Europos prokurorė Jolita Kančauskienė nepaneigė jai pareikštų kaltinimų dėl prekybos poveikiu

kancaus

kancaus

Europos prokurorė Jolita Kančauskienė nepaneigė jai pareikštų kaltinimų dėl prekybos poveikiu

 

Korupcijos lūšnynų prokurorams gali labai nepatikti tai, kad Europos prokurorė Jolita Kančauskienė dabar jau tikrai įkliuvo į savo pačios užmestą tinklą. Internete skelbiama, kad nuo 2014-ųjų Vilniaus rajono prokuratūros 6 skyrius (jam vadovavo prokurorė Jolita  Kančauskienė) lyg nupirktas bayraktaras nuožmiai terorizavo žmogaus teisių gynėją Zigmantą Šegždą. Jam buvo sufabrikuotos 22 baudžiamosios bylos (!) – neturintis precedento institucinio teroro aktas.

 

Žiniasklaida pranešė, kad prokurorė Jolita  Kančauskienė asmeniškai itin prisidėjo prie to, kad nacionalinė  jurisprudencija (teismo precedentas) būtų paversta  piliečių pavergimo įrankiu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi  Nr. 2K-63-511/2021 sukurto teismo precedento dėka Lietuvoje pradėtos įgyvendinti Stambulo konvencijos nuostatos –  nuosekliai ribojama žodžio laisvė ir teisė į saviraišką, iš piliečių atimta asmens teisė į privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumą.

 

2021-06-15 dieną žmogaus teisių gynėjas Zigmantas Šegžda padavė skundą Europos generalinei prokurorei Laurai Codruta Kovesi (The European Public Prosecutor’s Office) įtardamas, kad Europos prokurorė Jolita Kančauskienė tarėsi su Viešosios įstaigos „CPO.LT“ (Centrinė perkančioji organizacija) specialiste Sigita Jurgelevičiene  iškelti jam baudžiamąją bylą.

Tokie susitarimai turi būti kvalifikuojami kaip nusikalstama veika (šio nusikaltimo sudėtis yra formali) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnį – prekyba poveikiu.

 

Nusikaltimo faktą įrodo S. Jurgelevičienės elektroninis laiškas adresuotas  Z.Šegždai:  „Buvau tavo naujo „verslo” objektas, ką man bandė pasakyti prokurorė (o naivume, kaip nenorėjau jos tada girdėti), tik jai kažko pritrūko iškelti bylai šiuo rakursu.“

 

2021-10-19 dieną Z.Šegžda gavo  Generalinės prokuratūros prokuroro Antano Stepučinsko nutarimą, kuriuo atsisakyta iškelti baudžiamąją bylą Jolitai Kančauskienei. Žmogaus teisių gynėjas prokuroro nutarimą apskundė teismui.  Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinių bylų teisėja Renata Beinoravičienė  2021-11-08 teismo nutartimi padėjo prokurorei Jolitai  Kančauskienei pabėgti nuo baudžiamosios atsakomybės.  Teisėja Renata Beinoravičienė  teismo nutartyje padarė išvadą, kad galimai Europos prokurorė Jolita Kančauskienė darydama nusikalstamą veiką, tai padarė itin profesionaliai,  t.y. „neperžengė savo kompetencijos ribų“.

 

2021-11-23 dieną Z.Šegžda padavė apeliacinį skundą dėl šios teisėjos nutarties. Iš nutarties matyti, kad galimai teisėja Renata Beinoravičienė  tinkamai neatliko savo pareigų – „aplinkybių neanalizavo“,  nepatikrino prokuroro nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo.  Pareigų neatlikimo faktą teisėja paaiškino tuo, kad tinkamas pareigų atlikimas išeikvotų neaiškiose „kompetentingose institucijose“ dirbančių ir valstybės lėšas švaistančių biurokratų laiką.  Ironiška, kad teisėja Renata Beinoravičienė teismo nutartyje  negalėjo nurodyti teisės normos ar tarptautinės sutarties, kuria nustatyti profesionalaus prekybos poveikio darymo pagrindai.

 

Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Arūnas Budrys 2021-12-15  teismo nutartimi dar kartą padėjo Jolitai  Kančauskienei pasprukti nuo baudžiamojo įstatymo. Tačiau teisėjas Arūnas Budrys nutartyje  pripažino, kad Europos prokurorė Jolita  Kančauskienė negalėjo paneigti jai pareikšto kaltinimo. Teisėjas sutiko su pareiškėju, kad prokuroras Antanas Stepučinskas neapklausė Jolitos  Kančauskienės. Teisėjas Arūnas Budrys paantrino, jog Jolita  Kančauskienė negalėjo paneigti, kad padarė nusikalstamą veiką, nutartyje nurodydamas, kad prokurorė nepateikė atsiliepimo į Z.Šegždos skundą.

Apyg teismo nutartis Kančauskienė 2021-12-15 (1)

 

 

Teisės požiūriu, teisėjo Arūno Budrio teismo nutartyje pateikti prieštaringi argumentai, nesivadovauta logikos dėsniais. Iš pradžių teisėjas A.Budrys pripažino, kad teisėja R. Beinoravičienė „aiškiai ir nedviprasmiškai atsakė į pareiškėjo argumentus dėl galimai neteisėtų prokurorės J.Kančauskienės veiksmų“.  Tačiau vėliau nutartyje teisėjas A.Budrys matyt pametė galvą. Jis nusprendė, kad tolimesnis baudžiamojo proceso tęsimas Jolitos Kančauskienės atžvilgiu būtų beprasmis ir reikštų nereikalingą lėšų bei proceso dalyvių laiko švaistymą.

 

Palyginimui, prokuratūros lūšnynų milijonierė Jolita Kančauskienė, su kurios žinia Zigmantui Šegždai buvo nepagrįstai iškeltos 22 baudžiamosios bylos (prieš šį žmogų teismai smurtavo 7 metus), nesusimąstė apie tai, kad tokių bylų iškėlimas ir palaikymas buvo beprasmis ir nereikalingas valstybės lėšų švaistymas.  Tautos išmintis teigia, kad žiurkės kailis vertas tik pačiai žiurkei.

 

Ugnė Kryžiutė

 

Šaltiniai:

 

2021-12-15  Vilniaus apygardos teismo nutartis

 

Prokurorė Jolita Kančauskienė  – „MG Baltic“ deleguota atstovė Europos Sąjungos prokuratūroje

https://laisvaslaikrastis.lt/prokurore-jolita-kancauskiene-mg-baltic-deleguota-atstove-europos-sajungos-prokuraturoje/

 

Europos prokurorė Jolita Kančauskienė įtariama prekyba poveikiu. Jėgą  rodė du kartus pilietį atakavusi ginkluota policija

https://laisvaslaikrastis.lt/europos-prokurore-jolita-kancauskiene-itariama-prekyba-poveikiu-jega-rode-du-kartus-pilieti-atakavusi-ginkluota-policija/

Pažangios vergijos įteisinimas. Kieno rankomis vykdomas valstybės perversmas

https://laisvaslaikrastis.lt/teiseju-audrones-kartanienes-eligijaus-gladucio-alvydo-pikelio-rankomis-vykdomas-valstybes-perversmas-programoje-pazangios-vergijos-iteisinimas/

 

Priedų sritis

Apyg teismo nutartis Kancauskiene 2021 12 15 Page 2
Apyg teismo nutartis Kancauskiene 2021 12 15 Page 2
Apyg teismo nutartis Kancauskiene 2021 12 15 Page 3
Apyg teismo nutartis Kancauskiene 2021 12 15 Page 3

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));