ne jo vaikai“.

 

Beje, nors komisaras J.Leščiukaitis buvo pasamdytas Milinienės rinkti informaciją, tačiau buvo itin prastos nuomonės apie savo užsakovę.

 

Nes net policijos įrašytuose pokalbiuose komisaras J.Leščiukaitis sako : „o jinai matai, ne ji viena sugalvojo (matyt, kad eina kalba apie V.Milinio motiną Mariją Milinienę). Jinai sugalvojo visą šitą nužudymą pakišti po Venckiene, supranti, kad čia pedofilai nužudė“.

 

Kauno policijos ypatingai sunkių nusikaltimų nusikaltimų tyrimų skyriaus vyr. tyrėja A.Gecevičienė (kuri tyrė V.Milinio nužudymą) buvo gavusi teismo leidimą klausytis daugiau nei 20 žmonių telefoninių pokalbių. Dauguma jų priklausė „Drąsos kelio“ iniciatyvinei grupei, tačiau tarp tų, kurių buvo klausomasi, pateko ir jau minėtas ekskomisaras J.Leščiukaitis. 

 

Beje, iš tų pačių pokalbių išklotinių aiškėja, kad tas pats J.Leščiukaitis dažnai susitikinėjo su M.Miliniene, ir net vykdė jos parėdymus, t.y. rinko informaciją apie minėtus Garliavos įvykius. Dar įdomiau, kad net važiuodamas į susitikimus su M.Miliniene minėtas ekskomisaras prašydavo kolegų „dirželio“ (policijos tyrėjų žargonu taip vadinamas garso įrašymo įrenginys), kad galėtų įrašyti pokalbius su M.Milinene. Taip betirdamas šiuos įvykius, J.Leščiukaitis sužinojo ir tą faktą, kad policija jau buvo sulaikiusi įtariamą V.Milinio nužudymą, tačiau vėliau kažkoks gudrutis sugalvojo, kad šį nusikaltimą galima „užrašyti“ N.Venckienei ir „Drąsos keliui“.

 

Scan 1 scaled

 

Scan 2 1

 

 

 

 

Scan 3 1

Scan 4

 

Scan 5

 

 

Scan 6 1

 

Tačiau visą šitą laiką iki šiol policijos vadovai žino, kas ir kodėl nužudė V.Milinį, tačiau tai slepia. Kadangi apkaltinti nekaltų žmonių taip pat nepavyksta, nors ir buvo bandoma, tai tyrimas dėl šio nusikaltimo yra sustabdytas.

 

Beje, LL turimuose garso įrašuose net įrašyta, kad pinigai buvo paimti „dėl Tomo“.

 

Šiaulių apygardos teisme, kuriame nagrinėjama vadinama Garliavos pedofilijos byla – joje teisiami žmonės, bandę gelbėti prievartaujamą Drąsiaus Kedžio dukrą.

 

Dar įdomiau, kad tas pats komisaras Juozas Leščiukaitis prieš kelias savaites dėl nežinomų priežasčių mirė, kai gavo kvietimą atvykti liudyti į Šaiulių apygardos teismą liudyti Garliavos byloje.

 

 

 

 

 

Ką žinojo J.Leščiukaitis ?

 

 

 

LL šaltiniai nurodo, kad   Šiauliuose teisiamų “Garliavos patvorinių” proceso dalyvių rankose yra jų telefoninių pokalbių stenogramos. Bylos “kūrėjai” padarė jiems nedovanotiną klaidą ir nesunaikino tų telefoninių pokalbių, kurie konkrečiai šitos bylos neliečia.

 

Kaip žinia, pedofilijos byloje prokuratūra sunaikino net 11 tomų įtariamųjų pokalbių išklotinių – taip sunaikindama bet kokias galimybes išaiškinti šį nusikaltimą ateityje.

 

Tačiau tarp „patvorinių“ pokalbių yra kalbos apie ir  kitas garsias neišaiškintas bylas, tokias  kaip, pvz.,  Vaido Milinio nužudymas ar nusižudymas. 

 

 MilinisVDU

 

Nuotr. : VDU rektorate Vytauto Didžiojo universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su advokatų kontora „Milinis ir partneriai“. Sutartį pasirašė VDU rektorius prof. Juozas Augutis ir „Milinis ir partneriai“ seniūnas, advokatas, VDU lektorius dr. Albertas Milinis.

 

 

 

„J.Leščiukaitis, kalbėdamas su kitu asmeniu aiškiai sako ,kad Milinio įsūnio žudikas buvo sulaikytas labai greitai, bet Milinienė dėjo visas pastangas, kad neiškiltų sūnaus vardas, – pasakoja LL šaltiniai, – tuose pokalbiuose minima ,kad A.Milinis žino už kokias jo nuodėmes buvo nužudytas įsūnis.

 

Kitame pokalbyje J.Leščiukaitis išvardina keletą asmenų vardais ir pavardėmis iš buvusių policijos ir STT darbuotojų ir įvardija, kad jie instruktuodavo Drasių Kedį pedofilijos skandale. Tokia informacija turėtų būti tinkamai  patikrinta. Be to, Leščiukaitis nurodo asmenį, kuriam jis rinko informaciją apie teisėjo Jono Furmanavičiaus nužudymą. Įdomus jo pokalbis su asmeniu R, iš kurio galima suprasti, kad R yra asmuo,  kuriam Leščiukaitis pateikdavo informaciją apie jo pakalbius su Miliniene, juos įrašydamas aparatūra gauta iš to asmens R.

 

    Be to yra pokalbiai tarp M. Milinienės ir J. Leščiukaičio, kuriuose jie keičiasi informacija apie eilę konkrečių asmenų ir kažkam tą informaciją galimai naudojo, bet J. Leščiukaitis to jau nepasakys, tačiau ponia M. Milinienė visai guviai atrodo feisbuke ir matomai bus gynybos pakartotinai kviečiama apklausai. Aišku, bylą sukurpusi prokurorė Poškienė tam prieštaraus ,nes Leščiukaičio apklausai prieštaravo. 

 

Bet gali būti , kad “šuo loja ,o karavanas eina” – tuo labiau jog pats tas “šuo” ir tą “karavaną” išjudino. Ir šis karavanas matomai jau tikrai nevaldomas, kaip anksčiau, nes matosi jog nutrauktas pedofilų finansavimas – pedofilams dirbusioje žiniasklaidoje nebedirba  “juodieji komentatoriai”, – teigia šaltiniai. 

 

Toliau – tie kas “prisidėjo” prie šios bylos falsifikavimo, patapdami nukentėjusiais – dar tikisi šimtatūkstantinių kompensacijų tenkinant jų ieškinius, bet ir tas tikėjimas išblėsęs, nes niekas iš jų posėdžiuose nedalyvauja. 

 

„Pedofiliją palaikanti sisteminė žiniasklaida net nenuperka jokio straipsniuko apie šią bylą net iš tokios „tyrėjos“ A.Kuznecovaitės, kuriai prokuratūra nuolat teikdavo bylos medžiagą“, – stebisi šis žmogus.

 

„Pedofiliją palaikanti partija (Liberalų sąjūdis) pati finansinių machinacijų liūne, o tas susilaižęs žilius, kuri vardo negalima minėti,  rūpinasi savo prostata ir keičiasi pampersus dėl šlapimo nelaikymo, – pasakoja šis žmogus, – taigi, kiekvienam savo….ir savas likimas laukia pagal P.Globos 2005 pranašystę Lietuvai , kad “bus toks reiškinys kaip Lietuvos mergaitė ir kaip kiekvienas perleis per savo širdį tą istoriją, tai toks likimas jo ir lauks”. Na ir galvoji sau – viena “nukentėjusioji” nuo “sekimų” nelabai sėkminga advokatė numirė nuo vėžio, kitos mamai “dėl tos bylos labai blogai”, o vaikai terorizuojami bendraamžių buvo, trečia jau vėžį “apsilopiusi” , bet su psichika ne kas- maniakinė depresija, o viena “organizacinio komiteto” narė nešioja konkretų plaučių vėžininko snukį – net savotiškai gaila, nežino ar apsimeta….tiek to su tom karmom-visi TEN būsim. 

 

 

  ……ir šio pabaigai -desertas :  paskutiniame posėdyje vienas kaltinamasis pasakė teismui ,kad pateiks byloje esančius dokumentinius įrodymus ,kad byloje esantys kaltinimai pagrįsti suklastotais įrodymais. Taigi kuo toliau į mišką tuo daugiau…

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));