EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO UŽKULISIAI

Christian Nekvedavicius

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO UŽKULISIAI

Viskas Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau: EŽTT) vyksta labai slaptai, grubiai pažeidinėjant, tarp kitko, Konvencijos 6, 13 ir 14 straipsnius.

Kas mano, kad peticijos, atkelavusios į Strasburą iš Lietuvos, bus išversti į anglų kalbą – klysta, nes taip nėra, neva dėl to, kad EŽTT neturi pinigų. Nežiūrint to, vertimas į visiems teisėjams suprantamą anglų kalbą nieko nepadėtų, nes reikia žinoti, kad visi skundai, laiškai, pareiškimai, pataisymai ir t.t. ateina tik pas Lietuvos paskirtą „teisės referentą”, kuris pagal įslaptintas “instrukcijas teisės referentams”, minėtos EŽTT reglamento 17.4 straipsnyje, turi teisės arba bent progos (lygiai kaip ir kiti „teisės referentai”), arba perduoti prašymus, dokumentus, laiškus pranešėjai, arba paslėpti skundo esminį turinį, arba veikti pagal EŽTT reglamentą arba atvirai pažeisti EŽTT reglamentą (angliškai: „Rules of Procedure of Court”), arba informuoti teisėjus arba paprastai ne informuoti teisėjus ir tik panaudoti sekcijos kanclerės parašą arba, peticijos atmetimo proga, panaudoti antros sekcijos teisėjų kompiuterinius parašus (arba parašų štampą) – tada sekcijos kanclerė arba teisėjai apie nieko nesužinos. Ypatingai mielai teisės referentas panaudoja frazę “Rašau Jums EŽTT pirmininko prašymu”. Tai yra tiktai gudri sistema, kad petentai negalėtų sužinoti, kas iš tikrųjų vyksta EŽTT, kad jų žmogaus teisės grubiai pažeidinėjamos (teisė į teisingą teismo procedūrą, teisė į viešą bylos nagrinėjimą pagal Konvencijos 6. straipsnį).

„Teisės referentas” Mykolas Černiauskas, eina ir „bendrauja” su Lietuvos paskirta „teisėju“ Egidijumi Kuriu (buvusis komunistas ir komjaunimo veikėjas), kartu jie nusprendžia, ką reikia daryti su „nemalonia” peticija, reiškia, su visais savininkų peticijais – ar reikia nuslėpti peticijos esminį turinį nuo kitu šešių antros sekcijos teisėjų, ar reikia taip „perdirbinėti” peticiją, kad skunde nebeliks nieko svarbaus ir t.t. Po to jie „parengia” vadinamą „pasiūlymą EŽTT, kaip reikia nutarti/nuspresti”. O toks „pasiūlymas”, kartu su dideliu kiekiu kitų tokių pasiūlymų (gal 50-80) bus pateiktas kitiems antros sekcijos teisėjams pasirašymui – , pati peticija su visais dokumentais nebus pridėta (!).
Tačiau jie niekada nieko nepasirašys, (teisejų parašai neegzistuoja (!!!), o pagal Teismo reglamentą nereagavimas reiškia sutikimas. Šita teisinė komedija pasivadino „Europos Žmogaus Teisių Teismas nutarė/nusprendė”.

Tokia “procedūra” yra grubiausias Europos Žmogaus Teisių Konvencijos šešto straipsnio pažeidimas.

Vadinamieji „teisės referentai“ turi teisinę imunitetą, be to, jie nemoka mokesčius, jų atlyginimas yra apie 12000 EUR/men. Lietuvos “teisės referentai” buvo LR vyriausybės pasiulymo pagrindu paskirti, Europos Tarybos sutikimu. Teoriškai, jie dirba “nepriklausomai”, faktiškai jie įgyvendina LR vyriausybės ir EŽTT paskirtos vyriausybės įgaliotinės EŽTT slaptus paliepimus.

Tik teoriškai galima paprašyti Europos Tarybos generalinį sekretorių Björn Jagland, panaikinti “teisės referenčių” teisinę imunitetą dėl jų padarytų nusikaltimų, tačiau toks prašymas nebus perduotas generaliniam sekretoriui, jis bus jo privataus biūro vadovo Björn Berge neteisėtai atplėštas, o prašymas kartu su dokumentais bus perduotas Lietuvos teisės referentams, o jie “atsakys” petentams laiške tuščiomis frazėmis iš kompiuterio – “atrodo, kad Jūs turite abėjonių dėl teisės referentės nešališkumo, tačiau galiu Jums patvirtinti, kad tos abėjonės visiškai nepagrįstos”. Viskas. Generalinis sekretorius apie prašymą nieko nesužinos. Drausmės skundas ET Generaliniam sekretoriui dėl Björn Berge nusikalstamų veiksmų bus irgi paslėptas, o ne perduotas generaliniam sekretoriui susipažinimui.

Toks yra labai veiksmingai veikiantis sistemas Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Facebook komentarai
});}(jQuery));