E.Jakilaičio – J. Morkūno įmonė jau „įsisavino” beveik 10 mln. valstybės biudžeto eurų

Jakilaitis1

Jakilaitis1

 

Šie metai Seime buvo kaip niekada aktyvūs sprendžiant korupcijos problemą. Rudens sesijoje priėmėme teisės aktų pakeitimus (tarp jų Baudžiamojo kodekso, Specialiųjų tarnybų, Prokuratūros įstatymų pataisas), kuriais padidinome atsakomybę už korupcinius nusikaltimus, stiprinome atsakomybės neišvengiamumą, plėtėme korupciją tiriančių tarnybų ir pareigūnų funkcijas. Parengtas naujas Pranešėjų apsaugos įstatymas, kuris garantuos konfidencialumą, nemokamą teisinę pagalbą, teisminių išlaidų kompensavimą tiems, kurie praneš apie korupcinius nusikaltimus. Daug kam nepatinka, kad į valdžią atėjo politinė jėga, kuri siekia, kad valstybėje nebeliktų tokių atvejų, kada “draugeliams” atiduodamos valstybės biudžeto lėšos, kurios paverčiamos stabilaus ir nepajudinamo biznio šaltiniu.

Prieš šventas Kalėdas žiniasklaidoje nuskambėjo vieši klausimai kai kuriems žiniasklaidos atstovams, susijusiems asmeniniais ir verslo ryšiais (Edmundui Jakilaičiui, Rasai Jakilaitienei, Laurynui Šeškui, Indrei Trakimaitei – Šeškuvienei, Jogailai Morkūnui). Iš tiesų – pasidomėjus viešai prieinama informacija apie viešuosius pirkimus, kyla daug klausimų.

Jakilaitis1

Štai viešoji įstaiga „Pirmoji kava”, įsteigta 2000 metais, steigėjas Jogaila Morkūnas. Nuo 2013 iki 2017 metų ši viešoji įstaiga sėkmingai dalyvauja ne viename Užsienio reikalų ministerijos skelbiamame viešųjų pirkimų konkurse. Taip VšĮ „Pirmoji kava” 2013 01 30 pasirašė preliminarią sutartį daugiau nei 11 milijonų litų sumai (11688600 Lt) sumai (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/…/vpt_pub_n5_vppa_print_form…).

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n5_vppa_print_forma_1_3_new.asp?DOK_ID=2002687251

Tiesa, preliminarios sutartys šiame konkurse buvo sudarytos ir su dar keliomis įmonėmis.

2013 02 13 laimėtas dar vienas Užsienio reikalų ministerijos viešųjų pirkimų konkursas – 1166889 Lt sumai (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/…/vpt_pub_n5_vppa_print_form…).

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n5_vppa_print_forma_1_3_new.asp?DOK_ID=2002687245

Taip jau sutapo, kad 2013 01 23 Užsienio reikalų Ministro patarėja visuomenės informavimo klausimais tampa Rasa Jakilaitienė, Edmundo Jakilaičio žmona. Tuo pat laikotarpiu Rasa Jakilaitienė dirbo Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai atstove spaudai Lietuvoje. Pirmasis iš aukščiau nurodytų URM viešojo pirkimo objektas vadinosi „Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai B susitikimų Lietuvoje organizavimo ir aptarnavimo paslaugos“, antrasis – „Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai A susitikimų Lietuvoje socialinės ir kultūrinės programos organizavimo ir aptarnavimo paslaugos“.

2017 01 09 Rasa Jakilaitienė vėl tampa Užsienio reikalų Ministro atstove spaudai. 2017 03 31 viešoji įstaiga „Pirmoji kava” laimi dar vieną viešųjų pirkimų konkursą, šį kartą 900000 eurų sumai ( http://mw.eviesiejipirkimai.lt/…/vpt_pub_n5_vppa_print_form…).

http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n5_vppa_print_forma_1_3_new.asp?DOK_ID=2003498078

 

Morkunas

Iki tapdama Užsienio reikalų ministerijos darbuotoja, Rasa Jakilaitienė vadovavo UAB „Media 3”, kuriai dabar vadovauja jos vyras Edmundas Jakilaitis. UAB „Media 3” 2009 metais įsteigė Rasa Jakilaitienė, Indrė Trakimaitė Šeškuvienė ir viešosios įstaigos „Pirmoji kava” steigėjas Jogaila Morkūnas. 2010 11 10 Jogaila Morkūnas ir Indrė Trakimaitė Šeškuvienė akcijas perleido Rasai Jakilaitienei, kuri jas, jau tapusi URM darbuotoja, 2013 02 01 perleidžia UAB “TV Play”, kurių akcininkai yra Edmundas Jakilaitis ir Laurynas Šeškus. 2016 06 16 UAB “Media 3” akcininkai keičiasi dar kartą ir jais tampa Laurynas Šeškus ir Edmundas Jakilaitis.

Viešosios įstaigos „Pirmoji kava” sėkmė viešuosiuose pirkimuose toli gražu neapsiriboja Užsienio reikalų ministerija, ką rodo duomenys rekvizitai.lthttps://rekvizitai.vz.lt/m/imone/pirmoji_kava/konkursai/ bei viešųjų pirkimų tarnybos informacija http://www.freedata.lt/vpt/listByParticipant?q=Pirmoji+kava .
Akys krypsta ir į buvusią viešosios įstaigos „Pirmoji kava” steigėjo Jogailos Morkūno verslo partnerę Indrę Trakimaitę Šeškuvienę, kurios vyras Laurynas Šeškus yra Rasos Jakilaitienės vyro Edmundo Jakilaičio verslo partneris bent trejose UAB. Indrė Trakimaitė Šeškuvienė nuo 2015 metų dirbo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos, vietinio turizmo poskyrio vadove. 2016 04 29 viešoji įstaiga „Pirmoji kava”, dalyvavusi viešosios įstaigos „Versli Lietuva”, kurios steigėjas – Ūkio ministerija, skelbtame viešajame konkurse, pasirašė preliminarią sutartį 3 630 000 eurų sumai (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/…/vpt_pub_n5_vppa_print_form…, analogiškas sutartis pasirašė dar kelios įmonės). 
Šiuo metu Lauryno Šeškaus žmona Indrė Trakimaitė Šeškuvienė laikinai eina Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorės pareigas. Vėlgi taip sutampa, kad Lauryno Šeškaus žmonai dirbant įstaigose prie Ūkio ministerijos UAB „Media 3” laimi Ūkio ministerijos ir Turizmo departamento prie Ūkio ministerijos rengiamus konkursus (https://rekvizitai.vz.lt/imone/uab_media_3/konkursai/). Kitai Edmundo Jakilaičio ir Lauryno Šeškaus įmonei, UAB “Tv Play”, taip pat gerai sekasi – kaip matyti iš viešos informacijos (https://rekvizitai.vz.lt/imone/uab_tv_play/konkursai/), UAB “Tv Play” pasirašytos sutarties (ar kelių sutarčių) su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, kurios steigėjas yra Ūkio ministerija, suma viršija 200 000 eurų.

Beje, Rasa Jakilaitienė Privačių interesų deklaracijoje nė nenurodė savo vyro valdomų įmonių, tame tarpe ir vyro akcijų UAB „Media 3”, UAB „TV Play Content Marketing“ ir UAB „TV Play”. Deklaracijoje nenurodyti ir ryšiai, galintys sukelti interesų konfliktą, su buvusiu verslo partneriu Jogaila Morkūnu, viešosios įstaigos „Pirmoji kava” steigėju, asmeniu, kuris jam nuosavybės teise priklausančias patalpas suteikia E. Jakilaičio įmonei kaip buveinę. Rekvizitai.lt taip pat nurodyta, jog didžiausia paslaugų teikėja viešajai įmonei „Pirmoji kava” yra būtent UAB „TV Play”, kurios vienas iš akcininkų yra R. Jakilaitienės sutuoktinis E. Jakilaitis. Vien už laidos „Tūkstantmečio vaikai” kūrimą 2011-2017 metų laikotarpyje viešoji įstaiga „Pirmoji kava” UAB „TV Play” sumokėjo 1 325325,59 eurų (http://www.freedata.lt/vpt/searchContracts?q=TV+Play). Toks atsainus R. Jakilaitienės elgesys nedeklaruojant ryšių itin stebina ir atsižvelgiant į jos sutuoktinio E. Jakilaičio požiūrį į kitų asmenų ryšius. Pvz., aplinkybė, kad Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas studijų metu gyveno viename bendrabučio kambaryje su kitu studentu – Irmantu Norkumi, kurio vadovaujama advokatų kontora teikė teisines paslaugas Ūkio banko bankroto proceso metu, E. Jakilaičiui atrodė itin reikšminga, rodanti interesų konfliktą (https://www.delfi.lt/…/laikinasis-ukio-banko-administratori…).

Pastebėtina, jog kai kuriuose viešųjų pirkimų konkursuose vienu metu dalyvauja UAB „Media 3” (direktorius – E. Jakilaitis) ir UAB „TV Play” (direktorius – L. Šeškus), kurių akcininkai yra L. Šeškus ir E. Jakilaitis (http://mw.eviesiejipirkimai.lt/…/vpt_pub_n5_vppa_print_form…). Ar iš tiesų šios tų pačių akcininkų valdomos įmonės konkuruoja tarpusavyje? O gal tokiu būdu siekiama kitokių tikslų, pvz., nesąžiningai nulemti viešojo pirkimo baigtį?

Gaila, kad negaliu pateikti informacijos, ar prodiuserines paslaugas LRT teikia UAB „Tv Play” ir UAB „Media 3”, nes tai – Seimo nariams LRT pateiktos konfidencialios informacijos dalis, bet būtinai prašysiu, kad tą informaciją visuomenei pateiktų pati LRT.

Visa išvardinta informacija sukelia daug klausimų dėl valstybės tarnautojų ir su jais susijusių juridinių asmenų ryšių skaidrumo ir teisėtumo, ypač viešųjų pirkimų srityje. Tikiuosi, kad atitinkamos institucijos, į kurias planuoju kreiptis artimiausiu metu, ištirs šias ir kitas žinomas aplinkybes.

Facebook komentarai
});}(jQuery));