Europos Komisija Lietuvos geležinkeliams skyrė 28 mln EUR baudą

Europos Komisija Lietuvos geležinkeliams skyrė 28 mln EUR baudą

 

 

Europos Komisija Lietuvos geležinkeliams skyrė 27 873 000 EUR baudą už tai, kad, išardžiusi bėgių kelią tarp Lietuvos ir Latvijos, įmonė sudarė konkurencijos kliūtis krovinių vežimo geležinkeliais rinkoje ir pažeidė ES antimonopolines taisykles.

 

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager pareiškė: „Lietuvos geležinkeliai pasinaudojo turima nacionalinės geležinkelių infrastruktūros kontrole, kad galėtų sutrukdyti geležinkelių transporto rinkoje veikiantiems konkurentams. Europos Sąjungai reikalinga tinkamai veikianti krovinių vežimo geležinkeliais rinka. Tai, kad, siekdama apsisaugoti nuo konkurencijos, įmonė išardo viešąją geležinkelių infrastruktūrą, neturi precedento ir yra nepriimtina.“

 

Valstybės valdoma įmonė Lietuvos geležinkeliai yra Lietuvos rinkos senbuvė. Ji yra vertikaliosios integracijos įmonė – tai reiškia, kad ji yra atsakinga tiek už geležinkelių infrastruktūrą, tiek už geležinkelių transportą. AB Orlen Lietuva (toliau – Orlen) yra Lenkijos įmonės PKN Orlen patronuojamoji įmonė. 2008 m. Orlen, vienas didžiausių Lietuvos geležinkelių klientų, svarstė galimybę krovinių vežimą perkelti iš Lietuvos į Latviją ir naudotis kitos geležinkelių transporto įmonės paslaugomis. 2008 m. spalio mėn. Lietuvos geležinkeliai išardė netoli įmonės Orlen naftos perdirbimo įrenginių esančią 19 km ilgio bėgių kelio atkarpą, kuri jungia Lietuvą ir Latviją. Išardžius bėgių kelią, įmonei Orlen tenka krovinius į Latviją vežti gerokai ilgesniu maršrutu. Nuo to laiko išardytas bėgių kelias nebuvo atstatytas.

 

Atlikusi tyrimą, Komisija nustatė, kad šie veiksmai sudarė konkurencijos kliūtis krovinių vežimo geležinkeliais rinkoje, nes viena didžiausių Lietuvos geležinkelių klienčių negali naudotis kitos geležinkelių transporto įmonės paslaugomis. Lietuvos geležinkeliai neįrodė, kad išardyti bėgių kelią reikėjo dėl objektyvių priežasčių. Toks elgesys prieštarauja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsniui, kuriuo draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje, kuri gali daryti poveikį ES valstybių narių tarpusavio prekybai ir trukdyti konkurencijai ar ją riboti.

 

Gavusi įmonės Orlen skundą, 2011 metais Komisija atliko patikrinimus Lietuvos geležinkelių patalpose ir 2013 m. kovo mėn. pradėjo oficialią antimonopolinių taisyklių pažeidimo tyrimo procedūrą. 2015 m. sausio mėn. Komisija įmonei išsiuntė prieštaravimo pareiškimą.

 

Išsprendus visus konfidencialumo klausimus, daugiau informacijos bus pateikta Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje esančiame viešajame bylų registre (bylos numeris 39813).

 

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3622_lt.htm

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));