Galimybių pasas, o iš tikrųjų – segregacinis vergo pasas, pažeidžia šiuos Lietuvos bei tarptautinius teisės aktus ir principus

241627909 2694496934175976 1537777356999412331 n
Galimybių pasas, o iš tikrųjų – segregacinis vergo pasas, pažeidžia šiuos Lietuvos bei tarptautinius teisės aktus ir principus:
Primum non nocere (pirmiausia nepakenk) – Hipokratas.
Lietuvos Respublikos Konstitucija – 21 str. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.
Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas – 2.25 str. 1 d. Fizinis asmuo neliečiamas. Be paties asmens (o asmeniui esant neveiksniam – be jo atstovo pagal įstatymą) valios ir laisvo sutikimo su juo negali būti atliekami jokie moksliniai, medicinos bandymai ar tyrimai. Toks sutikimas turi būti išreikštas raštu.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. 26 str. Darbdavys negali diskriminuoti darbuotojo dėl jo sveikatos būklės, įsitikinimų, pažiūrų ar tikėjimo.
Niurnbergo kodeksas (1947) – principai išreiškė reikalavimą, kad asmuo išreikštų informuotą savanorišką sutikimą prieš prasidedant bandymui bei jam tęsiantis ir reikalavimą, kad būtų tinkamas laukiamas naudos ir žalos santykis.
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (1948) – 19 str. Kiekvienas turi teisę laisvai laikytis savo įsitikinimų ir juos reikšti; ši teisė apima laisvę nekliudomam turėti savo nuomonę ir ieškoti informacijos bei idėjų, jas gauti ir skleisti visokiomis priemonėmis ir nepaisant valstybės sienų.
Tarptautinis medicinos etikos kodeksas (1949) – 43 str. 2 dalis. Žmogus, kuris davė sutikimą dalyvauti eksperimente, turi nejausti moralinės prievartos, o dalyvauti savo valia.
Helsinkio deklaracija (1964) – 15 principas. Atsakomybė už pacientą visuomet tenka tik kvalifikuotiems medikams, t.y. niekuomet neatsako tyrime dalyvaujantis pacientas, net jeigu jis pats davė sutikimą.
Belmonto protokolas (1979) – pagarba asmeniui, geradarystė ir teisingumas.
Pagarba asmeniui – tai asmens traktavimas kaip savarankiško individo ir apsauga tų asmenų, kurie yra nepajėgūs patys spręsti. Šio principo būtina sąlyga – informuoto asmens sutikimas. Geradarystė – tai žalos mažinimas ir naudos didinimas atliekant biomedicininius tyrimus. Šio principo būtina sąlyga – tinkamas žalos ir naudos santykis. Teisingumas – tai nešališkumas dalijantis tyrimo nauda ir nepatogumais
Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija (1997) – 5 str. Kiekviena intervencija sveikatos srityje gali būti atliekama tik gavus atitinkamo asmens laisvai duotą ir informuotumu pagrįstą sutikimą. Šiam asmeniui iš anksto suteikiama atitinkama informacija apie intervencijos tikslą ir pobūdį, taip pat apie jo padarinius ir pavojus. Atitinkamas asmuo gali bet kada laisvai atšaukti savo sutikimą.
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo (2001) – Be kitų svarbių suvaržymų, klinikiniai tyrimai su nepilnamečiais gali būti atliekami tik tada, jei yra gautas tėvų sutikimas žinant visas pasekmes arba teisinio atstovo sutikimas; sutikime turi būti nurodyta numanoma nepilnamečio valia ir jis gali būti bet kuriuo metu nepadarant žalos nepilnamečiui atšauktas;
UNESCO Visuotinė deklaracija dėl bioetikos ir žmogaus teisių (2005) – 3 str. Žmogaus interesai ir gerovė turėtų būti svarbesni už išimtinius mokslo ar visuomenės interesus.
Europos tarybos parlamentinė asamblėjos nutarimas (2021). Privalo būti užtikrintas visuotinis žmonių informavimas ir švietimas, jog skiepijimas nėra privalomas ir kad niekas negali būti prievarta verčiamas to daryti prieš savo valią bei būti diskriminuojamas.
Facebook komentarai
});}(jQuery));