skip to Main Content
Mikulskis

 

Penktadienį FNTT pareigūnai Vilniaus centre iškratė savo darbuotojos Rasos Bernatonytės namus. Šią informaciją pavirtino FNTT atstovai, tačiau daugiau informacijos apie tai, kodėl krata atlikta ir kokiame ikiteisminiame tyrime, žadama pateikti kitą savaitę. Tuo tarpu penktadienį vykdant kratą prireikė policijos pareigūnų ir ugniagesių pagalbos. Kaip Lrytas.lt informavo nežinomu panoręs likti pranešėjas, daryti kratos FNTT darbuotojos Rasos Bernatonytės namuose Vilniuje, Konstitucijos pr., jos kolegos atvyko penktadienį iš ryto. Tačiau į namus pas savo darbuotoją iš karto patekti jie negalėjo, tad į pagalbą pasikvietė Vilniaus policijos patrulius.

Krata pas FNTT darbuotoją buvo atliekama kelias valandas, po pietų pareigūnai vis dar buvo savo kolegės bute. Tad kas nutiko ir kodėl FNTT pareigūnai apsilankė pas savo kolegę? FNTT atstovas spaudai Aleksandras Zubriakovas lrytas.lt iš karto po pietų sakė tik galintis patvirtinti, kad atliekami procesiniai veiksmai, tačiau daugiau negali nieko komentuoti. Tą patį tvirtino ir tarnybos vadovas Antonis Mikulskis. „Dabar anksti dar pasakoti. Daugiau informacijos pateiksime kitą savaitę“, – lrytas.lt sakė A.Mikulskis. Tačiau vėliau buvo nuspręsta visuomenei suteikti daugiau informacijos. A.Zubriakovas informavo, kad FNTT pareigūnai Vilniuje atliko kratas ikiteisminiuose tyrimuose dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos paslapties pagrobimo. „Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad tarnybos tyrėja, galimai piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, neteisėtai rinko duomenis, kurie sudaro tarnybos paslaptį bei ikiteisminio tyrimo duomenis ir kitą tarnybos informaciją, kuria disponuoti pagal einamas pareigas ji neturėjo teisės. Siekiant užkirsti kelią tarnybinės informacijos perdavimui tretiesiems asmenimis bei nepakenkti ikiteisminių tyrimų sėkmei, Vilniaus mieste šiandien buvo atliktos kratos ir kiti procesiniai veiksmai“, – sakė A.Zubriakovas.

 

 Signatas Zigmas Vaišvila ne kartą kreipėsi į premjerą Skvernelį, ragindamas jį nušalinti FNTT vadovą Mikulskį dėl to, kad pastarasis neva sąmoningai bandė nuslėpti sunkius nusikaltimus.

„Pateikiu informaciją apie neteisėtą ir piktnaudžiaujant pareigomis FNTT prie LR VRM vadovų atvirai vykdomą kišimąsi į ikiteismino tyrimo Nr.10-9-00139-12 eigą, sąmoningai pažeidžiant BPK reikalavimus dėl tyrimo nepriklausomumo ir draudžiant FNTT VAV NVTS vyr. tyrėjai Rasai Bernatonytei vykdyti Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro Mindaugo Greičiaus nurodymus dėl šio ikiteisminio tyrimo plano vykdymo, – prieš metus teigė Z.Vaišvila, – 2018-02-09 Generalinės prokuratūros prokurorės J. Kančauskienės nutarimu, be kitų tyrime atliktinų veiksmų, nurodyta išsiaiškinti, kas Vokietijoje iš banko paėmė UAB „Skomė“ direktoriaus Juozo Matonio iššvaistytas lėšas – 162911,26 EUR. Šiuos veiksmus atlikti ikiteisminio tyrimo įstaigai pavedė ir prokurorai A. Abromaitienė, M. Greičius. Pagal tyrimo planą tam išsiaiškinti numatyta kreiptis į Lietuvos banką.

Tyrime nustatytos Juozo Matonio sąsajos su Vokietijos verslo partneriais, kas sudaro realias prielaidas tam, kad Vokietijoje būtent šie asmenys galėjo pasisavinti šias lėšas, panaudojant banko čekį 1`788`961,03 HK$ sumai. Šias lėšas (162911,26 EUR), pagal 2017-03-15 LTEC eksperizės akto duomenis, suklastotų dokumentų pagrindu UAB „Skomė“ pervedė pašalinei įmonei į Standard Chartered (Hong Kong) Limited banką.

 

2019-02-06 FNTT VAV NVTS vadovo E. Leškevičius rašytiniu nurodymu jo pavaldinei vyr. tyrėjai R. Bernatonytei raštu nurodyta nevykdyti prokurorų pavedimų, t.y. nesikreipti į Lietuvos banką, nurodyta vietoje šio tyrimo veiksmo paskirti FNTT ūkinės veiklos tyrimo specialisto ir Pinigų plovimo prevencijos valdybos darbuotojo konsultacijas.

FNTT vyr. tyrėja R. Bernatonytė, gavusi prokuroro M. Greičiaus, vadovaujančio šiam tyrimui, pakartotinį nurodymą vykdyti jo pavedimą, FNTT vadovų ir toliau yra verčiama tai nedaryti. To pasekoje Rasa Bernatonytė surašė 2019-02-13 tarnybinį pranešimą FNTT prie LR VRM direktoriui Antoni Mikulskiui, kuriame nurodė, kad tai ji daryti privalo dėl trijų prokurorų – Generalinės prokuratūros prokurorės J. Kančauskienės, Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorų A. Abromaitienės ir M. Greičiaus – rašytinių nurodymų.

Antoni Mikulskio 2019-02-14 elektroninė rezoliucija jo pavadinei vyr. tyrėjai Rasai Bernatonytei pagrįstai vertintina kaip tolimesnis kišimasis į šį ikiteisminį tyrimą, naudojantis tarnybine padėtimi ir siekiant, kad nebūtų vykdomas trijų prokurorų nurodymas, o būtų vykdomas FNTT vadovų nurodymas vyr. tyrėjai R. Bernatonytei. Tai, kad net FNTT direktorius kišasi į šį ikiteisminį tyrimą, o po mano 2019-02-13 prašymo pateikimo manęs kontroliuoti į kabinetą, kuriame kompiuteryje man buvo sudaryta galimybė susipažinti su dalimi J. Matonio įvykdytų UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ mokėjimų, 2019-02-13 d. atvyko FNTT Vilniaus apygardos valdybos viršininkas Dainius Baršauskas, patvirtina, jog FNTT vadovai yra beatodairiškai suinteresuoti veikti Juozo Matonio ir kitų jo galimai nusikalstamų veikų bendrininkų naudai, neleidžia jų pavaldinei R. Bernatonytei vykdyti prokororų pavedimus.

Dėl šių rašytinių įrodymų gavimo esu kreipęsis į tyrimui vadovaujantį prokurorą.

Ikiteisminio tyrimo byloje Nr.10-9-00139-12 yra 2019-02-15 FNTT prie LR VRM Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko Viliaus Pečkaičio raštiškas patvirtinimas, kad ši valdyba negali suteikti šiam ikiteisminiam tyrimui reikiamos informacijos pagal FNTT vadovų nurodymus vyr. tyrėjai R. Bernatonytei. Ir tai suprantama, nes prokurorai turi surinkti konkrečius duomenis ir įrodymus, kas pasiėmė iš banko nurodytas lėšas, bet ne teoriškai konsultuotis, kaip plaunami pinigai.

To negali nežinoti ir nesuprasti kompetetingi FNTT vadovai, kurie net raštu ir net pakartotinai paties FNTT prie LR VRM direktoriaus A. Mikulskio rezoliucija jų pavaldinei vyr. tyrėjai R.  Bernatonytei nurodo nevykdyti prokurorų nurodymų, o nurodo vykdyti pavedimą konsultuojantis su kitais jų , t.y. FNTT pavaldiniais, kurie neturi galimybės tai padaryti.

 

 

Mikulskis

FNTT direktorius Antoni Mikulskis, gavęs Rasos Bernatonytės 2019-02-13 tarnybinį pranešimą, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais privalėjo ne tik pareikalauti iš E. Leškevičiaus pasiaiškinimo, bet ir nedelsiant jį atleisti iš užimamų pareigų ir pranešti prokurorui. Todėl Antoni Mikulskio veikloje yra ir akivaizdus neveikimas.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));